Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Overname
SOBA Security Opleidingen
Project:
17461 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
3
G-PD percentage:
0,67
Creditsafe score:
48
Zekerheden:
PRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 475.000
Geinvesteerd:
€ 475.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche: Safety & Security
Producten en/of diensten: Advies en opleidingen
Aantal medewerkers: 7 + 40 freelance docenten
Oprichtingsdatum: 18-12-2000
Leeftijd: 59
Gezinssituatie: Gescheiden
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: HBO Informatietechnologie
BKR score: Laag risico (B)
Social media: LinkedIn  LinkedIn  Facebook  Facebook Twitter
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Insasco BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe AIB Safetech BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Opstech BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Soba Security Opleidingen BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Soba Security Academy BV.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Politie Vormingscentrum BV.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Update 24-5-2018
SOBA meldt uitstekende tussentijdse cijfers! SOBA Security Opleidingen en SOBA Security Academy hebben over de eerste 4 maanden van dit jaar hun gezamenlijke omzet zien stijgen met 14%. Deze stijging is te danken aan een grotere vraag naar bestaande cursussen en een betere bezetting per cursus. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn eveneens uitstekend. De vraag naar incompanycursussen en -opleidingen stijgt en aanvullend zal een ministerie twee opdrachten met een totale waarde van € 110.000,- plaatsen voor het verzorgen van twee incompany-opleidingen. Ook bij het over te nemen Politie Vormingscentrum zijn de resultaten erg goed! Over de eerste drie maanden werd een omzetstijging geboekt van meer dan 18%! Dankzij de nog te behalen synergie-effecten van de overname zullen niet alleen de omzetten, maar ook de resultaten van de bedrijven dit jaar sterk verbeteren.

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
SOBA is vanaf 1992 actief als opleider in de technische beveiligingssector en heeft een zeer goede reputatie opgebouwd. Wij verzorgen samen met 40 freelance docenten opleidingen voor beveiligingsmonteurs en -technici (de cursussen MBV en TBV) en een aantal cursussen over brandmeldinstallaties en Middelbaar Security Management (MSM). Daarnaast bieden wij twee unieke post-HBO cursussen aan: Security Techniek en BHV-management. SOBA is bij iedere beveiligingsinstallateur in Nederland bekend en behoort tot de marktleiders in de sector. Ook binnen de politie- en defensiewereld worden we steeds bekender.

Overname SPV
Het Politie Vormingscentrum (SPVvroeger Stichting Politie Vormingscentrum) biedt veel cursussen aan op het gebied van openbare orde en veiligheid, fraudebeheersing, leiderschap en management. Een aantal van deze cursussen kan uitstekend worden gecombineerd met de bestaande SOBA-cursussen.

De huidige eigenaar van SPV heeft inmiddels zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft daarom de wens het bedrijf te verkopen en zijn werkzaamheden hiervoor te verminderen. Door deze financiering realiseren wij de overname en zal de oud eigenaar deels werkzaam blijven om voor een soepele overgang te zorgen.
 
De belangrijkste voordelen van een overname van SPV door SOBA zijn:
 • Beide bedrijven krijgen er klanten bij uit branches die voor hen nog niet eerder grootschalig toegankelijk waren.
 • Extra omzet door cross selling en uitbreiding van cursussen.
 • De verkopers van SPV zullen ook de cursussen van SOBA gaan verkopen.
 • SPV kan gebruik maken van de SOBA opleidingslocaties en vice versa.
 • SOBA hoeft minder te investeren in e-learning, omdat die kennis al aanwezig is bij SPV.
 • SOBA hoeft niet meer te investeren in de ontwikkeling van cursussen die SPV al aanbiedt.
SOBA wil zich de komende tijd gaan richten op de ontwikkeling van e-learning cursussen en de post Hbo-opleidingen Informatiebeveiliging, Digitaal Rechercheren en Ethical Hacking.

Profiel_17461_2_111804.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend voor overname van de aandelen van Politie Vormingscentrum B.V. Door de overname worden een groot scala aan nieuwe cursussen en opleidingen toegevoegd aan ons portfolio. Het Politie Vormingscentrum verzorgt een groot aantal cursussen op het gebied van toezicht en handhaving voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA), Fraude, Opsporing, Rechts- en Wetskennis, Leiderschap en Management en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Haar belangrijkste klanten zijn medewerkers van politie, justitie, de non-profitsector, de overheid, banken en verzekeraars.
Voor de overname is een onafhankelijke Due Diligence verricht door VGK Accountants. Dit rapport is in bezit van Geldvoorelkaar.nl.
 
Investeringsbegroting

Overname aandelen 
€ 800.000,- 
Juridische- en advieskosten 
€   15.000,- 
Financieringskosten 
€   25.000,-  
Werkkapitaal 
€   35.000,- 
Totaal benodigd 
€ 875.000,- 
Af: Lening verkoper*
€ 400.000,- 
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 475.000,- 
 
* De lening van de verkoper wordt achtergesteld aan de lening bij Geldvoorelkaar.nl.
 
Waarom kiest u voor crowdfunding?
Wij vinden het erg leuk om de crowd te betrekken bij onze plannen. Daarbij hebben wij in 2016 reeds een succesvolle campagne gevoerd bij Geldvoorelkaar.nl. Dit ging om de overname van een kleinere concurrent , die inmiddels succesvol is opgenomen in het concern. Tevens hopen wij hierdoor onze naamsbekendheid nog meer te vergroten.                   

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming?
Zie onderstaand organigram. De heer A.S. van Bercheycke bezit alle aandelen van Insasco BV.

Profiel_17461_2_110824.jpg

Insasco B.V.
De holding waaronder thans 4 werkmaatschappijen vallen (na overname 5).  

AIB Safetech B.V.
Dit is een adviesbureau in het hogere risicosegment. Ons bedrijf bestaat nu 22 jaar en is betrokken geweest bij de grootste beveiligingsprojecten van ons land. De vooruitzichten voor dit jaar zijn gunstig en de omzet zal ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als vorig jaar. Onze klanten bestaan uit grote bedrijven en instellingen uit de vitale sectoren en overheidsinstellingen.
 
Opstech B.V.
Opstech verhuurt technische middelen aan recherchebureaus. Doordat de focus in 2016 en 2017 lag op de uitbreiding van de opleidingsbedrijven in de groep, was de omzet en het resultaat in die jaren marginaal. Verwacht wordt dat Opstech vanaf 2019 weer meer omzet zal genereren.
 
SOBA Security Opleidingen B.V. (SSO) en SOBA Security Academy B.V. (SSA)
Deze opleidingsinstituten verzorgen een groot aantal cursussen en opleidingen op MBO- en HBO-niveau. Onze bedrijven hebben een uitstekende reputatie in de beveiligingsbranche. 
 
Binnen SSO worden met name cursussen op het gebied van inbraakbeveiliging en brandmeldsystemen verzorgd. Maar ook cursussen op het gebied van een aantal NEN-normen (zoals NEN 1010 en 3140) en op het gebied van persoonlijke veiligheid (zoals VCA en veilig werken op hoogte). Verder zijn wij de enige partij in Nederland die een e-learning cursus “Beheerder Brandmeld Installaties (BBI)” in het pakket heeft. Wij hebben onlangs een aanbesteding van Defensie gekregen om deze e-learning cursus en de klassikale variant daarvan binnen Defensie te verzorgen.

Bij SSA verzorgen wij de post-HBO register opleidingen Security Techniek (SecTec) en BHV Management (BHV-M). Beide opleidingen zijn overgenomen van de Haagse Hogeschool. Met name SecTec is een zeer gevraagde opleiding, omdat deze nodig is om de titel MSec achter de naam te mogen voeren. 
 
Wat is het omzetniveau en resultaat van de onderneming?
Zonder de geplande overname verwachten wij een groei van circa € 50.000 - € 100.000,- omzet per jaar. Na de overname verwachten wij in 2018 een geconsolideerde omzet van minimaal € 4.200.000,- te realiseren en vanaf 2019 een omzet van minimaal € 4.500.000,-.  
 
Omzet
Insasco
SPV       
Totaal
Winst na VPB
2016
€ 1.126.000,-
€ 2.577.000,-
 € 3.703.000,-
€   81.000,-
2017
€ 1.212.000,-
€ 2.960.000,-
 € 4.172.000,-
€ 259.000,-
2018 Q1
€    371.000,-
€    983.000,- 
 € 1.354.000,-
 
2018 (prognose)
 
 
 € 4.200.000,-
€ 284.000,-
2019 (prognose)
 
 
 € 4.500.000,-
€ 423.000,-
 
De winst in 2016 bij Insasco was lager dan gemiddeld door éénmalige kosten. Deze kosten vielen samen met de verhuizingen naar nieuwe locaties en ontwikkeling van e-learning cursussen.
De financiële onderbouwing en de begeleiding omtrent de overname is verzorgd door intermediair Teamcaptains. De jaarrekeningen van Insasco BV cs worden samengesteld door accountantskantoor VGK Accountants.
 
Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Dankzij de aantrekkende economie en ons groeiende cursusaanbod stijgt de omzet en de winstgevendheid substantieel. Na de overname kunnen we naast de omzetstijging dubbele kosten die de bedrijven los van elkaar hebben fors terugbrengen. Al met al zal de aanschaf van SPV door SOBA leiden tot een grote, gedegen marktpartij die op een breed front hoogwaardige beveiligings- en veiligheidsgerelateerde cursussen en opleidingen kan verzorgen.

Profiel_17461_2_111906.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Ultimo 2017 is het geconsolideerd vermogen van Insasco BV  € 67.000,- op een balanstotaal van € 688.000,-, hetgeen een solvabiliteit van bijna 10% betekent. Na overname en inclusief de achtergestelde lening van de verkoper is het eigen vermogen € 467.000,- op een balanstotaal van € 2.480.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 19%.
 
Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de geconsolideerde cijfers is er voldoende cashflow voor de verplichtingen. Uitgaande van de prognose 2018 is de vrij beschikbare cashflow ruim € 300.000,- en de betaalverplichting uit hoofde van deze lening circa € 120.000,- per jaar. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Al onze locaties worden gehuurd.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé zullen de banksaldi en de vorderingen op de debiteuren worden verpand ten behoeve van de investeerders. De geconsolideerde debiteurenstand bedraagt op de huidige omzet meer dan € 500.000,-. Onze debiteuren zijn veelal grote kredietwaardige partijen (o.a. semi-overheid, banken en verzekeraars). Daarnaast is de verkoper bereid een rentevrije achtergestelde lening te verstrekken van € 400.000,-. Tenslotte is de depotregeling van toepassing voor het geval er tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn voldaan kan worden.

Incentive
 • Bij een investering vanaf € 100,- ontvangt u eenmalig 5% korting op een cursus
 • Bij een investering vanaf € 500,- ontvangt u eenmalig 10% korting op een cursus
 • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u eenmalig 15% korting op een cursus

Noot van Geldvoorelkaar.nl:
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van de geldnemer Insasco B.V.

Medegeldnemers zijn:
 • Opstech BV (G-PD 3,76% en Creditsafe score 23)
 • AIB Safetech BV (G-PD% 1,24% en Creditsafe score 65)
 • Soba Security Opleidingen BV (G-PD% 3,58% en Creditsafe score 43)
 • Soba Security Academy BV (G-PD% 0,56% en Creditsafe score 47)
 • Politie Vormingscentrum BV  (G-PD%  0,86% en Creditsafe score 23). Deze vennootschap zal na overname middels een addendum als medegeldnemer worden toegevoegd.
 • De heer A.S. van Bercheycke, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
De ratings van Creditsafe en Graydon van sommige vennootschappen liggen buiten de norm van Geldvoorelkaar.nl. De ratings zijn gebaseerd op enkelvoudige cijfers en er wordt geen rekening gehouden met interne schuldverhoudingen. De financiele ratio's vallen derhalve negatief uit. In de geconsolideerde cijfers wordt dit effect geëlimineerd.
 
De risicoclassificatie is berekend op basis van de samengevoegde cijfers 2017 van Insasco BV en Politie Vormingscentrum BV.

De verpanding van de bankrekeningen en debiteuren zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de hiervoor benoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

De lening van de verkoper ten bedrage van € 400.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Het eerste jaar zijn geen aflossingen toegestaan. Hierna is aflossing in 4 jaarlijkse termijnen toegestaan mits de cashflow toereikend is.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.
 
De verplichtingen uit hoofde van de lopende lening 14540 worden correct nagekomen.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 1.000014164zaterdag 28 april 2018
€ 100029353zaterdag 28 april 2018
€ 1.000014961zaterdag 28 april 2018
€ 100027710zaterdag 28 april 2018
€ 200024006zaterdag 28 april 2018
€ 100013176zaterdag 28 april 2018
€ 400016026zaterdag 28 april 2018
€ 800003497zaterdag 28 april 2018
€ 200024337zaterdag 28 april 2018
€ 5.000013136zaterdag 28 april 2018
€ 500024960zaterdag 28 april 2018
€ 2.500009052zaterdag 28 april 2018
€ 500005916zaterdag 28 april 2018
€ 200018187zaterdag 28 april 2018
€ 5.000025125zaterdag 28 april 2018
€ 500028559zaterdag 28 april 2018
€ 100024236zaterdag 28 april 2018
€ 500022654zaterdag 28 april 2018
€ 200028233zaterdag 28 april 2018
€ 100020146zaterdag 28 april 2018
€ 200027128zaterdag 28 april 2018
€ 200027473zaterdag 28 april 2018
€ 400005417zaterdag 28 april 2018
€ 500008824zaterdag 28 april 2018
€ 300016884zaterdag 28 april 2018
€ 500025099zaterdag 28 april 2018
€ 2.500029497zaterdag 28 april 2018
€ 200018641zaterdag 28 april 2018
€ 500011557zaterdag 28 april 2018
€ 200026561zaterdag 28 april 2018
€ 600014951zaterdag 28 april 2018
€ 1.000006704zaterdag 28 april 2018
€ 200010935zaterdag 28 april 2018
€ 200029551zaterdag 28 april 2018
€ 10.000029644zaterdag 28 april 2018
€ 2.000011648zaterdag 28 april 2018
€ 400015595zaterdag 28 april 2018
€ 500029365zaterdag 28 april 2018
€ 200011455zaterdag 28 april 2018
€ 200027660zaterdag 28 april 2018
€ 200028125zaterdag 28 april 2018
€ 500010505zaterdag 28 april 2018
€ 100019976zaterdag 28 april 2018
€ 5.000016721zaterdag 28 april 2018
€ 200028843zaterdag 28 april 2018
€ 200012728zaterdag 28 april 2018
€ 200028100zaterdag 28 april 2018
€ 1.000025561zaterdag 28 april 2018
€ 700008378zaterdag 28 april 2018
€ 200022127zaterdag 28 april 2018
€ 1.000016836zaterdag 28 april 2018
€ 200023437zaterdag 28 april 2018
€ 300011477zaterdag 28 april 2018
€ 500002912zaterdag 28 april 2018
€ 500000784zaterdag 28 april 2018
€ 200026674zaterdag 28 april 2018
€ 500026810zaterdag 28 april 2018
€ 200024087zaterdag 28 april 2018
€ 500028623zaterdag 28 april 2018
€ 100013905zaterdag 28 april 2018
€ 100013669zaterdag 28 april 2018
€ 200012519zaterdag 28 april 2018
€ 200017236zaterdag 28 april 2018
€ 500007529zaterdag 28 april 2018
€ 100012684zaterdag 28 april 2018
€ 400012014zaterdag 28 april 2018
€ 500018759zaterdag 28 april 2018
€ 300029591zaterdag 28 april 2018
€ 100028347zaterdag 28 april 2018
€ 500026722zaterdag 28 april 2018
€ 200028408zaterdag 28 april 2018
€ 500020963zaterdag 28 april 2018
€ 1.500022600zaterdag 28 april 2018
€ 500026618zaterdag 28 april 2018
€ 500018869zaterdag 28 april 2018
€ 500026617zaterdag 28 april 2018
€ 300010687zaterdag 28 april 2018
€ 100028582zaterdag 28 april 2018
€ 300019396zaterdag 28 april 2018
€ 300012360zaterdag 28 april 2018
€ 400026660zaterdag 28 april 2018
€ 1.000014837zaterdag 28 april 2018
€ 200021441zaterdag 28 april 2018
€ 2.000027666zaterdag 28 april 2018
€ 1.000028183zaterdag 28 april 2018
€ 1.000018345zaterdag 28 april 2018
€ 100022881zaterdag 28 april 2018
€ 500029448zaterdag 28 april 2018
€ 200025547zaterdag 28 april 2018
€ 200001403zaterdag 28 april 2018
€ 500028451zaterdag 28 april 2018
€ 300002922zaterdag 28 april 2018
€ 1.000025291zaterdag 28 april 2018
€ 300028555zaterdag 28 april 2018
€ 400015717zaterdag 28 april 2018
€ 200018150zaterdag 28 april 2018
€ 300026831zaterdag 28 april 2018
€ 1.500007462zaterdag 28 april 2018
€ 500008271zaterdag 28 april 2018
€ 300021266zaterdag 28 april 2018
€ 500020406zaterdag 28 april 2018
€ 500007622zaterdag 28 april 2018
€ 200005297zaterdag 28 april 2018
€ 200023534zaterdag 28 april 2018
€ 500004987zaterdag 28 april 2018
€ 200006679zaterdag 28 april 2018
€ 500027265zaterdag 28 april 2018
€ 100007205zaterdag 28 april 2018
€ 500003878zaterdag 28 april 2018
€ 1.000025121zaterdag 28 april 2018
€ 500028192zaterdag 28 april 2018
€ 500027175zaterdag 28 april 2018
€ 100029530zaterdag 28 april 2018
€ 300024029zaterdag 28 april 2018
€ 100005850zondag 29 april 2018
€ 100015028zondag 29 april 2018
€ 100019533zondag 29 april 2018
€ 100026817zondag 29 april 2018
€ 100021767zondag 29 april 2018
€ 500020274zondag 29 april 2018
€ 100016851zondag 29 april 2018
€ 1.000016071zondag 29 april 2018
€ 1.000028711zondag 29 april 2018
€ 200021679zondag 29 april 2018
€ 500015288zondag 29 april 2018
€ 2.000029327zondag 29 april 2018
€ 1.500027838zondag 29 april 2018
€ 100013969zondag 29 april 2018
€ 1.000007496zondag 29 april 2018
€ 200017078zondag 29 april 2018
€ 200007292zondag 29 april 2018
€ 200017544zondag 29 april 2018
€ 2.000006176zondag 29 april 2018
€ 600029484zondag 29 april 2018
€ 100016312zondag 29 april 2018
€ 1.000029012zondag 29 april 2018
€ 100023859zondag 29 april 2018
€ 400019892zondag 29 april 2018
€ 100028074zondag 29 april 2018
€ 300014531zondag 29 april 2018
€ 500010468zondag 29 april 2018
€ 300011413zondag 29 april 2018
€ 100029546zondag 29 april 2018
€ 2.500017901zondag 29 april 2018
€ 300015197zondag 29 april 2018
€ 500018878maandag 30 april 2018
€ 200024616maandag 30 april 2018
€ 1.000005201maandag 30 april 2018
€ 200028674maandag 30 april 2018
€ 100027633maandag 30 april 2018
€ 100010955maandag 30 april 2018
€ 200017205maandag 30 april 2018
€ 200026630maandag 30 april 2018
€ 200016919maandag 30 april 2018
€ 300027980maandag 30 april 2018
€ 300008988maandag 30 april 2018
€ 200019132maandag 30 april 2018
€ 1.000013921maandag 30 april 2018
€ 300027174maandag 30 april 2018
€ 100022371maandag 30 april 2018
€ 3.000025955maandag 30 april 2018
€ 200011665maandag 30 april 2018
€ 1.000028079maandag 30 april 2018
€ 1.000019486maandag 30 april 2018
€ 1.000024777maandag 30 april 2018
€ 500009875maandag 30 april 2018
€ 2.500013712maandag 30 april 2018
€ 100009551maandag 30 april 2018
€ 100019020maandag 30 april 2018
€ 1.100008830maandag 30 april 2018
€ 100017223maandag 30 april 2018
€ 1.000027205maandag 30 april 2018
€ 1.000001386maandag 30 april 2018
€ 300023581maandag 30 april 2018
€ 500026545maandag 30 april 2018
€ 300018736maandag 30 april 2018
€ 100022667maandag 30 april 2018
€ 1.000027783maandag 30 april 2018
€ 2.000025172maandag 30 april 2018
€ 200025827maandag 30 april 2018
€ 100017344maandag 30 april 2018
€ 500026877maandag 30 april 2018
€ 100024631maandag 30 april 2018
€ 1.000014030maandag 30 april 2018
€ 2.000004366maandag 30 april 2018
€ 100014784maandag 30 april 2018
€ 500025483maandag 30 april 2018
€ 100017411maandag 30 april 2018
€ 1.000014342maandag 30 april 2018
€ 100003116maandag 30 april 2018
€ 100001954maandag 30 april 2018
€ 1.000002590maandag 30 april 2018
€ 100023885maandag 30 april 2018
€ 100027197maandag 30 april 2018
€ 200021900maandag 30 april 2018
€ 500001998maandag 30 april 2018
€ 1.000003046maandag 30 april 2018
€ 500025720maandag 30 april 2018
€ 500013374maandag 30 april 2018
€ 1.000004807maandag 30 april 2018
€ 500009723maandag 30 april 2018
€ 500006258maandag 30 april 2018
€ 500021847maandag 30 april 2018
€ 100028984maandag 30 april 2018
€ 100027584maandag 30 april 2018
€ 100014303maandag 30 april 2018
€ 200016428maandag 30 april 2018
€ 500021114maandag 30 april 2018
€ 300018530maandag 30 april 2018
€ 100015637maandag 30 april 2018
€ 5.000027385maandag 30 april 2018
€ 200021106maandag 30 april 2018
€ 2.000024622maandag 30 april 2018
€ 2.000018316maandag 30 april 2018
€ 500028201maandag 30 april 2018
€ 100027716maandag 30 april 2018
€ 500023824maandag 30 april 2018
€ 400016908maandag 30 april 2018
€ 200003319maandag 30 april 2018
€ 200013156maandag 30 april 2018
€ 1.000001918maandag 30 april 2018
€ 500019930maandag 30 april 2018
€ 2.000028401maandag 30 april 2018
€ 300013142maandag 30 april 2018
€ 100023718maandag 30 april 2018
€ 1.000005001maandag 30 april 2018
€ 600001636maandag 30 april 2018
€ 2.500027139maandag 30 april 2018
€ 300017775maandag 30 april 2018
€ 100025344maandag 30 april 2018
€ 1.000020484maandag 30 april 2018
€ 3.000028311maandag 30 april 2018
€ 300017067maandag 30 april 2018
€ 1.000023966maandag 30 april 2018
€ 200025331maandag 30 april 2018
€ 500006505maandag 30 april 2018
€ 200006075maandag 30 april 2018
€ 1.000029657maandag 30 april 2018
€ 100017983maandag 30 april 2018
€ 200003525maandag 30 april 2018
€ 500010605maandag 30 april 2018
€ 200011016maandag 30 april 2018
€ 1.000009160maandag 30 april 2018
€ 100017732maandag 30 april 2018
€ 200025817dinsdag 1 mei 2018
€ 200024755dinsdag 1 mei 2018
€ 500029310dinsdag 1 mei 2018
€ 2.000029370dinsdag 1 mei 2018
€ 500025341dinsdag 1 mei 2018
€ 200015148dinsdag 1 mei 2018
€ 200028319dinsdag 1 mei 2018
€ 500015470dinsdag 1 mei 2018
€ 300029065dinsdag 1 mei 2018
€ 300017243dinsdag 1 mei 2018
€ 500003397dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000003032dinsdag 1 mei 2018
€ 100024751dinsdag 1 mei 2018
€ 700014474dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000011723dinsdag 1 mei 2018
€ 2.000028632dinsdag 1 mei 2018
€ 3.000026336dinsdag 1 mei 2018
€ 500015290dinsdag 1 mei 2018
€ 200010559dinsdag 1 mei 2018
€ 500025416dinsdag 1 mei 2018
€ 500018124dinsdag 1 mei 2018
€ 300014058dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000003667dinsdag 1 mei 2018
€ 300005189dinsdag 1 mei 2018
€ 200004245dinsdag 1 mei 2018
€ 500015754dinsdag 1 mei 2018
€ 1.800005845dinsdag 1 mei 2018
€ 500017736dinsdag 1 mei 2018
€ 300028846dinsdag 1 mei 2018
€ 100023559dinsdag 1 mei 2018
€ 1.000001869woensdag 2 mei 2018
€ 100016306woensdag 2 mei 2018
€ 400023480woensdag 2 mei 2018
€ 100029626woensdag 2 mei 2018
€ 1.000028935woensdag 2 mei 2018
€ 2.000029665woensdag 2 mei 2018
€ 500014062woensdag 2 mei 2018
€ 300018458woensdag 2 mei 2018
€ 400028127woensdag 2 mei 2018
€ 100028469woensdag 2 mei 2018
€ 100014942woensdag 2 mei 2018
€ 500006451woensdag 2 mei 2018
€ 200004906woensdag 2 mei 2018
€ 1.000006073woensdag 2 mei 2018
€ 100021580woensdag 2 mei 2018
€ 200013610woensdag 2 mei 2018
€ 500029669woensdag 2 mei 2018
€ 300006498woensdag 2 mei 2018
€ 100020191woensdag 2 mei 2018
€ 400007709woensdag 2 mei 2018
€ 200015401woensdag 2 mei 2018
€ 1.000014163woensdag 2 mei 2018
€ 100027672woensdag 2 mei 2018
€ 3.500011441woensdag 2 mei 2018
€ 1.000029673donderdag 3 mei 2018
€ 500013794donderdag 3 mei 2018
€ 100006202donderdag 3 mei 2018
€ 500011857donderdag 3 mei 2018
€ 500028598donderdag 3 mei 2018
€ 100024546donderdag 3 mei 2018
€ 200012232donderdag 3 mei 2018
€ 500011171donderdag 3 mei 2018
€ 300006009donderdag 3 mei 2018
€ 500015285donderdag 3 mei 2018
€ 10.000009530donderdag 3 mei 2018
€ 500014065donderdag 3 mei 2018
€ 700029685donderdag 3 mei 2018
€ 200006064donderdag 3 mei 2018
€ 200009679donderdag 3 mei 2018
€ 500007721vrijdag 4 mei 2018
€ 200026947vrijdag 4 mei 2018
€ 1.000015162vrijdag 4 mei 2018
€ 200010226vrijdag 4 mei 2018
€ 500011287vrijdag 4 mei 2018
€ 100025519vrijdag 4 mei 2018
€ 400018985vrijdag 4 mei 2018
€ 500029690vrijdag 4 mei 2018
€ 100012664vrijdag 4 mei 2018
€ 500024328vrijdag 4 mei 2018
€ 200021712zaterdag 5 mei 2018
€ 100029696zaterdag 5 mei 2018
€ 3.000026330zaterdag 5 mei 2018
€ 500026479zaterdag 5 mei 2018
€ 3.800028126zaterdag 5 mei 2018
€ 1.000015052zaterdag 5 mei 2018
€ 500028690zaterdag 5 mei 2018
€ 500006021zaterdag 5 mei 2018
€ 500029698zaterdag 5 mei 2018
€ 100012564zaterdag 5 mei 2018
€ 500010905zondag 6 mei 2018
€ 500027136zondag 6 mei 2018
€ 1.000029609zondag 6 mei 2018
€ 100023469zondag 6 mei 2018
€ 100015815zondag 6 mei 2018
€ 100010011zondag 6 mei 2018
€ 1.000026518zondag 6 mei 2018
€ 100019985zondag 6 mei 2018
€ 1.000022259zondag 6 mei 2018
€ 200029279zondag 6 mei 2018
€ 300019461maandag 7 mei 2018
€ 200007879maandag 7 mei 2018
€ 300028585maandag 7 mei 2018
€ 200014263maandag 7 mei 2018
€ 500029482maandag 7 mei 2018
€ 400008664maandag 7 mei 2018
€ 200013901maandag 7 mei 2018
€ 500029183maandag 7 mei 2018
€ 100028852dinsdag 8 mei 2018
€ 1.000016572dinsdag 8 mei 2018
€ 100019392dinsdag 8 mei 2018
€ 1.000027703dinsdag 8 mei 2018
€ 200001899dinsdag 8 mei 2018
€ 200006875dinsdag 8 mei 2018
€ 2.000028222woensdag 9 mei 2018
€ 100029245woensdag 9 mei 2018
€ 1.000029094woensdag 9 mei 2018
€ 100027851woensdag 9 mei 2018
€ 800009437woensdag 9 mei 2018
€ 500027346woensdag 9 mei 2018
€ 100003898woensdag 9 mei 2018
€ 500013429woensdag 9 mei 2018
€ 800026845woensdag 9 mei 2018
€ 500019081donderdag 10 mei 2018
€ 500007893donderdag 10 mei 2018
€ 200028353donderdag 10 mei 2018
€ 100018639donderdag 10 mei 2018
€ 300014972donderdag 10 mei 2018
€ 200005578donderdag 10 mei 2018
€ 1.000029724donderdag 10 mei 2018
€ 1.000017218donderdag 10 mei 2018
€ 1.000027517donderdag 10 mei 2018
€ 300029725donderdag 10 mei 2018
€ 100029464donderdag 10 mei 2018
€ 1.000005268vrijdag 11 mei 2018
€ 100028685vrijdag 11 mei 2018
€ 500027757vrijdag 11 mei 2018
€ 2.000019276vrijdag 11 mei 2018
€ 200025436vrijdag 11 mei 2018
€ 100014792zaterdag 12 mei 2018
€ 200019253zaterdag 12 mei 2018
€ 2.000026376zaterdag 12 mei 2018
€ 200027107zondag 13 mei 2018
€ 2.100006772zondag 13 mei 2018
€ 300021110zondag 13 mei 2018
€ 500010224zondag 13 mei 2018
€ 1.000018751zondag 13 mei 2018
€ 300023701zondag 13 mei 2018
€ 500020495zondag 13 mei 2018
€ 200027068zondag 13 mei 2018
€ 500019610maandag 14 mei 2018
€ 500028500maandag 14 mei 2018
€ 200029631maandag 14 mei 2018
€ 300026225maandag 14 mei 2018
€ 500023215maandag 14 mei 2018
€ 2.000010476maandag 14 mei 2018
€ 1.100000300maandag 14 mei 2018
€ 2.000028060maandag 14 mei 2018
€ 2.000029734maandag 14 mei 2018
€ 500022784maandag 14 mei 2018
€ 500006979maandag 14 mei 2018
€ 200000506maandag 14 mei 2018
€ 100019012dinsdag 15 mei 2018
€ 100008343dinsdag 15 mei 2018
€ 500029746dinsdag 15 mei 2018
€ 200005233dinsdag 15 mei 2018
€ 100024476dinsdag 15 mei 2018
€ 500020589dinsdag 15 mei 2018
€ 100023835dinsdag 15 mei 2018
€ 300006472dinsdag 15 mei 2018
€ 200015153dinsdag 15 mei 2018
€ 500009091dinsdag 15 mei 2018
€ 200006886dinsdag 15 mei 2018
€ 200018160dinsdag 15 mei 2018
€ 1.000010027dinsdag 15 mei 2018
€ 1.000029743woensdag 16 mei 2018
€ 100010512woensdag 16 mei 2018
€ 800028741woensdag 16 mei 2018
€ 2.000008842woensdag 16 mei 2018
€ 100009817woensdag 16 mei 2018
€ 100005094woensdag 16 mei 2018
€ 2.000020271woensdag 16 mei 2018
€ 500026820woensdag 16 mei 2018
€ 100004490woensdag 16 mei 2018
€ 100029703woensdag 16 mei 2018
€ 200012541woensdag 16 mei 2018
€ 400027446woensdag 16 mei 2018
€ 300007300woensdag 16 mei 2018
€ 700019147woensdag 16 mei 2018
€ 300025883woensdag 16 mei 2018
€ 200017482woensdag 16 mei 2018
€ 500027646donderdag 17 mei 2018
€ 200005466donderdag 17 mei 2018
€ 300024060donderdag 17 mei 2018
€ 200010667donderdag 17 mei 2018
€ 1.000020292donderdag 17 mei 2018
€ 200009350donderdag 17 mei 2018
€ 500025124donderdag 17 mei 2018
€ 4.900029767donderdag 17 mei 2018
€ 100029768donderdag 17 mei 2018
€ 500027474donderdag 17 mei 2018
€ 500029771donderdag 17 mei 2018
€ 200026723vrijdag 18 mei 2018
€ 500027091vrijdag 18 mei 2018
€ 300023841vrijdag 18 mei 2018
€ 200025636vrijdag 18 mei 2018
€ 200021253vrijdag 18 mei 2018
€ 700013310vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000003487vrijdag 18 mei 2018
€ 100029520vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000011128vrijdag 18 mei 2018
€ 100026072vrijdag 18 mei 2018
€ 100023561vrijdag 18 mei 2018
€ 500028841vrijdag 18 mei 2018
€ 500010844vrijdag 18 mei 2018
€ 200005648vrijdag 18 mei 2018
€ 100017580zaterdag 19 mei 2018
€ 400029783zaterdag 19 mei 2018
€ 300010531zaterdag 19 mei 2018
€ 200020960zaterdag 19 mei 2018
€ 200014165zaterdag 19 mei 2018
€ 200024565zondag 20 mei 2018
€ 100002213zondag 20 mei 2018
€ 100024509zondag 20 mei 2018
€ 100020479zondag 20 mei 2018
€ 1.000027037zondag 20 mei 2018
€ 400016700zondag 20 mei 2018
€ 100025120zondag 20 mei 2018
€ 100009488maandag 21 mei 2018
€ 200023865maandag 21 mei 2018
€ 200004680maandag 21 mei 2018
€ 1.000016681maandag 21 mei 2018
€ 100025890maandag 21 mei 2018
€ 1.000004519maandag 21 mei 2018
€ 1.000029794maandag 21 mei 2018
€ 100005202maandag 21 mei 2018
€ 100001592maandag 21 mei 2018
€ 100010390dinsdag 22 mei 2018
€ 500014043dinsdag 22 mei 2018
€ 1.000003388dinsdag 22 mei 2018
€ 300028491dinsdag 22 mei 2018
€ 300029807dinsdag 22 mei 2018
€ 100025674dinsdag 22 mei 2018
€ 300025690woensdag 23 mei 2018
€ 1.000024289woensdag 23 mei 2018
€ 100010467woensdag 23 mei 2018
€ 5.000023762woensdag 23 mei 2018
€ 5.000023769woensdag 23 mei 2018
€ 300015465woensdag 23 mei 2018
€ 1.500018232woensdag 23 mei 2018
€ 200028158woensdag 23 mei 2018
€ 200029558woensdag 23 mei 2018
€ 500009779donderdag 24 mei 2018
€ 100028296donderdag 24 mei 2018
€ 200016702donderdag 24 mei 2018
€ 700019537donderdag 24 mei 2018
€ 500025846donderdag 24 mei 2018
€ 200028703donderdag 24 mei 2018
€ 200009684donderdag 24 mei 2018
€ 200028549donderdag 24 mei 2018
€ 1.000004350donderdag 24 mei 2018
€ 500023093donderdag 24 mei 2018
€ 200007024donderdag 24 mei 2018
€ 1.000012907donderdag 24 mei 2018
€ 100007954donderdag 24 mei 2018
€ 200028876donderdag 24 mei 2018
€ 500025879donderdag 24 mei 2018
€ 2.000011054vrijdag 25 mei 2018
€ 200009952vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000025456vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000004812vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000012543vrijdag 25 mei 2018
€ 200012912vrijdag 25 mei 2018
€ 100028714vrijdag 25 mei 2018
€ 500028492vrijdag 25 mei 2018
€ 100027279vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000028162vrijdag 25 mei 2018
€ 500027120vrijdag 25 mei 2018
€ 200021870vrijdag 25 mei 2018
€ 200023958vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000007781vrijdag 25 mei 2018
€ 500023926vrijdag 25 mei 2018
€ 3.000008662vrijdag 25 mei 2018
€ 200018484vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000019257vrijdag 25 mei 2018
€ 600008368vrijdag 25 mei 2018
€ 40.000029829vrijdag 25 mei 2018
€ 500019008vrijdag 25 mei 2018
€ 2.500010747vrijdag 25 mei 2018
€ 500027449vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000028644vrijdag 25 mei 2018
€ 100029820vrijdag 25 mei 2018
€ 2.000020842vrijdag 25 mei 2018
€ 5.000029157zaterdag 26 mei 2018
€ 100026920zaterdag 26 mei 2018
€ 200015380zaterdag 26 mei 2018
€ 50.000025349zaterdag 26 mei 2018
€ 2.000007762zaterdag 26 mei 2018
€ 22.800024561zaterdag 26 mei 2018
€ 3.000021599donderdag 31 mei 2018
€ 500008912dinsdag 10 juli 2018
€ 100008972dinsdag 10 juli 2018
€ 5.000027138dinsdag 10 juli 2018
€ 100017059dinsdag 10 juli 2018
€ 700023819dinsdag 10 juli 2018
€ 3.200029145dinsdag 10 juli 2018