Nieuws
19-07-2019
Update 20-7-2019, 21:50 uur Het herstellen van de database heeft geruime tijd in beslag genomen ...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
15-07-2019
Gaat u op vakantie of op reis of is er een andere reden waardoor u het betalingsverzoek van uw inv...
lees verder
12-07-2019
... en u kunt hem lezen via deze link. ...
lees verder
11-07-2019
Hoe verloopt het incassotraject van Geldvoorelkaar.nl? Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe van Fland...
lees verder
Opstart onderneming
Thuiszorg Totaal Amstelland
Project:
19473 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,04
Creditsafe score:
61
Zekerheden:
PRDRHANH
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 70.000
Geinvesteerd:
€ 70.000
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
48 maanden
Aflosvrij periode
9 maanden
100%
Algemeen
Branche:Thuiszorg
Producten en/of diensten:Zorg en service voor thuiswonende senioren
Social media:LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 19473.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
De Onderneming
Thuiszorg Totaal Amstelland: Zorg met een glimlach!

In onze participatiesamenleving wonen de meeste senioren thuis. Een grote, groeiende groep is door ziekte of ouderdom aangewezen op ondersteuning aan huis, zoals mantelzorg (familie, bekenden) en reguliere thuiszorg (wijkverpleging). Ondanks de inzet en goede wil van deze vrijwilligers en hulpverleners worden senioren steeds vaker het kind van de rekening. Een groot deel van de mantelzorgers zijn (te) zwaar belast en de wijkverpleging kan de groeiende zorgvraag niet meer aan (o.a. door personeelstekort en ziekteverzuim). Senioren weten vaak niet wanneer een zorgverlener langskomt en hoeveel (weinig) tijd er in de overvolle planning voor hen overblijft. Bij veel ouderen en betrokken familieleden staat het water tot aan de lippen en gaat men op zoek naar andere, aanvullende vormen van zorg. Zowel het persoonsgebonden budget (PGB) en particuliere inkoop bieden mogelijkheden om de regie in eigen hand te nemen. 

Bij Thuiszorg Totaal Amstelland staat de cliënt centraal. Wij richten ons op wat een cliënt nog wel kan. De cliënt en betrokken familieleden bepalen de inhoud, het tijdstip en de duur van onze ondersteuning. Wij verlenen maatwerkzorg op afgesproken tijden, bijvoorbeeld iedere morgen van 9.00 – 12.00 uur of meerdere malen per dag. De reguliere thuiszorg werkt daarentegen met variabele routes (bijvoorbeeld 10 cliënten per dagdeel), die veelal niet door vaste verpleegkundigen worden uitgevoerd. Bij Thuiszorg Totaal Amstelland krijgen cliënten een vaste zorgverlener (en een vaste back-up), die qua achtergrond en persoonlijkheid goed bij hen past. Wij bieden individuele begeleiding en hulp bij persoonlijke verzorging. Ook leveren wij intensieve ondersteuning na een ziekenhuisopname en 24-uurs aanwezigheid bij sterven. Onze zorgverleners verrichten géén medische handelingen en ook niet uitsluitend huishoudelijke hulp, maar werken veelal in aanvulling op de mantelzorg en reguliere thuiszorg. 

Kortom; Thuiszorg Totaal Amstelland staat garant voor vaste gezichten, persoonlijke aandacht en eigen regie voor de cliënt, waarbij het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven voorop staat. Onze missie is service en zorg verlenen aan senioren zodat zij zo lang mogelijk op veilige, comfortabele wijze in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. 

Profiel_19473_2_141708.jpg

Onze cliënten zijn senioren die door chronische ziekten als dementie en Parkinson ondersteuning nodig hebben bij het dagelijkse functioneren. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziekten, waarbij de hersenen worden aangetast. Men kan informatie niet goed verwerken, en bekende symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. We worden gemiddeld steeds ouder en het aantal mensen met dementie neemt fors toe (1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen). Dementie is doodsoorzaak nummer 1; slechts 25% woont in een verpleeg- of verzorgingshuis. 

Onze zorgverleners zijn enthousiaste en betrokken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals vrouwen met inmiddels volwassen kinderen, werkzoekenden en gepensioneerden. Een specifieke vooropleiding is niet vereist; levenservaring is het belangrijkst. Uiteraard doorlopen zorgverleners ons trainingsprogramma, waarin kennis (dementie) en vaardigheden uitgebreid aan de orde komen. 

Verdienmodel
De dienstverlening van Thuiszorg Totaal Amstelland wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of op particuliere/PGB basis. Wij werken niet met gediplomeerde verpleegkundigen (reguliere thuiszorg), waardoor onze tarieven lager liggen en wij langer zorg voor de cliënt kunnen aanbieden. Wij realiseren per declarabel uur een gezonde brutomarge en bij de geraamde ontwikkeling van het aantal cliënten en de gemiddelde zorgtijd per cliënt/per week ontstaat een solide, aantrekkelijke business case.  

Thuiszorg Totaal Arnhem is in 2015 opgericht door Jan Kroon. Ik, Carel Emmelot, ga als zelfstandig ondernemer (in samenwerking met Jan Kroon) starten met Thuiszorg Totaal Amstelland, met als verzorgingsgebied o.a. Amstelveen, Amsterdam Buitenveldert, Badhoevedorp, Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn, Abcoude, Ouderkerk aan den Amstel, Amsterdam Zuid-Oost/Bijlmer. Het bedrijf in Arnhem staat hierbij model en stelt deskundigheid, knowhow, opleidingsfaciliteiten, systemen & procedures (administratie, kwaliteitsbewaking) ter beschikking. 

Het aantal thuiswonende senioren met een chronische ziekte (dementie, Parkinson, gevolgen van hersenbloeding) zal fors toenemen. Door budgetdruk in de gezondheidszorg zal de intramurale capaciteit (zoals verzorgings- en verpleeghuizen) niet substantieel worden uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de reguliere thuiszorg. De kloof tussen enerzijds de groeiende zorgvraag en anderzijds onvoldoende zorgcapaciteit zal naar verwachting alleen maar groter worden. Onze prognoses zijn in het licht van deze marktontwikkelingen behoudend. Bovendien zijn onze ramingen mede gebaseerd op de bewezen business case van Thuiszorg Totaal Arnhem. 

Prognoses vestiging Amstelland
BoekjaarOmzetResultaat na belastingVrij beschikbare cashflowBetaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2019€      84.000,-- €   42.000,-- €   37.000,-negatief*
2020€    579.000,-  €   95.000,-  € 102.000,-25%
2021€ 1.374.000,-  € 246.000,-  € 256.000,- 10%

* Door de keuze van een Groeilening met een aflossingsvrije periode van 9 maanden, kan de opstartfase goed overbrugd worden. 

De prognoses zijn geverifieerd en geaccordeerd door Fintax. Meer financiële informatie over Thuiszorg Totaal Amstelland leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 019473’.

Profiel_19473_2_141046.jpg

De Lening
De financiering wordt aangewend om de bedrijfsactiviteiten van Thuiszorg Totaal Amstelland op te starten en tot ontwikkeling te brengen. Thuiszorg Totaal Arnhem is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle, gezonde onderneming. 

Ik start de exploitatie in mijn bestaande eenmanszaak, maar zal op korte termijn een nieuwe B.V. oprichten voor de activiteiten van Thuiszorg Totaal Amstelland. Als DGA zal ik fulltime actief zijn en ben ik verantwoordelijk voor het beleid en de resultaten van de onderneming. Bij aanvang worden er ervaren Klant Coördinatoren aangetrokken, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en bewaking van de zorg. Vanaf de start zullen er getrainde, direct inzetbare zorgverleners beschikbaar zijn, en elke maand worden er nieuwe zorgverleners aangetrokken, afhankelijk van de groei van de zorgvraag. Werving vindt plaats via advertenties in sociale media en lokale media, op onze website (binnenkort live) en door mond-tot-mondreclame. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan het op- en uitbouwen van relaties met verwijzers en beïnvloeders bij relevante marktpartijen zoals gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, reguliere thuiszorg- en mantelzorgorganisaties.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Voorfinanciering debiteuren en BTW
€ 18.000,-
Inventaris kantoor
€   6.000,-
Marketing€   6.000,-
Huur(garantie)
€   5.000,-
Werkkapitaal€ 50.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   5.000,-
Totaal
€ 90.000,-
Af: Eigen middelen€ 20.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 70.000,-

Profiel_19473_2_141625.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Groeilening met een looptijd van 48 maanden en een bruto jaarrente van 9,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen de eerste 9 maanden uitsluitend rente per kwartaal, en vanaf maand 10 een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing (annuïteit).

Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina)

Geldnemer is Thuiszorg Totaal Amstelland (externe creditratingsGraydon 0,04% PD/ Creditsafe score 61). Dit is de eenmanszaak van de heer C.C. Emmelot (BKR score B - laag risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

Als Medegeldnemer zal na totstandkoming van deze lening de nieuw op te richten B.V. door middel van een addendum aan de Overeenkomt Lening worden toegevoegd.

De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
C.C. Emmelot (op dit moment van materiële waarde)
2. Depotregeling
2 maandtermijnen
3. Negatieve hypotheekverklaringaf te geven op de eigen vakantiewoning in Zwitserland, met een verzekerde waarde van € 350.000,- en een eerste hypotheekrecht met een restschuld van € 110.000,-. 
4. Pandrecht (1e rang) op
Bankrekeningen van de eenmanszaak en de nog op te richten B.V.
 
Bedrijfsinventaris van de eenmanszaak en de nog op te richten B.V.
 
NB. de verpanding van de activa van de nog op te richten B.V. wordt na totstandkoming vastgelegd in een aanvullend Addendum Zekerheden. 

#ShareYourAmbition
Gesol met kwetsbare ouderen vind ik onacceptabel. Wij, kinderen van deze generatie, hebben onze welvaart en geluk te danken aan onze (groot)ouders. Ik wil mij uit respect en dankbaarheid met Thuiszorg Totaal Amstelland graag inzetten om het verschil voor deze senioren te maken. Hulpbehoevende ouderen hebben in een beschaafde samenleving net als ieder ander recht op een menswaardige behandeling met adequate, liefdevolle aandacht en zorg.

Ik heb bewust gekozen voor crowdfunding, om investeerders als u in staat te stellen om deze sociaal-maatschappelijke missie te ondersteunen. Doe mee en help Thuiszorg Totaal Amstelland om senioren niet langer aan hun lot over te laten, maar de zorg en aandacht te geven die ze verdienen!

Incentive 
Bij een investering in Thuiszorg Totaal Amstelland kunt u een naaste familielid (woonachtig regio Amstelland) aanmelden voor een gratis kennismakingsgesprek. Bij gebruikmaking van onze dienstverlening ontvangt u verder een cadeaubon naar keuze ter waarde van € 25,-. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 7.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 900maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 600maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 900maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 600maandag 18 maart 2019
€ 2.500maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 700maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 3.000maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 10.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 400maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 300maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 3.000maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 100maandag 18 maart 2019
€ 2.300maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 1.000maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019
€ 200maandag 18 maart 2019
€ 500maandag 18 maart 2019