Nieuws
Geldvoorelkaar.nl introduceert 48-uurs termijn
01-11-2017
Vanaf 1 november 2017 zullen crowdfundingprojecten op Geldvoorelkaar.nl gepubliceerd worden met in...
lees verder
Aanpassing Algemene Voorwaarden
06-10-2017
Per 6 oktober 2017 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast. De wijzigingen betreffen artikelen 15...
lees verder
Project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is succesvol afgerond! MDF blikt terug op het afgelopen jaar
21-09-2017
Het project Beroepsonderwijs voor jongeren in Guatemala is een van de eerste aflossingsvrije...
lees verder
Crowdfunding in beweging: groei en regulering moeten samengaan
14-09-2017
Met name kritiek moet gekoesterd en benut worden om de branche verder te ontwikkelen. ...
lees verder
Ons nieuwe pand in Ondernemend Nederland op RTL7
11-09-2017
Ondernemend Nederland RTL7 Afgelopen zondag 10 september was ons nieuwe pand VONK360 in ...
lees verder
Overname
MS Jacob Hessel
Project:
16985 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
Zekerheden:
HYPRDRHAAV
Inschrijfperiode nog 40 dagen
Kredietbedrag:
€ 925.000
Geinvesteerd:
€ 397.800
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
84 maanden
Over mij
Branche: Scheepvaart (binnenvaart)
Producten en/of diensten: Exploitatie van een binnenvaartschip
Aantal medewerkers: 4
Oprichtingsdatum: 25 oktober 2017
Leeftijd: 28
Gezinssituatie: Samenwonend
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: MBO Autotechniek
BKR score: Onbekend
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe VDM Maritime BvbA.pdf
Advies- en begeleidingspakket: Zilver (40 uur)
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
  
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Met de aankoop van het binnenvaartschip MS Jacob Hessel heb ik de mogelijkheid om mijn eigen vrachtschip te exploiteren. Samen met mijn ouders, die bij mij in loondienst komen, wil ik door maximale flexibele inzet een bovengemiddeld rendement gaan realiseren. MS Jacob Hessel is een multifunctioneel, betaalbaar en technisch goed onderhouden schip. Bovendien is de aankoop inclusief vast en langjarig contractwerk voor transporten in Nederland en Duitsland. Mijn doelstelling is om kwaliteit aan deze vaste opdrachtgever te leveren, waardoor de lang bestaande relatie van meer dan 20 jaar tussen het schip en deze partij wordt bestendigd.

Profiel_16985_2_204028.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van MS Jacob Hessel. Het schip verkeert in uitstekende staat van onderhoud en krijgt bij de aankoop tevens nieuwe certificaten met een geldigheidsduur van 7 jaar. In 2011 is de hoofdmotor voorzien van een katalysator waardoor het schip voldoet aan de milieunormen.

Specificaties

Scheepsnaam
Jacob Hessel 
Scheepstype
Motorvrachtschip
Bouwjaar
1971
Bouwwerf
Ebert & Sohne in Neckarsteinach
Tonnage
1952 ton
Afmetingen
105.10 x 9.53 x 2.84
Voortstuwing
1200 pk MAK
Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop binnenvaartschip
€ 1.050.000,-
Werkkapitaal/bijkomende kosten
€    125.000,-
Totaal investering
€ 1.175.000,-
Af: eigen middelen
€    100.000,-
Af: overige financiers
€    150.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€    925.000,-

De eigen middelen worden ingebracht in de vorm van een achtergestelde lening van € 100.000,-. Daarnaast verstrekt de verkoper van het schip een achtergestelde lening van € 150.000,-.

Wat is uw professionele achtergrond?
Mijn naam is Joey van den Meerssche, 28 jaar jong en woonachtig in Merksem (België). Ik heb de Belgische nationaliteit. Na mijn opleiding autotechniek ben ik gaan werken als monteur bij VW.  

Omdat mijn ouders een eigen binnenvaartschip hadden was ik in de vakantieperiodes altijd in en rond de havens te vinden en deed ik vakantiewerk op voornamelijk duwboten. Zeven jaar geleden hebben mijn ouders hun schip verkocht en heb ik besloten om mijn eigen bedrijf te starten: VDM Maritime BvbA en J&A Maritime BvbA. Sindsdien ben ik samen met mijn compagnon werkzaam in het Antwerpens havengebied. Wij voeren onder meer reparatiewerkzaamheden uit aan damwanden en kades (zowel boven als onder water) en doen baggerwerkzaamheden. Hiervoor hebben wij een eigen werkponton en duwvlet. Binnen VDM Maritime exploiteren we onze eigen duwvlet Diesel waarmee we transporten verzorgen in voornamelijk België en Noord Frankrijk. Tot voor kort was ik van beide BvbA’s zaakvoerder. In het kader van de aankoop van mijn eigen schip ben ik nu alleen nog zaakvoerder en aandeelhouder van VDM Maritime en minderheidsaandeelhouder van J&A Maritime. 

Al langere tijd heb ik de wens om een eigen vrachtschip aan te kopen en te gaan exploiteren. Mijn huidige werk vind ik leuk, maar de verdiensten zijn heel wisselend. Ook zie ik mij dit niet tot aan mijn pensioen doen. Ook mijn vader is wel een beetje uitgekeken op het huidige werk en zou graag weer varen. Zo ontstond het plan om een eigen schip aan te kopen, bij voorkeur met vast werk. Ik vaar graag samen met mijn ouders. Onze relatie is goed en omdat we allen over de benodigde papieren beschikken kunnen we bijna zonder personeel varen. We worden dus een echt familiebedrijf en mede daardoor denk ik dat we onze externe kosten tot een minimum kunnen beperken en een bovengemiddeld rendement kunnen genereren.  

Profiel_16985_2_212353.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Oorspronkelijk was ik van plan de 1e hypotheek via een bank aan te vragen en de 2e hypotheek via crowdfunding. Echter, bij het doorrekenen van de plannen bleek dat het aan te kopen schip in betrekkelijk korte tijd afgelost zou moeten kunnen worden. Om die reden lijkt het mij aantrekkelijker om het gehele bedrag via crowdfunding te realiseren. Bovendien krijgen de investeerders op deze manier de beste zekerheden. Nu het uitgewerkte plan is ingediend hoop ik dat veel investeerders vertrouwen hebben in mijn project. Ik ben van mening dat niet alleen voor ons het rendement van het schip interessant is maar ook het rendement voor de investeerder, dat ook nog eens is afgedekt door zekerheden in 1e rang. 

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
In overleg met mijn accountant is besloten een holding-werkmaatschappij structuur op te zetten. De aandelen van de holding komen volledig in mijn bezit en de holding houdt alle aandelen van de exploitatiemaatschappij. Het eigendom van het schip komt in de holding en de exploitatie in de werkmaatschappij. Zelf krijg ik 100% van de aandelen van de holding en deze krijgt op haar beurt 100% van de aandelen in de werkmaatschappij. Voor de B.V. is mede gekozen omdat ik de Belgische nationaliteit heb. Door een Nederlandse rechtspersoon op te richten kan ik toch gebruik maken van het financieringssysteem van crowdfunden dat in Belgie niet of nauwelijks bekend is. Het schip blijft gewoon onder Nederlandse vlag varen.
 
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De Jacob Hessel komt/blijft in de bevrachting bij coöperatie NPRC in Rotterdam. Voor dit bedrijf, opgericht in 1935, varen gemiddeld zo’n 200 schepen die jaarlijks circa 11 miljoen ton vracht vervoeren. NPRC beschikt in Europa over 5 kantoren en het vaargebied van de schepen beslaat nagenoeg alle vaarwegen in Europa.  

De huidige eigenaar vaart al 20 jaar voor deze bevrachter. NPRC heeft op haar beurt voor dit schip een contract afgesloten met het Duitse Imperial. Voor Imperial wordt al jaren, samen met nog 12 andere schepen, zout getransporteerd vanuit Nederland (veelal Hengelo) naar diverse losplaatsen in Duitsland (Uerdingen, Dormagen en Leverkussen). Het huidige contract loopt t/m 31 december aanstaande. De besprekingen over contractverlenging lopen maar zijn nog niet afgerond. Verlenging van het bevrachtingscontract is als ontbindende voorwaarde opgenomen in de voorlopige koopovereenkomst. Uiteraard dient deze ons te conveniëren. 

De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, ze is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). 

De Jacob Hessel is bij uitstek geschikt voor het transport van zout maar is daarnaast multifunctioneel inzetbaar. Enerzijds door de gunstige afmetingen waardoor het schip op de meeste vaarwegen ingezet kan worden en anderzijds doordat het schip is voorzien van een luikenkap en lading droog kan vervoeren.

Profiel_16985_2_211050.jpg
Profiel_16985_2_211017.jpg

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming? 
Het bestaande contract wordt gecontinueerd en zal per 31 december aanstaande verlengd worden. 

In onderstaande tabel staat een worst case en een normal case scenario. Het worst case scenario is gebaseerd op de cijfers van de huidige eigenaar. Deze doet het rustiger aan waardoor niet meer het maximale rendement wordt gerealiseerd. Het normal case scenario is gebaseerd op het aantal reizen dat vergelijkbare schepen in hetzelfde contractwerk doen met de huidige prijzen. De verwachting is gerechtvaardigd dat de transportprijzen in het nieuwe contract behoorlijk hoger uitvallen. Hiermee is in deze prognose nog geen rekening gehouden. Echter op basis van de cijfers van de huidige eigenaar/het bestaande contract kunnen de verplichtingen al prima worden opgebracht! De verwachting is echter dat in het nieuwe contract een behoorlijke tariefsverhoging zal worden doorgevoerd waardoor vrije cashflow nog royaler wordt.

 
Worst case 
 
Normal case
 
Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
 Omzet
Resultaat na belasting
Jaar 1
€ 610.000,-
€  30.000,-
€ 647.000,-
€ 54.000,-
Jaar 2
€ 622.000,-
€  39.000,-
€ 660.000,-
€ 65.000,-
Jaar 3 
€ 635.000,-
€  50.000,-
€ 673.000,-
€ 75.000,-

De exploitatieprognose is opgesteld door Schoonderwoerd Consultancy en beoordeeld door Avezet & Partners. Op basis van de worst case prognose is de financieringslast van de annuïtaire lening 91% van de vrije cashflow in het eerste jaar. Op basis van normal case scenario is dit percentage 75%.

Wat zijn de korte en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Zowel de korte als de lange termijn vooruitzichten zijn goed. Dit schip vervoert samen met 12 andere schepen al vele jaren onder contract zout vanuit Nederland naar diverse plaatsen in Duitsland. Wij gaan er vanuit dat het contract weer voor langere tijd wordt verlengd, hetgeen betekent dat we voor de komende jaren weten wat we, overmacht daargelaten, kunnen verdienen. 

In het bevrachtingscontract is een goede gasolieclausule opgenomen waardoor het resultaat van stijgende gasolieprijzen is afgedekt. Ook is er een zogenaamde laagwaterclausule opgenomen. Per saldo zijn wij van mening dat er sprake is van een goed contract met gerenommeerde contractpartijen en met een prima rendementsperspectief.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé vestigt de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een 1e hypotheek op het aan te kopen schip met een getaxeerde marktwaarde van € 1.050.000,-. Verder geschiedt mijn eigen inbreng in de vorm van een achtergestelde lening, zal de lening van de verkoper worden achtergesteld en is de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen. Om de overige risico’s voor de investeerders te beperken, zal ik een overlijdensrisicoverzekering van € 300.000,- afsluiten.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Het aan te kopen schip wordt ingebracht in een nog op te richten vennootschap. Deze vennootschap wordt de Geldnemer. Van deze entiteit is nog geen G-PD% en Creditsafe score bekend. Medegeldnemers zijn de op te richten exploitatiemaatschappij (G-PD% en Creditsafe score nog niet bekend), VDM Maritime BvbA (Creditsafe score 78 punten) en de heer J. van Meerssche die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is van morele waarde.

Er wordt een 1e hypotheek van € 925.000,- gevestigd op het aan te kopen schip met een marktwaarde van € 1.050.000,- (taxatie 8-5-2017). Deze zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

De rechten van de af te sluiten overlijdensrisico van € 300.000,-  worden verpand aan Geldvoorelkaar.nl. Deze zekerheid zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Door J. van Meerssche wordt een lening verstrekt aan de Geldnemer voor een bedrag van € 100.000,-. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Op de lening mag gedurende de looptijd van de Geldvoorelkaar.nl lening niet worden afgelost.

Door de verkoper van het schip wordt een lening verstrekt aan de Geldnemer voor een bedrag van € 150.000,-. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl met dien verstande dat vanaf jaar 2 deze lening in 10 jaarlijkse termijnen mag worden afgelost mits de cashflow toereikend is.

Bij deze lening wordt een advies- en begeleidingspakket (Zilver) afgesloten.

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Tevens zal als uitboekingsvoorwaarde gelden dat we in bezit zijn gesteld van een ons conveniërend bevrachtingscontract en ons conveniërende KvK inschrijvingen.Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 300013172maandag 30 oktober 2017
€ 200026947maandag 30 oktober 2017
€ 500017253maandag 30 oktober 2017
€ 200012541maandag 30 oktober 2017
€ 500027731maandag 30 oktober 2017
€ 1.000026336maandag 30 oktober 2017
€ 1.000004812maandag 30 oktober 2017
€ 200026066maandag 30 oktober 2017
€ 100002483maandag 30 oktober 2017
€ 100027810maandag 30 oktober 2017
€ 300016312maandag 30 oktober 2017
€ 200012102maandag 30 oktober 2017
€ 200005466maandag 30 oktober 2017
€ 100005232maandag 30 oktober 2017
€ 300007205maandag 30 oktober 2017
€ 500023599maandag 30 oktober 2017
€ 500004295maandag 30 oktober 2017
€ 400025594maandag 30 oktober 2017
€ 100013788maandag 30 oktober 2017
€ 200013403maandag 30 oktober 2017
€ 500025135maandag 30 oktober 2017
€ 300001617maandag 30 oktober 2017
€ 500011849maandag 30 oktober 2017
€ 100027473maandag 30 oktober 2017
€ 800020933maandag 30 oktober 2017
€ 300025698maandag 30 oktober 2017
€ 400007876maandag 30 oktober 2017
€ 1.000003963maandag 30 oktober 2017
€ 2.000027205maandag 30 oktober 2017
€ 300014500maandag 30 oktober 2017
€ 1.500025741maandag 30 oktober 2017
€ 100027009maandag 30 oktober 2017
€ 300001954maandag 30 oktober 2017
€ 300006030maandag 30 oktober 2017
€ 500026820maandag 30 oktober 2017
€ 100010226maandag 30 oktober 2017
€ 500005094maandag 30 oktober 2017
€ 2.500013712maandag 30 oktober 2017
€ 500014303maandag 30 oktober 2017
€ 1.000015470maandag 30 oktober 2017
€ 200027789maandag 30 oktober 2017
€ 1.000007442maandag 30 oktober 2017
€ 500015197maandag 30 oktober 2017
€ 1.000024142maandag 30 oktober 2017
€ 100015925maandag 30 oktober 2017
€ 100027633maandag 30 oktober 2017
€ 1.500024363maandag 30 oktober 2017
€ 100028059maandag 30 oktober 2017
€ 500009447maandag 30 oktober 2017
€ 500005161maandag 30 oktober 2017
€ 1.000027487maandag 30 oktober 2017
€ 100027980maandag 30 oktober 2017
€ 200009952maandag 30 oktober 2017
€ 100011696maandag 30 oktober 2017
€ 5.000018136maandag 30 oktober 2017
€ 3.500002874maandag 30 oktober 2017
€ 400001739maandag 30 oktober 2017
€ 1.000027070maandag 30 oktober 2017
€ 2.000011937maandag 30 oktober 2017
€ 100025447maandag 30 oktober 2017
€ 100017241maandag 30 oktober 2017
€ 100005527maandag 30 oktober 2017
€ 2.000023741maandag 30 oktober 2017
€ 300014422maandag 30 oktober 2017
€ 300015595maandag 30 oktober 2017
€ 500008542maandag 30 oktober 2017
€ 1.000014181maandag 30 oktober 2017
€ 200012666maandag 30 oktober 2017
€ 100020146maandag 30 oktober 2017
€ 500027757maandag 30 oktober 2017
€ 700002621maandag 30 oktober 2017
€ 200018187maandag 30 oktober 2017
€ 100023675maandag 30 oktober 2017
€ 500016966maandag 30 oktober 2017
€ 2.000009690maandag 30 oktober 2017
€ 300014951maandag 30 oktober 2017
€ 1.000024868maandag 30 oktober 2017
€ 500026006maandag 30 oktober 2017
€ 300008987maandag 30 oktober 2017
€ 1.500026106maandag 30 oktober 2017
€ 500027853maandag 30 oktober 2017
€ 1.000004807maandag 30 oktober 2017
€ 1.000024111maandag 30 oktober 2017
€ 300014531maandag 30 oktober 2017
€ 500023395maandag 30 oktober 2017
€ 500024006maandag 30 oktober 2017
€ 5.000028060maandag 30 oktober 2017
€ 1.000025955maandag 30 oktober 2017
€ 300026561maandag 30 oktober 2017
€ 2.500005673maandag 30 oktober 2017
€ 500015685maandag 30 oktober 2017
€ 3.500014614maandag 30 oktober 2017
€ 400021448maandag 30 oktober 2017
€ 500006451maandag 30 oktober 2017
€ 500001403maandag 30 oktober 2017
€ 1.000013206maandag 30 oktober 2017
€ 500013085maandag 30 oktober 2017
€ 1.000023829maandag 30 oktober 2017
€ 1.000027762maandag 30 oktober 2017
€ 1.000025075maandag 30 oktober 2017
€ 500008605maandag 30 oktober 2017
€ 2.500024338maandag 30 oktober 2017
€ 5.000015127maandag 30 oktober 2017
€ 500015028maandag 30 oktober 2017
€ 700007470maandag 30 oktober 2017
€ 1.000002641maandag 30 oktober 2017
€ 100023650maandag 30 oktober 2017
€ 100005479maandag 30 oktober 2017
€ 500007404maandag 30 oktober 2017
€ 300009360maandag 30 oktober 2017
€ 1.500010531maandag 30 oktober 2017
€ 1.000022146maandag 30 oktober 2017
€ 2.500009934maandag 30 oktober 2017
€ 100005233maandag 30 oktober 2017
€ 400021054maandag 30 oktober 2017
€ 500025885maandag 30 oktober 2017
€ 100023713maandag 30 oktober 2017
€ 7.500012751maandag 30 oktober 2017
€ 100015168maandag 30 oktober 2017
€ 100022571maandag 30 oktober 2017
€ 600007893maandag 30 oktober 2017
€ 200027745maandag 30 oktober 2017
€ 500023215maandag 30 oktober 2017
€ 1.000016707maandag 30 oktober 2017
€ 100002106maandag 30 oktober 2017
€ 100024616maandag 30 oktober 2017
€ 100021421maandag 30 oktober 2017
€ 1.000021460maandag 30 oktober 2017
€ 400014496maandag 30 oktober 2017
€ 100017059maandag 30 oktober 2017
€ 100013615maandag 30 oktober 2017
€ 500013177maandag 30 oktober 2017
€ 100008621maandag 30 oktober 2017
€ 100023768maandag 30 oktober 2017
€ 100027542maandag 30 oktober 2017
€ 500026271maandag 30 oktober 2017
€ 500005041maandag 30 oktober 2017
€ 7.500024561maandag 30 oktober 2017
€ 5.000004422maandag 30 oktober 2017
€ 500003447maandag 30 oktober 2017
€ 500027783maandag 30 oktober 2017
€ 1.000002026maandag 30 oktober 2017
€ 100013926maandag 30 oktober 2017
€ 1.000015279maandag 30 oktober 2017
€ 100025736maandag 30 oktober 2017
€ 300021387maandag 30 oktober 2017
€ 100027279maandag 30 oktober 2017
€ 200023437maandag 30 oktober 2017
€ 100021599maandag 30 oktober 2017
€ 2.500020257maandag 30 oktober 2017
€ 5.000003646maandag 30 oktober 2017
€ 300021386maandag 30 oktober 2017
€ 1.000010599maandag 30 oktober 2017
€ 100014836maandag 30 oktober 2017
€ 100018736maandag 30 oktober 2017
€ 500003878maandag 30 oktober 2017
€ 1.000025507maandag 30 oktober 2017
€ 500026552maandag 30 oktober 2017
€ 400024626maandag 30 oktober 2017
€ 2.000019469maandag 30 oktober 2017
€ 5.000009421maandag 30 oktober 2017
€ 300025335maandag 30 oktober 2017
€ 500017478maandag 30 oktober 2017
€ 100025750maandag 30 oktober 2017
€ 300005133maandag 30 oktober 2017
€ 200017983maandag 30 oktober 2017
€ 1.000017067maandag 30 oktober 2017
€ 2.000027549maandag 30 oktober 2017
€ 200022499maandag 30 oktober 2017
€ 300010785maandag 30 oktober 2017
€ 500026660maandag 30 oktober 2017
€ 100017984maandag 30 oktober 2017
€ 300025218maandag 30 oktober 2017
€ 200024087maandag 30 oktober 2017
€ 5.000026484maandag 30 oktober 2017
€ 100014858maandag 30 oktober 2017
€ 200026630maandag 30 oktober 2017
€ 200027033maandag 30 oktober 2017
€ 100008773maandag 30 oktober 2017
€ 700001055maandag 30 oktober 2017
€ 500020484maandag 30 oktober 2017
€ 200016428maandag 30 oktober 2017
€ 700003439maandag 30 oktober 2017
€ 2.000027139maandag 30 oktober 2017
€ 500017736maandag 30 oktober 2017
€ 500013374maandag 30 oktober 2017
€ 1.000018911maandag 30 oktober 2017
€ 2.000007496maandag 30 oktober 2017
€ 6.000016703maandag 30 oktober 2017
€ 100023859maandag 30 oktober 2017
€ 500014419maandag 30 oktober 2017
€ 100021428maandag 30 oktober 2017
€ 500025391maandag 30 oktober 2017
€ 3.200006772maandag 30 oktober 2017
€ 7.500019991maandag 30 oktober 2017
€ 100017667maandag 30 oktober 2017
€ 200022309maandag 30 oktober 2017
€ 10.000026465maandag 30 oktober 2017
€ 100017990maandag 30 oktober 2017
€ 1.500008562maandag 30 oktober 2017
€ 200005818maandag 30 oktober 2017
€ 200025120maandag 30 oktober 2017
€ 200015128maandag 30 oktober 2017
€ 3.000027939maandag 30 oktober 2017
€ 200017481maandag 30 oktober 2017
€ 100011320maandag 30 oktober 2017
€ 100023666maandag 30 oktober 2017
€ 200025436maandag 30 oktober 2017
€ 500011287maandag 30 oktober 2017
€ 400021679maandag 30 oktober 2017
€ 100009672maandag 30 oktober 2017
€ 100012684maandag 30 oktober 2017
€ 1.000003391maandag 30 oktober 2017
€ 100027881maandag 30 oktober 2017
€ 1.000007473maandag 30 oktober 2017
€ 300027644maandag 30 oktober 2017
€ 100025539maandag 30 oktober 2017
€ 500020495maandag 30 oktober 2017
€ 1.200005944maandag 30 oktober 2017
€ 1.000028070maandag 30 oktober 2017
€ 1.000004517maandag 30 oktober 2017
€ 2.000023592maandag 30 oktober 2017
€ 700005599maandag 30 oktober 2017
€ 5.000006536maandag 30 oktober 2017
€ 300004245maandag 30 oktober 2017
€ 2.000008211maandag 30 oktober 2017
€ 100019959maandag 30 oktober 2017
€ 200008800maandag 30 oktober 2017
€ 1.000007622maandag 30 oktober 2017
€ 500003386maandag 30 oktober 2017
€ 500025714dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000003238dinsdag 31 oktober 2017
€ 300013156dinsdag 31 oktober 2017
€ 500018878dinsdag 31 oktober 2017
€ 200025547dinsdag 31 oktober 2017
€ 500028071dinsdag 31 oktober 2017
€ 100023480dinsdag 31 oktober 2017
€ 200024394dinsdag 31 oktober 2017
€ 500019951dinsdag 31 oktober 2017
€ 400026910dinsdag 31 oktober 2017
€ 500007507dinsdag 31 oktober 2017
€ 2.000012819dinsdag 31 oktober 2017
€ 200023718dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000024607dinsdag 31 oktober 2017
€ 200025690dinsdag 31 oktober 2017
€ 200010667dinsdag 31 oktober 2017
€ 300021106dinsdag 31 oktober 2017
€ 2.000013738dinsdag 31 oktober 2017
€ 100027913dinsdag 31 oktober 2017
€ 100009551dinsdag 31 oktober 2017
€ 2.000021210dinsdag 31 oktober 2017
€ 100019020dinsdag 31 oktober 2017
€ 400018286dinsdag 31 oktober 2017
€ 200025715dinsdag 31 oktober 2017
€ 500011765dinsdag 31 oktober 2017
€ 200027128dinsdag 31 oktober 2017
€ 100017311dinsdag 31 oktober 2017
€ 100001212dinsdag 31 oktober 2017
€ 200006493dinsdag 31 oktober 2017
€ 200017836dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.500027703dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000010981dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000025291dinsdag 31 oktober 2017
€ 500011125dinsdag 31 oktober 2017
€ 500028079dinsdag 31 oktober 2017
€ 500011723dinsdag 31 oktober 2017
€ 100003974dinsdag 31 oktober 2017
€ 300016135dinsdag 31 oktober 2017
€ 300022514dinsdag 31 oktober 2017
€ 100017243dinsdag 31 oktober 2017
€ 3.000009943dinsdag 31 oktober 2017
€ 300023536dinsdag 31 oktober 2017
€ 100021735dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000004350dinsdag 31 oktober 2017
€ 500028082dinsdag 31 oktober 2017
€ 400006439dinsdag 31 oktober 2017
€ 2.000017118dinsdag 31 oktober 2017
€ 200028080dinsdag 31 oktober 2017
€ 600018458dinsdag 31 oktober 2017
€ 4.000009530dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000009679dinsdag 31 oktober 2017
€ 200004078dinsdag 31 oktober 2017
€ 500012649dinsdag 31 oktober 2017
€ 300018881dinsdag 31 oktober 2017
€ 500027443dinsdag 31 oktober 2017
€ 300025403dinsdag 31 oktober 2017
€ 400013427dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000027037dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000027572dinsdag 31 oktober 2017
€ 3.000026330dinsdag 31 oktober 2017
€ 500014163dinsdag 31 oktober 2017
€ 300021968dinsdag 31 oktober 2017
€ 300021822dinsdag 31 oktober 2017
€ 500027281dinsdag 31 oktober 2017
€ 400021834dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000027091dinsdag 31 oktober 2017
€ 200021445dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000008917dinsdag 31 oktober 2017
€ 300025306dinsdag 31 oktober 2017
€ 700014223dinsdag 31 oktober 2017
€ 500016293dinsdag 31 oktober 2017
€ 200008688woensdag 1 november 2017
€ 300018324woensdag 1 november 2017
€ 1.000007447woensdag 1 november 2017
€ 300016278woensdag 1 november 2017
€ 1.000011441woensdag 1 november 2017
€ 1.000024494woensdag 1 november 2017
€ 1.500018599woensdag 1 november 2017
€ 100027452woensdag 1 november 2017
€ 2.000018695woensdag 1 november 2017
€ 200002949woensdag 1 november 2017
€ 1.000017651woensdag 1 november 2017
€ 300022139woensdag 1 november 2017
€ 1.000008584woensdag 1 november 2017
€ 600006821woensdag 1 november 2017
€ 1.000028098woensdag 1 november 2017
€ 200026700woensdag 1 november 2017
€ 1.000028100woensdag 1 november 2017
€ 1.000005425woensdag 1 november 2017
€ 500003059woensdag 1 november 2017
€ 100015014woensdag 1 november 2017
€ 1.000002670woensdag 1 november 2017
€ 200018138woensdag 1 november 2017
€ 300009235woensdag 1 november 2017
€ 100010006woensdag 1 november 2017
€ 500018364woensdag 1 november 2017
€ 300010843woensdag 1 november 2017
€ 200015480woensdag 1 november 2017
€ 2.000009783woensdag 1 november 2017
€ 300026080woensdag 1 november 2017
€ 2.000009078woensdag 1 november 2017
€ 1.500003794woensdag 1 november 2017
€ 200004661woensdag 1 november 2017
€ 1.000028107woensdag 1 november 2017
€ 1.000021227woensdag 1 november 2017
€ 100007734woensdag 1 november 2017
€ 1.500027195woensdag 1 november 2017
€ 1.000004080woensdag 1 november 2017
€ 500004929woensdag 1 november 2017
€ 100023835woensdag 1 november 2017
€ 1.300004384woensdag 1 november 2017
€ 200027052woensdag 1 november 2017
€ 1.000021254woensdag 1 november 2017
€ 300026355woensdag 1 november 2017
€ 300027311donderdag 2 november 2017
€ 500027346donderdag 2 november 2017
€ 100024148donderdag 2 november 2017
€ 1.000010476donderdag 2 november 2017
€ 4.000019537donderdag 2 november 2017
€ 1.000016408donderdag 2 november 2017
€ 100014784donderdag 2 november 2017
€ 1.000022270donderdag 2 november 2017
€ 200028113donderdag 2 november 2017
€ 100018125donderdag 2 november 2017
€ 500025496donderdag 2 november 2017
€ 100028115donderdag 2 november 2017
€ 1.000013883donderdag 2 november 2017
€ 1.500025073donderdag 2 november 2017
€ 2.000027578donderdag 2 november 2017
€ 100028118donderdag 2 november 2017
€ 200023757vrijdag 3 november 2017
€ 100020241vrijdag 3 november 2017
€ 10.000027831vrijdag 3 november 2017
€ 500015785vrijdag 3 november 2017
€ 100028076vrijdag 3 november 2017
€ 2.500026518vrijdag 3 november 2017
€ 700028077vrijdag 3 november 2017
€ 100025762vrijdag 3 november 2017
€ 100018641vrijdag 3 november 2017
€ 1.000010484vrijdag 3 november 2017
€ 5.000012208vrijdag 3 november 2017
€ 100010390vrijdag 3 november 2017
€ 1.000011352vrijdag 3 november 2017
€ 1.000003268vrijdag 3 november 2017
€ 500020015vrijdag 3 november 2017
€ 100028121vrijdag 3 november 2017
€ 1.000010712vrijdag 3 november 2017
€ 1.000021616vrijdag 3 november 2017
€ 500010812vrijdag 3 november 2017
€ 1.000008833zaterdag 4 november 2017
€ 1.000026399zaterdag 4 november 2017
€ 1.100012755zaterdag 4 november 2017
€ 300021266zaterdag 4 november 2017
€ 1.000001417zaterdag 4 november 2017
€ 200028127zaterdag 4 november 2017
€ 100010011zaterdag 4 november 2017
€ 300013744zaterdag 4 november 2017
€ 500003683zaterdag 4 november 2017
€ 1.500008805zaterdag 4 november 2017
€ 100026574zondag 5 november 2017
€ 3.500028130zondag 5 november 2017
€ 200021625zondag 5 november 2017
€ 100028131zondag 5 november 2017
€ 1.000024140zondag 5 november 2017
€ 200018827zondag 5 november 2017
€ 200028134maandag 6 november 2017
€ 100028135maandag 6 november 2017
€ 200025038maandag 6 november 2017
€ 2.000014961maandag 6 november 2017
€ 200028140maandag 6 november 2017
€ 100006985maandag 6 november 2017
€ 100028136maandag 6 november 2017
€ 500018447maandag 6 november 2017
€ 1.000028143maandag 6 november 2017
€ 500001998maandag 6 november 2017
€ 100028146maandag 6 november 2017
€ 100022572maandag 6 november 2017
€ 500028119maandag 6 november 2017
€ 500020561maandag 6 november 2017
€ 1.000021847maandag 6 november 2017
€ 500011376maandag 6 november 2017
€ 300021110dinsdag 7 november 2017
€ 1.000016852dinsdag 7 november 2017
€ 200003319dinsdag 7 november 2017
€ 400026862dinsdag 7 november 2017
€ 500003208woensdag 8 november 2017
€ 5.000028167woensdag 8 november 2017
€ 100017368woensdag 8 november 2017
€ 2.000027111woensdag 8 november 2017
€ 1.000014452donderdag 9 november 2017
€ 500026964donderdag 9 november 2017
€ 100027780donderdag 9 november 2017
€ 300007945donderdag 9 november 2017
€ 500022654vrijdag 10 november 2017
€ 1.000028180vrijdag 10 november 2017
€ 1.000005684vrijdag 10 november 2017
€ 100015721vrijdag 10 november 2017
€ 200016348vrijdag 10 november 2017
€ 1.000027027vrijdag 10 november 2017
€ 500025711vrijdag 10 november 2017
€ 500028184zaterdag 11 november 2017
€ 100026502zaterdag 11 november 2017
€ 500020817zaterdag 11 november 2017
€ 1.000026980zondag 12 november 2017
€ 10.000028188zondag 12 november 2017
€ 1.000014164zondag 12 november 2017
€ 500028190zondag 12 november 2017
€ 300016136zondag 12 november 2017
€ 500028192zondag 12 november 2017
€ 500028202maandag 13 november 2017
€ 200021073maandag 13 november 2017
€ 300020406maandag 13 november 2017
€ 500028209dinsdag 14 november 2017
€ 1.500028216dinsdag 14 november 2017
€ 200002323woensdag 15 november 2017
€ 300027676woensdag 15 november 2017
€ 100007854woensdag 15 november 2017
€ 300028224woensdag 15 november 2017
€ 100006202donderdag 16 november 2017
€ 100011298donderdag 16 november 2017
€ 7.000000300donderdag 16 november 2017
€ 1.000026032donderdag 16 november 2017
€ 200008915donderdag 16 november 2017
€ 500018310vrijdag 17 november 2017
€ 1.000027136vrijdag 17 november 2017
€ 500009004vrijdag 17 november 2017
€ 500013771vrijdag 17 november 2017
€ 500024328vrijdag 17 november 2017
€ 200028239zaterdag 18 november 2017
€ 300016566zaterdag 18 november 2017
€ 300016565zaterdag 18 november 2017
€ 300003525zondag 19 november 2017
€ 500002530zondag 19 november 2017
€ 2.000027035maandag 20 november 2017