Nieuws
08-08-2018
De ondernemer trekt alles uit de kast om te kunnen openen voor de evenementen Appelpop en het Frui...
lees verder
16-07-2018
Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier k...
lees verder
13-07-2018
Martijn van Schelven neemt per 1 augustus afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar...
lees verder
03-07-2018
Cursus helpt doelgerichter te adviseren over Crowdfunding voor het MKB Bij de 150 deelnemers aa...
lees verder
03-07-2018
Onderzocht: beweegredenen om te kiezen voor crowdfunding Wat zijn de belangrijkste redenen van ...
lees verder
Transport
MS Mira Maris
Project:
17619 Zakelijk
Leendoel:
Transport
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,01
Creditsafe score:
21
Zekerheden:
HYPRDRHAAVNH
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 367.400
Geinvesteerd:
€ 367.400
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Algemeen
Branche: Binnenvaart
Producten en/of diensten: Transport per binnenvaartschip in Nederland, Duitsland en België
Aantal medewerkers: 2
Oprichtingsdatum: Februari 2018
Leeftijd: 30 | 28
Gezinssituatie: Gehuwd, 2 kinderen
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: VMBO en vakopleiding 
BKR score: Gemiddeld risico (E)
BKR score: Gemiddeld risico (E)
Advies- en begeleidingspakket: Zilver (40 uur)
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Eros Shipping V.O.F..pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
  
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Met een klein binnenvaartschip gaan wij de komende jaren binnen Nederland, Duitsland en België transporten over water verzorgen. Wij investeren bewust in een klein schip, omdat Nederland, Duitsland en België nog veel kleine vaarwegen kennen, waar grote(re) schepen niet kunnen komen. Het aantal kleine schepen is de laatste jaren sterk afgenomen. Veel van dit soort schepen zijn de laatste tijd gesloopt, omdat repareren niet meer rendabel was of doordat er geen bedrijfsopvolging was. De ladingstromen op de kleine vaarwegen blijven echter intact en daarom neemt de vraag naar dit soort kleine schepen toe.

Profiel_17619_2_090335.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Het aan te kopen motorvrachtschip betreft de MS Mira Maris. 

Specificaties

Scheepsnaam
MS Mira Maris
Scheepstype
Motorvrachtschip
Bouwjaar
1956
Bouwwerf
Meidericher Schiffswerft in Duisburg
Laadvermogen
1042 ton
Inhoud
1.500 m3
Afmetingen
75 x 8.20 x 2.54

Door deze grote inhoud kan het schip meer lading vervoeren dan vergelijkbare schepen. Dit resulteert direct in een hogere opbrengst. De hoofdmotor is van bouwjaar 2006. De woning is in 2012 compleet nieuw ingetimmerd en het schip wordt geleverd met nieuwe certificaten met maximale geldigheidsduur. Daarmee voldoet het aan alle gestelde eisen en is het direct na overname exploitabel.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop binnenvaartschip
€  410.000,-
Advies- en financieringskosten
€    38.000,-
Werkkapitaal, notaris en taxatiekosten
€    22.000,-
Totaal
€  470.000,-
Af: eigen middelen
€    10.000,-
Af: overige financiers*
€    90.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€  370.000,-

* Dit betreft een achtergestelde lening (met 2e hypotheek) van de verkoper. 

Wat is uw professionele achtergrond?
Na mijn VMBO-opleiding heb ik (Rutger) de opleiding tot achtereenvolgens matroos, stuurman, schipper en kapitein gevolgd aan het Nova College in IJmuiden. Aansluitend ben ik gaan varen. Eerst als matroos op diverse schepen en sinds 2005 als schipper. In 2007 ben ik als schipper gaan varen op een draagvleugelboot bij Connexion in Velzen

In datzelfde jaar hebben mijn vrouw en ik besloten om voor ons zelf te beginnen en hebben we een beunschip gekocht. Hierop heb ik samen met mijn vrouw Esther gevaren tot 2013. Toen zaten wij nog midden in de crisis en hebben wij vanwege de slechte vrachtenmarkt besloten ons schip te verkopen en ons bedrijf te beëindigen. Daarna ben ik weer in loondienst gaan varen als schipper op rondvaartboten in Amsterdam (op dit moment bij rederij Lovers).  

Mijn vrouw Esther is, nadat we ons bedrijf beëindigd hadden, gaan werken als Alfahulp (thuiszorg). Dit werk blijft zij doen. Maar in de weekenden zal zij als het nodig is met onze kinderen aan boord komen, zodat ik door kan varen. Weliswaar zijn wij al een aantal jaren geen zelfstandig ondernemer meer, maar het kriebelt nog steeds. Wij hebben goed nagedacht over wat wij willen en hebben ons zo breed mogelijk georiënteerd. Nu de marktomstandigheden weer goed zijn en er een grote vraag is naar kleinere schepen, hebben wij dan ook besloten om de stap naar een eigen bedrijf toch weer te zetten. We doen dit mede vanwege de support van een aantal partijen, zoals de verkoper die bereid is om mij een lening te verstrekken, en de bevrachter die hele goede exploitatiemogelijkheden voor dit schip ziet.

Profiel_17619_2_115946.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Banken vinden dit soort schepen weliswaar interessant, maar het obligo te beperkt. Gelukkig is crowdfunding dan een prima alternatief. Wij kunnen onze investeerders een goed rendement bieden tegen een beperkt risico en tegelijk zelf ook een goede boterham verdienen. Wij vragen de investeerders van Geldvoorelkaar.nl dan ook om mee te investeren in ons schip, dat wij  in 7 jaar helemaal zullen aflossen met een rente van 8%!

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Wij gaan ons bedrijf starten als een vennootschap onder firma onder de naam Eros Shipping V.O.F. Daarvan worden mijn vrouw en ik de vennoten. De inschrijving van onze V.O.F. is reeds in gang gezet bij de Kamer van Koophandel, maar nog niet gefinaliseerd. 

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzetprognose
Resultaat voor Belasting
Jaar 1 (vanaf 2018)
€  205.000,-
€ 31.000,-
Jaar 2
€  310.000,-
€ 50.000,- 
Jaar 3
€  315.000,-
€ 64.000,-

Na betaling van alle verplichtingen verwachten wij een jaarlijkse vrije cashflow van rond de € 20.000,-.

De prognose is opgesteld door Henk Schoonderwoerd van Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering op basis van onder andere een omzetprognose van NPRC te Rotterdam (gebaseerd op de gerealiseerde omzetten van andere schepen met dezelfde tonnenmaat) en ervaringscijfers van soortgelijke schepen.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Het schip verkeert in een goede staat en is de afgelopen jaren goed onderhouden. In de week voor de overdracht worden de certificaten met een maximale periode van 7 jaar verlengd. Wij gaan varen voor de NPRC. NPRC is een coöperatie, opgericht in 1935, met vestigingen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. De vloot die voor NPRC vaart bestaat gemiddeld uit zo’n 200 schepen. Per jaar wordt ongeveer 11 miljoen ton getransporteerd door Europa. NPRC heeft verschillende schepen in dezelfde maat als de MS Mira Maris varen. De prognose die zij hebben opgesteld is behoudend te noemen en gebaseerd op vijf dagen per week en in de A1 vaart (maximaal 14 uren per dag). De vooruitzichten zijn dan ook gunstig en in de exploitatie zit nog voldoende opwaarts potentieel. Wij zijn dan ook net als onze bevrachter erg positief gestemd over de exploitatiemogelijkheden met dit schip.

Profiel_17619_2_120020.jpg

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Esther blijft werken als Alfahulp, dus er blijft een deel inkomsten uit loondienst bestaan. 
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé zal de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een 1e hypotheek van € 370.000,- vestigen op het aan te kopen schip met een marktwaarde van minimaal € 410.000,-. Daarnaast geven wij een negatieve hypotheekverklaring af op onze privéwoning. Verder zal de lening van de verkoper worden achtergesteld en is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen. Om de overige risico’s voor de investeerders te beperken, zal ik een overlijdensrisicoverzekering van € 250.000,- afsluiten, welke ook verpand wordt aan de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van Eros Shipping V.O.F. Dit is de vennootschap onder firma van de heer R.F. Hellingh en mevrouw E. Nieuweboer, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde. 

Er wordt een 1e hypotheek van € 370.000,- gevestigd op het aan te kopen schip, met een geschatte marktwaarde van minimaal € 410.000,-. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op de privéwoning te Zaandam met een WOZ-waarde van € 192.000,-. De pro resto schuld van de hypothecaire lening bedraagt heden € 168.000,-. In deze verklaring wordt vastgelegd dat er geen additionele hypotheek verstrekt wordt naast de huidige 1e hypothecaire inschrijving en dat binnen de huidige 1e hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden.

Tevens zullen de rechten van een nog af te sluiten overlijdensrisicoverzekering van € 250.000,- op het leven van R.F. Hellingh worden verpand, alsmede de banksaldi en bedrijfsinventaris van de V.O.F. De verpanding zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Door de verkoper van het schip wordt een lening verstrekt aan de Geldnemer voor een bedrag van € 90.000,-. Deze lening (met 2e hypothecaire inschrijving) zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl, met dien verstande dat deze lening met ingang van 1-7-2020 in 14 jaarlijkse termijnen mag worden afgelost, mits de cashflow toereikend is.

Bij deze lening wordt een advies- en begeleidingspakket (Zilver) afgesloten.

Uitboeking zal via de derdenrekening van de notaris geschieden bij het passeren van de hypotheekakte, nadat  de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Tevens zal als uitboekingsvoorwaarde gelden dat Geldvoorelkaar.nl in bezit gesteld is van een conveniërend taxatierapport (minimale marktwaarde € 410.000,-), bevrachtingscontract en conveniërende KvK inschrijving.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500028128woensdag 31 januari 2018
€ 500025391woensdag 31 januari 2018
€ 300010731woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014951woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014303woensdag 31 januari 2018
€ 1.000026937woensdag 31 januari 2018
€ 200015925woensdag 31 januari 2018
€ 200016312woensdag 31 januari 2018
€ 200001954woensdag 31 januari 2018
€ 100024236woensdag 31 januari 2018
€ 100003974woensdag 31 januari 2018
€ 1.000024142woensdag 31 januari 2018
€ 10.000024561woensdag 31 januari 2018
€ 200015801woensdag 31 januari 2018
€ 2.000026300woensdag 31 januari 2018
€ 100028080woensdag 31 januari 2018
€ 3.000028737woensdag 31 januari 2018
€ 500026842woensdag 31 januari 2018
€ 300012006woensdag 31 januari 2018
€ 300028417woensdag 31 januari 2018
€ 100015933woensdag 31 januari 2018
€ 2.000023673woensdag 31 januari 2018
€ 200005466woensdag 31 januari 2018
€ 400009360woensdag 31 januari 2018
€ 200001939woensdag 31 januari 2018
€ 100019565woensdag 31 januari 2018
€ 100028843woensdag 31 januari 2018
€ 100028678woensdag 31 januari 2018
€ 100028296woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014062woensdag 31 januari 2018
€ 500027175woensdag 31 januari 2018
€ 1.000026949woensdag 31 januari 2018
€ 3.500012751woensdag 31 januari 2018
€ 600003526woensdag 31 januari 2018
€ 200025333woensdag 31 januari 2018
€ 1.000023684woensdag 31 januari 2018
€ 100028561woensdag 31 januari 2018
€ 500007404woensdag 31 januari 2018
€ 100005995woensdag 31 januari 2018
€ 100025698woensdag 31 januari 2018
€ 200028876woensdag 31 januari 2018
€ 2.000028935woensdag 31 januari 2018
€ 1.000027572woensdag 31 januari 2018
€ 100013785woensdag 31 januari 2018
€ 100012379woensdag 31 januari 2018
€ 2.000023671woensdag 31 januari 2018
€ 1.000025955woensdag 31 januari 2018
€ 100012102woensdag 31 januari 2018
€ 300008688woensdag 31 januari 2018
€ 100020146woensdag 31 januari 2018
€ 200024297woensdag 31 januari 2018
€ 600001386woensdag 31 januari 2018
€ 100023713woensdag 31 januari 2018
€ 1.000009679woensdag 31 januari 2018
€ 100028347woensdag 31 januari 2018
€ 500024942woensdag 31 januari 2018
€ 500007893woensdag 31 januari 2018
€ 500028936woensdag 31 januari 2018
€ 700028924woensdag 31 januari 2018
€ 2.000027139woensdag 31 januari 2018
€ 200001617woensdag 31 januari 2018
€ 400021445woensdag 31 januari 2018
€ 100024224woensdag 31 januari 2018
€ 1.000017576woensdag 31 januari 2018
€ 500020011woensdag 31 januari 2018
€ 1.000028119woensdag 31 januari 2018
€ 200026561woensdag 31 januari 2018
€ 5.000003646woensdag 31 januari 2018
€ 100005479woensdag 31 januari 2018
€ 100022499woensdag 31 januari 2018
€ 100021441woensdag 31 januari 2018
€ 100008343woensdag 31 januari 2018
€ 100017253woensdag 31 januari 2018
€ 500021847woensdag 31 januari 2018
€ 1.000023829woensdag 31 januari 2018
€ 500014287woensdag 31 januari 2018
€ 500007507woensdag 31 januari 2018
€ 1.000010677woensdag 31 januari 2018
€ 100019959woensdag 31 januari 2018
€ 300006852woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014937woensdag 31 januari 2018
€ 500003439woensdag 31 januari 2018
€ 100017978woensdag 31 januari 2018
€ 1.000009690woensdag 31 januari 2018
€ 1.000019186woensdag 31 januari 2018
€ 100023561woensdag 31 januari 2018
€ 200019951woensdag 31 januari 2018
€ 100011219woensdag 31 januari 2018
€ 200026618woensdag 31 januari 2018
€ 200026617woensdag 31 januari 2018
€ 200021253woensdag 31 januari 2018
€ 100028547woensdag 31 januari 2018
€ 500006451woensdag 31 januari 2018
€ 200014531woensdag 31 januari 2018
€ 200021386woensdag 31 januari 2018
€ 1.000028939woensdag 31 januari 2018
€ 300014500woensdag 31 januari 2018
€ 100028940woensdag 31 januari 2018
€ 100011052woensdag 31 januari 2018
€ 100013941woensdag 31 januari 2018
€ 1.000007496woensdag 31 januari 2018
€ 200004245woensdag 31 januari 2018
€ 2.000012827woensdag 31 januari 2018
€ 500018136woensdag 31 januari 2018
€ 500005916woensdag 31 januari 2018
€ 3.000007837woensdag 31 januari 2018
€ 200016581woensdag 31 januari 2018
€ 200022854woensdag 31 januari 2018
€ 2.000028567woensdag 31 januari 2018
€ 100005233woensdag 31 januari 2018
€ 1.000005295woensdag 31 januari 2018
€ 600022271woensdag 31 januari 2018
€ 500011328woensdag 31 januari 2018
€ 500017146woensdag 31 januari 2018
€ 100028361woensdag 31 januari 2018
€ 200028348woensdag 31 januari 2018
€ 5.000028941woensdag 31 januari 2018
€ 1.000007442woensdag 31 januari 2018
€ 1.000013206woensdag 31 januari 2018
€ 200010961woensdag 31 januari 2018
€ 200028500woensdag 31 januari 2018
€ 2.000008211woensdag 31 januari 2018
€ 1.500005997woensdag 31 januari 2018
€ 100008773woensdag 31 januari 2018
€ 200028127woensdag 31 januari 2018
€ 100028629woensdag 31 januari 2018
€ 100021341woensdag 31 januari 2018
€ 500028702woensdag 31 januari 2018
€ 500012101woensdag 31 januari 2018
€ 1.000012388woensdag 31 januari 2018
€ 300013172woensdag 31 januari 2018
€ 500028566woensdag 31 januari 2018
€ 500014474woensdag 31 januari 2018
€ 100010226woensdag 31 januari 2018
€ 100021679woensdag 31 januari 2018
€ 1.000023406woensdag 31 januari 2018
€ 500013177woensdag 31 januari 2018
€ 500012232woensdag 31 januari 2018
€ 200025547woensdag 31 januari 2018
€ 100003447woensdag 31 januari 2018
€ 1.000023215woensdag 31 januari 2018
€ 500001998woensdag 31 januari 2018
€ 200028216woensdag 31 januari 2018
€ 400000872woensdag 31 januari 2018
€ 100010390woensdag 31 januari 2018
€ 200004393woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014478woensdag 31 januari 2018
€ 1.000019175woensdag 31 januari 2018
€ 100017368woensdag 31 januari 2018
€ 300010531woensdag 31 januari 2018
€ 100028707woensdag 31 januari 2018
€ 1.000016703woensdag 31 januari 2018
€ 100019361woensdag 31 januari 2018
€ 100019048woensdag 31 januari 2018
€ 100013553woensdag 31 januari 2018
€ 700008835woensdag 31 januari 2018
€ 1.000018180woensdag 31 januari 2018
€ 200011054woensdag 31 januari 2018
€ 100017411woensdag 31 januari 2018
€ 1.000019163woensdag 31 januari 2018
€ 1.000021358woensdag 31 januari 2018
€ 100023065woensdag 31 januari 2018
€ 500024006woensdag 31 januari 2018
€ 200003898woensdag 31 januari 2018
€ 300001389woensdag 31 januari 2018
€ 200012541woensdag 31 januari 2018
€ 500025496woensdag 31 januari 2018
€ 400026660woensdag 31 januari 2018
€ 200014167woensdag 31 januari 2018
€ 1.000028944woensdag 31 januari 2018
€ 500024695woensdag 31 januari 2018
€ 1.000019453woensdag 31 januari 2018
€ 100012242woensdag 31 januari 2018
€ 200006439woensdag 31 januari 2018
€ 100006498woensdag 31 januari 2018
€ 2.000002143woensdag 31 januari 2018
€ 200026933woensdag 31 januari 2018
€ 200025436woensdag 31 januari 2018
€ 400001403woensdag 31 januari 2018
€ 200011455woensdag 31 januari 2018
€ 1.000027783woensdag 31 januari 2018
€ 100019449woensdag 31 januari 2018
€ 500014985woensdag 31 januari 2018
€ 300023718woensdag 31 januari 2018
€ 300026225woensdag 31 januari 2018
€ 300006075woensdag 31 januari 2018
€ 2.000025291woensdag 31 januari 2018
€ 1.000028401woensdag 31 januari 2018
€ 300004491woensdag 31 januari 2018
€ 200028408woensdag 31 januari 2018
€ 100016915woensdag 31 januari 2018
€ 100023859woensdag 31 januari 2018
€ 100027452woensdag 31 januari 2018
€ 100028856woensdag 31 januari 2018
€ 1.000014164woensdag 31 januari 2018
€ 100021116woensdag 31 januari 2018
€ 100020995woensdag 31 januari 2018
€ 100015168woensdag 31 januari 2018
€ 5.000028947woensdag 31 januari 2018
€ 100022881woensdag 31 januari 2018
€ 200019563woensdag 31 januari 2018
€ 200011723woensdag 31 januari 2018
€ 500010362woensdag 31 januari 2018
€ 700013626woensdag 31 januari 2018
€ 200024777woensdag 31 januari 2018
€ 100025827donderdag 1 februari 2018
€ 200010785donderdag 1 februari 2018
€ 200014263donderdag 1 februari 2018
€ 2.000024183donderdag 1 februari 2018
€ 200014551donderdag 1 februari 2018
€ 1.000027195donderdag 1 februari 2018
€ 100018639donderdag 1 februari 2018
€ 200028576donderdag 1 februari 2018
€ 2.000003483donderdag 1 februari 2018
€ 200028205donderdag 1 februari 2018
€ 600008584donderdag 1 februari 2018
€ 200017478donderdag 1 februari 2018
€ 500021822donderdag 1 februari 2018
€ 500021968donderdag 1 februari 2018
€ 2.000023592donderdag 1 februari 2018
€ 100001592donderdag 1 februari 2018
€ 200015904donderdag 1 februari 2018
€ 300007709donderdag 1 februari 2018
€ 3.000028638donderdag 1 februari 2018
€ 100008301donderdag 1 februari 2018
€ 700028711donderdag 1 februari 2018
€ 100011512donderdag 1 februari 2018
€ 500017736donderdag 1 februari 2018
€ 1.000005684donderdag 1 februari 2018
€ 100023559donderdag 1 februari 2018
€ 100002483donderdag 1 februari 2018
€ 1.000001724donderdag 1 februari 2018
€ 300028270vrijdag 2 februari 2018
€ 1.500027091vrijdag 2 februari 2018
€ 400013189vrijdag 2 februari 2018
€ 100028498vrijdag 2 februari 2018
€ 200008201vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028098vrijdag 2 februari 2018
€ 500011837vrijdag 2 februari 2018
€ 200028624vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000027666vrijdag 2 februari 2018
€ 100023480vrijdag 2 februari 2018
€ 100017241vrijdag 2 februari 2018
€ 500020495vrijdag 2 februari 2018
€ 200024649vrijdag 2 februari 2018
€ 100022572vrijdag 2 februari 2018
€ 200025480vrijdag 2 februari 2018
€ 100013670vrijdag 2 februari 2018
€ 100027780vrijdag 2 februari 2018
€ 500026650vrijdag 2 februari 2018
€ 100000546vrijdag 2 februari 2018
€ 100011020vrijdag 2 februari 2018
€ 100006506vrijdag 2 februari 2018
€ 500013794vrijdag 2 februari 2018
€ 500007622vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000026845vrijdag 2 februari 2018
€ 300008605vrijdag 2 februari 2018
€ 200026355vrijdag 2 februari 2018
€ 300023576vrijdag 2 februari 2018
€ 500028966vrijdag 2 februari 2018
€ 300017067vrijdag 2 februari 2018
€ 200018484vrijdag 2 februari 2018
€ 300021387vrijdag 2 februari 2018
€ 400004502zaterdag 3 februari 2018
€ 200015401zaterdag 3 februari 2018
€ 100025321zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000028542zaterdag 3 februari 2018
€ 2.000005968zaterdag 3 februari 2018
€ 300026566zaterdag 3 februari 2018
€ 300028642zaterdag 3 februari 2018
€ 300018458zaterdag 3 februari 2018
€ 5.000025407zaterdag 3 februari 2018
€ 500028140zaterdag 3 februari 2018
€ 6.000027831zaterdag 3 februari 2018
€ 200003525zaterdag 3 februari 2018
€ 200018878zaterdag 3 februari 2018
€ 100021073zondag 4 februari 2018
€ 1.000005201zondag 4 februari 2018
€ 500027517zondag 4 februari 2018
€ 1.000012839zondag 4 februari 2018
€ 300004509zondag 4 februari 2018
€ 300012174zondag 4 februari 2018
€ 500006421zondag 4 februari 2018
€ 2.500005076zondag 4 februari 2018
€ 1.000005379zondag 4 februari 2018
€ 100022275zondag 4 februari 2018
€ 100021421zondag 4 februari 2018
€ 2.000010943zondag 4 februari 2018
€ 200021428zondag 4 februari 2018
€ 100027276zondag 4 februari 2018
€ 100028353zondag 4 februari 2018
€ 500024633zondag 4 februari 2018
€ 500008915maandag 5 februari 2018
€ 100016721maandag 5 februari 2018
€ 300009844maandag 5 februari 2018
€ 200021054maandag 5 februari 2018
€ 200027800maandag 5 februari 2018
€ 1.000022146maandag 5 februari 2018
€ 500004704maandag 5 februari 2018
€ 100004530maandag 5 februari 2018
€ 200005094maandag 5 februari 2018
€ 500028107maandag 5 februari 2018
€ 400016700maandag 5 februari 2018
€ 500023722maandag 5 februari 2018
€ 500016293maandag 5 februari 2018
€ 500028467dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000022270dinsdag 6 februari 2018
€ 100008972dinsdag 6 februari 2018
€ 200027542dinsdag 6 februari 2018
€ 100009551dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000023789dinsdag 6 februari 2018
€ 300003319dinsdag 6 februari 2018
€ 500005024dinsdag 6 februari 2018
€ 500028100dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000006772dinsdag 6 februari 2018
€ 400024616dinsdag 6 februari 2018
€ 2.500028996dinsdag 6 februari 2018
€ 700008019dinsdag 6 februari 2018
€ 500029001dinsdag 6 februari 2018
€ 500022318dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000029002dinsdag 6 februari 2018
€ 300018759dinsdag 6 februari 2018
€ 2.000006001dinsdag 6 februari 2018
€ 200014962dinsdag 6 februari 2018
€ 100028562woensdag 7 februari 2018
€ 5.000029003woensdag 7 februari 2018
€ 1.500007513woensdag 7 februari 2018
€ 1.000008917woensdag 7 februari 2018
€ 500006073woensdag 7 februari 2018
€ 300018861woensdag 7 februari 2018
€ 100028497woensdag 7 februari 2018
€ 400014452woensdag 7 februari 2018
€ 100018736woensdag 7 februari 2018
€ 100028641woensdag 7 februari 2018
€ 100011413woensdag 7 februari 2018
€ 500022800woensdag 7 februari 2018
€ 200010935woensdag 7 februari 2018
€ 100017990woensdag 7 februari 2018
€ 500028486woensdag 7 februari 2018
€ 200014422donderdag 8 februari 2018
€ 1.000029012donderdag 8 februari 2018
€ 500026820donderdag 8 februari 2018
€ 2.000011571donderdag 8 februari 2018
€ 100015236donderdag 8 februari 2018
€ 200018125donderdag 8 februari 2018
€ 2.000018695donderdag 8 februari 2018
€ 200023597donderdag 8 februari 2018
€ 1.000011483donderdag 8 februari 2018
€ 100010703vrijdag 9 februari 2018
€ 200027473vrijdag 9 februari 2018
€ 1.100004349vrijdag 9 februari 2018
€ 400029032vrijdag 9 februari 2018
€ 700023740zaterdag 10 februari 2018
€ 100028452zaterdag 10 februari 2018
€ 500015571zaterdag 10 februari 2018
€ 800005591zaterdag 10 februari 2018
€ 100028414zaterdag 10 februari 2018
€ 100008091zaterdag 10 februari 2018
€ 1.500015130zaterdag 10 februari 2018
€ 100014043zaterdag 10 februari 2018
€ 200028823zaterdag 10 februari 2018
€ 100014135zondag 11 februari 2018
€ 1.000027829zondag 11 februari 2018
€ 300004683zondag 11 februari 2018
€ 200015028maandag 12 februari 2018
€ 100023835maandag 12 februari 2018
€ 1.500004812maandag 12 februari 2018
€ 100028920maandag 12 februari 2018
€ 1.000026988maandag 12 februari 2018
€ 1.000007472maandag 12 februari 2018
€ 500028715dinsdag 13 februari 2018
€ 100029058dinsdag 13 februari 2018
€ 300021110dinsdag 13 februari 2018
€ 400029060dinsdag 13 februari 2018
€ 100028577dinsdag 13 februari 2018
€ 100015785dinsdag 13 februari 2018
€ 200018314dinsdag 13 februari 2018
€ 500020449dinsdag 13 februari 2018
€ 2.000008445dinsdag 13 februari 2018
€ 300029065woensdag 14 februari 2018
€ 2.000029066woensdag 14 februari 2018
€ 1.000023610woensdag 14 februari 2018
€ 100026401donderdag 15 februari 2018
€ 5.000010355donderdag 15 februari 2018
€ 1.000003283donderdag 15 februari 2018
€ 1.000024607donderdag 15 februari 2018
€ 300009571donderdag 15 februari 2018
€ 300013429donderdag 15 februari 2018
€ 100016550donderdag 15 februari 2018
€ 100026574donderdag 15 februari 2018
€ 1.000020283donderdag 15 februari 2018
€ 100028674donderdag 15 februari 2018
€ 1.000021625donderdag 15 februari 2018
€ 500015587donderdag 15 februari 2018
€ 1.000017691donderdag 15 februari 2018
€ 200023580vrijdag 16 februari 2018
€ 1.000026264vrijdag 16 februari 2018
€ 200027658vrijdag 16 februari 2018
€ 100022667vrijdag 16 februari 2018
€ 1.000028841vrijdag 16 februari 2018
€ 500029085vrijdag 16 februari 2018
€ 1.000007762zaterdag 17 februari 2018
€ 100028855zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000025600zaterdag 17 februari 2018
€ 300011392zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000013883zaterdag 17 februari 2018
€ 100027404zaterdag 17 februari 2018
€ 100029090zondag 18 februari 2018
€ 100021117zondag 18 februari 2018
€ 100015014zondag 18 februari 2018
€ 500029092zondag 18 februari 2018
€ 100017482zondag 18 februari 2018
€ 300014442zondag 18 februari 2018
€ 1.000012755zondag 18 februari 2018
€ 1.500005944zondag 18 februari 2018
€ 500011011maandag 19 februari 2018
€ 500015470maandag 19 februari 2018
€ 600005381maandag 19 februari 2018
€ 2.500029048maandag 19 februari 2018
€ 10.000029097maandag 19 februari 2018
€ 2.000027838maandag 19 februari 2018
€ 500013406maandag 19 februari 2018
€ 1.000027037maandag 19 februari 2018
€ 100017311maandag 19 februari 2018
€ 2.500027492maandag 19 februari 2018
€ 1.000019537dinsdag 20 februari 2018
€ 100028984dinsdag 20 februari 2018
€ 500027346dinsdag 20 februari 2018
€ 500019438dinsdag 20 februari 2018
€ 700029114dinsdag 20 februari 2018
€ 100026782dinsdag 20 februari 2018
€ 500006297dinsdag 20 februari 2018
€ 100029118woensdag 21 februari 2018
€ 500003523woensdag 21 februari 2018
€ 1.800014961woensdag 21 februari 2018
€ 5.000029127woensdag 21 februari 2018
€ 5.000029128woensdag 21 februari 2018
€ 4.900029129woensdag 21 februari 2018
€ 400003001woensdag 21 februari 2018
€ 200025120woensdag 21 februari 2018
€ 2.000010009woensdag 21 februari 2018
€ 1.000012119woensdag 21 februari 2018
€ 500023067woensdag 21 februari 2018
€ 200016428woensdag 21 februari 2018
€ 300017811donderdag 22 februari 2018
€ 200028319donderdag 22 februari 2018
€ 300016565donderdag 22 februari 2018
€ 100013190donderdag 22 februari 2018
€ 3.000026336donderdag 22 februari 2018
€ 500016588donderdag 22 februari 2018
€ 200029124donderdag 22 februari 2018
€ 400018873donderdag 22 februari 2018
€ 400004384donderdag 22 februari 2018
€ 200008460vrijdag 23 februari 2018
€ 500017804vrijdag 23 februari 2018
€ 6.000029139vrijdag 23 februari 2018
€ 1.000021329vrijdag 23 februari 2018
€ 100026529vrijdag 23 februari 2018
€ 500026783vrijdag 23 februari 2018
€ 500028741vrijdag 23 februari 2018
€ 1.000029145vrijdag 23 februari 2018
€ 400016872vrijdag 23 februari 2018
€ 200009678vrijdag 23 februari 2018
€ 500024885vrijdag 23 februari 2018
€ 100021599vrijdag 23 februari 2018
€ 500003572vrijdag 23 februari 2018
€ 2.500024080zaterdag 24 februari 2018
€ 500005648zaterdag 24 februari 2018
€ 300010207zaterdag 24 februari 2018
€ 200003208zaterdag 24 februari 2018
€ 500023780zaterdag 24 februari 2018
€ 100023724zaterdag 24 februari 2018
€ 4.000026465zaterdag 24 februari 2018
€ 7.500008768zaterdag 24 februari 2018
€ 1.000022600zaterdag 24 februari 2018
€ 100015815zaterdag 24 februari 2018
€ 2.000019276zaterdag 24 februari 2018
€ 500029150zaterdag 24 februari 2018
€ 200014966zaterdag 24 februari 2018
€ 100027580zondag 25 februari 2018
€ 500021381zondag 25 februari 2018
€ 3.000022261zondag 25 februari 2018
€ 4.000002874zondag 25 februari 2018
€ 100028549zondag 25 februari 2018
€ 1.000026673zondag 25 februari 2018
€ 100012519zondag 25 februari 2018
€ 500024019zondag 25 februari 2018
€ 500027060zondag 25 februari 2018
€ 100029095zondag 25 februari 2018
€ 200028274zondag 25 februari 2018
€ 100025911zondag 25 februari 2018
€ 200017243maandag 26 februari 2018
€ 100001835maandag 26 februari 2018
€ 500029157maandag 26 februari 2018
€ 400028325maandag 26 februari 2018
€ 500028192maandag 26 februari 2018
€ 300023181maandag 26 februari 2018
€ 300006064maandag 26 februari 2018
€ 700029161maandag 26 februari 2018
€ 4.400015814maandag 26 februari 2018
€ 5.000028167donderdag 12 april 2018