Nieuws
10-04-2019
Ervaren zakenmensen weten dat succes vaak afhangt van bepaalde synergetische voordelen die je kunt...
lees verder
05-04-2019
Op 22, 23 en 24 mei organiseert Geldvoorelkaar.nl de cursus Vastgoed financieren met crowdfunding ...
lees verder
03-04-2019
Geldvoorelkaar.nl deed onlangs mee aan de webinar 'Financing your business in the Netherlands', o....
lees verder
02-04-2019
De bank draait de kraan steeds verder dicht voor mkb-financieringen. Ook in de binnenvaartbranche ...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Rolloos Industries
Project:
19405 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
5
G-PD percentage:
2,37
Creditsafe score:
44
Zekerheden:
PRDRBSAV
Inschrijfperiode nog 24 dagen
Kredietbedrag:
€ 650.000
Geinvesteerd:
€ 509.900
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
48 maanden
Algemeen
Branche:Offshore Industrie
Producten en/of diensten:Innovatieve veiligheid- en efficiencysystemen
Social media:LinkedIn 
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapporten.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 19405.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
De Onderneming
De offshore-industrie voorziet de wereld van essentiële energie, communicatie en transport. Met een groeiende wereldbevolking en technologische mogelijkheden worden offshore-operaties steeds complexer. Veiligheid en efficiëntie zijn daarbij van groot belang. Rolloos creëert systemen voor veiligheid en efficiëntie in de offshore-industrie. Wij bedienen drie segmenten, elk goed voor miljarden euro’s per jaar: Olie & Gas, Offshore Wind en Special Marine. Onze innovatieve oplossingen worden inmiddels wereldwijd op meer dan 300 installaties (veelal boorplatformen) gebruikt door klanten als BP, Total en Shell. 

Profiel_19405_2_105456.jpg

Selectie klanten van Rolloos

Oliemaatschappijen behalen dankzij aantrekkende marktontwikkelingen significante winsten. Hierdoor stijgen zowel de investeringsniveaus als het aantal tenders voor boorplatformen. Wij verwachten dat de investeringen in 2019 verdrievoudigen ten opzichte van 2018. 

Dit alles is goed nieuws voor Rolloos, want deze complexe, kapitaalintensieve industrie wordt continu verbeterd op het gebied van veiligheid en efficiëntie. Wij leveren innovatieve systemen op het gebied van video-analytics, slimme communicatie en geavanceerde machine learning: oplossingen waarmee klanten jaarlijks voor miljoenen aan schadeclaims kunnen voorkomen en besparen op personeelskosten. We zien het aantal aanvragen momenteel verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde maandomzet is ook met 50% toegenomen.

Profiel_19405_2_105636.jpg

Rolloos Red Zone Monitoring

In tegenstelling tot vrijwel al onze concurrenten bieden wij volledige end-to-end oplossingen. Waar concurrenten zich beperken tot één onderdeel verzorgen wij proactief een geheel traject, van probleemanalyse tot implementatie en overdracht. Zo bieden wij compleet nieuwe innovaties aan op basis van een servicemodel, zoals de Rolloos Red Zone Monitoring. Daarbij combineren wij als een van de weinigen de volgende kwaliteiten: domeinervaring, specialistische productkennis en innovatiekracht op het gebied van machine learning en Artificial Intelligence. 

Rolloos Red Zone Monitoring
Het boren naar olie en gas op zee gebeurt met behulp van grote boorplatformen. De boorvloer is het hart van het platform. Hier vinden veel bewegingen plaats, zowel door machines als door personen. Jaarlijks gebeuren er ongelukken. Hierbij raken personen gewond en komen soms zelfs te overlijden. Los van het persoonlijke leed is ook de financiële schade groot. Deze kan oplopen tot wel € 50 miljoen per incident. Oliemaatschappijen eisen maatregelen om deze ongelukken te voorkomen door middel van een zogenaamd Red Zone Monitoringsysteem.
 
We hebben samen met Pacific Drilling een Red Zone Monitoringoplossing ontwikkeld. Met behulp van explosieveilige camera’s en geavanceerde video-analyse-algoritmes bepalen we de positie van personen op de boorvloer. Wanneer een persoon een gebied inloopt waar hij of zij niet mag komen - de zogenaamde Red Zone - wordt zowel de persoon als de operator gealarmeerd. Het intellectueel eigendom (patent) van dit systeem is in het bezit van Rolloos. Hiermee lopen wij ver voor op concurrerende initiatieven. Met Rolloos Red Zone Monitoring kunnen boormaatschappijen het aantal personen op de boorvloer met 4-8 personen verminderen, wat de boormaatschappij een directe kostenbesparing oplevert van ruim $1 tot 2 miljoen per jaar.

Verdienmodellen
Totaaloplossingen
Eindoplossingen voor industrie-brede uitdagingen, waarbij wij een full service licentiemodel hanteren. Deze fee bestaat uit een basiscomponent en een dagelijkse licentie voor onder meer de installatie, onderhoud, support en upgrades, waarmee de oplossing 24/7 operationeel is. Deze opzet zorgt voor een vaste en stabiele omzet.

Maatwerkprojecten
Ontwikkeling van complexere systemen op basis van systeemeisen van de klant. Voorop staan strak projectmanagement en open communicatie, evenals een duurzame klantrelatie. Hierbij hanteren wij een vooraf vastgestelde projectprijs.

Standaardsystemen en producten
Relatief eenvoudige systemen met een beperkt aantal opties, waarbij gebruiksgemak, betrouwbaarheid en een snelle levering voorop staan, zoals bijvoorbeeld een kraancamerasysteem. 
 
Profiel_19405_2_105713.jpg

Markt en strategie
In 2015 hebben wij de dagelijkse leiding van Rolloos overgenomen, nadat wij onze onderneming Lyceo succesvol verkocht hadden. Het was geen eenvoudige start; door de lage olieprijs verlaagden oliemaatschappijen hun budgetten en werden investeringen op de lange baan geschoven. 

Door het combineren van de klanten van Rolloos, de kennis en ervaring van het team en het netwerk en onze innovatiekracht is het ons gelukt Rolloos succesvol door deze fase heen te loodsen. Daarbij hebben wij ingezet op:
 1. Meer focus in de propositie, namelijk geavanceerde oplossingen op het gebied van CCTV, communicatie en data-analyse.
 2. Een versteviging van ons team met talent van onder meer McKinsey, BMW en de TU Delft.
 3. Innovatie gericht op totaaloplossingen, zoals het Cloud CCTV Monitoring Platform, Rolloos Remote Asset Monitoring en Rolloos Red Zone Monitoring. 
Deze ontwikkelingen brachten de ontwikkelingen binnen Rolloos in een versnelling en transformeerden het bedrijf van een klassieke System Integrator in een gespecialiseerde Solution Provider voor de offshore-industrie. Nu de verdiencapaciteit – en daarmee ook het investeringsniveau – van oliemaatschappijen sterk stijgt, kan Rolloos deze verbeterde marktomstandigheden en innovaties optimaal benutten, door de Rolloos Red Zone Monitoring snel op de markt te brengen.

Organisatiestructuur 
Wij, Bram Masselink en Joost Lasschuit voeren de dagelijkse leiding over een team gepassioneerde techneuten, waaronder engineers, data scientists en accountmanagers. Een mix van jong talent en ervaren experts, met individuele industriekennis en de laatste academische inzichten. Bram is verantwoordelijk voor alle operationele, financiële en juridische zaken. Joost is verantwoordelijk voor marketing, sales en new business. Meer informatie over onze achtergrond leest u in de bijlage "Aanvullende informatie bij pitch 19405".

Profiel_19405_2_114957.jpg

De Lening
Met deze lening willen wij ons bedrijf (her)financieren en herstructureren. Daarvoor hebben wij minimaal € 650.000,- nodig, maar een optimaal scenario bereiken wij met een investering van € 1.000.000,-. 

1. Versterken werkkapitaal
De afgelopen twaalf maanden is onze gemiddelde omzet per maand met ruim 50% gestegen. Om deze groei te kunnen blijven faciliteren hebben we € 250.000,- extra werkkapitaal nodig. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van voorraad, zodat we geen opdrachten mislopen vanwege lange levertijden. Hiermee verhogen we ons concurrentievermogen. Daarnaast zullen wij factoring inzetten om de werkkapitaalbehoefte te financieren bij groeiende omzet.

2. Acceleratie innovatie
Wij hebben de Rolloos Red Zone Monitoring bij meerdere oliemaatschappijen geïnstalleerd. Nu we met hen in gesprek zijn voor een vlootbrede uitrol, zien we mogelijkheden om een commercieel sterker product te maken, door het toevoegen van een aantal functionaliteiten. Hiermee behalen we een voorsprong op onze concurrenten. Om dit op korte termijn te realiseren hebben we € 215.000,- nodig. 

3. Opschonen balans en toekomstbestendig maken aandelenverhouding
We willen € 185.000,- gebruiken om onze balans op te schonen en een positief eigen vermogen te creëren. Het gaat hierbij om het afkopen van een overnamefinanciering (€ 100.000,-) en een achtergestelde lening (€ 85.000,-). Daarnaast willen we aandelenstructuur reorganiseren, zodat wij als directie een meerderheidsbelang krijgen en een ander deel via een STAK beschikbaar gesteld wordt voor onze medewerkers.

Profiel_19405_2_091141.jpg

Toelichting:
 • De lening van ABN Amro ter hoogte van € 1.000.000,- (Langlopende lening) wordt afgekocht voor € 100.000,-. In de nieuwe situatie na herfinanciering staat de lening via Geldvoorelkaar.nl bij Langlopende leningen.
 • Alle achtergestelde leningen worden afgeboekt (van aandeelhouders) of afgekocht (€ 85.000,-). 
 • Via factoring wordt € 504.000,- gefinancierd als werkkapitaal (Kortlopende schulden) 
 • Het totale effect op de liquide middelen is daarmee € 969.000,-:
 
Lening Geldvoorelkaar.nl: 
+ € 650.000,-
 
Factoring: 
+ € 504.000,-
 
Aflossing ABN Amro:
-  € 100.000,-
 
Aflossing Achtergestelde lening:
-  €   85.000,-

4. Gewenst: Optimalisatie booroperaties (uitsluitend bij een leenbedrag van € 1.000.000,-)
Met enkele uitbreidingen kan het huidige systeem worden ingezet om booroperaties te optimaliseren. Hierdoor kan bijvoorbeeld dezelfde operatie met minder mensen worden gedaan. Iedere functie minder voor onze klant vertegenwoordigt € 1.000.000,- kostenreductie per jaar. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
1. Werkkapitaal
€    250.000,-
2. Acceleratie innovatie
€    215.000,-
3. Herfinanciering leningen
€    185.000,-
4. Optimalisatie booroperaties€    350.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€      67.000,-
Totaal
€ 1.067.000,-
Af: Eigen middelen€      67.000,-
Maximaal benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 1.000.000,-
Minimaal benodigd via Geldvoorelkaar.nl€    650.000,-

Voor de onderbouwing van deze lening zijn er financiële prognoses opgesteld. Hierbij hebben wij 2 scenario's uitgewerkt: de bestaande business (bestaande uit camerasystemen, mobiele communicatie en data-analyse) en de bestaande + additionele business (met omzet uit Rolloos Red Zone Monitoring). Hieruit blijkt dat wij in beide scenario's aan de financieringsverplichtingen kunnen voldoen. Hoewel wij momenteel bij meerdere aanbiedingstrajecten (waarde tussen € 500.000,- en € 2.500.000,-) in een gevorderd stadium zitten, nemen wij deze voorzichtigheidshalte niet mee in de begroting.  

Profiel_19405_2_121824.jpg

De jaarcijfers zijn opgesteld door Mazars Paardekooper Hoffman. De prognoses zijn opgesteld in samenwerking met Kruger en Partners. 

Bonus
Naast de geboden rente van 8,0% bieden wij investeerders de volgende bonusrentes, wanneer het gewenste financieringsbedrag van € 1.000.000,- wordt gerealiseerd:
 • De jaarrente wordt verhoogd met 0,5%-punt tot 8,5%
 • Drie jaar lang wordt op basis van definitieve jaarcijfers (over 2019 t/m 2021) een bonus uitgekeerd, wanneer de omzetdoelen van dat boekjaar (zoals vermeld in bovenstaand scenario “Prognose additionele business") zijn behaald. Deze bonus bedraagt 1% over het uitstaande investeringsbedrag op 31-12 van het voorbije boekjaar en wordt als extra betaling uitgekeerd. 
Profiel_19405_2_101644.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Annuïtaire lening met een looptijd van 48 maanden. Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing.

De rente wordt als volgt uitgekeerd:
 • Bij een leenbedrag kleiner dan € 1.000.000,- ontvangen investeerders een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). 
 • Bij een leenbedrag van € 1.000.000,- ontvangen investeerders een bruto jaarrente van 8,5% (lees meer over uw effectieve rendement), plus een bonusrente:
  • Uitsluitend indien de omzetprognose van dat boekjaar gerealiseerd wordt (vast te stellen op basis van definitieve jaarcijfers), wordt over 2019, 2020 en 2021 een bonusrente van 1% over het uitstaande leenbedrag op 31-12 van dat boekjaar uitgekeerd. 
Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina)

Geldnemer is Rolloos Industries B.V. (externe creditratingsGraydon 2,37% PD / Creditsafe score 44). 

Medegeldnemers zijn:
 • Rolloos Holding B.V. (Graydon 0,68% PD / Creditsafe score 43)
 • TSOT Holding B.V. (Graydon 0,62% PD / Creditsafe score 65)
 • Rolloos Oil & Gas B.V. (Graydon 1,20% PD / Creditsafe score 39)
 • Rolloos Data Services B.V. (Graydon 1,51% PD / Creditsafe score 52)
 • Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé, maar van 2 persoonlijke borgstellingen
De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
1. Depotregeling
2 maandtermijnen
2. Borgstelling
Persoonlijke borgstelling van B. Masselink ten bedrage van € 60.000,- voor de volledige looptijd van de lening. Deze is op dit moment van morele waarde.

Persoonlijke borgstelling van J. Lasschuit ten bedrage van € 60.000,- voor de volledige looptijd van de lening. Deze is op dit moment van morele waarde.
3. Pandrecht (1e rang) op
IE-rechten van Rolloos Holding B.V. (betreft 3 patentrechten)
4. Pandrecht (2e rang) op
Debiteuren van Rolloos Oil & Gas B.V.
 
Voorraden van Rolloos Oil & Gas B.V.
5. AchterstellingsverklaringVanaf maand 16 van de looptijd van deze lening zal 33% van de managementfee niet worden uitbetaald aan de heren Masselink en Lasschuit, maar worden geboekt als achtergestelde lening.

#ShareYourAmbition
Het is fantastisch om een bedrijf te laten groeien met gepassioneerde mensen in een sterk team, dat goed is in het bedenken én maken van dingen, waarbij innovatieve techniek centraal staat. Zodat wij als kleine organisatie bij grote oliemaatschappijen op hoog niveau binnenkomen, en een ander verhaal neerzetten dan concurrerende bedrijven. 

Met ons vorige bedrijf Lyceo realiseerden wij gedurende acht jaar een groei van gemiddeld 80% per jaar. Het leuke van groei is dat we telkens nieuwe dingen kunnen doen. Dat doen we ook met Rolloos. Wij hebben het bedrijf omgevormd van een System Integrator naar een bedrijf dat proactief oplossingen bedenkt en dat met olie- en boormaatschappijen in gesprek gaat om veelvoorkomende problemen te ontdekken en op te lossen. In de toekomst hopen wij een brede aanbod van services te bieden, waarmee we nog dichter op de operatie van de klant zitten. 

Wij vinden het leuk onze passie voor dit bedrijf en onze techniek te delen met de Nederlandse crowd. De offshore-industrie is een gigantische industrie. Een wereldwijde markt, waarin wij Nederlanders heel goed opereren. We werken graag samen met investeerders, die het net als wij leuk vinden hun eigen ervaringen en netwerk te delen. Dat merken we ook aan de mensen die vanaf het eerste moment betrokken waren bij ons project. Zij staan nu vooraan bij de vervolgstappen in onze ambitie. Los daarvan worden investeerders die met ons in contact komen geënthousiasmeerd over innovatie, techniek, de complexiteit en de grote schaal waarop wij bezig zijn. 

Profiel_19405_2_094038.jpg

Incentive 
Bij een investering vanaf € 5.000,- nemen we u graag mee voor een speciale tour langs Offshore Rotterdam. We nemen u mee langs enkele lokale hoogtepunten op het gebied van de offshore-industrie in Nederland. We sluiten de tour af met een gezamenlijke borrel. 

Daarnaast verloten we onder alle investeerders vijf schaalmodellen van offshore-platformen.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 10.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 30.000maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 20.000maandag 15 april 2019
€ 50.000maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 25.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 600maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 10.000maandag 15 april 2019
€ 1.500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 600maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 800maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 700maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 1.200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 3.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 1.500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 3.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 600maandag 15 april 2019
€ 25.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 500maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 1.800maandag 15 april 2019
€ 4.000maandag 15 april 2019
€ 400maandag 15 april 2019
€ 5.000maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.500maandag 15 april 2019
€ 2.000maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 300maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 1.000maandag 15 april 2019
€ 200maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 2.500maandag 15 april 2019
€ 100maandag 15 april 2019
€ 200dinsdag 16 april 2019
€ 400dinsdag 16 april 2019
€ 300dinsdag 16 april 2019
€ 200dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 500dinsdag 16 april 2019
€ 300dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 200dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 200dinsdag 16 april 2019
€ 500dinsdag 16 april 2019
€ 800dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 300dinsdag 16 april 2019
€ 500dinsdag 16 april 2019
€ 200dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 2.000dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 500dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 500dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 1.000dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 300dinsdag 16 april 2019
€ 100dinsdag 16 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 500woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 300woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 500woensdag 17 april 2019
€ 1.000woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 5.000woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 500woensdag 17 april 2019
€ 2.000woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 1.000woensdag 17 april 2019
€ 300woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 200woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 100woensdag 17 april 2019
€ 400woensdag 17 april 2019
€ 400woensdag 17 april 2019
€ 500woensdag 17 april 2019
€ 300woensdag 17 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 500donderdag 18 april 2019
€ 1.000donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 400donderdag 18 april 2019
€ 5.000donderdag 18 april 2019
€ 200donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 1.000donderdag 18 april 2019
€ 500donderdag 18 april 2019
€ 2.000donderdag 18 april 2019
€ 400donderdag 18 april 2019
€ 2.000donderdag 18 april 2019
€ 500donderdag 18 april 2019
€ 10.000donderdag 18 april 2019
€ 500donderdag 18 april 2019
€ 200donderdag 18 april 2019
€ 1.400donderdag 18 april 2019
€ 200donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 300donderdag 18 april 2019
€ 100donderdag 18 april 2019
€ 500donderdag 18 april 2019
€ 200donderdag 18 april 2019
€ 1.000donderdag 18 april 2019
€ 300donderdag 18 april 2019
€ 200vrijdag 19 april 2019
€ 200vrijdag 19 april 2019
€ 300vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 100vrijdag 19 april 2019
€ 5.000vrijdag 19 april 2019
€ 1.000vrijdag 19 april 2019
€ 100vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 1.500vrijdag 19 april 2019
€ 2.000vrijdag 19 april 2019
€ 1.000vrijdag 19 april 2019
€ 100vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 5.000vrijdag 19 april 2019
€ 100vrijdag 19 april 2019
€ 100vrijdag 19 april 2019
€ 200vrijdag 19 april 2019
€ 5.000vrijdag 19 april 2019
€ 200vrijdag 19 april 2019
€ 1.000vrijdag 19 april 2019
€ 200vrijdag 19 april 2019
€ 1.000vrijdag 19 april 2019
€ 2.000vrijdag 19 april 2019
€ 500vrijdag 19 april 2019
€ 200zaterdag 20 april 2019
€ 1.000zaterdag 20 april 2019
€ 200zaterdag 20 april 2019
€ 5.000zaterdag 20 april 2019
€ 200zaterdag 20 april 2019
€ 2.500zaterdag 20 april 2019
€ 500zaterdag 20 april 2019
€ 200zaterdag 20 april 2019
€ 500zaterdag 20 april 2019
€ 500zaterdag 20 april 2019
€ 100zaterdag 20 april 2019
€ 1.000zaterdag 20 april 2019
€ 500zaterdag 20 april 2019
€ 500zondag 21 april 2019
€ 100zondag 21 april 2019
€ 100zondag 21 april 2019
€ 100zondag 21 april 2019
€ 400zondag 21 april 2019
€ 400zondag 21 april 2019
€ 100zondag 21 april 2019
€ 2.000zondag 21 april 2019
€ 100zondag 21 april 2019
€ 600zondag 21 april 2019
€ 200zondag 21 april 2019
€ 200zondag 21 april 2019
€ 1.000maandag 22 april 2019