Nieuws
22-01-2019
Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd! In het kort: De Flexlening en de Vastgoedlening zijn ...
lees verder
15-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun inves...
lees verder
10-01-2019
De investeerdersnieuwsbrief van januari is verstuurd. U kunt hem hier lezen. ...
lees verder
08-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? ...
lees verder
02-01-2019
Vijf jaar geleden richtten Dick Visch en Robert Panman De Kapitaalfabriek op in Groningen. Dagelij...
lees verder
Overname
SOBA Security Opleidingen
Project:
17461 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
3
G-PD percentage:
0,67
Creditsafe score:
48
Zekerheden:
PRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 475.000
Geinvesteerd:
€ 475.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche: Safety & Security
Producten en/of diensten: Advies en opleidingen
Aantal medewerkers: 7 + 40 freelance docenten
Oprichtingsdatum: 18-12-2000
Leeftijd: 59
Gezinssituatie: Gescheiden
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: HBO Informatietechnologie
BKR score: Laag risico (B)
Social media: LinkedIn  LinkedIn  Facebook  Facebook Twitter
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Insasco BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe AIB Safetech BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Opstech BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Soba Security Opleidingen BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Soba Security Academy BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Politie Vormingscentrum BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update 24-5-2018
SOBA meldt uitstekende tussentijdse cijfers! SOBA Security Opleidingen en SOBA Security Academy hebben over de eerste 4 maanden van dit jaar hun gezamenlijke omzet zien stijgen met 14%. Deze stijging is te danken aan een grotere vraag naar bestaande cursussen en een betere bezetting per cursus. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn eveneens uitstekend. De vraag naar incompanycursussen en -opleidingen stijgt en aanvullend zal een ministerie twee opdrachten met een totale waarde van € 110.000,- plaatsen voor het verzorgen van twee incompany-opleidingen. Ook bij het over te nemen Politie Vormingscentrum zijn de resultaten erg goed! Over de eerste drie maanden werd een omzetstijging geboekt van meer dan 18%! Dankzij de nog te behalen synergie-effecten van de overname zullen niet alleen de omzetten, maar ook de resultaten van de bedrijven dit jaar sterk verbeteren.

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
SOBA is vanaf 1992 actief als opleider in de technische beveiligingssector en heeft een zeer goede reputatie opgebouwd. Wij verzorgen samen met 40 freelance docenten opleidingen voor beveiligingsmonteurs en -technici (de cursussen MBV en TBV) en een aantal cursussen over brandmeldinstallaties en Middelbaar Security Management (MSM). Daarnaast bieden wij twee unieke post-HBO cursussen aan: Security Techniek en BHV-management. SOBA is bij iedere beveiligingsinstallateur in Nederland bekend en behoort tot de marktleiders in de sector. Ook binnen de politie- en defensiewereld worden we steeds bekender.

Overname SPV
Het Politie Vormingscentrum (SPVvroeger Stichting Politie Vormingscentrum) biedt veel cursussen aan op het gebied van openbare orde en veiligheid, fraudebeheersing, leiderschap en management. Een aantal van deze cursussen kan uitstekend worden gecombineerd met de bestaande SOBA-cursussen.

De huidige eigenaar van SPV heeft inmiddels zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft daarom de wens het bedrijf te verkopen en zijn werkzaamheden hiervoor te verminderen. Door deze financiering realiseren wij de overname en zal de oud eigenaar deels werkzaam blijven om voor een soepele overgang te zorgen.
 
De belangrijkste voordelen van een overname van SPV door SOBA zijn:
 • Beide bedrijven krijgen er klanten bij uit branches die voor hen nog niet eerder grootschalig toegankelijk waren.
 • Extra omzet door cross selling en uitbreiding van cursussen.
 • De verkopers van SPV zullen ook de cursussen van SOBA gaan verkopen.
 • SPV kan gebruik maken van de SOBA opleidingslocaties en vice versa.
 • SOBA hoeft minder te investeren in e-learning, omdat die kennis al aanwezig is bij SPV.
 • SOBA hoeft niet meer te investeren in de ontwikkeling van cursussen die SPV al aanbiedt.
SOBA wil zich de komende tijd gaan richten op de ontwikkeling van e-learning cursussen en de post Hbo-opleidingen Informatiebeveiliging, Digitaal Rechercheren en Ethical Hacking.

Profiel_17461_2_111804.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend voor overname van de aandelen van Politie Vormingscentrum B.V. Door de overname worden een groot scala aan nieuwe cursussen en opleidingen toegevoegd aan ons portfolio. Het Politie Vormingscentrum verzorgt een groot aantal cursussen op het gebied van toezicht en handhaving voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA), Fraude, Opsporing, Rechts- en Wetskennis, Leiderschap en Management en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Haar belangrijkste klanten zijn medewerkers van politie, justitie, de non-profitsector, de overheid, banken en verzekeraars.
Voor de overname is een onafhankelijke Due Diligence verricht door VGK Accountants. Dit rapport is in bezit van Geldvoorelkaar.nl.
 
Investeringsbegroting

Overname aandelen 
€ 800.000,- 
Juridische- en advieskosten 
€   15.000,- 
Financieringskosten 
€   25.000,-  
Werkkapitaal 
€   35.000,- 
Totaal benodigd 
€ 875.000,- 
Af: Lening verkoper*
€ 400.000,- 
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 475.000,- 
 
* De lening van de verkoper wordt achtergesteld aan de lening bij Geldvoorelkaar.nl.
 
Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij vinden het erg leuk om de crowd te betrekken bij onze plannen. Daarbij hebben wij in 2016 reeds een succesvolle campagne gevoerd bij Geldvoorelkaar.nl. Dit ging om de overname van een kleinere concurrent , die inmiddels succesvol is opgenomen in het concern. Tevens hopen wij hierdoor onze naamsbekendheid nog meer te vergroten.                   

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?
Zie onderstaand organigram. De heer A.S. van Bercheycke bezit alle aandelen van Insasco BV.

Profiel_17461_2_110824.jpg

Insasco B.V.
De holding waaronder thans 4 werkmaatschappijen vallen (na overname 5).  

AIB Safetech B.V.
Dit is een adviesbureau in het hogere risicosegment. Ons bedrijf bestaat nu 22 jaar en is betrokken geweest bij de grootste beveiligingsprojecten van ons land. De vooruitzichten voor dit jaar zijn gunstig en de omzet zal ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als vorig jaar. Onze klanten bestaan uit grote bedrijven en instellingen uit de vitale sectoren en overheidsinstellingen.
 
Opstech B.V.
Opstech verhuurt technische middelen aan recherchebureaus. Doordat de focus in 2016 en 2017 lag op de uitbreiding van de opleidingsbedrijven in de groep, was de omzet en het resultaat in die jaren marginaal. Verwacht wordt dat Opstech vanaf 2019 weer meer omzet zal genereren.
 
SOBA Security Opleidingen B.V. (SSO) en SOBA Security Academy B.V. (SSA)
Deze opleidingsinstituten verzorgen een groot aantal cursussen en opleidingen op MBO- en HBO-niveau. Onze bedrijven hebben een uitstekende reputatie in de beveiligingsbranche. 
 
Binnen SSO worden met name cursussen op het gebied van inbraakbeveiliging en brandmeldsystemen verzorgd. Maar ook cursussen op het gebied van een aantal NEN-normen (zoals NEN 1010 en 3140) en op het gebied van persoonlijke veiligheid (zoals VCA en veilig werken op hoogte). Verder zijn wij de enige partij in Nederland die een e-learning cursus “Beheerder Brandmeld Installaties (BBI)” in het pakket heeft. Wij hebben onlangs een aanbesteding van Defensie gekregen om deze e-learning cursus en de klassikale variant daarvan binnen Defensie te verzorgen.

Bij SSA verzorgen wij de post-HBO register opleidingen Security Techniek (SecTec) en BHV Management (BHV-M). Beide opleidingen zijn overgenomen van de Haagse Hogeschool. Met name SecTec is een zeer gevraagde opleiding, omdat deze nodig is om de titel MSec achter de naam te mogen voeren. 
 
Wat is het omzetniveau en resultaat van de onderneming?
Zonder de geplande overname verwachten wij een groei van circa € 50.000 - € 100.000,- omzet per jaar. Na de overname verwachten wij in 2018 een geconsolideerde omzet van minimaal € 4.200.000,- te realiseren en vanaf 2019 een omzet van minimaal € 4.500.000,-.  
 
Omzet
Insasco
SPV       
Totaal
Winst na VPB
2016
€ 1.126.000,-
€ 2.577.000,-
 € 3.703.000,-
€   81.000,-
2017
€ 1.212.000,-
€ 2.960.000,-
 € 4.172.000,-
€ 259.000,-
2018 Q1
€    371.000,-
€    983.000,- 
 € 1.354.000,-
 
2018 (prognose)
 
 
 € 4.200.000,-
€ 284.000,-
2019 (prognose)
 
 
 € 4.500.000,-
€ 423.000,-
 
De winst in 2016 bij Insasco was lager dan gemiddeld door éénmalige kosten. Deze kosten vielen samen met de verhuizingen naar nieuwe locaties en ontwikkeling van e-learning cursussen.
De financiële onderbouwing en de begeleiding omtrent de overname is verzorgd door intermediair Teamcaptains. De jaarrekeningen van Insasco BV cs worden samengesteld door accountantskantoor VGK Accountants.
 
Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Dankzij de aantrekkende economie en ons groeiende cursusaanbod stijgt de omzet en de winstgevendheid substantieel. Na de overname kunnen we naast de omzetstijging dubbele kosten die de bedrijven los van elkaar hebben fors terugbrengen. Al met al zal de aanschaf van SPV door SOBA leiden tot een grote, gedegen marktpartij die op een breed front hoogwaardige beveiligings- en veiligheidsgerelateerde cursussen en opleidingen kan verzorgen.

Profiel_17461_2_111906.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Ultimo 2017 is het geconsolideerd vermogen van Insasco BV  € 67.000,- op een balanstotaal van € 688.000,-, hetgeen een solvabiliteit van bijna 10% betekent. Na overname en inclusief de achtergestelde lening van de verkoper is het eigen vermogen € 467.000,- op een balanstotaal van € 2.480.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 19%.
 
Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de geconsolideerde cijfers is er voldoende cashflow voor de verplichtingen. Uitgaande van de prognose 2018 is de vrij beschikbare cashflow ruim € 300.000,- en de betaalverplichting uit hoofde van deze lening circa € 120.000,- per jaar. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Al onze locaties worden gehuurd.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé zullen de banksaldi en de vorderingen op de debiteuren worden verpand ten behoeve van de investeerders. De geconsolideerde debiteurenstand bedraagt op de huidige omzet meer dan € 500.000,-. Onze debiteuren zijn veelal grote kredietwaardige partijen (o.a. semi-overheid, banken en verzekeraars). Daarnaast is de verkoper bereid een rentevrije achtergestelde lening te verstrekken van € 400.000,-. Tenslotte is de depotregeling van toepassing voor het geval er tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn voldaan kan worden.

Incentive
 • Bij een investering vanaf € 100,- ontvangt u eenmalig 5% korting op een cursus
 • Bij een investering vanaf € 500,- ontvangt u eenmalig 10% korting op een cursus
 • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u eenmalig 15% korting op een cursus

Noot van Geldvoorelkaar.nl:
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van de geldnemer Insasco B.V.

Medegeldnemers zijn:
 • Opstech BV (G-PD 3,76% en Creditsafe score 23)
 • AIB Safetech BV (G-PD% 1,24% en Creditsafe score 65)
 • Soba Security Opleidingen BV (G-PD% 3,58% en Creditsafe score 43)
 • Soba Security Academy BV (G-PD% 0,56% en Creditsafe score 47)
 • Politie Vormingscentrum BV  (G-PD%  0,86% en Creditsafe score 23). Deze vennootschap zal na overname middels een addendum als medegeldnemer worden toegevoegd.
 • De heer A.S. van Bercheycke, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
De ratings van Creditsafe en Graydon van sommige vennootschappen liggen buiten de norm van Geldvoorelkaar.nl. De ratings zijn gebaseerd op enkelvoudige cijfers en er wordt geen rekening gehouden met interne schuldverhoudingen. De financiele ratio's vallen derhalve negatief uit. In de geconsolideerde cijfers wordt dit effect geëlimineerd.
 
De risicoclassificatie is berekend op basis van de samengevoegde cijfers 2017 van Insasco BV en Politie Vormingscentrum BV.

De verpanding van de bankrekeningen en debiteuren zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de hiervoor benoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

De lening van de verkoper ten bedrage van € 400.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Het eerste jaar zijn geen aflossingen toegestaan. Hierna is aflossing in 4 jaarlijkse termijnen toegestaan mits de cashflow toereikend is.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.
 
De verplichtingen uit hoofde van de lopende lening 14540 worden correct nagekomen.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 800zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 5.000zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 2.500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 5.000zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 2.500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 600zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 10.000zaterdag 28 april 2018
€ 2.000zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 5.000zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 700zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 1.500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 2.000zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 400zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 1.500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 200zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 1.000zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 500zaterdag 28 april 2018
€ 100zaterdag 28 april 2018
€ 300zaterdag 28 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 500zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 1.000zondag 29 april 2018
€ 1.000zondag 29 april 2018
€ 200zondag 29 april 2018
€ 500zondag 29 april 2018
€ 2.000zondag 29 april 2018
€ 1.500zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 1.000zondag 29 april 2018
€ 200zondag 29 april 2018
€ 200zondag 29 april 2018
€ 200zondag 29 april 2018
€ 2.000zondag 29 april 2018
€ 600zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 1.000zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 400zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 300zondag 29 april 2018
€ 500zondag 29 april 2018
€ 300zondag 29 april 2018
€ 100zondag 29 april 2018
€ 2.500zondag 29 april 2018
€ 300zondag 29 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 3.000maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 2.500maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 2.000maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 2.000maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 5.000maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 2.000maandag 30 april 2018
€ 2.000maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 400maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 2.000maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 600maandag 30 april 2018
€ 2.500maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 3.000maandag 30 april 2018
€ 300maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 500maandag 30 april 2018
€ 200maandag 30 april 2018
€ 1.000maandag 30 april 2018
€ 100maandag 30 april 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 2.000dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 300dinsdag 1 mei 2018
€ 300dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000dinsdag 1 mei 2018
€ 100dinsdag 1 mei 2018
€ 700dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000dinsdag 1 mei 2018
€ 2.000dinsdag 1 mei 2018
€ 3.000dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 300dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000dinsdag 1 mei 2018
€ 300dinsdag 1 mei 2018
€ 200dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 1.800dinsdag 1 mei 2018
€ 500dinsdag 1 mei 2018
€ 300dinsdag 1 mei 2018
€ 100dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 400woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 1.000woensdag 2 mei 2018
€ 2.000woensdag 2 mei 2018
€ 500woensdag 2 mei 2018
€ 300woensdag 2 mei 2018
€ 400woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 500woensdag 2 mei 2018
€ 200woensdag 2 mei 2018
€ 1.000woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 200woensdag 2 mei 2018
€ 500woensdag 2 mei 2018
€ 300woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 400woensdag 2 mei 2018
€ 200woensdag 2 mei 2018
€ 1.000woensdag 2 mei 2018
€ 100woensdag 2 mei 2018
€ 3.500woensdag 2 mei 2018
€ 1.000donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 100donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 100donderdag 3 mei 2018
€ 200donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 300donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 10.000donderdag 3 mei 2018
€ 500donderdag 3 mei 2018
€ 700donderdag 3 mei 2018
€ 200donderdag 3 mei 2018
€ 200donderdag 3 mei 2018
€ 500vrijdag 4 mei 2018
€ 200vrijdag 4 mei 2018
€ 1.000vrijdag 4 mei 2018
€ 200vrijdag 4 mei 2018
€ 500vrijdag 4 mei 2018
€ 100vrijdag 4 mei 2018
€ 400vrijdag 4 mei 2018
€ 500vrijdag 4 mei 2018
€ 100vrijdag 4 mei 2018
€ 500vrijdag 4 mei 2018
€ 200zaterdag 5 mei 2018
€ 100zaterdag 5 mei 2018
€ 3.000zaterdag 5 mei 2018
€ 500zaterdag 5 mei 2018
€ 3.800zaterdag 5 mei 2018
€ 1.000zaterdag 5 mei 2018
€ 500zaterdag 5 mei 2018
€ 500zaterdag 5 mei 2018
€ 500zaterdag 5 mei 2018
€ 100zaterdag 5 mei 2018
€ 500zondag 6 mei 2018
€ 500zondag 6 mei 2018
€ 1.000zondag 6 mei 2018
€ 100zondag 6 mei 2018
€ 100zondag 6 mei 2018
€ 100zondag 6 mei 2018
€ 1.000zondag 6 mei 2018
€ 100zondag 6 mei 2018
€ 1.000zondag 6 mei 2018
€ 200zondag 6 mei 2018
€ 300maandag 7 mei 2018
€ 200maandag 7 mei 2018
€ 300maandag 7 mei 2018
€ 200maandag 7 mei 2018
€ 500maandag 7 mei 2018
€ 400maandag 7 mei 2018
€ 200maandag 7 mei 2018
€ 500maandag 7 mei 2018
€ 100dinsdag 8 mei 2018
€ 1.000dinsdag 8 mei 2018
€ 100dinsdag 8 mei 2018
€ 1.000dinsdag 8 mei 2018
€ 200dinsdag 8 mei 2018
€ 200dinsdag 8 mei 2018
€ 2.000woensdag 9 mei 2018
€ 100woensdag 9 mei 2018
€ 1.000woensdag 9 mei 2018
€ 100woensdag 9 mei 2018
€ 800woensdag 9 mei 2018
€ 500woensdag 9 mei 2018
€ 100woensdag 9 mei 2018
€ 500woensdag 9 mei 2018
€ 800woensdag 9 mei 2018
€ 500donderdag 10 mei 2018
€ 500donderdag 10 mei 2018
€ 200donderdag 10 mei 2018
€ 100donderdag 10 mei 2018
€ 300donderdag 10 mei 2018
€ 200donderdag 10 mei 2018
€ 1.000donderdag 10 mei 2018
€ 1.000donderdag 10 mei 2018
€ 1.000donderdag 10 mei 2018
€ 300donderdag 10 mei 2018
€ 100donderdag 10 mei 2018
€ 1.000vrijdag 11 mei 2018
€ 100vrijdag 11 mei 2018
€ 500vrijdag 11 mei 2018
€ 2.000vrijdag 11 mei 2018
€ 200vrijdag 11 mei 2018
€ 100zaterdag 12 mei 2018
€ 200zaterdag 12 mei 2018
€ 2.000zaterdag 12 mei 2018
€ 200zondag 13 mei 2018
€ 2.100zondag 13 mei 2018
€ 300zondag 13 mei 2018
€ 500zondag 13 mei 2018
€ 1.000zondag 13 mei 2018
€ 300zondag 13 mei 2018
€ 500zondag 13 mei 2018
€ 200zondag 13 mei 2018
€ 500maandag 14 mei 2018
€ 500maandag 14 mei 2018
€ 200maandag 14 mei 2018
€ 300maandag 14 mei 2018
€ 500maandag 14 mei 2018
€ 2.000maandag 14 mei 2018
€ 1.100maandag 14 mei 2018
€ 2.000maandag 14 mei 2018
€ 2.000maandag 14 mei 2018
€ 500maandag 14 mei 2018
€ 500maandag 14 mei 2018
€ 200maandag 14 mei 2018
€ 100dinsdag 15 mei 2018
€ 100dinsdag 15 mei 2018
€ 500dinsdag 15 mei 2018
€ 200dinsdag 15 mei 2018
€ 100dinsdag 15 mei 2018
€ 500dinsdag 15 mei 2018
€ 100dinsdag 15 mei 2018
€ 300dinsdag 15 mei 2018
€ 200dinsdag 15 mei 2018
€ 500dinsdag 15 mei 2018
€ 200dinsdag 15 mei 2018
€ 200dinsdag 15 mei 2018
€ 1.000dinsdag 15 mei 2018
€ 1.000woensdag 16 mei 2018
€ 100woensdag 16 mei 2018
€ 800woensdag 16 mei 2018
€ 2.000woensdag 16 mei 2018
€ 100woensdag 16 mei 2018
€ 100woensdag 16 mei 2018
€ 2.000woensdag 16 mei 2018
€ 500woensdag 16 mei 2018
€ 100woensdag 16 mei 2018
€ 100woensdag 16 mei 2018
€ 200woensdag 16 mei 2018
€ 400woensdag 16 mei 2018
€ 300woensdag 16 mei 2018
€ 700woensdag 16 mei 2018
€ 300woensdag 16 mei 2018
€ 200woensdag 16 mei 2018
€ 500donderdag 17 mei 2018
€ 200donderdag 17 mei 2018
€ 300donderdag 17 mei 2018
€ 200donderdag 17 mei 2018
€ 1.000donderdag 17 mei 2018
€ 200donderdag 17 mei 2018
€ 500donderdag 17 mei 2018
€ 4.900donderdag 17 mei 2018
€ 100donderdag 17 mei 2018
€ 500donderdag 17 mei 2018
€ 500donderdag 17 mei 2018
€ 200vrijdag 18 mei 2018
€ 500vrijdag 18 mei 2018
€ 300vrijdag 18 mei 2018
€ 200vrijdag 18 mei 2018
€ 200vrijdag 18 mei 2018
€ 700vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000vrijdag 18 mei 2018
€ 100vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000vrijdag 18 mei 2018
€ 100vrijdag 18 mei 2018
€ 100vrijdag 18 mei 2018
€ 500vrijdag 18 mei 2018
€ 500vrijdag 18 mei 2018
€ 200vrijdag 18 mei 2018
€ 100zaterdag 19 mei 2018
€ 400zaterdag 19 mei 2018
€ 300zaterdag 19 mei 2018
€ 200zaterdag 19 mei 2018
€ 200zaterdag 19 mei 2018
€ 200zondag 20 mei 2018
€ 100zondag 20 mei 2018
€ 100zondag 20 mei 2018
€ 100zondag 20 mei 2018
€ 1.000zondag 20 mei 2018
€ 400zondag 20 mei 2018
€ 100zondag 20 mei 2018
€ 100maandag 21 mei 2018
€ 200maandag 21 mei 2018
€ 200maandag 21 mei 2018
€ 1.000maandag 21 mei 2018
€ 100maandag 21 mei 2018
€ 1.000maandag 21 mei 2018
€ 1.000maandag 21 mei 2018
€ 100maandag 21 mei 2018
€ 100maandag 21 mei 2018
€ 100dinsdag 22 mei 2018
€ 500dinsdag 22 mei 2018
€ 1.000dinsdag 22 mei 2018
€ 300dinsdag 22 mei 2018
€ 300dinsdag 22 mei 2018
€ 100dinsdag 22 mei 2018
€ 300woensdag 23 mei 2018
€ 1.000woensdag 23 mei 2018
€ 100woensdag 23 mei 2018
€ 5.000woensdag 23 mei 2018
€ 5.000woensdag 23 mei 2018
€ 300woensdag 23 mei 2018
€ 1.500woensdag 23 mei 2018
€ 200woensdag 23 mei 2018
€ 200woensdag 23 mei 2018
€ 500donderdag 24 mei 2018
€ 100donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 700donderdag 24 mei 2018
€ 500donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 1.000donderdag 24 mei 2018
€ 500donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 1.000donderdag 24 mei 2018
€ 100donderdag 24 mei 2018
€ 200donderdag 24 mei 2018
€ 500donderdag 24 mei 2018
€ 2.000vrijdag 25 mei 2018
€ 200vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 200vrijdag 25 mei 2018
€ 100vrijdag 25 mei 2018
€ 500vrijdag 25 mei 2018
€ 100vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 500vrijdag 25 mei 2018
€ 200vrijdag 25 mei 2018
€ 200vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 500vrijdag 25 mei 2018
€ 3.000vrijdag 25 mei 2018
€ 200vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 600vrijdag 25 mei 2018
€ 40.000vrijdag 25 mei 2018
€ 500vrijdag 25 mei 2018
€ 2.500vrijdag 25 mei 2018
€ 500vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000vrijdag 25 mei 2018
€ 100vrijdag 25 mei 2018
€ 2.000vrijdag 25 mei 2018
€ 5.000zaterdag 26 mei 2018
€ 100zaterdag 26 mei 2018
€ 200zaterdag 26 mei 2018
€ 50.000zaterdag 26 mei 2018
€ 2.000zaterdag 26 mei 2018
€ 22.800zaterdag 26 mei 2018
€ 3.000donderdag 31 mei 2018
€ 500dinsdag 10 juli 2018
€ 100dinsdag 10 juli 2018
€ 5.000dinsdag 10 juli 2018
€ 100dinsdag 10 juli 2018
€ 700dinsdag 10 juli 2018
€ 3.200dinsdag 10 juli 2018