Nieuws
06-09-2018
APOC Aviation is gekozen als project van de maand op Geldvoorelkaar.nl. Natuurlijk vanwege de fund...
lees verder
06-09-2018
VACATURE JUNIOR MARKETEER (m/v) 32-40 uur Voor op ons kantoor in Veenendaal Enthousiasme, do...
lees verder
30-08-2018
De samenwerking tussen crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl en factormaatschappij Svea Finans is...
lees verder
27-08-2018
Recent in het FD: Bedrijven die geld nodig hebben, hoeven daarvoor allang niet meer naar de bank. ...
lees verder
23-08-2018
De investeerdersnieuwsbrief van augustus wordt nu verstuurd. Lees hem ook hier. ...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Doorontwikkeling Cortex Systeem
Project:
17546 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5
G-PD percentage:
2,67
Creditsafe score:
59
Zekerheden:
PRDRHANO
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 243.200
Geinvesteerd:
€ 243.200
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Content&Media database beheer en licenties
Producten en/of diensten:Content en licenties
Aantal medewerkers:6
Oprichtingsdatum:2-7-2014
Leeftijd:43
Gezinssituatie:Gehuwd, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HAVO
BKR score:Gemiddeld risico (G)
Social media:LinkedIn  Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe BSR Agency B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Sventerprise Holding B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Reporters B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Content 4 You.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
BSR Agency produceert en verkoopt multimedia content (foto’s, video, audio en tekst) aan bedrijven en media. BSR Agency heeft 95% van de exclusieve markt voor entertainment beeld in Nederland in handen. Wij bieden content aan die niemand anders heeft, en juist hierdoor sluiten alle grote mediabedrijven contracten met ons af voor publicatie via internet, apps, print en televisie. 

Profiel_17546_2_092649.jpg

BSR Agency biedt vaak de beste en meest exclusieve multimedia content aan van Nederland

RTL Boulevard en Shownieuws op SBS, programma’s van Talpa, bladen als Privé, Weekend, Grazia en sites als Top40.nl en TVgids gebruiken de content van BSR Agency dagelijks in hun uitzendingen en publicaties. Met veel klanten heeft BSR Agency sinds 2014 vaste en langdurige contracten afgesloten en geen grote klanten verloren.

Profiel_17546_2_092740.jpg

Enkele bekende klanten van BSR Agency

Cortex System is een nieuw soort media database ontwikkeld voor alle multimedia content. Met dit systeem is het mogelijk om bestanden veilig te uploaden, te beheren en te delen met derden. Cortex System is ontstaan uit de behoefte van BSR Agency om een eigen beeldbank te bezitten, beheren en in de toekomst te gaan exploiteren. 

Met een vorige financiering via Geldvoorelkaar.nl hebben wij de tweede fase van het systeem kunnen afronden. Wij hebben de stabiliteit en veiligheid van het systeem verhoogd en extra features ingebouwd: tag management, een automatisch administratie- en facturatiesysteem en een speciaal outputformaat om content direct vanuit de database te streamen naar televisiestudio’s.

Het doel van fase 3 en 4 is dat wij straks het beste DAM (Digital Asset Management) systeem kunnen bieden in deze branche. Een substantieel deel van deze nieuwe financiering gebruiken wij om deze revolutionaire stappen te zetten. Deze stappen zijn als volgt: 

I. Het administratiesysteem van Cortex wordt gekoppeld aan de online applicatie volgens het WYSIWYG principe (What You See Is What You Get).

Profiel_17546_2_093409.jpg

Design opzet van het administratiesysteem dat wij gaan ontwikkelen in de komende fase: 
met o.a. drag and drop en de database in realtime beheren 

II. Content providers hoeven straks geen informatie aan hun bestanden meer mee te geven. Cortex herkent de inhoud van beelden aan de hand van eerder verwerkte informatie. Wij gaan hiervoor samenwerken met een groot Amerikaans bedrijf om deze vorm van ‘machine learning’ verder uit te bouwen.

Profiel_17546_2_093524.jpg

Het automatische en revolutionaire invoersysteem dat wij ontwikkelen voor Cortex

III. Er wordt een “User Generated” portaal gebouwd, waarbij elke foto- en/of videograaf waar ook ter wereld aangesloten kan worden. Eigen content kan op elk niveau via Cortex System heel gemakkelijk beheerd worden en de makers bepalen zelf met wie dit gedeeld wordt. Hierbij hoeft de maker of rechthebbende het materiaal niet fysiek te delen, maar zal dit via een API (Application Programming Interface) gaan: veilig, snel en kostenbesparend. Op deze manier kan een ieder die Cortex gebruikt met minimale manuele inspanning extra omzet genereren voor zichzelf. 

Op dit moment past niemand deze features toe. We hebben met Cortex de kans om dit als eerste in de markt te zetten en zo als een game changer een competitief voordeel te bieden aan miljoenen content providers wereldwijd, voor elkaar en met elkaar. 

Onze visie is altijd geweest om alles in eigen beheer te bedenken, te beheren en verder te ontwikkelen. Eind 2017 kwam voor ons de mogelijkheid Cortex fase 3 en 4 niet meer via een externe partij te ontwikkelen, maar IT bedrijf Qreativ over te nemen. Qreativ is dé specialist in PHP (de code waarin Cortex is geschreven) en Laravel (het open source PHP web framework dat de database structuur geeft).

Profiel_17546_2_093633.jpg

Door de ontwikkeling in eigen beheer te realiseren, besparen wij kosten, maar zijn wij vooral in staat sneller en efficiënter in te spelen op vragen van klanten en gebruikers.

Ten aanzien van de geplande overname is financieel, fiscaal en juridisch uitgebreid Due Diligence onderzoek uitgevoerd, waaruit geen materiële risico’s zijn gebleken.

Door de ontwikkeling van Cortex hebben we de stap gezet om van content provider door te groeien naar een ontwikkelaar van innovatieve software.

Waar wordt de financiering voor aangewend?

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Oorspronkelijk Bedrag
Aangepast Bedrag (27-3-2018)*
Overname 75% aandelen Qreativ B.V.
€   90.000,-
€   90.000,-
Doorontwikkeling Cortex 3.0
€ 180.000,- 
€ 180.000,-
Servers + backup
€   35.000,-
-
Onvoorziene kosten
€   10.000,-
€   10.000,-
Financieringskosten en Depotregeling
€   35.000,-
€   25.000,-
Totaal
€ 350.000,-
€ 305.000,-
Af: Eigen inbreng
-
€   60.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 350.000,-
€ 245.000,-

* Toelichting bij Aangepast Bedrag:
Voor de servers en backup hebben wij tijdens de publicatie van dit project een lease-oplossing gevonden. Ook zullen wij in april een (onverwachte) betaling ontvangen van Pictoright, waarmee wij de toegevoegde eigen inbreng kunnen realiseren. Door deze wijzigingen kan het aangevraagde bedrag verlaagd worden, en zullen ook de financieringskosten en het depotbedrag omlaag gaan. 

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunders zijn in onze ogen innovatieve ondernemers, die perfect aansluiten bij hoe wij denken en werken. Dit is de tweede keer dat wij een lening aanvragen via Geldvoorelkaar.nl. Het eerste project (project 16720)  hebben wij volgens plan geïnvesteerd en inmiddels volledig terugbetaald aan alle investeerders. Wij hopen dan ook dat u ons opnieuw het vertrouwen wilt geven met uw investering in onze tweede campagne.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 

Profiel_17546_2_120228.jpg

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
2016
€ 655.000,-*
€ 298.000,-
2017
€ 396.000,-
€     6.000,-*
2018 (prognose)
€ 629.000,-
€ 306.000,-
2019 (prognose)
€ 786.000,-
€ 386.000,-
2020 (prognose)
€ 911.000,-
€ 467.000,-

BSR Agency B.V. krijgt ieder jaar een substantieel bedrag uitgekeerd van Pictoright. In 2016 is een nabetaling gedaan over de jaren 2010-2015, waardoor de omzet hoger uitviel dan normaal gesproken. In 2017 is de winst ongewoon laag, omdat de kosten voor de ontwikkeling van het Cortex 2.0 systeem – waar de vorige financiering voor is aangewend – geheel in het resultaat zijn meegenomen. Daarnaast heeft er ook een kleine reorganisatie plaatsgevonden om de organisatie efficiënter te maken. Hiervoor zijn eenmalig extra kosten gemaakt.

De jaarcijfers zijn opgesteld door OAMKB Groningen. De prognose is opgesteld door BSR Agency B.V. en getoetst door OAMKB Groningen. Voor de komende jaren wordt vanuit Pictoright een omzet verwacht van  € 281.000,- per jaar. Deze omzet is in de bovenstaande tabel meegenomen. De omzetstijging vanaf 2018 is een gevolg van de genoemde overgenomen licenties en de sterke groei in de vraag naar onze producten.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De prognoses voor 2018-2020 zijn mede opgesteld op basis van vaste contracten die wij getekend hebben met klanten. Verder gaan wij het Cortex systeem als een compleet DAM oplossing (Digital Asset Management) in de markt zetten; een product waar nu al diverse partijen interesse in hebben getoond.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Ultimo 2017 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen van BSR Agency B.V. € 107.000,- op een balanstotaal van € 459.000,-. De solvabiliteit is daarmee 23%.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Van de voor 2018 geprognosticeerde vrij beschikbare cashflow zal 27% worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Wij huren een bedrijfspand in Deventer.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op de debiteuren, bankrekeningen en het intellectueel eigendom van alle (mede)geldnemers. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. Daarnaast zal in een non-onttrekkingsverklaring worden vastgelegd dat, indien de vermogenspositie minder dan 30% van het balanstotaal bedraagt, er geen dividend mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van BSR Agency B.V. en dat de management fee beperkt wordt tot het minimum DGA salaris van € 46.000,- per jaar.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van BSR Agency B.V. 

Het G-PD% van BSR Agency B.V. houdt verband met de branche. Graydon kijkt voor het bepalen van het PD% in sterke mate naar de branche waarin het bedrijf opereert. In dit geval is dit: “Uitgeverijen van boeken”. In die branche zijn veel faillissementen. Geldvoorelkaar.nl heeft contact opgenomen met Graydon en bevestiging ontvangen dat er voor BSR Agency B.V. geen negatieve betaalervaringen zijn geregistreerd.

Medegeldnemers zijn:
  • Sventerprise Holding B.V. (G-PD% 0,68% en Creditsafe score 45)
  • Reporters B.V. (G-PD% 1,85% en Creditsafe score 55)
  • Content 4 You (G-PD% 0,03% en Creditsafe score 80). Dit is de eenmanszaak van de heer S.B. Hoogerhuis.
  • De heer S.B. Hoogerhuis die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.  
  • Qreativ B.V. Deze entiteit zal na overname middels een Addendum bij de Overeenkomst Lening toegevoegd worden als medegeldnemer. 
De verpanding van de debiteuren, bankrekeningen en de IE-Rechten zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

De aandeelhouders van BSR Agency B.V. tekenen een non-onttrekkingsverklaring, waarin wordt vastgelegd dat in geval van een vermogenspositie van minder dan 30% er geen dividenden worden uitgekeerd en de managementfee gemaximeerd zal worden op het minimum DGA salaris van ca € 46.000,- per jaar, vast te stellen aan de hand van de geconsolideerde balans in de definitieve jaarcijfers.

In augustus 2017 heeft BSR Agency B.V. via Geldvoorelkaar.nl een succesvolle crowdfundcampagne gevoerd (project 16720). Er is toen € 170.000,- opgehaald met een looptijd van 6 maanden. Deze lening is inmiddels volledig afgelost. 

Update 21-2-2018
De projecttitel en de beschrijving van de onderneming zijn aangepast. Inhoudelijke uitgangspunten van dit project blijven ongewijzigd. 
Aanvulling op het pandrecht op de activa: het pandrecht geldt voor zowel de geldnemer als alle medegeldnemers. De entiteiten die geen debiteuren hebben, zullen geen pandrecht op debiteuren afgeven.

Update 28-2-2018 
De rente van dit project is verhoogd van 8,0% naar 9,0%.  

Update 27-3-2018
De hoofdsom is verlaagd van € 350.000,- naar € 245.000,-. Toelichting op deze wijziging leest u onder de herziene investeringsbegroting in deze pitch. De stukken ter onderbouwing van deze wijziging zijn in ons bezit.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 300003447dinsdag 20 februari 2018
€ 200024006dinsdag 20 februari 2018
€ 100020146dinsdag 20 februari 2018
€ 100028074dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000027340dinsdag 20 februari 2018
€ 100017059dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000003032dinsdag 20 februari 2018
€ 700009818dinsdag 20 februari 2018
€ 2.000018759dinsdag 20 februari 2018
€ 100028353dinsdag 20 februari 2018
€ 100028080dinsdag 20 februari 2018
€ 200011665dinsdag 20 februari 2018
€ 2.000026880dinsdag 20 februari 2018
€ 400001403dinsdag 20 februari 2018
€ 200024546dinsdag 20 februari 2018
€ 100016209dinsdag 20 februari 2018
€ 100028756dinsdag 20 februari 2018
€ 200013969dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000009194dinsdag 20 februari 2018
€ 200027128dinsdag 20 februari 2018
€ 2.500029048dinsdag 20 februari 2018
€ 100012941dinsdag 20 februari 2018
€ 300001617dinsdag 20 februari 2018
€ 500027263dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000025092dinsdag 20 februari 2018
€ 400017478dinsdag 20 februari 2018
€ 500006704dinsdag 20 februari 2018
€ 300026179dinsdag 20 februari 2018
€ 100028361dinsdag 20 februari 2018
€ 300003497dinsdag 20 februari 2018
€ 6.000024561dinsdag 20 februari 2018
€ 100009551dinsdag 20 februari 2018
€ 100025333dinsdag 20 februari 2018
€ 500024060dinsdag 20 februari 2018
€ 500026926dinsdag 20 februari 2018
€ 900019537dinsdag 20 februari 2018
€ 200027473dinsdag 20 februari 2018
€ 500014474dinsdag 20 februari 2018
€ 100019020dinsdag 20 februari 2018
€ 500008771dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000025955dinsdag 20 februari 2018
€ 300027174dinsdag 20 februari 2018
€ 100019685dinsdag 20 februari 2018
€ 200026920dinsdag 20 februari 2018
€ 500021853dinsdag 20 februari 2018
€ 100018353dinsdag 20 februari 2018
€ 400012753dinsdag 20 februari 2018
€ 100025698dinsdag 20 februari 2018
€ 200018641dinsdag 20 februari 2018
€ 300011477dinsdag 20 februari 2018
€ 300021054dinsdag 20 februari 2018
€ 400015595dinsdag 20 februari 2018
€ 2.500024622dinsdag 20 februari 2018
€ 100002025dinsdag 20 februari 2018
€ 300028408dinsdag 20 februari 2018
€ 100017983dinsdag 20 februari 2018
€ 700022060dinsdag 20 februari 2018
€ 100002213dinsdag 20 februari 2018
€ 100023469dinsdag 20 februari 2018
€ 200019959dinsdag 20 februari 2018
€ 100025559dinsdag 20 februari 2018
€ 300002912dinsdag 20 februari 2018
€ 500027346dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000016836dinsdag 20 februari 2018
€ 500020495dinsdag 20 februari 2018
€ 100015028dinsdag 20 februari 2018
€ 300004875dinsdag 20 februari 2018
€ 100003319dinsdag 20 februari 2018
€ 100016312dinsdag 20 februari 2018
€ 200021870dinsdag 20 februari 2018
€ 300024308dinsdag 20 februari 2018
€ 300025192dinsdag 20 februari 2018
€ 100022107dinsdag 20 februari 2018
€ 300006979dinsdag 20 februari 2018
€ 100021679dinsdag 20 februari 2018
€ 5.000004422dinsdag 20 februari 2018
€ 200001939dinsdag 20 februari 2018
€ 200019533dinsdag 20 februari 2018
€ 200012490dinsdag 20 februari 2018
€ 100028577dinsdag 20 februari 2018
€ 100018639dinsdag 20 februari 2018
€ 500021599dinsdag 20 februari 2018
€ 500027175dinsdag 20 februari 2018
€ 100007205dinsdag 20 februari 2018
€ 2.000004704dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000028183dinsdag 20 februari 2018
€ 200011320dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000027517dinsdag 20 februari 2018
€ 500002587dinsdag 20 februari 2018
€ 500025711dinsdag 20 februari 2018
€ 300024755dinsdag 20 februari 2018
€ 100019361dinsdag 20 februari 2018
€ 100027980dinsdag 20 februari 2018
€ 500013177dinsdag 20 februari 2018
€ 500012790dinsdag 20 februari 2018
€ 200023804dinsdag 20 februari 2018
€ 200027538dinsdag 20 februari 2018
€ 100016884dinsdag 20 februari 2018
€ 100015721dinsdag 20 februari 2018
€ 500027265dinsdag 20 februari 2018
€ 100015067dinsdag 20 februari 2018
€ 100008972dinsdag 20 februari 2018
€ 500002621dinsdag 20 februari 2018
€ 100022226dinsdag 20 februari 2018
€ 200016428dinsdag 20 februari 2018
€ 100021106dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000010611dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000026053dinsdag 20 februari 2018
€ 500027443dinsdag 20 februari 2018
€ 200002922dinsdag 20 februari 2018
€ 2.500028977dinsdag 20 februari 2018
€ 200018187dinsdag 20 februari 2018
€ 100013905dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000018316dinsdag 20 februari 2018
€ 200022010dinsdag 20 februari 2018
€ 500020484dinsdag 20 februari 2018
€ 200024029dinsdag 20 februari 2018
€ 200026990dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000024036dinsdag 20 februari 2018
€ 200012564dinsdag 20 februari 2018
€ 100028628dinsdag 20 februari 2018
€ 500005001dinsdag 20 februari 2018
€ 500013142dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000014164dinsdag 20 februari 2018
€ 100025674dinsdag 20 februari 2018
€ 500025423dinsdag 20 februari 2018
€ 100027580dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000028711dinsdag 20 februari 2018
€ 100026782dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000026007dinsdag 20 februari 2018
€ 100010226dinsdag 20 februari 2018
€ 100027633woensdag 21 februari 2018
€ 100025827woensdag 21 februari 2018
€ 300008605woensdag 21 februari 2018
€ 200023718woensdag 21 februari 2018
€ 200021386woensdag 21 februari 2018
€ 1.000013919woensdag 21 februari 2018
€ 500025075woensdag 21 februari 2018
€ 2.000024288woensdag 21 februari 2018
€ 300011781woensdag 21 februari 2018
€ 100013941woensdag 21 februari 2018
€ 100013403woensdag 21 februari 2018
€ 1.500008445woensdag 21 februari 2018
€ 200012541woensdag 21 februari 2018
€ 300012360woensdag 21 februari 2018
€ 100009193woensdag 21 februari 2018
€ 300018458woensdag 21 februari 2018
€ 300015685woensdag 21 februari 2018
€ 100025883woensdag 21 februari 2018
€ 500020274woensdag 21 februari 2018
€ 100020191woensdag 21 februari 2018
€ 300026933woensdag 21 februari 2018
€ 2.500022080woensdag 21 februari 2018
€ 200015965woensdag 21 februari 2018
€ 500008835woensdag 21 februari 2018
€ 600005381woensdag 21 februari 2018
€ 200006030woensdag 21 februari 2018
€ 1.000013626woensdag 21 februari 2018
€ 1.000007472donderdag 22 februari 2018
€ 1.000005379donderdag 22 februari 2018
€ 500023215donderdag 22 februari 2018
€ 1.000025670donderdag 22 februari 2018
€ 300026988donderdag 22 februari 2018
€ 1.000020271donderdag 22 februari 2018
€ 500017811donderdag 22 februari 2018
€ 300018869donderdag 22 februari 2018
€ 100013190donderdag 22 februari 2018
€ 100027036donderdag 22 februari 2018
€ 500009988donderdag 22 februari 2018
€ 1.000021316donderdag 22 februari 2018
€ 200024735vrijdag 23 februari 2018
€ 100024631vrijdag 23 februari 2018
€ 3.000009972vrijdag 23 februari 2018
€ 100024616vrijdag 23 februari 2018
€ 200014263vrijdag 23 februari 2018
€ 1.000003667vrijdag 23 februari 2018
€ 100029146vrijdag 23 februari 2018
€ 300026809vrijdag 23 februari 2018
€ 200024885vrijdag 23 februari 2018
€ 300008778vrijdag 23 februari 2018
€ 100020060vrijdag 23 februari 2018
€ 100008343vrijdag 23 februari 2018
€ 100022667zaterdag 24 februari 2018
€ 100028681zaterdag 24 februari 2018
€ 500005968zaterdag 24 februari 2018
€ 200014966zaterdag 24 februari 2018
€ 1.000017691zaterdag 24 februari 2018
€ 200019461zondag 25 februari 2018
€ 200025817zondag 25 februari 2018
€ 1.000020449zondag 25 februari 2018
€ 200029153zondag 25 februari 2018
€ 1.000025730zondag 25 februari 2018
€ 300026620zondag 25 februari 2018
€ 2.000018286zondag 25 februari 2018
€ 500023754maandag 26 februari 2018
€ 100027197maandag 26 februari 2018
€ 5.000026360maandag 26 februari 2018
€ 4.000020730maandag 26 februari 2018
€ 500026478maandag 26 februari 2018
€ 100019307maandag 26 februari 2018
€ 100021421maandag 26 februari 2018
€ 800008561maandag 26 februari 2018
€ 500028500maandag 26 februari 2018
€ 500029163maandag 26 februari 2018
€ 1.000019175maandag 26 februari 2018
€ 300027676maandag 26 februari 2018
€ 200029165maandag 26 februari 2018
€ 200020960maandag 26 februari 2018
€ 1.000012672dinsdag 27 februari 2018
€ 100010785dinsdag 27 februari 2018
€ 100014784dinsdag 27 februari 2018
€ 1.000010599dinsdag 27 februari 2018
€ 600028846dinsdag 27 februari 2018
€ 200002323dinsdag 27 februari 2018
€ 1.500005997dinsdag 27 februari 2018
€ 500013643dinsdag 27 februari 2018
€ 100003785dinsdag 27 februari 2018
€ 300005234dinsdag 27 februari 2018
€ 400003248woensdag 28 februari 2018
€ 500017374woensdag 28 februari 2018
€ 500016703woensdag 28 februari 2018
€ 100006472woensdag 28 februari 2018
€ 1.000024778woensdag 28 februari 2018
€ 100017851woensdag 28 februari 2018
€ 400012012woensdag 28 februari 2018
€ 500010981woensdag 28 februari 2018
€ 300000872woensdag 28 februari 2018
€ 500027474woensdag 28 februari 2018
€ 200023437woensdag 28 februari 2018
€ 100010390woensdag 28 februari 2018
€ 300022961woensdag 28 februari 2018
€ 200025331woensdag 28 februari 2018
€ 200026483woensdag 28 februari 2018
€ 100028469woensdag 28 februari 2018
€ 500014065woensdag 28 februari 2018
€ 100028241donderdag 1 maart 2018
€ 100029181donderdag 1 maart 2018
€ 200021441donderdag 1 maart 2018
€ 100006985donderdag 1 maart 2018
€ 500021847donderdag 1 maart 2018
€ 500010966donderdag 1 maart 2018
€ 100005185donderdag 1 maart 2018
€ 100016026donderdag 1 maart 2018
€ 400029168donderdag 1 maart 2018
€ 100009672donderdag 1 maart 2018
€ 300021266donderdag 1 maart 2018
€ 1.000025741donderdag 1 maart 2018
€ 100004680donderdag 1 maart 2018
€ 1.000027666donderdag 1 maart 2018
€ 200009779donderdag 1 maart 2018
€ 200026072donderdag 1 maart 2018
€ 700019147vrijdag 2 maart 2018
€ 400007721vrijdag 2 maart 2018
€ 1.000026937vrijdag 2 maart 2018
€ 200004078vrijdag 2 maart 2018
€ 500013794vrijdag 2 maart 2018
€ 100027525zaterdag 3 maart 2018
€ 1.000028939zaterdag 3 maart 2018
€ 1.000028215zaterdag 3 maart 2018
€ 1.000008917zaterdag 3 maart 2018
€ 500026630zaterdag 3 maart 2018
€ 500007622zaterdag 3 maart 2018
€ 2.000026330zaterdag 3 maart 2018
€ 300015465zaterdag 3 maart 2018
€ 100028325zaterdag 3 maart 2018
€ 100022275zaterdag 3 maart 2018
€ 500011454zaterdag 3 maart 2018
€ 100028359zaterdag 3 maart 2018
€ 100021767zondag 4 maart 2018
€ 300028641zondag 4 maart 2018
€ 200008800zondag 4 maart 2018
€ 200014452zondag 4 maart 2018
€ 1.000011481zondag 4 maart 2018
€ 300020015zondag 4 maart 2018
€ 200028984maandag 5 maart 2018
€ 1.000010022maandag 5 maart 2018
€ 200013610maandag 5 maart 2018
€ 300029230maandag 5 maart 2018
€ 700011549maandag 5 maart 2018
€ 300027494maandag 5 maart 2018
€ 200029013maandag 5 maart 2018
€ 100016915maandag 5 maart 2018
€ 1.000011441maandag 5 maart 2018
€ 100029234dinsdag 6 maart 2018
€ 2.000012774dinsdag 6 maart 2018
€ 1.000005944dinsdag 6 maart 2018
€ 200005466woensdag 7 maart 2018
€ 100026005woensdag 7 maart 2018
€ 2.500020428woensdag 7 maart 2018
€ 1.000010677woensdag 7 maart 2018
€ 100027404woensdag 7 maart 2018
€ 500022800woensdag 7 maart 2018
€ 500010107woensdag 7 maart 2018
€ 400006544woensdag 7 maart 2018
€ 500024328woensdag 7 maart 2018
€ 300029249donderdag 8 maart 2018
€ 100029058donderdag 8 maart 2018
€ 300006679donderdag 8 maart 2018
€ 200023509donderdag 8 maart 2018
€ 700011857donderdag 8 maart 2018
€ 100023942donderdag 8 maart 2018
€ 300022309donderdag 8 maart 2018
€ 100028580vrijdag 9 maart 2018
€ 100009693vrijdag 9 maart 2018
€ 300008485vrijdag 9 maart 2018
€ 100021735vrijdag 9 maart 2018
€ 3.000003646zaterdag 10 maart 2018
€ 500023473zaterdag 10 maart 2018
€ 100018873zondag 11 maart 2018
€ 100001212maandag 12 maart 2018
€ 1.500010228maandag 12 maart 2018
€ 1.000023653maandag 12 maart 2018
€ 100013286maandag 12 maart 2018
€ 200014860dinsdag 13 maart 2018
€ 100028678woensdag 14 maart 2018
€ 200025715woensdag 14 maart 2018
€ 100028694woensdag 14 maart 2018
€ 1.000023722woensdag 14 maart 2018
€ 100005233donderdag 15 maart 2018
€ 5.000015093donderdag 15 maart 2018
€ 300006875donderdag 15 maart 2018
€ 500026820vrijdag 16 maart 2018
€ 1.000021460vrijdag 16 maart 2018
€ 1.000016966vrijdag 16 maart 2018
€ 500020500vrijdag 16 maart 2018
€ 500026810vrijdag 16 maart 2018
€ 100028296zaterdag 17 maart 2018
€ 300020406zaterdag 17 maart 2018
€ 500018806zaterdag 17 maart 2018
€ 500012232zaterdag 17 maart 2018
€ 100029322zaterdag 17 maart 2018
€ 100004245zondag 18 maart 2018
€ 100026106zondag 18 maart 2018
€ 5.000025407zondag 18 maart 2018
€ 300018879zondag 18 maart 2018
€ 2.000029331maandag 19 maart 2018
€ 1.000012751dinsdag 20 maart 2018
€ 200028549dinsdag 20 maart 2018
€ 100004530dinsdag 20 maart 2018
€ 100024507dinsdag 20 maart 2018
€ 100012242dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000029327dinsdag 20 maart 2018
€ 500023576dinsdag 20 maart 2018
€ 100027033woensdag 21 maart 2018
€ 500015988woensdag 21 maart 2018
€ 1.000026855woensdag 21 maart 2018
€ 2.000011648woensdag 21 maart 2018
€ 500010494woensdag 21 maart 2018
€ 100009025woensdag 21 maart 2018
€ 500013298woensdag 21 maart 2018
€ 500025306woensdag 21 maart 2018
€ 200023430woensdag 21 maart 2018
€ 200014944woensdag 21 maart 2018
€ 200025690woensdag 21 maart 2018
€ 100015873woensdag 21 maart 2018
€ 100029353woensdag 21 maart 2018
€ 1.000016693donderdag 22 maart 2018
€ 1.000029315donderdag 22 maart 2018
€ 1.000008171donderdag 22 maart 2018
€ 1.500017706donderdag 22 maart 2018
€ 100026529donderdag 22 maart 2018
€ 500025341donderdag 22 maart 2018
€ 100028119donderdag 22 maart 2018
€ 500008830vrijdag 23 maart 2018
€ 100022304vrijdag 23 maart 2018
€ 200026561vrijdag 23 maart 2018
€ 600024556vrijdag 23 maart 2018
€ 1.000009078vrijdag 23 maart 2018
€ 100029368vrijdag 23 maart 2018
€ 1.000029370vrijdag 23 maart 2018
€ 200021557zaterdag 24 maart 2018
€ 1.000004080zaterdag 24 maart 2018
€ 100012500zaterdag 24 maart 2018
€ 500026392zondag 25 maart 2018
€ 200029388zondag 25 maart 2018
€ 100025436zondag 25 maart 2018
€ 1.000029394maandag 26 maart 2018
€ 100015480maandag 26 maart 2018
€ 1.500011361maandag 26 maart 2018
€ 500007342maandag 26 maart 2018
€ 300015470maandag 26 maart 2018
€ 300025568maandag 26 maart 2018
€ 100025519maandag 26 maart 2018
€ 300014058maandag 26 maart 2018
€ 500028079dinsdag 27 maart 2018
€ 500013912dinsdag 27 maart 2018
€ 20.000029338dinsdag 27 maart 2018
€ 400001799dinsdag 27 maart 2018
€ 100029289dinsdag 27 maart 2018
€ 500005916dinsdag 27 maart 2018
€ 200026496dinsdag 27 maart 2018
€ 100028414dinsdag 27 maart 2018
€ 500002568dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000028574dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000028162dinsdag 27 maart 2018
€ 500006529dinsdag 27 maart 2018
€ 500013121dinsdag 27 maart 2018
€ 200019545dinsdag 27 maart 2018
€ 500008542dinsdag 27 maart 2018
€ 200017243dinsdag 27 maart 2018
€ 300026552dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000002333dinsdag 27 maart 2018
€ 4.000017709dinsdag 27 maart 2018
€ 500026479dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000023406dinsdag 27 maart 2018
€ 1.000027939dinsdag 27 maart 2018
€ 100006202dinsdag 27 maart 2018
€ 200028843dinsdag 27 maart 2018
€ 200013429dinsdag 27 maart 2018