Nieuws
Investeerdersnieuwsbrief maart 2017 verschenen
20-03-2018
Vandaag ontvangen investeerders de Geldvoorelkaar.nl nieuwsbrief in de mail. Heeft u hem niet ontv...
lees verder
Crowdfunding en franchise: ijzersterke combinatie
01-03-2018
Crowdfunding en Franchise: ijzersterke combinatie   Enkele beeldmerken van door Geld...
lees verder
Enthousiast over sportprestaties
26-02-2018
De Oranje Olympische sporters worden de komende dagen veelvuldig gehuldigd. Na het behalen van hun...
lees verder
Jaaropgave 2017 is beschikbaar
26-02-2018
De jaaropgave van Geldvoorelkaar.nl heeft u nodig voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Deze o...
lees verder
Overall statistieken bijgewerkt
22-02-2018
De overall statistiek-tab van Geldvoorelkaar.nl is bijgewerkt tot 1 januari. Bekijk de statistie...
lees verder
Woning
Aankoop beleggingspand Utrecht
Project:
17122 Particulier
Leendoel:
Woning
Classificatie:
4
Zekerheden:
HYPRDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 164.800
Geinvesteerd:
€ 164.800
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
6,0%
Looptijd:
96 maanden
100%
Over mij
Leeftijd: 42
Gezinssituatie: Samenwonend
Woonsituatie: Samenwonend in koophuis partner
Beroep: Algemeen directeur
Opleiding: HBO en MBA
Hobby's: Koken, sport, klussen en met vrienden dineren
BKR score: Gemiddeld risico (G)
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Tezamen met lening 17123 wordt een eerste hypotheek van € 380.000,- gevestigd op de drie appartementen van een aan te kopen pand te Utrecht met een getaxeerde marktwaarde van € 405.000,-. De taxatie is op 20 oktober 2017 opgesteld door Vastgoed Taxatie en Advies B.V.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De lening wordt aangewend voor de aankoop van drie appartementen voor een vastgoedportefeuille in Utrecht (box 3). De appartementen worden momenteel door de verkoper gerenoveerd. Ze worden in december 2017 volledig turn-key en gestoffeerd opgeleverd inclusief huurcontracten van minimaal € 35.000,- per jaar. Deze huurcontracten zijn reeds in bezit van Geldvoorelkaar.nl. 

De (vrije sector) appartementen staan in de populaire wijk Lombok in Utrecht, aan de Laan van Nieuw Guinea 126. Deze wijk is zeer populair bij zowel huurders als kopers. Lombok is een gezellige en sterk in opkomst zijnde wijk aan de westzijde van het centrum van Utrecht. De wijk is populair door een gevarieerd winkelaanbod, een goede infrastructuur naar de A2 en A27 en de aanwezigheid van vele voorzieningen. Het centrum van Utrecht is op fietsafstand en faciliteiten als Jaarbeurs, Beatrix Theater, Koninklijke Nederlandse Munt en Utrecht Centraal Station zijn nabij.

Park Oog en Al, het Majellapark en de gerestaureerde molen De Ster met kinderboerderij liggen alle op vijf minuten loopafstand. In de wijk Lombok is voldoende parkeergelegenheid.

Profiel_17122_2_212812.jpg
Profiel_17122_2_212833.jpg

Het woningaanbod voor de (vrije) verhuur in Utrecht is beperkt, waardoor de vraag vele malen groter is dan het aanbod. De appartementen zijn als gevolg van deze vraag nog voordat de verbouwing is afgerond al verhuurd voor marktconforme huurprijzen in Utrecht.

Investeringsbegroting 

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop beleggingspand met 3 appartementen
€ 400.000,-
Financieringslasten
€   40.000,-
Af: eigen middelen
€   60.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 380.000,-*
* In totaal is een lening van € 380.000,- benodigd, welke verdeeld is over een aflossingsvrije lening ad € 215.000,- met een looptijd van 3 jaar (lening 17123), en een annuïtaire lening ad € 165.000,- met een looptijd van 8 jaar (lening 17122). Beide leningen worden aangevraagd via Geldvoorelkaar.nl.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Ik heb voor Geldvoorelkaar.nl gekozen, omdat dit voor mij een efficiënte manier is om een financiering op maat te krijgen. 

Profiel_17122_2_213147.jpg
Profiel_17122_2_213216.jpg

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Ja, ik heb een vast loondienstverband als algemeen directeur bij een onderneming die bedrijfsinformatie verzamelt, verrijkt en verkoopt (Big Data). Daarnaast heb ik inkomsten uit Avantime B.V., waarvan ik DGA ben. Deze B.V. had ultimo 2016 een eigen vermogen van € 82.000,-, met een solvabiliteitsratio van 63%. Het resultaat na belasting was ultimo 2016 € 63.000,-, en voor 2017 wordt een vergelijkbaar resultaat verwacht.

De gegenereerde inkomsten uit de verhuur van de drie appartementen worden niet consumptief besteed, maar aangewend voor het aflossen van de lening en het opbouwen van bufferkapitaal voor toekomstige vastgoedinvesteringen in Utrecht.

Wat is uw woon- en gezinssituatie?
Samen met mijn vriendin woon ik in Utrecht. 

Hoe bent u in staat uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders?
Ik heb voldoende vrij te besteden inkomen om de betaalverplichting bij Geldvoorelkaar.nl te voldoen. Uit de berekeningen blijkt dat ik in het eerste jaar 82% van mijn vrij besteedbare inkomen aan ga wenden voor de aflossing- en renteverplichtingen voor lening nummers 17122 en 17123.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De zekerheid die ik inbreng betreft het recht van 1e hypotheek op dit beleggingspand. Er is sprake van een getaxeerde waarde van € 405.000,-, wat € 25.000,- hoger is dan het totaal van de twee door mij aangevraagde leningen via Geldvoorelkaar.nl. Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op de onderliggende huurpenningen. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is de heer [naam] die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op basis van het afgegeven eerste hypotheekrecht van materiële waarde.

Er wordt een 1e hypotheek gevestigd op het pand met de 3 appartementen in Utrecht met een marktwaarde van € 405.000,- (peildatum taxatie 20 oktober 2017). De waardeberekening van de taxateur is in ons bezit, het conveniërende taxatierapport dienen we nog te ontvangen. Dit is een uitboekingsvoorwaarde. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

De verpanding van de huurpenningen uit onderhavig beleggingspand zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de inkomsten in box 1, de resultaten van de activiteiten in aanvragers Besloten Vennootschap en de huurpenningen op basis van ontvangen huurcontracten.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Aanvrager is in het verleden betrokken geweest bij een faillissement als bestuurder en eigenaar van ABC Business Directories The Netherlands B.V. inclusief een aantal verwante entiteiten. Uit het eindverslag blijkt geen onbehoorlijk bestuur en ook geen paulianeus handelen. Aanvrager is vervolgens bij de doorstart aangesteld als bestuurder, en heeft er zorg voor gedragen dat de doorgestarte onderneming een positieve kasstroom genereert en winstgevend is. Het is faillissement is op 14-9-2016 opgeheven. 

Update 27-10-2017
Aan deze pitch zijn bedrijfsgegevens toegevoegd van Avantime B.V., waarvan de geldnemer DGA is. 

Update 3-11-2017
Van beide leningen (17122 en 17123) is de rente verhoogd van 5% naar 6%. Tevens is van lening 17123 de looptijd aangepast van 60 maanden naar 36 maanden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de risicoclassificatie 4, in het eerste jaar wordt met de nieuwe condities 82% van het vrij besteedbare inkomen aangewend voor de aflossings- en renteverplichting van beide leningen (was 76%). Na 36 maanden is ongeveer € 53.000.- afgelost op de annuïtaire lening 17122 (was € 98.000,- na 60 maanden).

Update 27-11-2017
Wegens privacyredenen hebben wij op verzoek van de geldnemer zijn naam uit de pitch verwijderd. De geldnemer is bekend bij de onderliggende investeerders en Geldvoorelkaar.nl.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500015470donderdag 26 oktober 2017
€ 100025698donderdag 26 oktober 2017
€ 200018641donderdag 26 oktober 2017
€ 200026947donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000026842donderdag 26 oktober 2017
€ 300006030donderdag 26 oktober 2017
€ 100027279donderdag 26 oktober 2017
€ 100013969donderdag 26 oktober 2017
€ 200023768donderdag 26 oktober 2017
€ 500005094donderdag 26 oktober 2017
€ 100020146donderdag 26 oktober 2017
€ 500009969donderdag 26 oktober 2017
€ 400020164donderdag 26 oktober 2017
€ 500008957donderdag 26 oktober 2017
€ 100005527donderdag 26 oktober 2017
€ 100023675donderdag 26 oktober 2017
€ 100022881donderdag 26 oktober 2017
€ 100017253donderdag 26 oktober 2017
€ 100024505donderdag 26 oktober 2017
€ 100017984donderdag 26 oktober 2017
€ 100024507donderdag 26 oktober 2017
€ 100019959donderdag 26 oktober 2017
€ 100017368donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000028041donderdag 26 oktober 2017
€ 200012941donderdag 26 oktober 2017
€ 2.000013738donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000027584donderdag 26 oktober 2017
€ 100021441donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000022654donderdag 26 oktober 2017
€ 500014303donderdag 26 oktober 2017
€ 500027517donderdag 26 oktober 2017
€ 500014531donderdag 26 oktober 2017
€ 300024616donderdag 26 oktober 2017
€ 300012519donderdag 26 oktober 2017
€ 100009137donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000018150donderdag 26 oktober 2017
€ 200026326donderdag 26 oktober 2017
€ 500024968donderdag 26 oktober 2017
€ 200014263donderdag 26 oktober 2017
€ 200012355donderdag 26 oktober 2017
€ 200027913donderdag 26 oktober 2017
€ 100015028donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000008542donderdag 26 oktober 2017
€ 600005381donderdag 26 oktober 2017
€ 500014442donderdag 26 oktober 2017
€ 300013172donderdag 26 oktober 2017
€ 100023835donderdag 26 oktober 2017
€ 200015265donderdag 26 oktober 2017
€ 400015595donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000021847donderdag 26 oktober 2017
€ 100005233donderdag 26 oktober 2017
€ 500006523donderdag 26 oktober 2017
€ 100010955donderdag 26 oktober 2017
€ 400021054donderdag 26 oktober 2017
€ 100023713donderdag 26 oktober 2017
€ 500013429donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000008546donderdag 26 oktober 2017
€ 3.000026484donderdag 26 oktober 2017
€ 2.500009107donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000026660donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000025451donderdag 26 oktober 2017
€ 200003319donderdag 26 oktober 2017
€ 500027765donderdag 26 oktober 2017
€ 300009679donderdag 26 oktober 2017
€ 400009360donderdag 26 oktober 2017
€ 100008773donderdag 26 oktober 2017
€ 300027265donderdag 26 oktober 2017
€ 100024236donderdag 26 oktober 2017
€ 100021428donderdag 26 oktober 2017
€ 100025321donderdag 26 oktober 2017
€ 100014836donderdag 26 oktober 2017
€ 200013926donderdag 26 oktober 2017
€ 100026574donderdag 26 oktober 2017
€ 2.500026423donderdag 26 oktober 2017
€ 100027780donderdag 26 oktober 2017
€ 500010531donderdag 26 oktober 2017
€ 200023761donderdag 26 oktober 2017
€ 1.000022146donderdag 26 oktober 2017
€ 100027881donderdag 26 oktober 2017
€ 500018878donderdag 26 oktober 2017
€ 100023666donderdag 26 oktober 2017
€ 800011849donderdag 26 oktober 2017
€ 2.000027549vrijdag 27 oktober 2017
€ 300001403vrijdag 27 oktober 2017
€ 300005133vrijdag 27 oktober 2017
€ 200017311vrijdag 27 oktober 2017
€ 200010667vrijdag 27 oktober 2017
€ 300027591vrijdag 27 oktober 2017
€ 100019020vrijdag 27 oktober 2017
€ 100009551vrijdag 27 oktober 2017
€ 100007695vrijdag 27 oktober 2017
€ 100005599vrijdag 27 oktober 2017
€ 100020251vrijdag 27 oktober 2017
€ 100004399vrijdag 27 oktober 2017
€ 500004978vrijdag 27 oktober 2017
€ 200026561vrijdag 27 oktober 2017
€ 1.500007893vrijdag 27 oktober 2017
€ 500015227vrijdag 27 oktober 2017
€ 100003447vrijdag 27 oktober 2017
€ 500023819vrijdag 27 oktober 2017
€ 5.000007658vrijdag 27 oktober 2017
€ 100024394vrijdag 27 oktober 2017
€ 1.000026518vrijdag 27 oktober 2017
€ 2.000027939vrijdag 27 oktober 2017
€ 500010981vrijdag 27 oktober 2017
€ 1.000027009vrijdag 27 oktober 2017
€ 200013610vrijdag 27 oktober 2017
€ 500026283vrijdag 27 oktober 2017
€ 500014164vrijdag 27 oktober 2017
€ 100023755vrijdag 27 oktober 2017
€ 300014551vrijdag 27 oktober 2017
€ 1.000004066vrijdag 27 oktober 2017
€ 1.000024412zaterdag 28 oktober 2017
€ 2.500026330zaterdag 28 oktober 2017
€ 500014419zaterdag 28 oktober 2017
€ 300004509zaterdag 28 oktober 2017
€ 500015290zaterdag 28 oktober 2017
€ 1.000014985zaterdag 28 oktober 2017
€ 300016915zaterdag 28 oktober 2017
€ 500015785zaterdag 28 oktober 2017
€ 300002908zaterdag 28 oktober 2017
€ 300022241zaterdag 28 oktober 2017
€ 300007292zondag 29 oktober 2017
€ 500016385zondag 29 oktober 2017
€ 200016581zondag 29 oktober 2017
€ 1.500007762zondag 29 oktober 2017
€ 1.000010748zondag 29 oktober 2017
€ 200010605zondag 29 oktober 2017
€ 3.000018136zondag 29 oktober 2017
€ 100026738maandag 30 oktober 2017
€ 100014783maandag 30 oktober 2017
€ 100020241maandag 30 oktober 2017
€ 2.000027783maandag 30 oktober 2017
€ 2.000012490maandag 30 oktober 2017
€ 300019563maandag 30 oktober 2017
€ 200014422maandag 30 oktober 2017
€ 500027853maandag 30 oktober 2017
€ 100028062maandag 30 oktober 2017
€ 400019537maandag 30 oktober 2017
€ 100027745maandag 30 oktober 2017
€ 200023524maandag 30 oktober 2017
€ 100005041maandag 30 oktober 2017
€ 100002106maandag 30 oktober 2017
€ 100011550maandag 30 oktober 2017
€ 100023865maandag 30 oktober 2017
€ 100026253maandag 30 oktober 2017
€ 200016851maandag 30 oktober 2017
€ 200025120maandag 30 oktober 2017
€ 300028071dinsdag 31 oktober 2017
€ 500007507dinsdag 31 oktober 2017
€ 300004870dinsdag 31 oktober 2017
€ 100023718dinsdag 31 oktober 2017
€ 500024607dinsdag 31 oktober 2017
€ 100022571dinsdag 31 oktober 2017
€ 100019361dinsdag 31 oktober 2017
€ 100019048dinsdag 31 oktober 2017
€ 100001212dinsdag 31 oktober 2017
€ 300028080dinsdag 31 oktober 2017
€ 1.000019186dinsdag 31 oktober 2017
€ 300018881dinsdag 31 oktober 2017
€ 100025403dinsdag 31 oktober 2017
€ 200017731dinsdag 31 oktober 2017
€ 200017223dinsdag 31 oktober 2017
€ 200023942dinsdag 31 oktober 2017
€ 500006620woensdag 1 november 2017
€ 500024494woensdag 1 november 2017
€ 200011050woensdag 1 november 2017
€ 200009134woensdag 1 november 2017
€ 2.000019276woensdag 1 november 2017
€ 200003059woensdag 1 november 2017
€ 200010843woensdag 1 november 2017
€ 200015480woensdag 1 november 2017
€ 200026239woensdag 1 november 2017
€ 100016223woensdag 1 november 2017
€ 2.500028060donderdag 2 november 2017
€ 1.000016408donderdag 2 november 2017
€ 4.500017182donderdag 2 november 2017
€ 500026886donderdag 2 november 2017
€ 500025496donderdag 2 november 2017
€ 1.000007084donderdag 2 november 2017
€ 500028119donderdag 2 november 2017
€ 300008987vrijdag 3 november 2017
€ 300004991vrijdag 3 november 2017
€ 100021599vrijdag 3 november 2017
€ 500010838vrijdag 3 november 2017
€ 500024338vrijdag 3 november 2017
€ 500014823vrijdag 3 november 2017
€ 1.000005001vrijdag 3 november 2017
€ 500001636vrijdag 3 november 2017
€ 200026106vrijdag 3 november 2017
€ 200015801vrijdag 3 november 2017
€ 500007622vrijdag 3 november 2017
€ 300022372vrijdag 3 november 2017
€ 500024331vrijdag 3 november 2017
€ 100028121vrijdag 3 november 2017
€ 1.000010712vrijdag 3 november 2017
€ 300015168vrijdag 3 november 2017
€ 500021387vrijdag 3 november 2017
€ 1.000008647vrijdag 3 november 2017
€ 200014942vrijdag 3 november 2017
€ 500010812vrijdag 3 november 2017
€ 100010785vrijdag 3 november 2017
€ 500024393vrijdag 3 november 2017
€ 600004384zaterdag 4 november 2017
€ 1.000015516zaterdag 4 november 2017
€ 200006969zaterdag 4 november 2017
€ 500025823zaterdag 4 november 2017
€ 100013534zaterdag 4 november 2017
€ 1.500009347zaterdag 4 november 2017
€ 1.000001055zaterdag 4 november 2017
€ 1.000017654zondag 5 november 2017
€ 200021625zondag 5 november 2017
€ 100028125zondag 5 november 2017
€ 500010676zondag 5 november 2017
€ 500021695zondag 5 november 2017
€ 1.000024140zondag 5 november 2017
€ 200018827zondag 5 november 2017
€ 1.000026097zondag 5 november 2017
€ 100012102maandag 6 november 2017
€ 100008201maandag 6 november 2017
€ 200010687maandag 6 november 2017
€ 100028136maandag 6 november 2017
€ 300014278maandag 6 november 2017
€ 1.000020292maandag 6 november 2017
€ 500015603maandag 6 november 2017
€ 200021189maandag 6 november 2017
€ 100022399maandag 6 november 2017
€ 1.000020587dinsdag 7 november 2017
€ 100016312dinsdag 7 november 2017
€ 1.000021358dinsdag 7 november 2017
€ 100023405dinsdag 7 november 2017
€ 500013721woensdag 8 november 2017
€ 100012921woensdag 8 november 2017
€ 1.000028171woensdag 8 november 2017
€ 300020215donderdag 9 november 2017
€ 1.000010476donderdag 9 november 2017
€ 300006875donderdag 9 november 2017
€ 200012050donderdag 9 november 2017
€ 100028177donderdag 9 november 2017
€ 200016260vrijdag 10 november 2017
€ 100004126vrijdag 10 november 2017
€ 100004676vrijdag 10 november 2017
€ 100016550vrijdag 10 november 2017
€ 200022293vrijdag 10 november 2017
€ 400016348vrijdag 10 november 2017
€ 100012379vrijdag 10 november 2017
€ 100026072vrijdag 10 november 2017
€ 5.000021970vrijdag 10 november 2017
€ 100026502zaterdag 11 november 2017
€ 500028187zondag 12 november 2017
€ 3.000006829zondag 12 november 2017
€ 4.000010943zondag 12 november 2017
€ 400015979zondag 12 november 2017
€ 200028193maandag 13 november 2017
€ 1.000028195maandag 13 november 2017
€ 1.000011413maandag 13 november 2017
€ 1.000012119maandag 13 november 2017
€ 1.000018286maandag 13 november 2017
€ 700009931maandag 13 november 2017
€ 2.500028201maandag 13 november 2017
€ 1.000028202maandag 13 november 2017
€ 1.000025568maandag 13 november 2017
€ 100009025maandag 13 november 2017
€ 500003762maandag 13 november 2017
€ 100021101dinsdag 14 november 2017
€ 1.000026765dinsdag 14 november 2017
€ 500028212woensdag 15 november 2017
€ 100026482woensdag 15 november 2017
€ 100027676woensdag 15 november 2017
€ 200024919woensdag 15 november 2017
€ 2.000028222woensdag 15 november 2017
€ 100027351woensdag 15 november 2017
€ 500018314woensdag 15 november 2017
€ 1.000024228donderdag 16 november 2017
€ 100021341donderdag 16 november 2017
€ 100027276donderdag 16 november 2017
€ 100027912donderdag 16 november 2017
€ 100012943donderdag 16 november 2017
€ 300008915donderdag 16 november 2017
€ 1.000008049vrijdag 17 november 2017
€ 500018310vrijdag 17 november 2017
€ 100016754vrijdag 17 november 2017
€ 500028192vrijdag 17 november 2017
€ 1.200003794vrijdag 17 november 2017
€ 1.000022856vrijdag 17 november 2017
€ 2.000024622vrijdag 17 november 2017
€ 500016883vrijdag 17 november 2017
€ 1.000014671vrijdag 17 november 2017
€ 1.500000300vrijdag 17 november 2017