Nieuws
20-05-2018

Geldvoorelkaar.nl is weer bereikbaar.

 

17-05-2018
We verhuizen naar een betere server. Dit weekend (vanaf zaterdag 20:00 uur) is  www.ge...
lees verder
09-05-2018
De eerste crowdfundingscampagne van Bram Ladage op Geldvoorelkaar.nl van begin mei, is succesvol...
lees verder
04-05-2018
Veel accountants en financieel adviseurs hebben zich al aangemeld voor de cursus Doelgerich...
lees verder
03-05-2018
Kort samengevat: het doelvermogen is verlaagd. Dit is volgens de ondernemers een belangrijke wij...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop beleggingspand Delft
Project:
17550 Particulier (box 3)
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
3
Zekerheden:
HYDRHA
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 80.000
Geinvesteerd:
€ 80.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,5%
Looptijd:
84 maanden
100%
Over mij
Leeftijd: 33 | 30
Gezinssituatie: Samenwonend, 1 kind
Woonsituatie: Huurwoning
Beroep: Zelfstandig ondernemer | Docent Hogeschool
Opleiding: HBO | WO
BKR score: Laag risico (B)
BKR score: Laag risico (B)
LTV: 89%
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Tezamen met Aflossingsvrije lening 17865 wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd op het aan te kopen beleggingspand. De gezamenlijke LTV (Loan-To-Value) ratio van lening 17550 en 17865, gebaseerd op de taxatiewaarde in verhuurde staat, bedraagt 89%. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Vanaf 2013 zijn wij actief als beleggers in onroerend goed. Wij hebben een beleggingsportefeuille opgebouwd van 5 appartementen in Amsterdam, die verhuurd worden. De huurinkomsten leveren maandelijks een stabiele netto cashflow op van € 2.700,-. 

Huidige beleggingsportefeuille

Object
WOZ-waarde
Status
Hypotheek
Bos en Lommerweg Amsterdam
€ 222.000,-
Verhuurd
1e hypotheek Munt
Burg. de Vlugtlaan Amsterdam (1)
€ 176.000,-
Verhuurd
1e hypotheek Munt 
Burg. de Vlugtlaan Amsterdam (2)
€ 174.000,-
Verhuurd
1e hypotheek NIBC
Burg. Cramersgracht Amsterdam
€ 164.000,-
Verhuurd
1e hypotheek Cyntrus
Johannes Meeuwisstraat Amsterdam
€ 187.000,-
Verhuurd
1e hypotheek ING

Deze lening zal worden gebruikt voor de aankoop van een nieuw appartement in Delft, dat tevens verhuurd zal worden. Doordat mijn partner in het hoger onderwijs werkt, hebben wij goede contacten met universiteiten, waaronder de TU in Delft. Via deze weg brengen wij onze appartementen onder de aandacht bij studenten. De strategie levert ons inkomen op en biedt studenten tegelijkertijd een fijne en betaalbare woonruimte. Het nieuw aan te kopen pand ligt vlakblij de TU Delft.

Profiel_17550_2_110408.jpg

Het appartement wordt opnieuw ingedeeld, waardoor er vier studenten kunnen wonen. Met deze verbouwing zal er een nieuwe keuken en badkamer geplaats worden en krijgt het pand een algehele opknapbeurt. Wij zullen het appartement gemeubileerd opleveren. De verbouwing en meubilering nemen wij gedeeltelijk zelf voor onze rekening, waardoor de kosten beperkt blijven.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop
€ 183.500,-
Kosten
€     6.000,-
Verbouwing
€   25.000,-
Overig
€   12.000,-
Totaal
€ 226.500,-
Af: eigen middelen
€   31.500,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 195.000,-
Waarvan Annuïtair (lening 17550)
€   80.000,-
Waarvan Aflossingsvrij (lening 17865)
€ 115.000,-

Profiel_17550_2_110444.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Een goede vriend heeft via crowdfunding twee restaurants opgezet in Amsterdam. Aan de campagne voor het tweede restaurant hebben wij zowel financieel als op andere manieren meegeholpen. Door dit proces van dichtbij mee te maken, zijn wij beiden erg enthousiast geworden om een eigen campagne te starten. Het is de ultieme win-win situatie: iedereen verdient wat en er worden prachtige dingen neergezet. 

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Mijn vriendin heeft een vast dienstverband als docent op De Haagse Hogeschool. Daarnaast hebben wij samen een bedrijf dat communicatietraining geeft aan young professionals in de financiële en medische sector. Verder heb ik sinds 2016 een bedrijf in Personal Training en Fitness. Hiermee werk ik vooral voor Techbedrijven en grote sportmerken. Tenslotte hebben wij inkomsten uit onze beleggingsportefeuille, maar dat gebruiken wij niet als leefgeld. Onze box 1 inkomsten zijn ruim voldoende om van te leven.

Wat is uw woon- en gezinssituatie?
Wij wonen samen in een huurhuis met ons zoontje van 7 maanden oud. 

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders.
Vanuit het aan te kopen object zullen bij volledige verhuur voldoende huurinkomsten binnenkomen om aan de betaalverplichting te kunnen voldoen. Daarnaast genereren de overige vijf woningen in box 3 een cashflow die ruim voldoende is voor de betalingen aan onze investeerders. 

Maandelijkse cashflow na financiering Geldvoorelkaar.nl

Netto huurinkomsten
€ 9.000,-
Af: Onderhoudskosten
€ 1.350,-
Af: Financieringslasten Geldvoorelkaar.nl
€ 1.725,-
Af: Financieringslasten overige financiers
€ 3.325,-
Vrij beschikbare cashflow
€ 2.600,-

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé bieden wij de investeerders een eerste hyptheekrecht op het nieuw aan te kopen pand. Tevens is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Profiel_17550_2_110520.jpg

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Geldnemers zijn de heer R. van de Put en mevrouw F. Coppola. Zij tekenen hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze aansprakelijkheid is momenteel van morele waarde.

Tezamen met lening 17865 wordt ten bedrage van € 195.000,- een 1e hypotheek gevestigd op de Menno ter Braaklaan 63 te Delft. Deze woning is op 20 april 2018 getaxeerd in verhuurde staat op € 185.000,- vóór verbouwing en € 220.000,- na verbouwing. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Tegelijk met deze lening zal ten behoeve van de heer Van der Put en mevrouw Coppola aflossingsvrije lening 17865 worden geplaatst, die tevens worden aangewend voor de aankoop van de Menno ter Braaklaan 63 te Delft.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren. 

Update 3-5-2018
Geldnemer brengt € 15.000,- extra aan eigen middelen in. Hierdoor is in de aflossingsvrije component de gevraagde financiering teruggebracht van € 130.000,- naar € 115.000,-. Tevens is op de aflossingsvrije lening de rente verhoogd naar 6%. Door de lagere totale leensom daalt de LTV van 95% naar 89%.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100016464zondag 22 april 2018
€ 200024006zondag 22 april 2018
€ 100021679zondag 22 april 2018
€ 100012684zondag 22 april 2018
€ 500012087zondag 22 april 2018
€ 200015565zondag 22 april 2018
€ 400001403zondag 22 april 2018
€ 5.000011054zondag 22 april 2018
€ 600024331zondag 22 april 2018
€ 100014303zondag 22 april 2018
€ 300022007zondag 22 april 2018
€ 100020146zondag 22 april 2018
€ 100015801zondag 22 april 2018
€ 200010955zondag 22 april 2018
€ 1.000008702zondag 22 april 2018
€ 500028128zondag 22 april 2018
€ 100003974zondag 22 april 2018
€ 500028671zondag 22 april 2018
€ 500014164zondag 22 april 2018
€ 200026877zondag 22 april 2018
€ 100029600zondag 22 april 2018
€ 3.000004926zondag 22 april 2018
€ 200006969zondag 22 april 2018
€ 200026831zondag 22 april 2018
€ 300023576zondag 22 april 2018
€ 500019959zondag 22 april 2018
€ 100029546zondag 22 april 2018
€ 300011369zondag 22 april 2018
€ 300002598zondag 22 april 2018
€ 600019147zondag 22 april 2018
€ 100014442zondag 22 april 2018
€ 100005219zondag 22 april 2018
€ 100016971zondag 22 april 2018
€ 100016915zondag 22 april 2018
€ 1.000025561zondag 22 april 2018
€ 400026660zondag 22 april 2018
€ 100024505zondag 22 april 2018
€ 1.000012490zondag 22 april 2018
€ 100022499zondag 22 april 2018
€ 100016312maandag 23 april 2018
€ 300014531maandag 23 april 2018
€ 300021387maandag 23 april 2018
€ 1.000014985maandag 23 april 2018
€ 100013117maandag 23 april 2018
€ 200016851maandag 23 april 2018
€ 100007205maandag 23 april 2018
€ 100004511maandag 23 april 2018
€ 100019976maandag 23 april 2018
€ 300009160maandag 23 april 2018
€ 200010226maandag 23 april 2018
€ 200003319maandag 23 april 2018
€ 100027584maandag 23 april 2018
€ 1.000016071maandag 23 april 2018
€ 100017192maandag 23 april 2018
€ 500024142maandag 23 april 2018
€ 500027009maandag 23 april 2018
€ 100013699maandag 23 april 2018
€ 300029443maandag 23 april 2018
€ 200028325maandag 23 april 2018
€ 100015028maandag 23 april 2018
€ 100013926maandag 23 april 2018
€ 100013785maandag 23 april 2018
€ 100002483maandag 23 april 2018
€ 300024616maandag 23 april 2018
€ 100012102maandag 23 april 2018
€ 200003116maandag 23 april 2018
€ 1.200004807maandag 23 april 2018
€ 2.000007496maandag 23 april 2018
€ 100025817maandag 23 april 2018
€ 200010961maandag 23 april 2018
€ 500021847maandag 23 april 2018
€ 100003232dinsdag 24 april 2018
€ 500007507dinsdag 24 april 2018
€ 100021073dinsdag 24 april 2018
€ 300029266dinsdag 24 april 2018
€ 100028125dinsdag 24 april 2018
€ 500013172dinsdag 24 april 2018
€ 100016550dinsdag 24 april 2018
€ 300018641dinsdag 24 april 2018
€ 200018878woensdag 25 april 2018
€ 500029181woensdag 25 april 2018
€ 1.000005425woensdag 25 april 2018
€ 300001373woensdag 25 april 2018
€ 100019361woensdag 25 april 2018
€ 100019048woensdag 25 april 2018
€ 100010006woensdag 25 april 2018
€ 500028079woensdag 25 april 2018
€ 1.000003794woensdag 25 april 2018
€ 200004906woensdag 25 april 2018
€ 500029310woensdag 25 april 2018
€ 300028201woensdag 25 april 2018
€ 200013610woensdag 25 april 2018
€ 100021428woensdag 25 april 2018
€ 100022399woensdag 25 april 2018
€ 500017736woensdag 25 april 2018
€ 100014942woensdag 25 april 2018
€ 100021599donderdag 26 april 2018
€ 100029551donderdag 26 april 2018
€ 500023740vrijdag 27 april 2018
€ 300019191vrijdag 27 april 2018
€ 100010011vrijdag 27 april 2018
€ 300024565vrijdag 27 april 2018
€ 1.000009171vrijdag 27 april 2018
€ 300014187vrijdag 27 april 2018
€ 600014884zaterdag 28 april 2018
€ 300029643zaterdag 28 april 2018
€ 200024029zaterdag 28 april 2018
€ 100005202zondag 29 april 2018
€ 200028685zondag 29 april 2018
€ 300004509zondag 29 april 2018
€ 500015370maandag 30 april 2018
€ 100008773maandag 30 april 2018
€ 500025720maandag 30 april 2018
€ 100015637maandag 30 april 2018
€ 500018827maandag 30 april 2018
€ 2.000006176maandag 30 april 2018
€ 1.000005968maandag 30 april 2018
€ 300021580maandag 30 april 2018
€ 1.000018232maandag 30 april 2018
€ 100025321maandag 30 april 2018
€ 500007876maandag 30 april 2018
€ 1.000029657maandag 30 april 2018
€ 300013310dinsdag 1 mei 2018
€ 500003397dinsdag 1 mei 2018
€ 100029626woensdag 2 mei 2018
€ 1.000027829woensdag 2 mei 2018
€ 500020587woensdag 2 mei 2018
€ 100011219donderdag 3 mei 2018
€ 100024507donderdag 3 mei 2018
€ 100016260donderdag 3 mei 2018
€ 500010838donderdag 3 mei 2018
€ 100006506donderdag 3 mei 2018
€ 800004991donderdag 3 mei 2018
€ 100020060donderdag 3 mei 2018
€ 200027409vrijdag 4 mei 2018
€ 100027384zaterdag 5 mei 2018
€ 100023405zaterdag 5 mei 2018
€ 100009817zaterdag 5 mei 2018
€ 100028119zaterdag 5 mei 2018
€ 200009678zondag 6 mei 2018
€ 500029708maandag 7 mei 2018
€ 100022143maandag 7 mei 2018
€ 200026947woensdag 9 mei 2018
€ 200028823woensdag 9 mei 2018
€ 100029720woensdag 9 mei 2018
€ 500027346woensdag 9 mei 2018
€ 500027646woensdag 9 mei 2018
€ 100028984woensdag 9 mei 2018
€ 200018183donderdag 10 mei 2018
€ 100018639donderdag 10 mei 2018
€ 100008972donderdag 10 mei 2018
€ 100008864donderdag 10 mei 2018
€ 200029725donderdag 10 mei 2018
€ 100029726donderdag 10 mei 2018
€ 100024702vrijdag 11 mei 2018
€ 500017146vrijdag 11 mei 2018
€ 100015785zaterdag 12 mei 2018
€ 100017811zaterdag 12 mei 2018
€ 1.000027517zaterdag 12 mei 2018
€ 200021140zondag 13 mei 2018
€ 1.000011849zondag 13 mei 2018
€ 500010224zondag 13 mei 2018
€ 300007709zondag 13 mei 2018
€ 1.000000300maandag 14 mei 2018
€ 100017241maandag 14 mei 2018
€ 100019012dinsdag 15 mei 2018
€ 100006202dinsdag 15 mei 2018
€ 500018537dinsdag 15 mei 2018
€ 1.000029538dinsdag 15 mei 2018
€ 400007945dinsdag 15 mei 2018
€ 100009025dinsdag 15 mei 2018
€ 3.000029743woensdag 16 mei 2018
€ 100021341woensdag 16 mei 2018
€ 100022145woensdag 16 mei 2018
€ 100013670woensdag 16 mei 2018
€ 1.000018136woensdag 16 mei 2018
€ 100017311woensdag 16 mei 2018
€ 200007695donderdag 17 mei 2018
€ 5.000012980donderdag 17 mei 2018
€ 500016565donderdag 17 mei 2018
€ 4.800004105donderdag 17 mei 2018