Nieuws
22-01-2019
Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd! In het kort: De Flexlening en de Vastgoedlening zijn ...
lees verder
15-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun inves...
lees verder
10-01-2019
De investeerdersnieuwsbrief van januari is verstuurd. U kunt hem hier lezen. ...
lees verder
08-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? ...
lees verder
02-01-2019
Vijf jaar geleden richtten Dick Visch en Robert Panman De Kapitaalfabriek op in Groningen. Dagelij...
lees verder
Onroerend goed / Projectontwikkeling
Aankoop en ontwikkeling bouwgrond
Project:
18323 Particulier (box 3)
Leendoel:
Onroerend goed / Projectontwikkeling
Classificatie:
n.v.t.
Zekerheden:
HYHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 179.000
Geinvesteerd:
€ 179.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
4,0%
Looptijd:
30 maanden
100%
Algemeen
 Leendoel:Aankoop bouwgrond (4 kavels)
 LTV:28%
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Deze lening wordt aangeboden met een bruto jaarrente van 4,0% tijdens de looptijd plus een eenmalige bonusrente van 10% op het moment van aflossing. Er wordt een eerste hypotheekrecht gevestigd op 2 van de aan te kopen kavels, met een Loan-To-Value van 28%. 

De Lening
Graag zou ik een grondstuk in het Gooi (bestaande uit 4 kavels met een totaaloppervlak van ruim 7.000 m2) aan willen kopen, om dit bouwklaar te maken en vervolgens te verkopen. Het vrij gelegen grondstuk met eigen weg ligt zowel dichtbij een natuurgebied als bij de stad Hilversum. 

De vier kavels zijn geruime tijd in bezit geweest van mij en mijn echtgenoot. Sinds onze echtscheiding in 1992 zijn de kavels in volle eigendom van mijn ex-echtgenoot gekomen. Hij heeft mij om gezondheidsredenen aangeboden de grond voordelig van hem te kopen. 

De huidige situatie van 4 kavels met 3 opstallen is onlangs getaxeerd op een totale marktwaarde van € 725.000,-. De WOZ-waarde is aanzienlijk lager; door jarenlange bezwaarschriften van mijn ex-echtgenoot is deze tussen 2006 en 2017 verlaagd van € 700.000,- naar € 221.000,-De koopprijs hebben wij onderling vastgesteld op € 358.000,-. Van dit bedrag hoef ik echter nog maar € 96.700,- te betalen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik vanaf 2004 de hypotheeklasten voor mijn ex-echtgenoot heb betaald, die hier zelf wegens financiële en gezondheidsredenen niet toe in staat was. De hypotheekschuld is inmiddels volledig afgelost, waardoor investeerders van Geldvoorelkaar.nl het eerste hypotheekrecht op de kavels kunnen verkrijgen.

Twee kavels hebben een woonbestemming waar volgens het bestemmingsplan totaal 1 woning en 4 opstallen op mogen staan. In de huidige situatie staan hier 3 opstallen op: een door brand aangetaste bungalow, een 'noodwoning' en een open schuur. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen naar de mogelijkheid om 2 woningen te mogen bouwen is reeds ingediend bij de gemeente. In de omgeving zijn er meerdere voorbeelden van een soortgelijke verdeling en bebouwing, dus ik verwacht dat deze aanpassing gehonoreerd zal worden. Op deze manier kunnen de kavels zowel afzonderlijk als gezamenlijk verkocht worden. De overige twee kavels hebben een agrarische bestemming (weiland). 

Onderdeel
Huidige bestemming
Taxatiewaarde*
Kavel 1 - 1920 m2
Wonen
€ 430,- / m2 voor de eerste 1200 m2 en € 60,- / m2 voor de overige 720 m2
Kavel 2 - 1240 m2
Wonen
€ 60,- / m2
Kavel 3 - 4115 m2
Terrein (grasland) - Natuurbescherming
€ 6,- / m2
Kavel 4 -   120 m2
Terrein (grasland)
€ 60,- / m2
Opstallen
€ 60.000,-
Totaal
€ 725.000,-

* Het taxatierapport (29-7-2018) is niet gevalideerd vanwege o.a. de vervallen staat van de bungalow.

Profiel_18323_2_154938.jpg

Het grondstuk ligt tussen Hilversum en de Loosdrechtse plassen

Naast de realisatie van dit plan wil ik met deze lening ook een bestaande lening herfinancieren. Het betreft een persoonlijke lening ter hoogte van € 25.500,- voor de afbouw van mijn huidige huis.

Investeringsbegroting

BestedingsdoelBedrag
Aankoop kavel + bestaande woning€   96.700,-
Aflossing leningen€   25.500,-
Financierings- en overdrachtskosten€   12.000,-
Sloop en terreinaanpassing€   24.500,-
Architect en vergunningen€   14.000,-
Onvoorzien€     6.300,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 179.000,-

Voor een vlotte verkoop zal ik met een architect de bouwplannen voor een mogelijk nieuw te bouwen landhuis uitwerken. Binnen het huidige bestemmingsplan zou een landhuis met drie woonlagen, een woonoppervlak van meer dan 400 m2 en een inhoud van ruim 1.200 m3 mogelijk zijn. 

Profiel_18323_2_115421.jpg
Profiel_18323_2_111405.jpg 

De bestaande bungalow is vervallen en zal worden afgebroken

Ik vraag de lening graag via Geldvoorelkaar.nl aan, omdat deze financieringsvorm mij ook als (toekomstig) investeerder trekt. Door het proces van de kant van de geldlener mee te maken, krijg ik veel inzicht in de manier van werken bij een crowdfundingcampagne.

Om probleemloos aan mijn betaalverplichtingen aan Geldvoorelkaar.nl te kunnen voldoen wil ik 4,0% rente tijdens de 30 maanden looptijd betalen. De aflossing zal betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van 1 of meer kavels. Bij het aflossen bied ik daarnaast een bonusrente van 10,0% aan, zodat investeerders minimaal 7,3% effectieve rente ontvangen. Bij een eventuele vervroegde aflossing betaal ik de contractuele boeterente bovenop mijn bonusrente.

Profiel_18323_2_111155.jpg

Profiel_18323_2_111244.jpg

Profiel_18323_2_111214.jpg Profiel_18323_2_111228.jpg 

Schetsen van het mogelijk te bouwen landhuis

Privésituatie
Ik ben een vitale, sportieve en positief ingestelde vrouw van 69 jaar, een gepensioneerd lerares, alleenstaand zonder kinderen en wonend in een nieuw vrijstaand huis (bouwjaar 2014) in Loosdrecht. Ik geniet een pensioen van het ABP met een aanvullend AOW van de SVB. Daarnaast heb ik bescheiden bijverdiensten, doordat ik mensen help met taalvaardigheid en sociale bezigheden. Mijn totale vaste inkomen bedraagt ca € 2.850,- per maand (excl. vakantiegeld). Naast de rentelasten (á € 322,-) van de bestaande aflossingsvrije hypothecaire lening voor mijn woonhuis zijn er geen lopende leningen. 

Profiel_18323_2_111430.jpg

Het terrein

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
Deze lening wordt aangeboden als aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 maanden en bruto jaarrente van 4,0% (lees meer over uw effectieve rente). Investeerders ontvangen gedurende de looptijd van de lening uitsluitend rente per kwartaal. De volledige aflossing wordt aan het einde van looptijd terugbetaald, tezamen met een aanvullende bonusrente van 10%. 

Geldnemer van deze lening is [Naam] (BKR C – laag risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.   

Omdat bij de aflossingsvrije lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtigingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij de aflossingsvrije lening geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t.").

Onderstaande zekerheden zijn toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé[Naam] (op dit moment van morele waarde)
Eerste Hypotheekten bedrage van € 179.000,- op kavel 1 en 2. Uitgaande van de grondwaarde, levert dit een LTV van 28% op.

Nadat het doelbedrag van dit project behaald is, zijn de persoonsgegevens van de geldnemer geanonimiseerd.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 6.000zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 1.600zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 1.500zondag 16 september 2018
€ 2.500zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 1.600zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 600zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 700zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 400zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 2.500zondag 16 september 2018
€ 1.500zondag 16 september 2018
€ 5.000zondag 16 september 2018
€ 1.600zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 4.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.500zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 700zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 4.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 2.500zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 4.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 600zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 1.200zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 1.400zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 400zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 3.000zondag 16 september 2018
€ 4.400zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 2.000zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 1.000zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 400zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 500zondag 16 september 2018
€ 100zondag 16 september 2018
€ 200zondag 16 september 2018
€ 300zondag 16 september 2018
€ 700maandag 24 september 2018
€ 700dinsdag 9 oktober 2018