Nieuws
26-03-2019
Geldvoorelkaar.nl, het grootste crowdfunding platform van Nederland, blijft een sterke groei doorm...
lees verder
21-03-2019
Waar moet je op letten als je investeert via crowdfunding? En wat is belangrijk voor ondernemers d...
lees verder
20-03-2019
Accountants hebben alle bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis in huis om een prominentere ...
lees verder
19-03-2019
In onderstaande factsheet presenteren wij u de cijfers vanaf de start van Geldvoorelkaar.nl tot 1 ...
lees verder
12-03-2019
Key West draait best Hoe gaat het nu met…. Jos van der Lee? Geldvoorelkaar.nl portretteert onder...
lees verder
Herfinanciering
Jan Terpstra Cycling World
Project:
19437 Zakelijk
Leendoel:
Herfinanciering
Classificatie:
5
G-PD percentage:
1,04
Creditsafe score:
39
Zekerheden:
HYPRDRHAAVNONH
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 993.200
Geinvesteerd:
€ 993.200
Product:
Flexlening
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
60 maanden
LTV:
98%
100%
Algemeen
Branche: Detailhandel
Producten en/of diensten: Rijwielhandel
Social media: Twitter  Facebook
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 19437.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Update
18-3-2019: Als aanvullende zekerheid is er een negatieve hypotheekverklaring toegevoegd.

 
De Onderneming
Ik ben Tim Terpstra, eigenaar van Jan Terpstra Cycling World in Leeuwarden, een familiebedrijf dat zich al 60 jaar specialiseert in de verkoop van fietsen en accessoires, evenals onderhoud, en dat met 1500 m2 een van de grotere fietsenwinkels in Friesland is. 

Ons bedrijf heeft een stevige positie in het midden- en hogere segment voor de particuliere en zakelijke markt in de omgeving van Leeuwarden. Wij werken uitsluitend met A-merken en bieden naast eerlijke prijzen ook extra service in de werkplaats, reparaties op locatie, en een haal- en brengservice. Door ons te richten op goede merken en uitzonderlijke service (mede door de werkplaats met geschoolde medewerkers) onderscheiden wij ons van de concurrentie, zowel offline als online

Profiel_19437_2_100354.jpg

De markt verandert snel op twee vlakken: aanbieders en producten. Naast de online aanbieders zijn er aanbieders die niet met een dealer werken, maar rechtstreeks vanuit een fabriek verkopen. Ons voordeel is de fysieke aanwezigheid van onze winkel (met ruime parkeervoorzieningen), waarbij klanten de fietsen eerst kunnen uitproberen. Daarnaast wordt de werkplaats steeds belangrijker, want ook online gekochte fietsen hebben onderhoud nodig. Daarom richten we ons steeds meer op het bieden van service en gemak. 

Qua producten wordt de E-bike steeds populairder. De kwaliteit van onze E-bikes, de mogelijkheid om de fiets vooraf te testen, en ook de lokale naamsbekendheid van ons bedrijf zijn hierbij grote voordelen. Daardoor doen wij ook steeds vaker zaken met bedrijven, de gemeente en zorginstellingen. 

Ook ons bedrijf heeft te maken gehad met de economische crisis. Waar wij vóór de crisis vijf filialen hadden, hebben wij nu één groot filiaal. Door deze keuze konden wij ons negatief eigen vermogen terugdringen en de opgebouwde schulden terugbetalen. Sinds 2012 draait de zaak weer goed, met een mooie omzet en rendementsontwikkeling. Nu kijken wij graag vooruit naar de kansen.

Jaarcijfers en prognoses 

Boekjaar Omzet Resultaat na belasting (en voor privé) Vrij beschikbare cashflow* Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2016 € 1.349.000,- €   69.000,- € 149.000,-   83%
2017 € 1.228.000,- € 102.000,- € 118.000,- 105%
2018 € 1.323.000,- €   91.000,- € 145.000,-   85%
Prognoses        
2019 € 1.390.000,- € 118.000,- € 143.000,-   87%
2020 € 1.445.000,- € 116.000,- € 152.000,-   82%
2021 € 1.490.000,- € 134.000,- € 171.000,-    72%

* Bij de berekening van de vrij beschikbare cashflow is in de prognoses rekening gehouden met een genormaliseerde IB-druk van € 36.000,- per jaar. In werkelijkheid zal de betalingscapaciteit hoger zijn, omdat de onderneming per ultimo 2017 nog € 394.000,- verrekenbare verliezen heeft staan, waardoor voorlopig nog geen IB verschuldigd is. 

De jaarcijfers zijn gecontroleerd door Omnyacc accountants en de prognoses zijn opgesteld door Credion & Valor Corporate Finance in samenwerking met ondernemer. Meer financiële informatie over ons bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 019437’.

Profiel_19437_2_092235.jpg
Profiel_19437_2_092247.jpg

De Lening
Nu al een flink aantal jaren een stijgende lijn zit in onze omzet en resultaten, willen wij met deze aanvraag graag ons bedrijf herfinancieren en het pand kopen, dat we sinds 2000 huren. Met uw investering verbeteren we onze cashflow en vergroten we ons rendement, waardoor wij verder kunnen groeien. Met de herfinanciering gaan onze aflossingsverplichtingen omlaag en kunnen we hieraan makkelijker voldoen. We zullen door een ruimer werkkapitaal de stijgende lijn van de afgelopen jaren eenvoudiger kunnen voortzetten.  

Wij hebben bij de eigenaar van het bedrijfspand een aantrekkelijke koopoptie bedongen. Deze optie geeft ons op termijn meer flexibiliteit. Zo zou een deel van de ruimte in de toekomst mogelijk verhuurd kunnen worden, waarmee we meer kapitaalkracht opbouwen.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop bedrijfspand (inclusief kosten koper)
€ 605.000,-
Aflossing van 2 lopende leningen
€ 356.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   34.000,-
Totaal
€ 995.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 995.000,-

Profiel_19437_2_100826.jpg

Wij bankierden aanvankelijk bij ABN-AMRO. Die is overgenomen door Deutsche Bank, welke helaas minder gericht is op het MKB. Wij zijn voor onze plannen op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden. Onze adviseur kwam met een interessant voorstel om een crowdfundingcampagne te starten bij Geldvoorelkaar.nl. Wij werden enthousiast over het idee van crowdfunding, omdat investeerders meer betrokken zijn dan een bank en met meer gevoel en gun-factor investeren. Daarom hebben wij in overleg met Credion & Valor Corporate Finance bewust voor een campagne bij Geldvoorelkaar.nl gekozen.   

Naast de zekerheid van een eerste hypotheekrecht op het pand dat wij aankopen, wordt ook de overwaarde van ons huis als zekerheid ingebracht. Mijn vrouw en ik hebben besloten ons huis te verkopen. Zodra het huis verkocht is steken wij de overwaarde hiervan in het bedrijf, door een deel van deze lening af te lossen. Daarnaast heeft mijn vader, Jan Terpstra, aangegeven zijn bestaande lening van € 520.000,- te willen achterstellen aan de investeerders van Geldvoorelkaar.nl.  

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Flexlening, met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). 

Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald:
  • € 335.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing
  • € 660.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd 
  • Voorwaarden voor vervroegde aflossing: na verkoop van de privéwoning moet een eenmalige deelaflossing worden gedaan op het aflossingsvrije leendeel ter hoogte van de gerealiseerde overwaarde (de verwachte overwaarde is € 345.000,-), met bijbetaling van een boete ter hoogte van 3 maanden rente over het afgeloste bedrag. 
De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% per jaar looptijd. Deze succesfee wordt verdeeld over de maandelijkse uitbetalingen ingehouden (i.e. 0,0333% per maand).

Geldnemer is Jan Terpstra Cycling World (externe creditratingsGraydon 1,04% PD/ Creditsafe 39). Dit is de eenmanszaak van de heer T.M. Terpstra (BKR score D - laag risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening ten behoeve van de investeerders.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
T.M. Terpstra (op dit moment van gedeeltelijk materiële waarde, op basis van de overwaarde van € 345.000,- op de privéwoning - zie punt 4)
2. Depotregeling
2 maandtermijnen
3. Eerste Hypotheek
ten bedrage van € 995.000,- op het aan te kopen bedrijfspand te Leeuwarden, met een marktwaarde in huidige staat van € 675.000,- (taxatiedatum 9-7-2018 + aanvullende recente waardeverklaring). 
4. Tweede Hypotheek ten bedrage van € 995.000,- op de privéwoning te Leeuwarden, met een minimale marktwaarde van € 925.000,- (waardeverklaringsdatum 22-1-2019), een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een restschuld op de eerste hypothecaire lening van € 580.000,-. De overwaarde bedraagt € 925.000,- minus € 580.000,- = € 345.000,-.

Samenvatting: de lening is voor meer dan 100% gedekt door de hypotheekrechten: € 675.000,- + € 345.000,- = € 1.020.000,- (dat is € 25.000,- meer dan de leensom bij aanvang). Dit levert een Loan-to-Value op van 98%.
5. Negatieve hypotheekverklaring ter aanvulling op de tweede hypotheek, waarin wordt vastgelegd dat het pand niet met aanvullende hypotheekrechten verzwaard mag worden en dat binnen de eerste hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend mag worden.
6. Pandrecht (1e rang) op
Debiteuren van de Geldnemer
 
Bedrijfsinventaris van de Geldnemer - de waarde van de bedrijfsinventaris bedroeg op 31-12-2018 € 14.000,-.
 
Voorraad van de Geldnemer - de waarde van de voorraad bedroeg op 31-12-2018 ruim € 250.000,-.

Bankrekeningen van de Geldnemer
7. Achterstellingsverklaring De de betalingen van aflossing en renten op de bestaande lening van J.M.J. Terpstra ten bedrage van € 520.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Geldvoorelkaar.nl gedurende de volledige looptijd van de lening. 
8. Non-onttrekkingsverklaring Hierin wordt vastgelegd dat privé-opnames boven de in de prognose vermelde € 72.000,- niet zijn toegestaan, tenzij de exploitatie zich boven prognose ontwikkelt, aan de betaalverplichtingen aan Geldvoorelkaar.nl wordt voldaan en de onttrekkingen uit de vrije cashflow worden gedaan.

Er wordt een Advies- en Begeleidingspakket Goud (60 uren) afgesloten met de intermediair Credion & Valor Corporate Finance.

#ShareYourAmbition
Als ouders willen wij een kapitaalkrachtig bedrijf achterlaten voor de volgende generatie. Opa Jan, de oorspronkelijke oprichter van ons bedrijf, is nog steeds betrokken, net als mijn vrouw Renate. Tegelijkertijd zijn onze kinderen Sanny en Jari actief in het bedrijf en ook zij willen hun toekomst opbouwen in de fietsenbranche. Hun inbreng en zienswijze geeft ons extra energie, en op termijn willen wij onze winkel dan ook op een goede manier aan hen overdragen. 

Profiel_19437_2_100259.jpg

Met uw steun blijft Jan Terpstra Cycling World een toonaangevende fietsenwinkel, en belangrijker nog: een mooi familiebedrijf voor uw en onze volgende generaties. 

Incentive 

Ten eerste verloten wij onder alle investeringen vanaf € 1.000,- 
een prachtige E-bike ter waarde van € 2.199,-! 

Verder ontvangt u:
  • Bij een investering tot € 500,- een coupon met een waarde van eenmalig 5% korting op een aankoop in onze winkel of webshop.
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- een coupon met een waarde van eenmalig 10% korting op een aankoop in onze winkel of webshop.
  • Bij een investering vanaf € 1.500,- een coupon met een waarde van eenmalig 15% korting op een aankoop in onze winkel of webshop.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 3.000maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 600.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 700maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 20.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 10.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 800maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 10.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 4.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 10.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 700maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 700maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 5.500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 3.100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 4.500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 800maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 4.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 3.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 600maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 900maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 10.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 700maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 5.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 2.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 5.000dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 5.000dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 5.000dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 2.500dinsdag 19 maart 2019
€ 300dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 300dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 2.000dinsdag 19 maart 2019
€ 800dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 5.000dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 1.500dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 300dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 500dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 2.500dinsdag 19 maart 2019
€ 300dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 2.000dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 2.000dinsdag 19 maart 2019
€ 400dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 2.200dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 100dinsdag 19 maart 2019
€ 200dinsdag 19 maart 2019
€ 1.000woensdag 20 maart 2019
€ 1.000woensdag 20 maart 2019
€ 100woensdag 20 maart 2019
€ 1.000woensdag 20 maart 2019
€ 100woensdag 20 maart 2019
€ 400woensdag 20 maart 2019
€ 100woensdag 20 maart 2019
€ 100woensdag 20 maart 2019
€ 800woensdag 20 maart 2019
€ 300woensdag 20 maart 2019
€ 2.000woensdag 20 maart 2019
€ 1.000woensdag 20 maart 2019
€ 100woensdag 20 maart 2019
€ 1.000woensdag 20 maart 2019
€ 200woensdag 20 maart 2019
€ 2.000woensdag 20 maart 2019
€ 600woensdag 20 maart 2019