Nieuws
01-08-2019
Crowdfunder helpt bedrijf verder Jan Kas, Reformatorisch Dagblad, 31-7-2019 - themartikel in de s...
lees verder
29-07-2019
Redactionele opmerking Geldvoorelkaar.nl: In het FD stond deze week een artikel over Rik Breur, de...
lees verder
26-07-2019
Vandaag, vrijdag 26 juli, is Geldvoorelkaar.nl telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Na die tijd z...
lees verder
19-07-2019
Nais Brands zomercollectie 2020 zeer goed ontvangen Bericht van de ondernemers: Op de vakbeurs '...
lees verder
19-07-2019
Vandaag op Vastgoedjournaal.nl  (19-7-2019) Vastgoed financieren zonder tussenkomst van de b...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop beleggingspand
Project:
20224 Particulier vastgoed
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
2
Zekerheden:
HYPRDRHA
Inschrijfperiode nog 3 dagen
Kredietbedrag:
€ 900.000
Geinvesteerd:
€ 153.000
Product:
Vastgoed
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
72 maanden
LTV:
71%
Algemeen
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Beleggingsportefeuille
Vanaf jongs af aan ben ik, Stein van Bakel, actief in de bouw. Vanaf juli 2010 verdien ik mijn boterham als directeur-eigenaar van mijn eigen bouwonderneming. Als bouwbedrijf zijn we actief in de segmenten woningbouw, utiliteitsbouw en zorg. Ik heb in mijn organisatie vier begrippen centraal gesteld, die ook voor mij persoonlijk kernwaarden zijn: vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en samenwerken.

Naast het inkomen dat ik uit mijn bouwonderneming genereer wil ik graag mijn opgebouwd vermogen laten renderen. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat het aanhouden van spaargeld bij banken niets of nauwelijks iets oplevert. Daardoor ontstond mijn idee om in verhuurd vastgoed te gaan beleggen, met als kanttekening dat ik zeker geen plannen heb om een vastgoedmagnaat te worden.

In 2007 heb ik mijn eerste beleggingspand aangekocht. Nu, 12 jaar later, bezit ik 4 objecten die alle verhuurd zijn en een totale jaarhuur van ruim € 125.000,- opleveren. De objecten zijn voor 35% bancair gefinancierd.

Profiel_20224_2_141912.jpg Profiel_20224_2_141929.jpg 

Twee van de beleggingspanden uit mijn huidige portefeuille

Mijn voornemen is om mijn vastgoedportefeuille in een rustig en passend tempo te laten groeien. Het rendement uit mijn vastgoedbelegging beleg ik direct weer in nieuw vastgoed, uiteraard wanneer het object passend is bij mijn doelstelling en bij de huidige portefeuille.

Overzicht jaarlijkse cashflow

 
Huidige situatie
Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl
Bruto kale huurinkomsten
€ 127.000,-
€ 225.000,-
Af: Onderhoudskosten
€   19.000,-
€   34.000,-
Af: Betaalverplichtingen lopende leningen
€   37.000,-
€   37.000,-
Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl€            0,-€   68.000,- 
Vrij beschikbare cashflow 
€   71.000,-
€   86.000,-

Mocht één van de panden leegstaan (hetgeen uit ervaring en de markt zeer onwaarschijnlijk is), dan zijn de huurinkomsten uit de overige panden ruimschoots voldoende om de betaalverplichting aan Geldvoorelkaar.nl na te komen. Daarbij zijn zowel mijn privévermogen als de winst uit mijn onderneming buiten beschouwing gelaten.

De Lening
De nu aangevraagde financiering wordt aangewend ter aankoop van het vijfde beleggingsobject, een reeds verhuurd kantoorpand op een A-locatie in Oosterbeek. Het aan te kopen object staat op ca 2.200 m2 eigen grond en is voorzien van ruim voldoende parkeerfaciliteiten. 

Het object is op moment van aankoop verhuurd aan 3 zakelijke huurders, met een gezamenlijke huuropbrengst van € 98.000,- per jaar. De huurders zijn allen al meerdere jaren in het object gevestigd. Ik ben op dit moment in overleg met de bestaande huurders om de ruimtes opnieuw te verdelen en zo de mogelijkheid te creëren om 5 huurders te accommoderen. Uitbreiding van het aantal huurders zou leiden tot een jaarlijkse huuropbrengst van € 115.000,-. Huurcontracten worden standaard voor 5 jaar vast, met de mogelijkheid tot 5 jaar verlenging afgesloten. Het object voldoet met energielabel C aan de eisen van 2023. 

Investeringsbegroting 

Bestedingsdoel 
Bedrag
Aankoop object 
€ 1.100.000,-
Kosten koper
€      66.000,-
Verbouwings- en financieringskosten€      33.000,- 
Depotregeling
€      11.000,-
Totaal
€ 1.210.000,-
Af: Eigen middelen
€    310.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€    900.000,-

Profiel_20224_2_142049.jpg Profiel_20224_2_142111.jpg 
Profiel_20224_2_142127.jpg Profiel_20224_2_142145.jpg 

Het aan te kopen beleggingspand

Mede doordat de Nederlandse banken het loket voor commercieel vastgoed vrijwel volledig gesloten hebben, ben ik gaan zoeken naar een andere vorm van financieren. Via mijn adviseur ben ik in mijn zoektocht bij Geldvoorelkaar.nl terecht gekomen. Ik heb gekozen voor crowdfunding door Geldvoorelkaar.nl, omdat zowel de methodiek als de werkwijze van Geldvoorelkaar.nl heel goed aansluiten bij mijn kernwaarden vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en samenwerken. Vanuit deze kernwaarden bied ik investeerders een rendabele belegging met een laag risicoprofiel aan.  

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 5,0% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). 

Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald:
  • € 170.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing
  • € 730.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd 
  • Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders.
Geldnemer is de heer S.J.M. van Bakel (BKR score D - laag risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten en de reeds gecontracteerde huurinkomsten uit het aan te kopen pand. De betaalverplichting is 44% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 2 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privéS.J.M. van Bakel (op dit moment van materiële waarde)
2. Depotregeling2 maandtermijnen
3. Eerste Hypotheek
ten bedrage van € 900.000,- op het aan te kopen beleggingspand te Oosterbeek, met een marktwaarde van € 1.275.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 3-4-2019). 

De lening is volledig gedekt door het hypotheekrecht. De Loan-to-Value is 71%.
4. Pandrecht (1e rang) opde huurpenningen van het aan te kopen beleggingspand.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 600woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 800woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 400woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 10.000woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 4.000woensdag 24 juli 2019
€ 4.000woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 900woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 1.500woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 800woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 200woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 1.000woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 2.000woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 300woensdag 24 juli 2019
€ 700woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 100woensdag 24 juli 2019
€ 500woensdag 24 juli 2019
€ 500donderdag 25 juli 2019
€ 2.500donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 500donderdag 25 juli 2019
€ 5.000donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 500donderdag 25 juli 2019
€ 500donderdag 25 juli 2019
€ 1.000donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 500donderdag 25 juli 2019
€ 1.000donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 5.000donderdag 25 juli 2019
€ 400donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 100donderdag 25 juli 2019
€ 400donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 200donderdag 25 juli 2019
€ 400donderdag 25 juli 2019
€ 2.000donderdag 25 juli 2019
€ 500vrijdag 26 juli 2019
€ 200vrijdag 26 juli 2019
€ 500vrijdag 26 juli 2019
€ 1.000vrijdag 26 juli 2019
€ 200vrijdag 26 juli 2019
€ 100vrijdag 26 juli 2019
€ 1.000vrijdag 26 juli 2019
€ 100vrijdag 26 juli 2019
€ 100vrijdag 26 juli 2019
€ 500vrijdag 26 juli 2019
€ 200vrijdag 26 juli 2019
€ 1.000zaterdag 27 juli 2019
€ 200zaterdag 27 juli 2019
€ 100zaterdag 27 juli 2019
€ 500zaterdag 27 juli 2019
€ 1.000zaterdag 27 juli 2019
€ 100zaterdag 27 juli 2019
€ 3.500zaterdag 27 juli 2019
€ 500zondag 28 juli 2019
€ 2.000zondag 28 juli 2019
€ 500zondag 28 juli 2019
€ 1.000zondag 28 juli 2019
€ 100zondag 28 juli 2019
€ 100zondag 28 juli 2019
€ 100zondag 28 juli 2019
€ 500maandag 29 juli 2019
€ 100maandag 29 juli 2019
€ 100maandag 29 juli 2019
€ 500maandag 29 juli 2019
€ 1.000maandag 29 juli 2019
€ 300maandag 29 juli 2019
€ 200dinsdag 30 juli 2019
€ 500dinsdag 30 juli 2019
€ 500dinsdag 30 juli 2019
€ 200dinsdag 30 juli 2019
€ 300dinsdag 30 juli 2019
€ 500dinsdag 30 juli 2019
€ 200woensdag 31 juli 2019
€ 100woensdag 31 juli 2019
€ 700woensdag 31 juli 2019
€ 100woensdag 31 juli 2019
€ 100woensdag 31 juli 2019
€ 500woensdag 31 juli 2019
€ 200woensdag 31 juli 2019
€ 500woensdag 31 juli 2019
€ 200woensdag 31 juli 2019
€ 200donderdag 1 augustus 2019
€ 200donderdag 1 augustus 2019
€ 100donderdag 1 augustus 2019
€ 300donderdag 1 augustus 2019
€ 300donderdag 1 augustus 2019
€ 100donderdag 1 augustus 2019
€ 600vrijdag 2 augustus 2019
€ 1.500vrijdag 2 augustus 2019
€ 100vrijdag 2 augustus 2019
€ 100vrijdag 2 augustus 2019
€ 500vrijdag 2 augustus 2019
€ 500vrijdag 2 augustus 2019
€ 100vrijdag 2 augustus 2019
€ 100zaterdag 3 augustus 2019
€ 100zaterdag 3 augustus 2019
€ 200zaterdag 3 augustus 2019
€ 100zaterdag 3 augustus 2019
€ 100zaterdag 3 augustus 2019
€ 100zaterdag 3 augustus 2019
€ 100zondag 4 augustus 2019
€ 300zondag 4 augustus 2019
€ 300zondag 4 augustus 2019
€ 1.000zondag 4 augustus 2019
€ 200maandag 5 augustus 2019
€ 100maandag 5 augustus 2019
€ 1.000dinsdag 6 augustus 2019
€ 100dinsdag 6 augustus 2019
€ 500dinsdag 6 augustus 2019
€ 500woensdag 7 augustus 2019
€ 700woensdag 7 augustus 2019
€ 100woensdag 7 augustus 2019
€ 3.000woensdag 7 augustus 2019
€ 100donderdag 8 augustus 2019
€ 500donderdag 8 augustus 2019
€ 300donderdag 8 augustus 2019
€ 300vrijdag 9 augustus 2019
€ 200vrijdag 9 augustus 2019
€ 300vrijdag 9 augustus 2019
€ 2.500vrijdag 9 augustus 2019
€ 1.000vrijdag 9 augustus 2019
€ 1.000zaterdag 10 augustus 2019
€ 100zaterdag 10 augustus 2019
€ 1.000zondag 11 augustus 2019
€ 300zondag 11 augustus 2019
€ 500zondag 11 augustus 2019
€ 200zondag 11 augustus 2019
€ 100zondag 11 augustus 2019
€ 500zondag 11 augustus 2019
€ 2.000zondag 11 augustus 2019
€ 2.000maandag 12 augustus 2019
€ 300maandag 12 augustus 2019
€ 200maandag 12 augustus 2019
€ 200maandag 12 augustus 2019
€ 1.000maandag 12 augustus 2019
€ 100maandag 12 augustus 2019
€ 1.000maandag 12 augustus 2019
€ 400maandag 12 augustus 2019
€ 200maandag 12 augustus 2019
€ 200dinsdag 13 augustus 2019
€ 500dinsdag 13 augustus 2019
€ 1.000dinsdag 13 augustus 2019
€ 100dinsdag 13 augustus 2019
€ 100woensdag 14 augustus 2019
€ 500woensdag 14 augustus 2019
€ 300woensdag 14 augustus 2019
€ 100woensdag 14 augustus 2019
€ 1.000donderdag 15 augustus 2019
€ 700donderdag 15 augustus 2019
€ 5.000donderdag 15 augustus 2019
€ 500vrijdag 16 augustus 2019
€ 200vrijdag 16 augustus 2019
€ 200vrijdag 16 augustus 2019
€ 200vrijdag 16 augustus 2019
€ 5.000vrijdag 16 augustus 2019
€ 500vrijdag 16 augustus 2019
€ 200vrijdag 16 augustus 2019
€ 200zaterdag 17 augustus 2019
€ 2.000zaterdag 17 augustus 2019
€ 100zondag 18 augustus 2019
€ 500maandag 19 augustus 2019
€ 300maandag 19 augustus 2019