Nieuws
13-11-2018
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? L...
lees verder
08-11-2018
Geldvoorelkaar.nl groeit! Op dit moment hebben we een vacature voor een accountmanager (m/v) en ee...
lees verder
08-11-2018
Met bijna 150 miljoen euro heeft Geldvoorelkaar verreweg het meeste geld via crowdfunding gefacili...
lees verder
30-10-2018
Voor wie niet wil wachten. De novembernieuwsbrief is verstuurd naar investeerders. En ook hier te ...
lees verder
30-10-2018
Vanaf 1 november biedt Geldvoorelkaar.nl een Vastgoedlening aan. Technisch is deze lening vergelij...
lees verder
Onroerend goed / Projectontwikkeling
Aankoop en ontwikkeling bouwgrond
Project:
18323 Particulier (box 3)
Leendoel:
Onroerend goed / Projectontwikkeling
Classificatie:
n.v.t.
Zekerheden:
HYHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 179.000
Geinvesteerd:
€ 179.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
4,0%
Looptijd:
30 maanden
100%
Algemeen
 Leendoel:Aankoop bouwgrond (4 kavels)
 LTV:28%
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Deze lening wordt aangeboden met een bruto jaarrente van 4,0% tijdens de looptijd plus een eenmalige bonusrente van 10% op het moment van aflossing. Er wordt een eerste hypotheekrecht gevestigd op 2 van de aan te kopen kavels, met een Loan-To-Value van 28%. 

De Lening
Graag zou ik een grondstuk in het Gooi (bestaande uit 4 kavels met een totaaloppervlak van ruim 7.000 m2) aan willen kopen, om dit bouwklaar te maken en vervolgens te verkopen. Het vrij gelegen grondstuk met eigen weg ligt zowel dichtbij een natuurgebied als bij de stad Hilversum. 

De vier kavels zijn geruime tijd in bezit geweest van mij en mijn echtgenoot. Sinds onze echtscheiding in 1992 zijn de kavels in volle eigendom van mijn ex-echtgenoot gekomen. Hij heeft mij om gezondheidsredenen aangeboden de grond voordelig van hem te kopen. 

De huidige situatie van 4 kavels met 3 opstallen is onlangs getaxeerd op een totale marktwaarde van € 725.000,-. De WOZ-waarde is aanzienlijk lager; door jarenlange bezwaarschriften van mijn ex-echtgenoot is deze tussen 2006 en 2017 verlaagd van € 700.000,- naar € 221.000,-De koopprijs hebben wij onderling vastgesteld op € 358.000,-. Van dit bedrag hoef ik echter nog maar € 96.700,- te betalen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik vanaf 2004 de hypotheeklasten voor mijn ex-echtgenoot heb betaald, die hier zelf wegens financiële en gezondheidsredenen niet toe in staat was. De hypotheekschuld is inmiddels volledig afgelost, waardoor investeerders van Geldvoorelkaar.nl het eerste hypotheekrecht op de kavels kunnen verkrijgen.

Twee kavels hebben een woonbestemming waar volgens het bestemmingsplan totaal 1 woning en 4 opstallen op mogen staan. In de huidige situatie staan hier 3 opstallen op: een door brand aangetaste bungalow, een 'noodwoning' en een open schuur. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen naar de mogelijkheid om 2 woningen te mogen bouwen is reeds ingediend bij de gemeente. In de omgeving zijn er meerdere voorbeelden van een soortgelijke verdeling en bebouwing, dus ik verwacht dat deze aanpassing gehonoreerd zal worden. Op deze manier kunnen de kavels zowel afzonderlijk als gezamenlijk verkocht worden. De overige twee kavels hebben een agrarische bestemming (weiland). 

Onderdeel
Huidige bestemming
Taxatiewaarde*
Kavel 1 - 1920 m2
Wonen
€ 430,- / m2 voor de eerste 1200 m2 en € 60,- / m2 voor de overige 720 m2
Kavel 2 - 1240 m2
Wonen
€ 60,- / m2
Kavel 3 - 4115 m2
Terrein (grasland) - Natuurbescherming
€ 6,- / m2
Kavel 4 -   120 m2
Terrein (grasland)
€ 60,- / m2
Opstallen
€ 60.000,-
Totaal
€ 725.000,-

* Het taxatierapport (29-7-2018) is niet gevalideerd vanwege o.a. de vervallen staat van de bungalow.

Profiel_18323_2_154938.jpg

Het grondstuk ligt tussen Hilversum en de Loosdrechtse plassen

Naast de realisatie van dit plan wil ik met deze lening ook een bestaande lening herfinancieren. Het betreft een persoonlijke lening ter hoogte van € 25.500,- voor de afbouw van mijn huidige huis.

Investeringsbegroting

BestedingsdoelBedrag
Aankoop kavel + bestaande woning€   96.700,-
Aflossing leningen€   25.500,-
Financierings- en overdrachtskosten€   12.000,-
Sloop en terreinaanpassing€   24.500,-
Architect en vergunningen€   14.000,-
Onvoorzien€     6.300,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 179.000,-

Voor een vlotte verkoop zal ik met een architect de bouwplannen voor een mogelijk nieuw te bouwen landhuis uitwerken. Binnen het huidige bestemmingsplan zou een landhuis met drie woonlagen, een woonoppervlak van meer dan 400 m2 en een inhoud van ruim 1.200 m3 mogelijk zijn. 

Profiel_18323_2_115421.jpg
Profiel_18323_2_111405.jpg 

De bestaande bungalow is vervallen en zal worden afgebroken

Ik vraag de lening graag via Geldvoorelkaar.nl aan, omdat deze financieringsvorm mij ook als (toekomstig) investeerder trekt. Door het proces van de kant van de geldlener mee te maken, krijg ik veel inzicht in de manier van werken bij een crowdfundingcampagne.

Om probleemloos aan mijn betaalverplichtingen aan Geldvoorelkaar.nl te kunnen voldoen wil ik 4,0% rente tijdens de 30 maanden looptijd betalen. De aflossing zal betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van 1 of meer kavels. Bij het aflossen bied ik daarnaast een bonusrente van 10,0% aan, zodat investeerders minimaal 7,3% effectieve rente ontvangen. Bij een eventuele vervroegde aflossing betaal ik de contractuele boeterente bovenop mijn bonusrente.

Profiel_18323_2_111155.jpg

Profiel_18323_2_111244.jpg

Profiel_18323_2_111214.jpg Profiel_18323_2_111228.jpg 

Schetsen van het mogelijk te bouwen landhuis

Privésituatie
Ik ben een vitale, sportieve en positief ingestelde vrouw van 69 jaar, een gepensioneerd lerares, alleenstaand zonder kinderen en wonend in een nieuw vrijstaand huis (bouwjaar 2014) in Loosdrecht. Ik geniet een pensioen van het ABP met een aanvullend AOW van de SVB. Daarnaast heb ik bescheiden bijverdiensten, doordat ik mensen help met taalvaardigheid en sociale bezigheden. Mijn totale vaste inkomen bedraagt ca € 2.850,- per maand (excl. vakantiegeld). Naast de rentelasten (á € 322,-) van de bestaande aflossingsvrije hypothecaire lening voor mijn woonhuis zijn er geen lopende leningen. 

Profiel_18323_2_111430.jpg

Het terrein

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
Deze lening wordt aangeboden als aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 maanden en bruto jaarrente van 4,0% (lees meer over uw effectieve rente). Investeerders ontvangen gedurende de looptijd van de lening uitsluitend rente per kwartaal. De volledige aflossing wordt aan het einde van looptijd terugbetaald, tezamen met een aanvullende bonusrente van 10%. 

Geldnemer van deze lening is [Naam] (BKR C – laag risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.   

Omdat bij de aflossingsvrije lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtigingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij de aflossingsvrije lening geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t.").

Onderstaande zekerheden zijn toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé[Naam] (op dit moment van morele waarde)
Eerste Hypotheekten bedrage van € 179.000,- op kavel 1 en 2. Uitgaande van de grondwaarde, levert dit een LTV van 28% op.

Nadat het doelbedrag van dit project behaald is, zijn de persoonsgegevens van de geldnemer geanonimiseerd.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 1.000005518zondag 16 september 2018
€ 200006024zondag 16 september 2018
€ 1.000006817zondag 16 september 2018
€ 6.000006522zondag 16 september 2018
€ 3.000023767zondag 16 september 2018
€ 1.000026510zondag 16 september 2018
€ 5.000006852zondag 16 september 2018
€ 500016387zondag 16 september 2018
€ 500022808zondag 16 september 2018
€ 300007165zondag 16 september 2018
€ 1.600012839zondag 16 september 2018
€ 200005850zondag 16 september 2018
€ 1.500026660zondag 16 september 2018
€ 2.500023494zondag 16 september 2018
€ 500012941zondag 16 september 2018
€ 100030251zondag 16 september 2018
€ 1.000014951zondag 16 september 2018
€ 300018187zondag 16 september 2018
€ 1.600022098zondag 16 september 2018
€ 1.000017970zondag 16 september 2018
€ 1.000009679zondag 16 september 2018
€ 2.000024172zondag 16 september 2018
€ 100018125zondag 16 september 2018
€ 1.000017236zondag 16 september 2018
€ 1.000028500zondag 16 september 2018
€ 600013189zondag 16 september 2018
€ 200023065zondag 16 september 2018
€ 1.000020011zondag 16 september 2018
€ 100026529zondag 16 september 2018
€ 500021695zondag 16 september 2018
€ 5.000025823zondag 16 september 2018
€ 100016464zondag 16 september 2018
€ 200011665zondag 16 september 2018
€ 2.000005970zondag 16 september 2018
€ 3.000001799zondag 16 september 2018
€ 500015198zondag 16 september 2018
€ 5.000026755zondag 16 september 2018
€ 1.000018878zondag 16 september 2018
€ 100020146zondag 16 september 2018
€ 2.000021266zondag 16 september 2018
€ 2.000004926zondag 16 september 2018
€ 200005829zondag 16 september 2018
€ 2.000028077zondag 16 september 2018
€ 500012014zondag 16 september 2018
€ 300025519zondag 16 september 2018
€ 200030625zondag 16 september 2018
€ 5.000018136zondag 16 september 2018
€ 700004812zondag 16 september 2018
€ 500008271zondag 16 september 2018
€ 200003572zondag 16 september 2018
€ 300001939zondag 16 september 2018
€ 200021073zondag 16 september 2018
€ 2.000026518zondag 16 september 2018
€ 5.000017022zondag 16 september 2018
€ 1.000025160zondag 16 september 2018
€ 500014808zondag 16 september 2018
€ 1.000030668zondag 16 september 2018
€ 100009817zondag 16 september 2018
€ 300008842zondag 16 september 2018
€ 200018452zondag 16 september 2018
€ 100028582zondag 16 september 2018
€ 400018641zondag 16 september 2018
€ 100024505zondag 16 september 2018
€ 100010207zondag 16 september 2018
€ 2.500029690zondag 16 september 2018
€ 1.500015168zondag 16 september 2018
€ 5.000026725zondag 16 september 2018
€ 1.600015085zondag 16 september 2018
€ 1.000011016zondag 16 september 2018
€ 2.000016905zondag 16 september 2018
€ 2.000010820zondag 16 september 2018
€ 100021485zondag 16 september 2018
€ 500030542zondag 16 september 2018
€ 500024006zondag 16 september 2018
€ 100028694zondag 16 september 2018
€ 500011696zondag 16 september 2018
€ 300015067zondag 16 september 2018
€ 300019020zondag 16 september 2018
€ 300009551zondag 16 september 2018
€ 500018985zondag 16 september 2018
€ 3.000009507zondag 16 september 2018
€ 100008972zondag 16 september 2018
€ 500003535zondag 16 september 2018
€ 200003453zondag 16 september 2018
€ 1.000022146zondag 16 september 2018
€ 100030134zondag 16 september 2018
€ 500021870zondag 16 september 2018
€ 4.000023671zondag 16 september 2018
€ 500013374zondag 16 september 2018
€ 1.000012066zondag 16 september 2018
€ 1.000010973zondag 16 september 2018
€ 100004835zondag 16 september 2018
€ 500030633zondag 16 september 2018
€ 1.000019285zondag 16 september 2018
€ 500030659zondag 16 september 2018
€ 500007709zondag 16 september 2018
€ 100009815zondag 16 september 2018
€ 300012087zondag 16 september 2018
€ 300008605zondag 16 september 2018
€ 2.000017568zondag 16 september 2018
€ 500003878zondag 16 september 2018
€ 1.500011954zondag 16 september 2018
€ 3.000027556zondag 16 september 2018
€ 300026139zondag 16 september 2018
€ 300014131zondag 16 september 2018
€ 1.000014303zondag 16 september 2018
€ 700001403zondag 16 september 2018
€ 100030657zondag 16 september 2018
€ 4.000023673zondag 16 september 2018
€ 1.000014836zondag 16 september 2018
€ 2.500014140zondag 16 september 2018
€ 200008433zondag 16 september 2018
€ 4.000026853zondag 16 september 2018
€ 1.000024470zondag 16 september 2018
€ 1.000016836zondag 16 september 2018
€ 1.000019543zondag 16 september 2018
€ 600028846zondag 16 september 2018
€ 100029560zondag 16 september 2018
€ 1.200028850zondag 16 september 2018
€ 300021140zondag 16 september 2018
€ 3.000026066zondag 16 september 2018
€ 1.400030466zondag 16 september 2018
€ 100028707zondag 16 september 2018
€ 500027865zondag 16 september 2018
€ 300028555zondag 16 september 2018
€ 200030669zondag 16 september 2018
€ 300018623zondag 16 september 2018
€ 1.000013087zondag 16 september 2018
€ 1.000013043zondag 16 september 2018
€ 200024087zondag 16 september 2018
€ 300028702zondag 16 september 2018
€ 400021054zondag 16 september 2018
€ 300030670zondag 16 september 2018
€ 2.000026424zondag 16 september 2018
€ 200015945zondag 16 september 2018
€ 100030440zondag 16 september 2018
€ 300014108zondag 16 september 2018
€ 300007292zondag 16 september 2018
€ 500004683zondag 16 september 2018
€ 200028325zondag 16 september 2018
€ 100030618zondag 16 september 2018
€ 500028413zondag 16 september 2018
€ 100030504zondag 16 september 2018
€ 500030175zondag 16 september 2018
€ 100009693zondag 16 september 2018
€ 500011863zondag 16 september 2018
€ 100019976zondag 16 september 2018
€ 3.000009969zondag 16 september 2018
€ 4.400025572zondag 16 september 2018
€ 200014442zondag 16 september 2018
€ 100023835zondag 16 september 2018
€ 1.000022622zondag 16 september 2018
€ 500005059zondag 16 september 2018
€ 1.000024036zondag 16 september 2018
€ 2.000014181zondag 16 september 2018
€ 100021201zondag 16 september 2018
€ 500011052zondag 16 september 2018
€ 1.000024338zondag 16 september 2018
€ 500028236zondag 16 september 2018
€ 100024631zondag 16 september 2018
€ 200030417zondag 16 september 2018
€ 1.000005650zondag 16 september 2018
€ 2.000014614zondag 16 september 2018
€ 100023583zondag 16 september 2018
€ 2.000006029zondag 16 september 2018
€ 200016884zondag 16 september 2018
€ 200021274zondag 16 september 2018
€ 200016851zondag 16 september 2018
€ 500004991zondag 16 september 2018
€ 1.000000541zondag 16 september 2018
€ 500028397zondag 16 september 2018
€ 100012808zondag 16 september 2018
€ 400021387zondag 16 september 2018
€ 100029518zondag 16 september 2018
€ 100028264zondag 16 september 2018
€ 100012583zondag 16 september 2018
€ 100030665zondag 16 september 2018
€ 500022496zondag 16 september 2018
€ 500007831zondag 16 september 2018
€ 100013669zondag 16 september 2018
€ 200001617zondag 16 september 2018
€ 300010072zondag 16 september 2018
€ 700016071maandag 24 september 2018
€ 700030116dinsdag 9 oktober 2018