Nieuws
13-11-2018
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? L...
lees verder
08-11-2018
Geldvoorelkaar.nl groeit! Op dit moment hebben we een vacature voor een accountmanager (m/v) en ee...
lees verder
08-11-2018
Met bijna 150 miljoen euro heeft Geldvoorelkaar verreweg het meeste geld via crowdfunding gefacili...
lees verder
30-10-2018
Voor wie niet wil wachten. De novembernieuwsbrief is verstuurd naar investeerders. En ook hier te ...
lees verder
30-10-2018
Vanaf 1 november biedt Geldvoorelkaar.nl een Vastgoedlening aan. Technisch is deze lening vergelij...
lees verder
Onroerend goed
TopsportZorgCentrum Groningen
Project:
18815 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
5
G-PD percentage:
0,19
Creditsafe score:
74
Zekerheden:
HYDRHANH
Inschrijfperiode nog 45 dagen
Kredietbedrag:
€ 830.000
Geinvesteerd:
€ 118.900
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
84 maanden
Algemeen
Branche:Huisvesting voor de gezondheidszorg
Diensten:Aankoop, beheer en verhuur van vastgoed
Social media:Facebook  LinkedIn  Twitter  Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapporten.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 18815.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
De Onderneming
INTER-PSY is een instelling voor basis- en gespecialiseerde GGZ met meer dan 400 medewerkers en 20 vestigingen in Noord-Nederland. Wij behandelen patiënten met psychische of psychiatrische klachten, opdat ze met meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en houden. Hierbij hebben we aandacht voor alle aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van iemands gezondheid en welzijn. Bekijk hier onze bedrijfsfilm. 

Voor het bieden van zorg is huisvesting nodig. Om dit structureel, passend en efficiënt in te richten is de vennootschap L en J Panden B.V. opgericht, die geschikt onroerend goed aankoopt, beheert en doorverhuurt. L en J Panden B.V. faciliteert en ontzorgt, zodat huurders zich kunnen focussen op datgene waar ze goed in zijn: verlenen van zorg op maat. Deze vennootschap bezit nu 16 panden en verhuurt deze voornamelijk aan instellingen in de gezondheidszorg in de provincie Groningen. Van de jaarlijkse huurinkomsten ad € 845.000,- wordt € 541.000,- opgebracht door INTER-PSY ondernemingen. 

Om de toenemende vraag naar onze diensten te faciliteren en invulling te geven aan het combineren van Topsport en Topzorg is de 2e verdieping in het TopsportZorgCentrum in Groningen aangekocht door L en J Panden B.V. Deze verdieping van maar liefst 866,48 m² wordt verhuurd aan GGZ-instellingen. Huurders zijn INTER-PSY, een lokaal ziekenhuis, een sportmedisch- en expertisecentrum voor beweging, een fysiotherapeut en een sportvereniging. Op 5 oktober jl. hebben de huurders hun intrek genomen in het pand. De verdieping is hiermee volledig verhuurd.

Profiel_18815_2_112107.jpg

Het TopsportZorgCentrum is uniek: topsport, topzorg en wetenschap zijn gebundeld op één locatie. Het TopsportZorgCentrum heeft een grote aantrekkingskracht op dienstverleners uit het hele land. Sporttalenten uit heel Nederland zullen namelijk trainen in het TopsportZorgCentrum. Tevens is het pand de nieuwe trainingslocatie van de eerste selectie van FC Groningen. Op de 2e verdieping zijn toonaangevende zorgaanbieders en professionals samengebracht, die gezamenlijk een bijdrage leveren aan het gehele spectrum van de sportende mens.

INTER-PSY staat midden in de samenleving en heeft een groot netwerk in Noord-Nederland. Er is bewust gekozen voor het TopSportZorgCentrum als nieuwe locatie van INTER-PSY. Ten eerste zal er synergie plaatsvinden tussen de verschillende zorgaanbieders. Deze synergie wordt gewaarborgd door het samenwerkingsverband genaamd Omnium, waarin 6 zorgaanbieders ambitieuze sporters volledig begeleiden, zowel lichamelijk als geestelijk. Ten tweede past de locatie uitstekend bij onze visie om pionier en vernieuwer te zijn in het zorglandschap. Topsport en topzorg worden in het TopsportZorgCentrum uitgevoerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
 
Organisatiestructuur 
Ik, Ayhan Tatlicioglu, ben algemeen directeur van INTER-PSY en met mijn persoonlijke holding Jullisa B.V. enig aandeelhouder van L en J Panden B.V. Sinds medio 2013 bestaat de directie van INTER PSY uit drie leden met elk hun specifieke aandachtsgebieden. De directeur behandelzaken (tevens psychiater) Carl Blijd geeft richting aan het waarborgen van de inhoudelijke professionele kwaliteit. De directeur Financiën&Control Peter van der Wal draagt zorg voor de beheersing en efficiency.

Profiel_18815_2_142949.jpg

Profiel_18815_2_113419.jpg

INTER-PSY was een van de tien genomineerden van de Groninger Ondernemingsprijs 2017
v.l.n.r.: Peter van der Wal, Ayhan Tatlicioglu en Carl Blijd

Jaarcijfers en prognoses 
De historische cijfers betreffen de geconsolideerde cijfers van L en J Panden B.V. en Jullisa B.V. (kolom 3), aangevuld met 70% van de resultaten van Trium-Psy (kolom 4). De prognoses betreffen uitsluitend L en J Panden B.V. Hierin is de zien dat vanaf 2019 (na de ingebruikname en verhuur van het TopsportZorgCentrum) de betaalverplichting aan Geldvoorelkaar.nl zelfstandig door L en J Panden B.V. kan worden opgebracht. 

Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
(L en J Panden B.V. + Jullisa B.V.)
Resultaat na belasting (inclusief deelneming Trium-Psy)
Vrij beschikbare cashflow
Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2016
€ 545.000,-
- € 259.000,-- € 122.000,-
€  92.000,-

2017
€ 713.000,-
- € 151.000,-  €   10.000,-
€ 205.000,-
 
2018 Q1+Q2
€ 402.000,-
- €   14.000,-  € 103.000,-
€   58.000,-
 
Prognoses
 
 
 
 
 
2018
€ 645.000,-
- €   75.000,-- €   75.000,-
€ 119.000,-
124%
2019
€ 845.000,- 
  €   31.000,-   €   31.000,-
€ 249.000,-
  59%
2020
€ 862.000,-
  €   48.000,-
  €   48.000,-
€ 266.000,-
  56%

De jaarcijfers zijn opgesteld door Adbeco Accountants en Adviseurs. De prognoses zijn in samenwerking met Credion opgesteld. Meer financiële informatie leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 018815’. 
 
De Lening
Met de opbrengst uit de verkoop van een ander pand van L en J Panden B.V. is de ruwbouw van het nieuwe pand aangekocht. Er is geen aanvullende lening verstrekt, maar de bestaande hypothecaire inschrijvingen zijn overgezet op het nieuwe pand. Deze hypotheekrechten zijn verstrekt als zekerheid voor bestaande leningen ter financiering van overige panden binnen de vastgoedportefeuille. 

De aangevraagde lening wordt gebruikt om de afbouwfase, die uit eigen middelen reeds is voorgefinancierd, te herfinancieren en het werkkapitaal weer vrij te maken. De Loan-to-Value van de gehele vastgoedportefeuille zal na deze herfinanciering op 58% uitkomen.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop ruwbouw
€ 1.404.000,-
Afbouwkosten
€    769.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€      74.000,-
Totaal
€ 2.247.000,-
Af: opbrengst verkoop OG
€ 1.250.000,-
Af: eigen middelen
€    167.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€    830.000,-

De mogelijkheden die Geldvoorelkaar.nl biedt via crowdfunding passen goed bij ons. Enerzijds omdat de kosten van lenen bij banken continu stijgen, maar vooral ook omdat wij de crowd de unieke mogelijkheid willen bieden financieel te participeren in één van de meest toonaangevende projecten in Groningen met daarbij behorende hypothecaire zekerheden.

Profiel_18815_2_122127.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. 

Geldnemer is L en J Panden B.V. (externe creditratings: Graydon 0,19% PD / Creditsafe 74)

Medegeldnemers zijn:
  • Jullisa B.V. (externe creditratings: Graydon 0,14% PD / Creditsafe 84)
  • De heer A. Tatlicioglu (BKR score: D - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 
De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
A. Tatlicioglu (op dit moment, door de 2e hypotheek en negatieve hypotheekverklaring op de woning, voor ongeveer 55% van materiële waarde) 
Depotregeling
2 maandtermijnen
Tweede Hypotheek
Inschrijving ten bedrage van € 830.000,- op de privéwoning te Groningen, met een marktwaarde van € 1.750.000,- (taxatie april 2016 + bevestiging taxateur gelijkblijvende waarde d.d. september 2018). De 1e hypothecaire inschrijving bedraagt € 1.950.000,- met een pro resto schuld op 31-12-2017 van € 1.192.000,-.
Derde Hypotheek
Inschrijving ten bedrage van € 830.000,- op het bedrijfspand in TopsportZorgCentrum te Groningen, met een marktwaarde van € 2.250.000,- (taxatie 30 juni 2018). De 1e hypothecaire inschrijving bedraagt € 3.000.000,- en de 2e hypothecaire inschrijving bedraagt € 1.200.000,-.* 
Negatieve hypotheekverklaring
op de objecten waarop hypotheek gevestigd wordt.

* Deze hypotheekrechten zijn verstrekt als zekerheid voor bestaande leningen ter financiering van overige panden binnen de vastgoedportefeuille. Doordat er geen sprake is van overwaarde op het bedrijfspand, is de waarde van de derde hypotheek ten behoeve van de lening via Geldvoorelkaar.nl op dit moment van morele waarde.

#ShareYourAmbition
Het is mijn ambitie om aan te tonen dat het echt veel efficiënter en beter kan in de zorg. De verspilling in de zorg moet worden getackeld met ondernemende en kundige zorgprofessionals, die zich warm en betrokken opstellen. INTER-PSY werkt volgens deze overtuiging en blijft groeien. Zorg voor onze gezondheid raakt ons allemaal. U kunt er aan bijdragen dat topzorg geleverd kan worden in het TopsportZorgCentrum.

Profiel_18815_2_120938.jpg
Profiel_18815_2_121014.jpg

Incentive
  • Alle investeerders worden van harte uitgenodigd voor een rondleiding in TopsportZorgCentrum en krijgen aldaar een presentatie van de heer Tatlicioglu. 
  • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u een uitnodiging voor 2 personen voor een thuiswedstrijd van FC Groningen, compleet verzorgd met plaatsen in onze skybox.
  • Bij een investering vanaf € 10.000,- hebt u de keuze uit:
    • kosteloze beschikking over een vergaderruimte in het TopsportZorgCentrum voor een door u te organiseren vergadering, workshop of seminar (2 dagdelen).
    • een uitnodiging voor 4 personen voor een thuiswedstrijd van FC Groningen, compleet verzorgd met plaatsen in onze skybox.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 300006679maandag 29 oktober 2018
€ 500026617maandag 29 oktober 2018
€ 200015866maandag 29 oktober 2018
€ 500026966maandag 29 oktober 2018
€ 400018641maandag 29 oktober 2018
€ 1.500022600maandag 29 oktober 2018
€ 500026877maandag 29 oktober 2018
€ 100012941maandag 29 oktober 2018
€ 1.000024142maandag 29 oktober 2018
€ 500027584maandag 29 oktober 2018
€ 100022881maandag 29 oktober 2018
€ 1.000030778maandag 29 oktober 2018
€ 100016312maandag 29 oktober 2018
€ 2.000007496maandag 29 oktober 2018
€ 100014303maandag 29 oktober 2018
€ 400026660maandag 29 oktober 2018
€ 200018353maandag 29 oktober 2018
€ 400021054maandag 29 oktober 2018
€ 12.500024561maandag 29 oktober 2018
€ 500010468maandag 29 oktober 2018
€ 200016278maandag 29 oktober 2018
€ 1.000027582maandag 29 oktober 2018
€ 5.000030995maandag 29 oktober 2018
€ 200026700maandag 29 oktober 2018
€ 200019959maandag 29 oktober 2018
€ 100013176maandag 29 oktober 2018
€ 100001403maandag 29 oktober 2018
€ 1.000016071maandag 29 oktober 2018
€ 100020146maandag 29 oktober 2018
€ 200027473maandag 29 oktober 2018
€ 200012541maandag 29 oktober 2018
€ 100030881maandag 29 oktober 2018
€ 200013981maandag 29 oktober 2018
€ 500029448maandag 29 oktober 2018
€ 1.000023719maandag 29 oktober 2018
€ 100008773maandag 29 oktober 2018
€ 100021679maandag 29 oktober 2018
€ 500025281maandag 29 oktober 2018
€ 3.000011648maandag 29 oktober 2018
€ 100015480maandag 29 oktober 2018
€ 1.000022271maandag 29 oktober 2018
€ 500024649maandag 29 oktober 2018
€ 4.000021622maandag 29 oktober 2018
€ 200014500maandag 29 oktober 2018
€ 1.500030985maandag 29 oktober 2018
€ 100011413maandag 29 oktober 2018
€ 200021580maandag 29 oktober 2018
€ 100005995maandag 29 oktober 2018
€ 200030892maandag 29 oktober 2018
€ 400017070maandag 29 oktober 2018
€ 3.000030909maandag 29 oktober 2018
€ 100021870maandag 29 oktober 2018
€ 100027276maandag 29 oktober 2018
€ 1.000020484maandag 29 oktober 2018
€ 500009679maandag 29 oktober 2018
€ 9.000011441maandag 29 oktober 2018
€ 100022399maandag 29 oktober 2018
€ 100025883maandag 29 oktober 2018
€ 400004991maandag 29 oktober 2018
€ 100023718dinsdag 30 oktober 2018
€ 500030035dinsdag 30 oktober 2018
€ 1.000030116dinsdag 30 oktober 2018
€ 200014531dinsdag 30 oktober 2018
€ 500013177dinsdag 30 oktober 2018
€ 500006704dinsdag 30 oktober 2018
€ 1.000027027dinsdag 30 oktober 2018
€ 1.000008122dinsdag 30 oktober 2018
€ 200026561dinsdag 30 oktober 2018
€ 300008988dinsdag 30 oktober 2018
€ 300005133dinsdag 30 oktober 2018
€ 100023583dinsdag 30 oktober 2018
€ 500017736dinsdag 30 oktober 2018
€ 500030447dinsdag 30 oktober 2018
€ 100021767dinsdag 30 oktober 2018
€ 100029722woensdag 31 oktober 2018
€ 500018827woensdag 31 oktober 2018
€ 100019075woensdag 31 oktober 2018
€ 200022645woensdag 31 oktober 2018
€ 500026225woensdag 31 oktober 2018
€ 100025817woensdag 31 oktober 2018
€ 500009082woensdag 31 oktober 2018
€ 200017205woensdag 31 oktober 2018
€ 400007709woensdag 31 oktober 2018
€ 100005094woensdag 31 oktober 2018
€ 2.000031001woensdag 31 oktober 2018
€ 3.000028737woensdag 31 oktober 2018
€ 200015470woensdag 31 oktober 2018
€ 500020051donderdag 1 november 2018
€ 200009551donderdag 1 november 2018
€ 200019020donderdag 1 november 2018
€ 100010226donderdag 1 november 2018
€ 500013721donderdag 1 november 2018
€ 500012101donderdag 1 november 2018
€ 2.000014342donderdag 1 november 2018
€ 5.000017904donderdag 1 november 2018
€ 200021140donderdag 1 november 2018
€ 100001657vrijdag 2 november 2018
€ 200024565vrijdag 2 november 2018
€ 200018314vrijdag 2 november 2018
€ 200004870vrijdag 2 november 2018
€ 200031039vrijdag 2 november 2018
€ 500025797vrijdag 2 november 2018
€ 1.000026913vrijdag 2 november 2018
€ 100017241zaterdag 3 november 2018
€ 100011320zaterdag 3 november 2018
€ 200028274zaterdag 3 november 2018
€ 500027646zondag 4 november 2018
€ 500010785zondag 4 november 2018
€ 300014419zondag 4 november 2018
€ 400008584zondag 4 november 2018
€ 200029768zondag 4 november 2018
€ 100014088maandag 5 november 2018
€ 500006009maandag 5 november 2018
€ 100012500maandag 5 november 2018
€ 300016566maandag 5 november 2018
€ 300016565maandag 5 november 2018
€ 500026442maandag 5 november 2018
€ 300005818maandag 5 november 2018
€ 100001592dinsdag 6 november 2018
€ 500021847dinsdag 6 november 2018
€ 100022275dinsdag 6 november 2018
€ 1.000017067dinsdag 6 november 2018
€ 600016135dinsdag 6 november 2018
€ 500001998woensdag 7 november 2018
€ 100020497woensdag 7 november 2018
€ 500024328donderdag 8 november 2018
€ 500031072donderdag 8 november 2018
€ 1.000008738vrijdag 9 november 2018
€ 5.000030593vrijdag 9 november 2018
€ 7.500031109zaterdag 10 november 2018
€ 1.500000300zaterdag 10 november 2018
€ 200013585zaterdag 10 november 2018
€ 5.000031126zondag 11 november 2018
€ 100022667zondag 11 november 2018
€ 2.400026264maandag 12 november 2018
€ 1.000019537maandag 12 november 2018
€ 1.000006421dinsdag 13 november 2018
€ 100006506dinsdag 13 november 2018
€ 200031163dinsdag 13 november 2018
€ 100014012dinsdag 13 november 2018