Nieuws
01-08-2019
Crowdfunder helpt bedrijf verder Jan Kas, Reformatorisch Dagblad, 31-7-2019 - themartikel in de s...
lees verder
29-07-2019
Redactionele opmerking Geldvoorelkaar.nl: In het FD stond deze week een artikel over Rik Breur, de...
lees verder
26-07-2019
Vandaag, vrijdag 26 juli, is Geldvoorelkaar.nl telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Na die tijd z...
lees verder
19-07-2019
Nais Brands zomercollectie 2020 zeer goed ontvangen Bericht van de ondernemers: Op de vakbeurs '...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
Overname
Fidesta It Hofke
Project:
19378 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,06
Creditsafe score:
56
Zekerheden:
HYPRDRHAAVNH
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 178.000
Geinvesteerd:
€ 178.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Zorg
Producten en/of diensten:Kleinschalige woon-zorg-voorzieningen
Social media:LinkedIn  Twitter  Facebook  Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 19378.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Toelichting van de Franchisegever
Fidesta Zorg Franchise: een innovatief antwoord op een maatschappelijk probleem

Wie zijn wij? 
Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule voor kleinschalige woon-zorg-ondernemingen gericht op ouderen, maar ook andere doelgroepen (zoals mensen met een lichte tot matige geestelijke beperking), die zelfstandig willen blijven wonen met behoefte aan lichte zorg en/of woonbegeleiding. De formule van Fidesta biedt mogelijkheden voor de toekomst. De formule is gebaseerd op het principe van het scheiden van wonen en zorg in een extramurale setting. Dit is nieuw. Wij bieden lichte zorg en begeleiding, terwijl de meeste grote zorgaanbieders pas vanaf een bepaalde zorgzwaarte dit kunnen bieden. 

Veel mensen zoeken een beschermde of beschutte woonvorm maar komen daar niet voor in aanmerking, omdat ze “te goed" zijn. Bij Fidesta kan dat wel. In een Fidesta-locatie heeft men privacy en een eigen appartement én er is voortdurend iemand in de omgeving waar men een beroep op kan doen. Fidesta is ervan overtuigd dat daarmee de kwaliteit van leven beter is, oftewel Healthy Ageing (denk aan voorkomen van decubitus en ondervoeding). Maar ook denkt Fidesta dat op die manier het moeten verhuizen naar een verpleeghuis of vergelijkbare woonvorm wordt uitgesteld of zelfs voorkomen. Voor onze zorgmaatschappij in Nederland zeker een financieel betere oplossing, met respect voor ouderen en mensen met een beperking. 

Fidesta biedt een alternatief voor het wonen in het voormalige verzorgingshuis of instelling. Een oplossing voor een maatschappelijk probleem, waarbij mensen steeds langer geacht worden zelfstandig te blijven wonen, maar waar dit niet voor iedereen wenselijk, veilig en maatschappelijk gezien aanvaardbaar is. De kleinschaligheid, dicht bij huis, het authentieke karakter van de Fidesta-locatie en de persoonlijke benadering zijn een aantrekkelijk alternatief voor diegene, die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen. Middels een franchiseformule kan dit op een Fidesta-locatie, die gerund wordt door een zelfstandige franchisenemer, die verantwoordelijk en betrokken is. De zorg- en dienstverlening van Fidesta wil zich op het gebied van betaalbare kwaliteit positief onderscheiden.

Visie
Fidesta gelooft in respectvolle zorg, aandacht en veiligheid voor hulpbehoevende mensen, die eigen regie willen behouden in hun leven, maar daarbij hulp en structuur nodig hebben.

Missie
Fidesta biedt kleinschalig wonen met extramurale zorg, service en dienstverlening aan cliënten, op basis van gescheiden wonen en zorg, in een beschermde omgeving met 24-uurstoezicht.

Profiel_19378_2_145540.jpg
Profiel_19378_2_145528.jpg

De franchisegever heeft een regiefunctie in het monitoren van de kwaliteit van zorg, de veiligheid en welzijn en goed werkgeverschap. Fidesta wil kleinschalige woon-zorglocaties realiseren; inmiddels zijn er al 4 locaties die gerund worden door zelfstandige ondernemers, te weten in Workum, Leeuwarden, Stiens en Hallum. Er liggen plannen voor locaties in Grou, Ridderkerk, Drachten, Damwâld, Oosterwolde, Steenwijk, Leeuwarden en Tijnje. Voor een aantal van deze vestigingen hebben we al franchisenemers gevonden.
 
De markt voor zorgbedrijven
De omstandigheden voor het opzetten van een zorg-franchiseorganisatie zijn gunstig. Enerzijds is er meer vraag door de toenemende vergrijzing, anderzijds is de bestaande reguliere capaciteit verminderd, doordat de overheid de wet- en regelgeving en de financiering van de Langdurige Zorg heeft aangepast in de afgelopen decennia. Er is flink bezuinigd op uitgaven en marktwerking is geïntroduceerd en wordt gestimuleerd.

De toelatingseis voor het verpleeghuis of opvang van mensen met een beperking is in de afgelopen jaren geleidelijk steeds strenger geworden. Bij een relatief geringe zorgvraag komt men niet langer in aanmerking. Het verzorgingshuis van vroeger is opgeheven of is een verpleeghuis geworden. De ouderen die hier voorheen terecht konden, blijven nu langer zelfstandig wonen. Dit is zonder meer een trend en ook wat velen prefereren, maar niet voor iedereen de meest ideale situatie. Een deel van de ouderen voelt zich niet veilig of vindt het gewoon fijner om met anderen te wonen. Eenzaamheid komt te vaak voor.

Tegelijkertijd wordt er een nieuwe bestemming gezocht voor boerderijen, dorpscafé’s, kerken en scholen. De leefbaarheid van grote gebieden op het platteland in Nederland staat onder druk door krimp van de bevolking. Door het wegtrekken van ouderen naar de grotere plaatsen, waar de voorzieningen zijn, wordt deze ontwikkeling nog versterkt. Leefbaarheid van het platteland ondersteunen en bevorderen is een belangrijk beleidsdoel voor de provinciale en gemeentelijke overheden.

Nederland is sterk aan het vergrijzen. De overheid is al jaren aan het anticiperen op de toenemende vraag naar zorg die daarmee samenhangt. Nederland wil en kan de bestaande voorzieningen niet uitbreiden, maar zal de toelating beperken tot de Nederlanders met de grootste zorgbehoefte. De toegangseisen voor de reguliere voorzieningen voor o.a. ouderen worden daarom geleidelijk aan opgehoogd. Het logische gevolg hiervan is dat er in heel Nederland steeds meer ouderen zijn, die vroeger wel, maar nu niet meer terecht kunnen in het verzorgingshuis. De meeste blijven thuis wonen met meer ondersteuning van thuiszorg of verhuizen naar een aanleunwoning of een ander groot complex nabij de voorzieningen. Fidesta richt zich vooralsnog als franchiseformule op de ouderen, die geen toegang meer krijgen tot de reguliere instellingen, zich niet prettig voelen in de grote woon-zorgcomplexen, maar ook niet alleen thuis willen of kunnen blijven. Daarmee bieden wij een antwoord op een maatschappelijk probleem door een innovatieve oplossing.

Over dit project | Toelichting van de Franchisenemer
De bestaande woon-zorg-voorzieningen van Idesta Zorggroep zijn na deze vestiging in Grou allemaal overgenomen door franchisenemers. Wij, Geert Idzinga en Annemieke Everaarts, worden de franchisenemers van Fidesta It Hofke. Wij speelden al geruime tijd met de gedachte een zelfstandige kleinschalige woonvorm met begeleiding op te zetten. Wij zijn van mening dat wanneer de zorg kleinschaliger aangeboden kan worden er meer tijd en zorg besteed kan worden aan de individuele aandacht voor de cliënt. Na diverse gesprekken met Fidesta werden wij steeds enthousiaster over deze franchiseformule en voelen ons door de franchisegever gesteund in het realiseren van onze plannen. 

Fidesta It Hofke is een kleinschalige woon-zorg-voorziening, waar aan mensen met een geestelijke beperking, die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. In Grou (gemeente Leeuwarden) biedt Fidesta It Hofke individuele begeleiding en ondersteuning aan een groep zelfstandig wonende cliënten. 

It Hofke is een zo huiselijk mogelijke plek waar veiligheid, gezelligheid en aansluiten bij een ieders mogelijkheden voorop staat. De cliënten kunnen hier samenkomen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Er wordt gezorgd voor zinvolle dagbesteding en er is ruimte voor het stellen van vragen en het krijgen van advies. Cliënten kunnen ook begeleiding krijgen vanuit hun eigen huis. De cliënten worden op een laagdrempelige deskundige wijze begeleid en gestimuleerd mee te doen aan het “gewone” leven, waarbij een beperking niet op de voorgrond komt te staan in het contact. Ook hulp in de huishouding en hulp bij de administratie vallen onder deze begeleiding. De meeste cliënten wonen in de directe omgeving van het It Hofke, maar ook mensen uit omringende dorpen worden thuis begeleid. 

Profiel_19378_2_145251.jpg

De woonkamer van It Hofke

Geert gaat werken in It Hofke, en blijft daarnaast 25 uur per week in loondienst werken. Annemieke blijft werkzaam in haar huidige baan in de ouderenzorg en zal daarnaast betrokken zijn bij Fidesta It Hofke.

Geert: Mijn interesse gaat uit naar het maatschappelijke aspect van de zorg m.b.t. begeleiding. Hierbij let ik op de mogelijkheden van de cliënt en probeer ik hem of haar te stimuleren. Het welzijn en het leefplezier van de cliënt staan voorop. Mensen in hun kracht zetten door bijvoorbeeld complimenten te geven. De begeleiding geef ik zoveel mogelijk op een ongedwongen manier in een open karakter samen met de cliënt, met een vleugje humor.

Fidesta It Hofke wordt geëxploiteerd door V.O.F. Idzinga-Everaarts h.o.d.n. Fidesta It Hofke, met ons als vennoten. 

Jaarcijfers en prognoses 

BoekjaarOmzetResultaat voor belastingVrij beschikbare cashflowBetaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2016€  241.000,-€ 106.000,-€ 106.000,-
2017€  285.000,-€ 113.000,-€ 113.000,-
2018 t/m aug.€  182.000,-€   60.000,-€   60.000,-
Prognoses    
2019€  279.000,-€   50.000,-€   55.000,-76%
2020€ 284.000,-€   55.000,-€   59.000,-72%

De historische cijfers zijn opgesteld door Frysko Adviseurs (interne dienst van Idesta). De prognoses zijn samen met de Financial Controller van Frysko Adviseurs en de franchisegever opgesteld en verwerkt in rekenmodellen. De rekenmodellen zijn ontwikkeld door het gerenommeerde franchise consultancybureau Koelewijn & Partners uit Baarn. De financieringsaanvraag is verder begeleid door Eijgen Finance, die de prognoses eveneens heeft getoetst. Meer financiële informatie over ons bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 19378’.

Profiel_19378_2_145115.jpg

Het team van It Hofke

De Lening
De financiering wordt aangewend om de bestaande woonbegeleiding in Grou van Idesta Zorggroep over te nemen. Deze vestiging draait inmiddels 20 jaar met goede resultaten en alle appartementen zijn bewoond. In de praktijk verandert er weinig aan de exploitatie van de locatie, behalve dat wij als zorgondernemers nu zelf gaan meewerken in de zorg. Om continuïteit voor alle partijen te garanderen wordt het bestaande personeel overgenomen en zal Fidesta Zorg Franchise ook in de toekomst de ondersteunende diensten blijven leveren.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Goodwill Idesta*
€ 153.000,-
Entree fee Fidesta Zorg Franchise**
€   25.000,-
Inrichting en meubilair Grou
€     2.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   18.000,-
Totaal
€ 198.000,-
Af: Achtergestelde lening Idesta
€   19.800,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl (afgerond)
€ 178.000,-

* Het grootste gedeelte van de investering betreft de vergoeding voor de (marktconforme) goodwill aan Idesta Zorggroep, die gebaseerd is op de exploitatiecijfers van deze locatie. Ook zijn hierin de lopende financieringen van Idesta Zorggroep voor deze locatie verwerkt, die afgelost zullen worden.
** De entreefee bevat o.a. het gebruik van het intellectuele eigendom, een vergoeding voor de ontwikkeling van de formule, de opstartkosten en begeleiding bij onze financiering. Om franchisenemers te ondersteunen, is er een team met professionals in dienst van Fidesta Zorg Franchise, dat uit de maandelijks af te dragen franchisefee wordt betaald.

De korte en lange termijn vooruitzichten zijn gunstig. Alle woningen rondom It Hofke zijn sinds de overname door Idesta in 2015 bewoond door de cliënten die begeleiding krijgen van It Hofke. De cliënten huren hun woning van woningbouwvereniging Elkien. De cliënten betalen de huur rechtstreeks aan Elkien. Wanneer er een woning vrijkomt, hebben wij een afspraak met de woningbouwvereniging om als eerste te zoeken naar een nieuwe cliënt, voordat de woning op de vrije huurmarkt komt. De interesse en behoefte in het verzorgingsgebied van Grou om begeleiding te krijgen van It Hofke is groot. Hiermee volgt de regio de landelijke trend, die een toenemende behoefte van kleinschalige woon-zorg-voorzieningen laat zien. De interesse voor begeleiding van It Hofke is zo groot dat momenteel onderzocht wordt om in de toekomst met één of twee cliënten uit te breiden. 

De primaire ondersteuning nu en op lange termijn wordt geboden door Fidesta Zorg Franchise. Daarnaast wordt extra financiële en administratieve ondersteuning ingehuurd bij Frysko B.V., die de afgelopen jaren ook Idesta Zorggroep op deze locatie heeft ondersteund. Hiermee waarborgen wij de continuïteit van onze organisatie op lange termijn. Fidesta It Hofke kan op basis van de huidige exploitatie eenvoudig voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. De zorgonderneming ontvangt op vaste dagen per maand alle PGB-gelden van de Sociale Verzekeringsbank en WMO-gelden via de Gemeente en voldoet hiermee personeelskosten en overige betalingsverplichtingen. Tegelijkertijd reserveren wij een voorziening in onze financiële huishouding voor PGB- en huurderving, voor het geval een bewoner komt te overlijden. In het rekenmodel houden wij rekening met deze reservering door niet 100% bezetting te begroten, maar uit te gaan van maximaal 95% bezetting van de zorgwoningen. 

Profiel_19378_2_145142.jpg

Koffiedrinken in It Hofke

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing.

Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina)

Geldnemer is V.O.F. Idzinga & Everaarts h.o.d.n. Fidesta It Hofke (externe creditratingsGraydon 0,06% PD/ Creditsafe 56). Dit is de vennootschap onder firma van de heer G. Idzinga (BKR onbekend) en mevrouw A.M. Everaarts (BKR onbekend), die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
G. Idzinga (op dit moment van gedeeltelijk materiële waarde)
 
A.M. Everaarts (op dit moment van gedeeltelijk materiële waarde)
Depotregeling
2 maandtermijnen
Tweede Hypotheek
ten bedrage van € 178.000,- op het woonhuis te Suwâld, met een marktwaarde van € 395.000,- (taxatiedatum 15-11-2018), een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,-* en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 264.500,-. 
Negatieve hypotheekverklaringter aanvulling op de tweede hypotheek. Zie toelichting van de Geldnemers hieronder.
Pandrecht (1e rang) op
Debiteuren van de Geldnemer
 
Bedrijfsinventaris van de Geldnemer
 
Overlijdensrisicoverzekering op het leven van beide vennoten, voor een verzekerd bedrag van € 178.000,-.
Achterstellingsverklaring
De verkoper Idesta B.V. verstrekt een achtergestelde lening van 10% van de financieringsbehoefte. Aflossing hierop is toegestaan bij een solvabiliteitsratio van meer dan 30%, door Geldvoorelkaar.nl vast te stellen op basis van definitieve jaarcijfers.

* Toelichting van de Geldnemers: 
De hypotheek op onze woonboerderij hebben wij eind 2018 geherfinancierd. Omdat wij nadenken om op de lange termijn bij onze boerderij zorgappartementen te ontwikkelen, hebben wij er alvast voor gekozen om een verhoogde hypotheek van  € 1.500.000,- in te laten schrijven, zodat dit in de toekomst eventueel extra notariskosten bespaart. Deze ontwikkelingsplannen hebben wij nu echter op de lange baan geschoven, omdat wij er nu voor hebben gekozen om de Idesta-locatie over te nemen. In overleg met Geldvoorelkaar.nl zullen wij gedurende de looptijd van de nieuwe lening de hypothecaire schuld op de woonboerderij niet verhogen (hiervoor wordt door ons een negatieve hypotheekverklaring afgegeven). 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 5.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 3.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 5.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 400donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 400donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 600donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 800donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 10.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 400donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 400donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 3.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 3.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 400donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 2.000donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 4.000donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 1.000donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 2.500donderdag 14 februari 2019
€ 500donderdag 14 februari 2019
€ 300donderdag 14 februari 2019
€ 200donderdag 14 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 1.500vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 2.000vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 2.000vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 3.000vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 900vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 400vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 400vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 400vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 2.000vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 4.000vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 900vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 600vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 100vrijdag 15 februari 2019
€ 500vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 1.000vrijdag 15 februari 2019
€ 300vrijdag 15 februari 2019
€ 200vrijdag 15 februari 2019