Nieuws
25-06-2019
Toen Prema Wersch in Tokyo het gerecht shabushabu leerde kennen, dacht ze meteen: 'dit concept ga ...
lees verder
24-06-2019
Rik Breur, de ondernemer van het project Finsulate, heeft de European Inventor Award gewonnen...
lees verder
20-06-2019
Binnenvaart zoekt financiering bij de crowd   Beleggen in de scheepvaart lijkt weer terug va...
lees verder
13-06-2019
En u kunt hem hier lezen.   ...
lees verder
12-06-2019
Mario (52) is investeerder en in het dagelijks leven werkzaam in de goede doelen sector. Met zijn...
lees verder
Herfinanciering
Hoogkamer Assurantiën (deel 2)
Project:
19253 Zakelijk
Leendoel:
Herfinanciering
Classificatie:
3
G-PD percentage:
0,06
Creditsafe score:
47
Zekerheden:
HYPRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 224.400
Geinvesteerd:
€ 224.400
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,2%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Financiële dienstverlening
Producten en/of diensten:Assurantiën
Social media:Twitter  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapporten.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 18542 en 19253.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update van Geldvoorelkaar.nl per 11-2-2019
Vanwege het verloop van de funding heeft de ondernemer besloten zijn aanvraag (2 leningen) te herzien. Lening 18542 wordt teruggetrokken, en het doelbedrag van lening 19253 wordt verhoogd naar € 227.000,- Indien de investeerders in het teruggetrokken project 18542 thans alsnog investeren in lening 19253 zal dit verhoogde doelbedrag naar verwachting snel gerealiseerd zijn. Door de verhoging van het doelbedrag verwerft de ondernemer het benodigde werkkapitaal om zijn initieel gepresenteerde plannen uit te kunnen voeren.

Bij lening 19253 krijgen de investeerders, naast de reeds toegezegde zekerheden (pandrecht, depotregeling en achterstellingsverklaring), nu aanvullend het tweede hypotheekrecht op het bedrijfspand te Lisse. Dit pand heeft een marktwaarde van € 680.000,- (taxatiedatum 24-9-2018) en hierop rust een eerste hypothecaire inschrijving van € 433.000,- met huidige restschuld van € 310.000,-. De achterstellingsverklaring zal worden verhoogd van € 100.000,- naar € 390.000,-Door de lagere jaarlijkse financieringslasten (rente en aflossing) verbetert de classificatie van een 4 (speculatief) naar een 3 (offensief).
Het rentepercentage blijft ongewijzigd namelijk 7,2%.

Het aangepaste financieringsoverzicht en bestedingsdoel van lening 19253 wordt hiermee:

BestedingsdoelBedrag
Herfinanciering lening€ 490.000,-
Werkkapitaal€ 104.000,-
Financieringskosten€   23.000,-
Totaal€ 617.000,-
Af: Achtergestelde lening€ 390.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 227.000,-

Gezien de gewijzigde aard van de propositie, wordt de publicatietijd met 10 dagen verlengd.

Vooraf
De totale aangevraagde financiering ad € 560.000,- wordt opgesplitst in twee Annuïtaire leningen. Lening 1 (18542) heeft een looptijd van 120 maanden en een bruto jaarrente van 6,2%. Lening 2 (19253) heeft een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,2%. Lening 1 en 2 verschillen in looptijd en rente, maar ook in geboden zekerheden. De geboden zekerheden leest u in de pitch van de betreffende lening. Investeerders kunnen zowel in één als beide leningen participeren. Lening 1 en 2 kunnen echter uitsluitend gezamenlijk tot stand komen. 

De Onderneming
Familiebedrijf Hoogkamer Assurantiën in Lisse (ZH) heb ik, George Hoogkamer, in 2001 overgenomen van mijn vader. Ons kantoor staat bekend als een degelijk, regionaal werkend bedrijf met veel kennis van zakelijke (technische) verzekeringen en collectieve- en individuele pensioenen. Door deze expertise is Hoogkamer Assurantiën de aangewezen partner voor veel bedrijven. In de afgelopen jaren is door autonome groei en overname van andere assurantiekantoren de omzet fors gegroeid. 

Vooruitstrevend
In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de efficiency van het assurantiekantoor te optimaliseren. Alle processen zijn onder een vergrootglas gelegd. Wij hebben naar aanleiding hiervan gekozen voor een serviceprovider, die de verwerking van mutaties en aanvragen op zich neemt. Mijn medewerkers en ik kunnen ons nu meer concentreren op de acquisitie van klanten en de ontwikkeling van nieuwe diensten. De omzet per Fte behoort sindsdien tot één van de hoogste in de branche.

Profiel_18542_2_153959.jpg

Daarnaast heb ik in 2016 ervoor gekozen om van het bestaande provisiesysteem over te stappen naar een systeem van directe beloning. Hierdoor wordt er een betere beloning naar arbeid gerealiseerd. Discussies over provisies behoren tot het verleden en de reacties van klanten zijn overwegend positief. In de verzekeringsbranche is dit nieuwe verdienmodel vooruitstrevend, en daarom wil ik het de komende jaren inzetten als marketinginstrument. Veel bedrijfsmatige klanten hebben steeds meer moeite met de bestaande provisiestructuur bij hun huidige assurantieadviseur. Daarom bevelen bestaande klanten ons kantoor aan bij hun eigen relaties. Nieuwe relaties worden mede verkregen door mijn grote netwerk te benaderen. Deze groeistrategie zorgt inmiddels voor een jaarlijkse verhoging van de omzet met 8% bij vrijwel gelijkblijvende kosten. Deze trend wil ik blijven doorzetten. Wellicht zal ik opnieuw andere assurantiekantoren overnemen. 

Kredietcrisis
Tussen 2009 en 2013 heeft Hoogkamer Assurantiën last gehad van de kredietcrisis. De omzet daalde door het faillissement van een aantal zakelijke klanten. Als gevolg moesten enkele medewerkers worden ontslagen. Verzekeraars hebben ons in die tijd geholpen met een aantal leningen in rekening courant. In 2018 zijn deze leningen volledig afgelost. 

Organisatie

Profiel_18542_2_153310.jpg


Geconsolideerde cijfers Hoogkamer Assurantiën

Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
Vrij beschikbare cashflow
Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow*
2016
€ 527.000,-
€ 117.000,-
€ 124.000,-
77%
2017
€ 519.000,-
€   98.000,-
€ 129.000,-74%
2018 t/m Q2
€ 311.000,-
€   58.000,-

 
Prognoses
 
 
 
 
2018
€ 552.000,-
€   96.000,-
€ 128.000,-
75%
2019
€ 560.000,-
€ 109.000,-
€ 140.000,-
69%

* Dit betreft de betaalverplichting van Lening 1 en Lening 2 tezamen. 

De jaarcijfers zijn opgesteld voor Van Velzen accountants & adviseurs. De prognoses zijn opgesteld door ondernemer en getoetst door Van Velzen. Meer financiële informatie over ons/mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 18542’.

Profiel_18542_2_154038.jpg

De Lening
Het doel van deze financiering is de herfinanciering van een bestaande lening. Na het plotselinge overlijden van mijn vader in 2001 heb ik zijn bedrijf overgenomen. Het assurantiekantoor viel in de boedel, en om deze over te nemen had ik een lening ter hoogte van de waarde van de toenmalige assuratieportefeuille nodig. Deze lening heeft mijn moeder mij verstrekt vanuit C.L.W. Hoogkamer Beheer B.V. Het is mijn wens om de lening af te lossen en daarmee het pensioen van mijn moeder veilig te stellen. Een deel van de lening (€ 100.000,-) zal als achtergestelde lening blijven bestaan, en een deel (€ 50.000,-) wordt door mijn moeder kwijtgescholden. Daarnaast wordt een deel van de aangevraagde financiering gebruikt als werkkapitaal. 

Als zekerheid voor de aangevraagde lening bied ik mijn assurantieportefeuille aan, waarvan de vrije verkoopwaarde is geschat op € 1.200.000,-. Er rust een eerste pandrecht op de portefeuille, die verbonden is aan een lening van Nationale Nederlanden met een pro resto schuld van circa € 200.000,-.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Herfinanciering lening 
€ 490.000,-
Werkkapitaal
€ 124.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   46.000,-
Totaal
€ 660.000,-
Af: Achtergestelde lening
€ 100.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 560.000,-

Profiel_18542_2_145343.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De totale financiering van € 560.000,- wordt opgesplitst in twee Annuïtaire leningen
  • Lening 1 (leningnummer 18542) heeft een looptijd van 120 maanden en een bruto jaarrente van 6,2%
  • Lening 2 (leningnummer 19253) heeft een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,2%.
Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing (lees meer over uw effectieve rendement).

Lening 1 en 2 verschillen in looptijd en rente, maar ook in geboden zekerheden. De geboden zekerheden leest u in de pitch van de betreffende lening. Investeerders kunnen zowel in één als beide leningen participeren. Lening 1 en 2 kunnen echter uitsluitend gezamenlijk tot stand komen. 

Geldnemer is Hoogkamer Assurantiën C.V. (externe creditratingsGraydon 0,06 % PD / Creditsafe 47)

Medegeldnemers zijn:
  • Hoogkamer Assurantiën B.V. (externe ratings: Graydon 0,32% PD / Creditsafe 90)
  • Elmalu Beheer B.V. (externe ratings: Graydon 1,55% PD / Creditsafe 62)
  • Mogesa Beheer B.V. (externe ratings: Graydon 1,43% PD / Creditsafe 59)
  • De heer G.J. Hoogkamer (BKR score G - gemiddeld risico)
De classificatie van dit project is berekend op de gerealiseerde cijfers 2017. De betaalverplichting is op basis van deze resultaten 74% van de vrij beschikbare cashflow. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
G.J. Hoogkamer (op dit moment van morele waarde)
Depotregeling
2 maandtermijnen
Pandrecht (tweede rang)
Op de assurantieportefeuille - dan wel de vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de assurantieportefeuille vormen - van Hoogkamer Assurantiën, met een geschatte waarde van € 1.200.000,-. Het eerste pandrecht rust bij Nationale Nederlanden, met een pro resto schuld ter hoogte van € 200.000,-.  
 
Het pandrecht omvat:
  • de verzekeringsportefeuilles van Hoogkamer Assurantiën C.V.;
  • alle boeken, bescheiden, correspondentie, computerbestanden en ander informatiedragers die nu of in de toekomst behoren tot de verzekeringsportefeuilles; 
  • de huidige en toekomstige rechten en vorderingen die voortvloeien uit zowel huidige als toekomstige samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars, waaronder in elk geval zijn begrepen vorderingen terzake van provisiebetaling, afkoopsommen van provisierechten en koopsommen in verband met de gehele of gedeeltelijke overname of inname van de verzekeringsportefeuille. 
Achterstellingsverklaring
Het restant van de lening van C.L.W. Hoogkamer Beheer B.V. ten bedrage van € 100.000,- zal worden achtergesteld aan de leningen via Geldvoorelkaar.nl. Gedurende de looptijd van de leningen mag hierop uitsluitend rente betaald worden.

#ShareYourAmbition
Incentive 
Investeerders die meer dan € 1.000,-  investeren en klant worden bij Hoogkamer Assurantiën, ontvangen de eerste drie maanden van een abonnement op een verzekeringspakket gratis.  


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 1.000donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 300donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 300donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 1.500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 1.000donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 2.500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 700donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 200donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 100donderdag 13 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 1.000vrijdag 14 december 2018
€ 400vrijdag 14 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 1.000vrijdag 14 december 2018
€ 100vrijdag 14 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 200vrijdag 14 december 2018
€ 1.000vrijdag 14 december 2018
€ 100vrijdag 14 december 2018
€ 1.000vrijdag 14 december 2018
€ 300vrijdag 14 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 100vrijdag 14 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 500vrijdag 14 december 2018
€ 100vrijdag 14 december 2018
€ 100zaterdag 15 december 2018
€ 1.500zaterdag 15 december 2018
€ 200zaterdag 15 december 2018
€ 100zaterdag 15 december 2018
€ 200zaterdag 15 december 2018
€ 200zaterdag 15 december 2018
€ 500zaterdag 15 december 2018
€ 300zaterdag 15 december 2018
€ 300zaterdag 15 december 2018
€ 500zondag 16 december 2018
€ 200zondag 16 december 2018
€ 400zondag 16 december 2018
€ 1.000zondag 16 december 2018
€ 1.000zondag 16 december 2018
€ 100zondag 16 december 2018
€ 1.500zondag 16 december 2018
€ 1.000maandag 17 december 2018
€ 100maandag 17 december 2018
€ 500maandag 17 december 2018
€ 500maandag 17 december 2018
€ 200maandag 17 december 2018
€ 100maandag 17 december 2018
€ 500maandag 17 december 2018
€ 100maandag 17 december 2018
€ 300maandag 17 december 2018
€ 200maandag 17 december 2018
€ 500dinsdag 18 december 2018
€ 100dinsdag 18 december 2018
€ 500dinsdag 18 december 2018
€ 100dinsdag 18 december 2018
€ 100dinsdag 18 december 2018
€ 300dinsdag 18 december 2018
€ 1.000dinsdag 18 december 2018
€ 1.000woensdag 19 december 2018
€ 10.000woensdag 19 december 2018
€ 100vrijdag 21 december 2018
€ 1.000vrijdag 21 december 2018
€ 2.000vrijdag 21 december 2018
€ 200vrijdag 21 december 2018
€ 1.000vrijdag 21 december 2018
€ 100zaterdag 22 december 2018
€ 500zondag 23 december 2018
€ 500zondag 23 december 2018
€ 500zondag 23 december 2018
€ 100maandag 24 december 2018
€ 100maandag 24 december 2018
€ 100maandag 24 december 2018
€ 200maandag 24 december 2018
€ 100dinsdag 25 december 2018
€ 1.100woensdag 26 december 2018
€ 1.000donderdag 27 december 2018
€ 5.000vrijdag 28 december 2018
€ 500vrijdag 28 december 2018
€ 100vrijdag 28 december 2018
€ 100zaterdag 29 december 2018
€ 100zaterdag 29 december 2018
€ 100zaterdag 29 december 2018
€ 100zaterdag 29 december 2018
€ 100zondag 30 december 2018
€ 1.000zondag 30 december 2018
€ 300maandag 31 december 2018
€ 2.000maandag 31 december 2018
€ 500dinsdag 1 januari 2019
€ 2.500dinsdag 1 januari 2019
€ 400dinsdag 1 januari 2019
€ 100woensdag 2 januari 2019
€ 1.000donderdag 3 januari 2019
€ 100donderdag 3 januari 2019
€ 5.000donderdag 3 januari 2019
€ 500vrijdag 4 januari 2019
€ 500vrijdag 4 januari 2019
€ 200vrijdag 4 januari 2019
€ 400zaterdag 5 januari 2019
€ 100zaterdag 5 januari 2019
€ 200zaterdag 5 januari 2019
€ 200zaterdag 5 januari 2019
€ 500zaterdag 5 januari 2019
€ 200zondag 6 januari 2019
€ 200zondag 6 januari 2019
€ 5.000zondag 6 januari 2019
€ 100zondag 6 januari 2019
€ 100zondag 6 januari 2019
€ 100zondag 6 januari 2019
€ 500dinsdag 8 januari 2019
€ 100dinsdag 8 januari 2019
€ 1.000woensdag 9 januari 2019
€ 1.400donderdag 10 januari 2019
€ 1.400donderdag 10 januari 2019
€ 200donderdag 10 januari 2019
€ 100donderdag 10 januari 2019
€ 1.000donderdag 10 januari 2019
€ 500donderdag 10 januari 2019
€ 100donderdag 10 januari 2019
€ 2.000vrijdag 11 januari 2019
€ 100vrijdag 11 januari 2019
€ 1.000vrijdag 11 januari 2019
€ 600vrijdag 11 januari 2019
€ 200vrijdag 11 januari 2019
€ 200zaterdag 12 januari 2019
€ 300zaterdag 12 januari 2019
€ 500zondag 13 januari 2019
€ 500zondag 13 januari 2019
€ 500zondag 13 januari 2019
€ 100zondag 13 januari 2019
€ 500zondag 13 januari 2019
€ 100dinsdag 15 januari 2019
€ 100dinsdag 15 januari 2019
€ 400dinsdag 15 januari 2019
€ 300woensdag 16 januari 2019
€ 2.000woensdag 16 januari 2019
€ 100donderdag 17 januari 2019
€ 100donderdag 17 januari 2019
€ 300vrijdag 18 januari 2019
€ 200vrijdag 18 januari 2019
€ 100vrijdag 18 januari 2019
€ 400zaterdag 19 januari 2019
€ 2.500zaterdag 19 januari 2019
€ 200zaterdag 19 januari 2019
€ 1.000zaterdag 19 januari 2019
€ 500zaterdag 19 januari 2019
€ 300zaterdag 19 januari 2019
€ 1.000zaterdag 19 januari 2019
€ 200zondag 20 januari 2019
€ 500maandag 21 januari 2019
€ 200maandag 21 januari 2019
€ 500dinsdag 22 januari 2019
€ 500dinsdag 22 januari 2019
€ 100dinsdag 22 januari 2019
€ 2.500woensdag 23 januari 2019
€ 100woensdag 23 januari 2019
€ 100woensdag 23 januari 2019
€ 2.500donderdag 24 januari 2019
€ 1.000donderdag 24 januari 2019
€ 500donderdag 24 januari 2019
€ 100donderdag 24 januari 2019
€ 100donderdag 24 januari 2019
€ 500donderdag 24 januari 2019
€ 300donderdag 24 januari 2019
€ 500vrijdag 25 januari 2019
€ 400vrijdag 25 januari 2019
€ 200vrijdag 25 januari 2019
€ 500vrijdag 25 januari 2019
€ 5.000vrijdag 25 januari 2019
€ 200zaterdag 26 januari 2019
€ 1.000zaterdag 26 januari 2019
€ 100zaterdag 26 januari 2019
€ 100zaterdag 26 januari 2019
€ 1.000zaterdag 26 januari 2019
€ 100zaterdag 26 januari 2019
€ 500zondag 27 januari 2019
€ 100zondag 27 januari 2019
€ 500zondag 27 januari 2019
€ 100zondag 27 januari 2019
€ 200maandag 28 januari 2019
€ 400maandag 28 januari 2019
€ 100maandag 28 januari 2019
€ 500maandag 28 januari 2019
€ 200dinsdag 29 januari 2019
€ 2.000donderdag 31 januari 2019
€ 500donderdag 31 januari 2019
€ 200donderdag 31 januari 2019
€ 1.000donderdag 31 januari 2019
€ 2.500vrijdag 1 februari 2019
€ 100zaterdag 2 februari 2019
€ 100zondag 3 februari 2019
€ 100zondag 3 februari 2019
€ 100maandag 4 februari 2019
€ 100maandag 4 februari 2019
€ 500maandag 4 februari 2019
€ 500dinsdag 5 februari 2019
€ 300dinsdag 5 februari 2019
€ 2.500dinsdag 5 februari 2019
€ 1.000woensdag 6 februari 2019
€ 500woensdag 6 februari 2019
€ 1.000woensdag 6 februari 2019
€ 200woensdag 6 februari 2019
€ 500woensdag 6 februari 2019
€ 200woensdag 6 februari 2019
€ 800donderdag 7 februari 2019
€ 200donderdag 7 februari 2019
€ 100donderdag 7 februari 2019
€ 1.500donderdag 7 februari 2019
€ 500donderdag 7 februari 2019
€ 1.000donderdag 7 februari 2019
€ 1.000donderdag 7 februari 2019
€ 500donderdag 7 februari 2019
€ 100donderdag 7 februari 2019
€ 200vrijdag 8 februari 2019
€ 500vrijdag 8 februari 2019
€ 200zaterdag 9 februari 2019
€ 900zaterdag 9 februari 2019
€ 200zaterdag 9 februari 2019
€ 200zaterdag 9 februari 2019
€ 100zondag 10 februari 2019
€ 100zondag 10 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 3.000maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 800maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 5.000maandag 11 februari 2019
€ 400maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 5.000maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 600maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 600maandag 11 februari 2019
€ 1.500maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 400maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 400maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 1.500maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 400maandag 11 februari 2019
€ 1.700maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 3.000maandag 11 februari 2019
€ 600maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 400maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 2.000maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 300maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 2.500maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 100maandag 11 februari 2019
€ 2.200maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 500maandag 11 februari 2019
€ 1.000maandag 11 februari 2019
€ 200maandag 11 februari 2019
€ 1.000dinsdag 12 februari 2019
€ 1.000dinsdag 12 februari 2019
€ 100dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 500dinsdag 12 februari 2019
€ 600dinsdag 12 februari 2019
€ 700dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 100dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 300dinsdag 12 februari 2019
€ 100dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 1.000dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 1.500dinsdag 12 februari 2019
€ 500dinsdag 12 februari 2019
€ 200dinsdag 12 februari 2019
€ 100dinsdag 12 februari 2019
€ 500dinsdag 12 februari 2019
€ 100dinsdag 12 februari 2019
€ 500dinsdag 12 februari 2019
€ 1.000woensdag 13 februari 2019
€ 300donderdag 21 februari 2019