Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder
01-10-2019
Aanstaande donderdag 3 oktober 2019 zijn wij aanwezig bij de beurs Financial Systems in Vijfhuizen...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop beleggingspand
Project:
19663 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
n.v.t.
G-PD percentage:
0,22
Creditsafe score:
78
Zekerheden:
PRDRHANH
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 40.000
Geinvesteerd:
€ 40.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
4,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Onroerend Goed
Producten en/of diensten:Verhuurd vastgoed
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Ik, Martin, heb 25 jaar lang in de openbare accountantspraktijk gewerkt. Ruim 15 jaar geleden kreeg ik een ontslaguitkering, die ik in een B.V. heb gestort. Met het gespaarde kapitaal in deze vennootschap, aangevuld met geld dat mijn vrouw en ik uit privé hebben geleend aan de vennootschap heb ik met deze B.V. midden april jl. een appartement in Nieuwegein (52 m2 + balkon) aangekocht, dat verhuurd gaat worden aan een particulier. 

Profiel_19663_2_123440.jpg

Doel van deze lening is een herfinanciering, waardoor het grootste deel van het door mijn vrouw en mij aan de B.V. uitgeleende geld weer vrij komt. In de onderstaande balans en prognose wordt duidelijk hoe de situatie wordt na het afsluiten van de lening via Geldvoorelkaar.nl.  
 
Bedragen in euroBalans na financiering 
ACTIVA
 
Vaste activa (appartement)195.000 
Vlottende activa0 
Totaal195.000 
   
PASSIVA  
Eigen vermogen (geplaatst kapitaal)180 
Overige reserves- 743 
Voorzieningen*130.991 
Aansprakelijk vermogen130.428 
Kortlopende verplichtingen (rekening-courant directie)**24.572 
Langlopende verplichtingen (lening Geldvoorelkaar.nl)40.000 
Totaal195.000 

*   De voorziening betreft de pensioenverplichting naar de privépersonen die hieronder worden beschreven. Zolang de lening loopt van Geldvoorelkaar.nl gaat dit pensioen nog niet in. Daarom is de voorziening voor de investeerders onder het aansprakelijk vermogen opgenomen.
** Over de resterende schuld aan de directie wordt geen rente vergoed. Ook is er geen verplichte aflossing overeengekomen. 

Prognose

Bedragen in euro201920202021 
Huurinkomsten* 4.9008.6008.700 
Af: Servicekosten en belastingen1.0001.5001.500 
Netto huurinkomsten 3.9007.1007.200 
Af: Afschrijvingen400700700 
Af: Dotatie pensioenvoorziening 3.9004.0004.100 
Af: Kantoor en huisvesting800800800 
Bedrijfsresultaat- 1.2001.6001.600 
Af: Rente Geldvoorelkaar.nl9001.6001.600 
Resultaat voor en na belasting- 2.10000 

* In de prognose is uitgegaan van een huur van € 700,- per maand die per 1 juni 2019 in gaat. De rentebetaling aan Geldvoorelkaar.nl is ook berekend vanaf die startdatum. 

Bedragen in euro201920202021 
Bedrijfsresultaat- 1.2001.6001.600 
Bij: Afschrijvingen400700700 
Bij: Dotatie pensioenvoorziening 3.9004.0004.100 
Vrij beschikbare cashflow3.1006.3006.400 
Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow 29%25%25% 

De dotatie aan de pensioenvoorziening en de afschrijvingen vormen voor de belasting aftrekbare kosten, maar zijn geen uitgaven in de zin van betalingen van de bankrekening. Daarom blijft er een ruim bedrag over iedere maand voor het betalen van de rente op de lening. 

Profiel_19663_2_123521.jpg
 
Profiel_19663_2_123537.jpg

Sinds mijn vertrek uit de openbare accountantspraktijk heb ik een overstap gemaakt naar educatie en ben ik als zzp-er werkzaam in het onderwijs. Onder de naam Onderwijsinstituut Het Kwartje Valt (HKV) werk ik als onderaannemer voor officieel erkende onderwijsopleidingen. Mijn specialiteit is het maken van onderwijsmateriaal voor het vak Finance. Bij onderwijsmateriaal kunt u denken aan het samenstellen van onderwijsprogramma’s, schrijven van syllabi, ontwikkelen van trainingsmateriaal. Voor deze werkzaamheden ben ik opgenomen in het register van CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), dat de kwaliteit van dit soort werkzaamheden bewaakt. 

Sinds enkele jaren is daar een nieuw project van HKV bijgekomen, namelijk het schrijven van boeken op het gebied van Finance. Het boek Basisconcepten Finance is in 2017 uitgekomen en bevat de fundamenten voor financiële managers en beleggers op het gebied van waarderingen van aandelen, obligaties, ondernemingen en projecten binnen ondernemingen. In 2018 is de Engelse vertaling van het boek uitgekomen onder de titel Basic Concepts in Finance. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van het vervolg: Advanced Concepts in Finance. Daarin worden de meer ingewikkelde onderwerpen voor beleggers en financiële managers op een heldere wijze uiteengezet, zodat belanghebbenden eenvoudiger toegang tot die kennis kunnen krijgen. Dit Engelse boek komt in het najaar van 2019 uit.

Mijn vrouw heeft een vaste aanstelling als voedingsassistente in het UMC. Zij is daar al meer dan 30 jaar werkzaam. Ons gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt gemiddeld ruim € 55.000,- per jaar. De vaste hypotheeklasten zijn slechts € 450,- per maand. Samen zijn we eigenaar van een eigen woning met een overwaarde van € 300.000,-. 

De Lening
Zoals eerder genoemd zal deze lening worden gebruikt om onze lening aan de B.V. te herfinancieren. Het appartement in Nieuwegein is aangekocht voor € 195.000,-. 

Investeringsbegroting 

Bestedingsdoel 
Bedrag
Aankoop beleggingspand (inclusief kosten koper)
€ 195.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€     5.000,-
Totaal
€ 200.000,-
Af: Eigen middelen
€ 160.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€   40.000,-

 Profiel_19663_2_123630.jpg
Profiel_19663_2_123643.jpg
 

Aflossing van de lening zal na 5 jaar geschieden uit de verkoopopbrengst van het appartement dan wel door herfinanciering wanneer wij besluiten de verkoop nog even uit te stellen.

Incentive
Investeerders die € 200,- of meer investeren krijgen 20% korting op de winkelprijs bij aankoop van mijn boek Basisconcepten Finance

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Aflossingsvrije lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 4,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening rente per kwartaal en de volledige aflossing in één keer aan het einde van de looptijd. 

Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina)

Geldnemer is Vrebeleg B.V. (externe creditratingsGraydon 0,22% PD/ Creditsafe score 78). Medegeldnemer is DGA de heer M.M. Vredendaal (BKR score C - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 

Omdat bij de aflossingsvrije lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt bij de aflossingsvrije lening geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Meer uitleg over de risicoclassificaties van Geldvoorelkaar.nl leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
M.M. Vredendaal (op dit moment van materiële waarde)
Depotregeling
2 maandtermijnen
Negatieve hypotheekverklaringOp het aangekochte beleggingspand te Nieuwegein. Hierin wordt vastgelegd dat het pand niet met hypotheekrechten bezwaard mag worden.
Pandrecht (1e rang) op
Huurpenningen (€ 700,- per maand) van het aangekochte beleggingspand.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 5.000donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 1.500donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 8.000donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 300donderdag 9 mei 2019
€ 1.000donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 3.000donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 2.800donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 400donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019
€ 500donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 1.300donderdag 9 mei 2019
€ 100donderdag 9 mei 2019
€ 200donderdag 9 mei 2019