Nieuws
18-12-2018
De tweede investeerdersnieuwsbrief van december is verstuurd! U kunt hem hier lezen. In...
lees verder
12-12-2018
De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn we geopend op onze reguliere openingstijden....
lees verder
10-12-2018
De economie zit weer in de lift; goed voor ondernemend Nederland. Alleen kampen snelgroeiende MK...
lees verder
04-12-2018
Podcast: Edwin Adams over mijlpaal €150 miljoen Geldvoorelkaar.nl tikte op 3 december 2018 d...
lees verder
29-11-2018
De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en...
lees verder
Zonnepanelen & duurzaamheid
Verduurzaming beleggingspanden
Project:
17509 Particulier
Leendoel:
Zonnepanelen & duurzaamheid
Classificatie:
2
Zekerheden:
HYDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 162.500
Geinvesteerd:
€ 162.500
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,7%
Looptijd:
120 maanden
100%
Algemeen
Leeftijd:31
Gezinssituatie:Alleenstaand, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Beroep:Payment Consultant
Opleiding:Commerciële Economie
BKR score:Gemiddeld risico (G)
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Op 15 juli 2016, 4 november 2016 en 28 oktober 2017 hebben 739 unieke investeerders  bedragen van € 248.000,- (project 14165), € 190.000,- (project 15161) en € 317.200,- (project 16858) gefund. Graag wil ik alle investeerders via deze weg dan ook bijzonder hartelijk danken voor dit mooi en gewaardeerd resultaat!  

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Onlangs heb ik samen met de crowd een derde pand (object 9) aangekocht in Amsterdam. Het object heeft een ware transformatie doorgemaakt en beschikt nu over volledig nieuwe gevels met HR+++glas en goede isolatie, een zonneboilercombi en slimme verwarming & verlichting. Zelfs het warme water wordt hergebruikt als voorverwarming van het koude aan te voeren (douche)water door middel van een zogeheten waterterugwin-unit. De huurders hebben inmiddels hun intrek genomen en genieten naar eigen zeggen van een luxe, slim en comfortabel appartement.

Profiel_17509_2_122614.jpg

Object 9 (boven vóór verbouwing en onder na verbouwing)

Rond de publicatiedatum van project 16858 kocht ik object 10, eveneens in Amsterdam. De eigenaren wisten dat ze in geval van verkoop bij mij terecht konden, doordat ik als 'bovenbuurman' bekend stond als verhuurder / eigenaar. Het appartement betreft een unieke benedenwoning in het Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij-gebied, ook wel bekend als het nieuw te bouwen stadsdeel 'Havenstad', met maar liefst 70.000 te realiseren woningen/appartementen en veel bedrijvigheid. Gezien de snelle afwikkeling van de aankoop van object 10 kon zelfs al vóór de daadwerkelijke overdrachtsdatum worden gestart met de renovatie van het appartement. Het appartement is kort na overdracht (eind september 2017) geheel gestoffeerd en all-in verhuurd.

Profiel_17509_2_122648.jpg

Object 10 (boven vóór verbouwing en onder na verbouwing)

Onderstaand een overzicht van de vastgoedportefeuille.

 
Huidige situatie
Situatie na funding
WOZ-waarde
€ 1.540.000,-
€ 1.540.000,-
Marktwaarde
€ 2.044.000,-
€ 2.044.000,-
Uitstaand vreemd vermogen
€ 1.449.500,-
€ 1.612.500,-
Jaarannuïteit Geldvoorelkaar.nl
€      97.600,-
€    117.900,- 
Vrij beschikbare cashflow
€      57.000,-
€      37.000,-
  • De WOZ-waardes per peildatum 1 januari 2017 zijn ten opzichte van peildatum 1 januari 2016 (€ 1.340.000,-) met 14,9% gestegen. 
  • De marktwaarde is gebaseerd op taxatierapporten excl. afgekocht erfpacht i.v.m. een lopend afkooptraject. Vanwege vertraging bij de gemeente Amsterdam is dit traject nog niet afgerond. De benodigde gelden staan gereserveerd.
  • De marktwaarde van de portefeuille zal na realisatie van de verduurzaming verder oplopen. 
  • Per 1 maart 2018 staat een schuld van € 1.449.500,- open bij externe financiers, waarvan € 697.000,- bij Geldvoorelkaar.nl, en € 532.000,- (aflossingsvrij) plus pro resto € 220.340,- (10-jarige lineaire aflossing) bij mijn huisbankier. 
  • De berekening van de vrij beschikbare cashflow betreft uitsluitend de vastgoedportefeuille.
De focus op verduurzaming is een strategisch onderdeel binnen de consolidatie van de portefeuille. Door de verhuurinkomsten uit inmiddels 9 appartementen in Amsterdam bouw ik gestaag aan een solide reserve voor verduurzaming, renovatie/modernisering, opvangen van tegenvallers en eventuele toekomstige nieuwe aankopen. Om deze buffer grotendeels in stand te houden en verder uit te bouwen, publiceer ik via Geldvoorelkaar.nl nu een complementaire lening. Hiermee zullen de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd en deel ik het behaalde rendement door schaalvoordeel met de investeerders van Geldvoorelkaar.nl.

Deze vierde lening wordt aangewend ten behoeve van verduurzaming en consolidatie van de bestaande vastgoedportefeuille (box 3) in Amsterdam. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Verbouwing & verduurzaming diverse objecten
€   75.000,-
Zonnepanelenproject
€   41.500,-
Aanzuivering verbouwingskosten object 10
€   31.000,-
Afkoop erfpacht object 10
€     5.000,-
Financieringskosten & depot
€   10.500,-
Totaal
€ 163.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 163.000,-

Profiel_17509_2_133540.jpg
Profiel_17509_2_133559.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Geldvoorelkaar.nl heeft diverse keren bewezen een geschikt platform te zijn voor het realiseren van meerjarige vastgoedfinancieringen. Geldvoorelkaar.nl biedt daarmee ook particulieren de gelegenheid om gebruik te maken van dit financieringstype. In tegenstelling tot de bank speelt Geldvoorelkaar.nl in op de wensen van de 'nieuwe economie' en starters zoals ikzelf. Voor investeerders geldt bovendien een veel gunstiger, vast en meerjarig rendement dan bij de bank. Inmiddels wordt dit gecombineerd met onderliggende zekerheden, hetgeen het model nog consistenter maakt.

Heeft u een vast dienstverband, danwel een overige vaste bron van inkomen?
Vanaf mijn 19e tot mijn 29ste heb ik in vast loondienstverband gewerkt voor een aantal gerenommeerde werkgevers, waaronder Luba Personele Diensten, DHL, Companeo en MultiSafepay. Na een avontuurlijk uitstapje als zzp'er en aspirant aandeelhouder bij een Nederlandse startup (Billink - online Achteraf betalen) ben ik als zzp'er teruggekeerd bij mijn voormalige werkgever MultiSafepay. Met deze partij heb ik doorlopende samenwerking als Payment Consultant. Ik adviseer partijen op het gebied van online payment en bezoek events ten behoeve van kennisdeling. Dit vormt, naast het rendement uit de vastgoedportefeuille in box 3, het hoofdinkomen in box 1.

Wat is uw woon- en gezinssituatie?
Ik ben alleenstaand zonder kinderen en woon in een koopappartement (object 1 - zie pitch 14165) in Almere.

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders.
De actuele bezittingen dekken in ruime mate de schulden. De vrije kasstroom in box 3 dekt eveneens in geruime mate de betaalverplichting (deze is 35% van de vrij beschikbare cashflow). Daarnaast zorg ik met de verduurzaming van de objecten, naast waardeverhoging van mijn portefeuille, voor een forse besparing op de energiekosten. Door de verduurzaming lopen de energiekosten sterk terug. In verband met het variabele karakter van de besparingen heeft Geldvoorelkaar.nl dit niet in de ''vrij beschikbare cashflow na funding" opgenomen als aanvullende cashflow. Hoe feller de zon schijnt, hoe positiever de vrij beschikbare cashflow beïnvloed wordt! 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé wordt er een tweede hypotheek gevestigd op object 6 en 7. Tevens is de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen. 

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is de heer A.G.R. Eersel, die hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé tekent. Deze is op dit moment van materiële waarde.

Ten bedrage van € 163.000,- wordt een 2e hypotheek gevestigd op twee panden (Object 6 en 7) te Amsterdam, beide met een marktwaarde van € 220.000,- in verhuurde staat en € 245.000,- in lege en ontruimde staat (taxatiedatum 31-1-2018). De eerste hypothecaire inschrijvingen door Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl ten behoeve van project 15161 (object 7) en 14165 (object 6) bedragen respectievelijk € 190.000,- en € 248.000,-, plus maximaal 40% voor rente en kosten. De pro resto schuld van deze hypothecaire leningen bedraagt heden respectievelijk € 170.000,- en € 217.500,-. Deze schuld loopt maandelijks annuïtair terug.    
Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval dat de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

De heer Eersel heeft via Geldvoorelkaar.nl 3 leningen aangetrokken ter financiering van onroerend goed. Het betreft de leningen 14165, 15161 en 16858, waarvan de maandelijkse verplichtingen tot op heden correct worden nagekomen.

Update 20-3-2018:
De rente is verhoogd van 4,7% naar 5,7%.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100020146vrijdag 9 maart 2018
€ 100022499vrijdag 9 maart 2018
€ 400026660vrijdag 9 maart 2018
€ 200024616vrijdag 9 maart 2018
€ 200024423vrijdag 9 maart 2018
€ 300002666vrijdag 9 maart 2018
€ 100005995vrijdag 9 maart 2018
€ 100010207vrijdag 9 maart 2018
€ 500026988vrijdag 9 maart 2018
€ 1.500020271vrijdag 9 maart 2018
€ 200010955vrijdag 9 maart 2018
€ 100024224vrijdag 9 maart 2018
€ 500022622vrijdag 9 maart 2018
€ 100023065vrijdag 9 maart 2018
€ 200024565vrijdag 9 maart 2018
€ 100003232vrijdag 9 maart 2018
€ 500011052vrijdag 9 maart 2018
€ 100006506vrijdag 9 maart 2018
€ 100025557vrijdag 9 maart 2018
€ 200023718vrijdag 9 maart 2018
€ 200015067vrijdag 9 maart 2018
€ 500026080vrijdag 9 maart 2018
€ 100024505vrijdag 9 maart 2018
€ 200015579vrijdag 9 maart 2018
€ 100004835vrijdag 9 maart 2018
€ 100025559vrijdag 9 maart 2018
€ 400028397vrijdag 9 maart 2018
€ 1.500026032vrijdag 9 maart 2018
€ 200016026vrijdag 9 maart 2018
€ 100016312vrijdag 9 maart 2018
€ 100001592vrijdag 9 maart 2018
€ 500012519vrijdag 9 maart 2018
€ 3.000004926vrijdag 9 maart 2018
€ 200014442vrijdag 9 maart 2018
€ 100012684vrijdag 9 maart 2018
€ 1.000016883vrijdag 9 maart 2018
€ 100017368vrijdag 9 maart 2018
€ 100007205vrijdag 9 maart 2018
€ 500029249vrijdag 9 maart 2018
€ 400000729vrijdag 9 maart 2018
€ 200017192vrijdag 9 maart 2018
€ 100024187vrijdag 9 maart 2018
€ 2.000028311vrijdag 9 maart 2018
€ 100012943vrijdag 9 maart 2018
€ 100008301vrijdag 9 maart 2018
€ 500016278vrijdag 9 maart 2018
€ 500026937vrijdag 9 maart 2018
€ 100025321vrijdag 9 maart 2018
€ 100017241vrijdag 9 maart 2018
€ 100026831vrijdag 9 maart 2018
€ 2.000007762vrijdag 9 maart 2018
€ 200027409vrijdag 9 maart 2018
€ 100021441vrijdag 9 maart 2018
€ 100023859vrijdag 9 maart 2018
€ 500028529vrijdag 9 maart 2018
€ 200008293zaterdag 10 maart 2018
€ 100002106zaterdag 10 maart 2018
€ 500003208zaterdag 10 maart 2018
€ 300017067zaterdag 10 maart 2018
€ 1.000015065zaterdag 10 maart 2018
€ 2.000009083zaterdag 10 maart 2018
€ 300023819zaterdag 10 maart 2018
€ 100009193zaterdag 10 maart 2018
€ 100029266zaterdag 10 maart 2018
€ 100028323zaterdag 10 maart 2018
€ 100017311zaterdag 10 maart 2018
€ 200010935zaterdag 10 maart 2018
€ 400007945zaterdag 10 maart 2018
€ 200004393zondag 11 maart 2018
€ 100028577zondag 11 maart 2018
€ 200014942zondag 11 maart 2018
€ 500013141zondag 11 maart 2018
€ 1.000007622zondag 11 maart 2018
€ 200028325zondag 11 maart 2018
€ 2.500008640zondag 11 maart 2018
€ 200016915zondag 11 maart 2018
€ 100008935zondag 11 maart 2018
€ 100022399zondag 11 maart 2018
€ 200010226maandag 12 maart 2018
€ 500021713maandag 12 maart 2018
€ 100029275maandag 12 maart 2018
€ 200018183maandag 12 maart 2018
€ 500029277maandag 12 maart 2018
€ 400007709maandag 12 maart 2018
€ 8.500024326maandag 12 maart 2018
€ 1.000006523maandag 12 maart 2018
€ 100019345maandag 12 maart 2018
€ 200001212maandag 12 maart 2018
€ 500013429maandag 12 maart 2018
€ 1.000017239maandag 12 maart 2018
€ 500004509maandag 12 maart 2018
€ 100028628maandag 12 maart 2018
€ 200025120maandag 12 maart 2018
€ 500029286maandag 12 maart 2018
€ 300012174maandag 12 maart 2018
€ 1.300024412dinsdag 13 maart 2018
€ 200028984dinsdag 13 maart 2018
€ 1.000012490dinsdag 13 maart 2018
€ 500018827dinsdag 13 maart 2018
€ 200028272dinsdag 13 maart 2018
€ 1.000013721dinsdag 13 maart 2018
€ 300013901dinsdag 13 maart 2018
€ 100006381dinsdag 13 maart 2018
€ 100011016woensdag 14 maart 2018
€ 200014531woensdag 14 maart 2018
€ 1.000027404woensdag 14 maart 2018
€ 1.000007084woensdag 14 maart 2018
€ 500028140woensdag 14 maart 2018
€ 500026845woensdag 14 maart 2018
€ 500029304woensdag 14 maart 2018
€ 200016851donderdag 15 maart 2018
€ 100008773donderdag 15 maart 2018
€ 200018788donderdag 15 maart 2018
€ 500022271vrijdag 16 maart 2018
€ 500010843vrijdag 16 maart 2018
€ 500004308vrijdag 16 maart 2018
€ 100013785vrijdag 16 maart 2018
€ 500021847vrijdag 16 maart 2018
€ 500014164vrijdag 16 maart 2018
€ 200012541zaterdag 17 maart 2018
€ 300028546zaterdag 17 maart 2018
€ 300021387zaterdag 17 maart 2018
€ 100029322zaterdag 17 maart 2018
€ 200018878dinsdag 20 maart 2018
€ 100004530dinsdag 20 maart 2018
€ 500013610dinsdag 20 maart 2018
€ 200003453dinsdag 20 maart 2018
€ 100023713dinsdag 20 maart 2018
€ 400005077dinsdag 20 maart 2018
€ 500014303dinsdag 20 maart 2018
€ 100006516dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000024338dinsdag 20 maart 2018
€ 200010687dinsdag 20 maart 2018
€ 300006009dinsdag 20 maart 2018
€ 400011849dinsdag 20 maart 2018
€ 200028119dinsdag 20 maart 2018
€ 100001983dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000012119dinsdag 20 maart 2018
€ 100018314dinsdag 20 maart 2018
€ 100008806dinsdag 20 maart 2018
€ 100016464dinsdag 20 maart 2018
€ 600019959dinsdag 20 maart 2018
€ 300011413dinsdag 20 maart 2018
€ 200022961dinsdag 20 maart 2018
€ 400021054dinsdag 20 maart 2018
€ 500017146dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000009969dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000029310woensdag 21 maart 2018
€ 500016721woensdag 21 maart 2018
€ 400001403woensdag 21 maart 2018
€ 700014474woensdag 21 maart 2018
€ 1.000010107woensdag 21 maart 2018
€ 100009025woensdag 21 maart 2018
€ 200021117woensdag 21 maart 2018
€ 500026782woensdag 21 maart 2018
€ 300006603woensdag 21 maart 2018
€ 3.000010000woensdag 21 maart 2018
€ 200023430woensdag 21 maart 2018
€ 1.000003878woensdag 21 maart 2018
€ 600005381woensdag 21 maart 2018
€ 100023793woensdag 21 maart 2018
€ 300015848woensdag 21 maart 2018
€ 500006259woensdag 21 maart 2018
€ 3.000006465woensdag 21 maart 2018
€ 500002802woensdag 21 maart 2018
€ 500002092woensdag 21 maart 2018
€ 500017736woensdag 21 maart 2018
€ 100012102woensdag 21 maart 2018
€ 300004384woensdag 21 maart 2018
€ 100023650donderdag 22 maart 2018
€ 100024507donderdag 22 maart 2018
€ 100026072donderdag 22 maart 2018
€ 500009082vrijdag 23 maart 2018
€ 300029367vrijdag 23 maart 2018
€ 200005094vrijdag 23 maart 2018
€ 100026561vrijdag 23 maart 2018
€ 500028741vrijdag 23 maart 2018
€ 300018641zaterdag 24 maart 2018
€ 300025724zaterdag 24 maart 2018
€ 3.000026484zondag 25 maart 2018
€ 100028080zondag 25 maart 2018
€ 300002626maandag 26 maart 2018
€ 2.000011795maandag 26 maart 2018
€ 300011857maandag 26 maart 2018
€ 100008343maandag 26 maart 2018
€ 1.000012776maandag 26 maart 2018
€ 1.000009381maandag 26 maart 2018
€ 300015470maandag 26 maart 2018
€ 200023538dinsdag 27 maart 2018
€ 100028755dinsdag 27 maart 2018
€ 800022600dinsdag 27 maart 2018
€ 100010468dinsdag 27 maart 2018
€ 300006020dinsdag 27 maart 2018
€ 5.000029411dinsdag 27 maart 2018
€ 500004727dinsdag 27 maart 2018
€ 200022572dinsdag 27 maart 2018
€ 100006202dinsdag 27 maart 2018
€ 2.000017898dinsdag 27 maart 2018
€ 100016223woensdag 28 maart 2018
€ 300028909woensdag 28 maart 2018
€ 300003319woensdag 28 maart 2018
€ 100015804woensdag 28 maart 2018
€ 200001260woensdag 28 maart 2018
€ 100019048woensdag 28 maart 2018
€ 400019361woensdag 28 maart 2018
€ 100021599woensdag 28 maart 2018
€ 100027036donderdag 29 maart 2018
€ 300019537donderdag 29 maart 2018
€ 500010314donderdag 29 maart 2018
€ 100028629donderdag 29 maart 2018
€ 100025572donderdag 29 maart 2018
€ 100021101donderdag 29 maart 2018
€ 200003449donderdag 29 maart 2018
€ 500012843donderdag 29 maart 2018
€ 1.000023740donderdag 29 maart 2018
€ 100009137vrijdag 30 maart 2018
€ 200023865vrijdag 30 maart 2018
€ 2.500011441vrijdag 30 maart 2018
€ 500015810vrijdag 30 maart 2018
€ 300029365vrijdag 30 maart 2018
€ 300016206vrijdag 30 maart 2018
€ 300029443vrijdag 30 maart 2018
€ 100014165zaterdag 31 maart 2018
€ 500006021zaterdag 31 maart 2018
€ 200016260zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000005598zaterdag 31 maart 2018
€ 2.500029447zaterdag 31 maart 2018
€ 1.000019453zaterdag 31 maart 2018
€ 500024919zondag 1 april 2018
€ 1.000006068zondag 1 april 2018
€ 300021381zondag 1 april 2018
€ 200010011zondag 1 april 2018
€ 400029454zondag 1 april 2018
€ 500018174maandag 2 april 2018
€ 100007954maandag 2 april 2018
€ 2.500007000maandag 2 april 2018
€ 200010667dinsdag 3 april 2018
€ 500020016dinsdag 3 april 2018
€ 500026399dinsdag 3 april 2018
€ 400013246dinsdag 3 april 2018
€ 200029463dinsdag 3 april 2018
€ 100004837dinsdag 3 april 2018
€ 2.000004491dinsdag 3 april 2018
€ 500009779dinsdag 3 april 2018
€ 200003525dinsdag 3 april 2018
€ 100017900dinsdag 3 april 2018
€ 2.000028222dinsdag 3 april 2018
€ 300015028woensdag 4 april 2018
€ 800015516woensdag 4 april 2018
€ 300001373woensdag 4 april 2018
€ 500018047woensdag 4 april 2018
€ 500019446woensdag 4 april 2018
€ 2.500027141woensdag 4 april 2018
€ 1.000007473woensdag 4 april 2018
€ 200026783woensdag 4 april 2018
€ 100027438woensdag 4 april 2018
€ 1.000006073donderdag 5 april 2018
€ 100026401donderdag 5 april 2018
€ 100005233donderdag 5 april 2018
€ 200017223donderdag 5 april 2018
€ 1.000010484donderdag 5 april 2018
€ 2.000022017donderdag 5 april 2018
€ 1.000010347donderdag 5 april 2018
€ 100013670vrijdag 6 april 2018
€ 300010676vrijdag 6 april 2018
€ 700002961vrijdag 6 april 2018
€ 200009678vrijdag 6 april 2018
€ 500018286vrijdag 6 april 2018
€ 300028642vrijdag 6 april 2018
€ 700009160zaterdag 7 april 2018
€ 500019543zaterdag 7 april 2018
€ 200005850zaterdag 7 april 2018
€ 200013172zondag 8 april 2018
€ 1.000004845zondag 8 april 2018
€ 100021767dinsdag 10 april 2018
€ 1.500027070dinsdag 10 april 2018
€ 1.000010027dinsdag 10 april 2018
€ 1.000029526dinsdag 10 april 2018
€ 100019976dinsdag 10 april 2018
€ 400008664dinsdag 10 april 2018
€ 100002483dinsdag 10 april 2018
€ 100004245dinsdag 10 april 2018
€ 300029528dinsdag 10 april 2018
€ 700014985woensdag 11 april 2018
€ 300011054woensdag 11 april 2018
€ 100009618donderdag 12 april 2018
€ 1.000016302donderdag 12 april 2018
€ 2.000018232donderdag 12 april 2018
€ 100029546donderdag 12 april 2018
€ 700027081vrijdag 13 april 2018
€ 400029550vrijdag 13 april 2018
€ 300029551vrijdag 13 april 2018
€ 600018537vrijdag 13 april 2018
€ 100024029vrijdag 13 april 2018
€ 1.000029557zaterdag 14 april 2018
€ 200029560zaterdag 14 april 2018
€ 100026175zaterdag 14 april 2018
€ 500028201zondag 15 april 2018
€ 100028681zondag 15 april 2018
€ 600002441zondag 15 april 2018
€ 600018751zondag 15 april 2018
€ 100008972zondag 15 april 2018
€ 100027502maandag 16 april 2018
€ 1.200019545maandag 16 april 2018
€ 100012379dinsdag 8 mei 2018
€ 100015265dinsdag 8 mei 2018
€ 500011225dinsdag 8 mei 2018
€ 200012686dinsdag 8 mei 2018
€ 500029708dinsdag 8 mei 2018