Nieuws
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder
05-11-2019
APOC Aviation, dat onlangs nog 3,8 miljoen euro binnen 24 uur ophaalde bij de investeerders van Ge...
lees verder
04-11-2019
Geldvoorelkaar.nl is ook dit jaar verkozen tot één van de vijf "IEX Beste Keuzes" in de categorie ...
lees verder
01-11-2019
... en u leest hem via deze link! In de nieuwsbrief leest u onder andere over Geldvoorelkaar2...
lees verder
30-10-2019
Gisteren was Geldvoorelkaar.nl aanwezig bij het congres Het beroep financieringsadviseur binnen de...
lees verder
Opstart onderneming
Adora Zorg
Project:
20656 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,03
Creditsafe score:
51
Zekerheden:
HYPRDRHANH
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 175.000
Geinvesteerd:
€ 175.000
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
8,0%
Looptijd:
60 maanden
Aflosvrij periode
6 maanden
100%
Algemeen
Branche:Gezondheidszorg
Producten en/of diensten:Huis voor verstandelijk gehandicapte en psychiatrische bewoners
Social media:LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapport.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Aanvullende informatie bij pitch 20656.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
De Onderneming
In mei 2019 heb ik, Berdine Buma, vol passie Adora Zorg opgericht. Adora Zorg biedt gezondheidszorg in de vorm van dagbesteding, logeeropvang, gezinshuis en woonruimte aan jongeren en (jong) volwassenen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven op weg naar zelfstandigheid.

Het kleinschalige zorginitiatief zal worden geëxploiteerd op een locatie in Visvliet, die zeer ruimtelijk is opgezet middenin een natuurrijk gebied. Voor de deelnemers met een geestelijke en/of een lichamelijke beperking biedt deze unieke locatie bescherming en rust. De zorg is erop ingericht, dat er dag en nacht begeleiding wordt geboden aan 7 permanente bewoners. Doelstelling is om op termijn gefaseerd de zorg verder uit te breiden naar uiteindelijk 24 permanente woonplekken op het gehele terrein.

Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dat heeft als gevolg dat gemeenten hiermee extra middelen krijgen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en mensen met psychische problematiek. Er is een groot tekort aan kleinschalige zorginitiatieven, waarin op niveau en in samenwerking met andere specialisten een compleet pakket kan worden aangeboden op 1 beschermde locatie. Adora Zorg speelt daarop in.

Profiel_20656_2_155239.jpg

Voor de bewoners ligt - naast de woonbegeleiding - het accent van de begeleiding op het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van talenten. Adora Zorg biedt in de karakteristieke boerderij een woonlocatie aan met verschillende woonruimtes. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en met aangeleerde vaardigheden door te groeien richting zelfstandig wonen. 

Mijn visie en motivatie
Mijn aandeel in de rendabele VOF is inmiddels verkocht. In mijn nieuwe onderneming kan ik het complete zorgpakket aanbieden waar de markt om vraagt en is verdere groei voor de toekomst mogelijk. Als initiatiefnemer van Adora Zorg beschik ik over ruime ervaring in de branche en liefde voor het vak. Ik hoor vaak van de bewoners dat ze zich echt thuis voelen in hun nieuwe en kansrijke woonomgeving.

Adora Zorg betreft een eenmanszaak met een platte organisatiestructuur, waarbij ik de dagelijkse leiding heb, in samenspraak met 7 hoog opgeleide medewerkers. Daarnaast zal Adora Zorg als erkend leerbedrijf plaats bieden voor 4 stagiaires. Het bestaande team zorgt voor ervaring en expertise, zodat Adora Zorg minimaal volgens de wettelijke gestelde eisen werkt en dat er 24/7 personeel ingezet kan worden om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen. Doordat er op alle momenten van de dag deskundige mensen aan het werk zijn, kunnen wij zowel de bestaande als de nieuwe zorgvraag zeer goed beantwoorden en flexibel op de zorgvraag in de markt inspelen. 
 
Profiel_20656_2_154838.jpg

Naast mijn ervaring als zorgverlener beschik ik ook als meewerkend ‘voorman’ over ruime managementervaring. Bij mijn huidige onderneming werk ik continu aan een organisatie, waarin alle processen op elkaar aansluiten en voldoen aan de gestelde normen. Ik houd de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten en beschik over een groot netwerk in de zorgbranche en bij diverse overheidsinstanties. 

Prognoses

BoekjaarOmzetResultaat voor belastingVrij beschikbare cashflowBetaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2020€ 471.000,-€ 145.000,-€ 112.000,-41%
2021€ 477.000,-€ 144.000,-€ 104.000,- 44%
2022€ 482.000,-€ 137.000,-€   97.000,-48%

De prognoses zijn opgesteld door Raethuis Accountants te Heerenveen. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Aanvullende informatie bij pitch 20656’.

De Lening
De lening wordt gebruikt voor de verbouwing van de locatie en voor inventaris, zodat we direct daarna kunnen starten met de exploitatie (verwachting is begin 2020). Rabobank gaat de aankoop van het onroerend goed financieren. 

Met de aanschaf en de verbouwing van de karakteristieke boerderij zal een complete zorgboerderij worden gerealiseerd met diverse wooneenheden. De boerderij is gevestigd op een bosrijk landgoed te Visvliet en is zeer gunstig gelegen ten opzichte van van de verschillende dorpen, met alle benodigde voorzieningen waar deelnemers gebruik van kunnen maken met betrekking tot het ontwikkelen van hun zelfredzaamheid. Ook het treinstation (met de verbindingen naar Groningen en Leeuwarden) is binnen 10 min fietsen bereikbaar.

Profiel_20656_2_155200.jpg

Profiel_20656_2_155230.jpg
Profiel_20656_2_155329.jpg


De nieuwe locatie te Visvliet

De dagbestedingswerkplaats wordt gerealiseerd in de bestaande wagenschuur, die van alle gemakken is voorzien. Hier kan op een moderne wijze gewerkt worden aan de ontwikkeling van de deelnemers. De kantine met een professionele keuken zal voor de deelnemers, naast de leerzame dagbesteding, een moment van ontspanning en samenkomen bieden. Ook zullen we zelfgemaakte producten uit eigen tuin aanbieden aan dorpsgenoten, fietsers en wandelaars. 

Op deze wijze wordt een compleet “eigen zorgdorp” gecreëerd in een beschermde omgeving, waar iedere jongere en (jong)volwassene zich kan ontwikkelen, om vanuit deze situatie door te groeien naar zelfstandigheid. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop pand
€ 420.000,-
Kosten koper
€   25.000,-
Verbouwing en opstartkosten
€ 225.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   20.000,-
Totaal
€ 690.000,-
Af: Eigen middelen€   45.000,-
Af: Andere financiers*
€ 470.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl 
€ 175.000,-

* De Rabobank verstrekt een hypothecaire lening (eerste hypotheekrecht) van € 470.000,- voor de aankoop van de boerderij. 

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Groeilening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 8,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen de eerste 6 maanden uitsluitend rente per kwartaal, en vanaf maand 7 een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing (annuïteit).

Bepalingen omtrent vervroegde aflossing: standaard (zie productpagina)

Geldnemer is Adora Zorg (externe creditratingsGraydon 0,03% PD / Creditsafe score 51). Dit is de eenmanszaak van mevrouw E. Buma (BKR score E - gemiddeld risico), die daarmee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Medegeldnemer is de partner de heer P.M. Francisco (BKR score E - gemiddeld risico), die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5/5s. Met het eigen inkomen van de partner is geen rekening gehouden. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
mevrouw E. Buma (op dit moment van gedeeltelijk materiële waarde)
 
de heer P.M. Francisco (op dit moment van gedeeltelijk materiële waarde)
2. Depotregeling
2 maandtermijnen
3. Tweede Hypotheek
ten bedrage van € 175.000,- op het bedrijfspand te Visvliet, met een taxatiewaarde van € 560.000,- na verbouwing (taxatiedatum 4-9-2019). Tegelijkertijd zal de Rabobank een financiering van € 470.000,- verstrekken met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,-. 

De overwaarde bedraagt € 560.000,- minus € 470.000,- = € 90.000,-. 
4. Negatieve hypotheekverklaringter aanvulling op de tweede hypotheek, waarin wordt vastgelegd dat het pand niet met aanvullende hypotheekrechten verzwaard mag worden en dat binnen de eerste hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend mag worden.
5. Pandrecht (2e rang) op
Bedrijfsinventaris van Adora Zorg
6. Pandrecht (1e rang) op 
Overlijdensrisicoverzekering op het leven van beide geldnemers, voor een verzekerd bedrag van € 175.000,-.

#ShareYourAmbition
Hulpvragers moeten zich veilig en vertrouwd voelen en met de juiste begeleiding het optimale groeiproces kunnen doormaken. Dit kan alleen door alle ondersteuning van A tot Z (Adora Zorg) in kaart te brengen en vanuit deze analyse een zo goed mogelijke ondersteuning in een vooral veilige en stimulerende woonomgeving te bieden. Vanuit deze basis moet de zorg worden aangeboden, waarbij risico’s worden beperkt en van daaruit een stevig fundament wordt ontwikkeld. 

Ik kies voor crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl, omdat dit bedrijf ook voortkomt uit ondernemerschap en passie, en dat past heel goed bij de manier waarop ik samen met mijn team de zorg wil vormgeven. We hopen dan ook van harte dat u dit project een warm hart toedraagt en Adora Zorg kan starten.  

Profiel_20656_2_163559.jpg


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 400zaterdag 26 oktober 2019
€ 2.200zaterdag 26 oktober 2019
€ 8.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 2.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 2.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 2.500zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 2.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 300zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 200zaterdag 26 oktober 2019
€ 5.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zaterdag 26 oktober 2019
€ 1.000zaterdag 26 oktober 2019
€ 500zaterdag 26 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 200zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 500zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 200zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 500zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 2.000zondag 27 oktober 2019
€ 200zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 2.000zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 500zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 300zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 500zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 200zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 2.500zondag 27 oktober 2019
€ 500zondag 27 oktober 2019
€ 1.000zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 100zondag 27 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 1.000maandag 28 oktober 2019
€ 300maandag 28 oktober 2019
€ 300maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 400maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 2.000maandag 28 oktober 2019
€ 2.000maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 5.000maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 2.000maandag 28 oktober 2019
€ 200maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 1.000maandag 28 oktober 2019
€ 100maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 500maandag 28 oktober 2019
€ 500dinsdag 29 oktober 2019
€ 1.200dinsdag 29 oktober 2019
€ 300dinsdag 29 oktober 2019
€ 300dinsdag 29 oktober 2019
€ 100dinsdag 29 oktober 2019
€ 200dinsdag 29 oktober 2019
€ 100dinsdag 29 oktober 2019
€ 200dinsdag 29 oktober 2019
€ 400dinsdag 29 oktober 2019
€ 100dinsdag 29 oktober 2019
€ 100dinsdag 29 oktober 2019
€ 200dinsdag 29 oktober 2019
€ 200dinsdag 29 oktober 2019
€ 300dinsdag 29 oktober 2019
€ 100dinsdag 29 oktober 2019
€ 400woensdag 30 oktober 2019
€ 200woensdag 30 oktober 2019
€ 200woensdag 30 oktober 2019
€ 1.000woensdag 30 oktober 2019
€ 500woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 300woensdag 30 oktober 2019
€ 500woensdag 30 oktober 2019
€ 200woensdag 30 oktober 2019
€ 200woensdag 30 oktober 2019
€ 500woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 400woensdag 30 oktober 2019
€ 1.000woensdag 30 oktober 2019
€ 200woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 100woensdag 30 oktober 2019
€ 500woensdag 30 oktober 2019
€ 200donderdag 31 oktober 2019
€ 700donderdag 31 oktober 2019
€ 500donderdag 31 oktober 2019
€ 400donderdag 31 oktober 2019
€ 200donderdag 31 oktober 2019
€ 100donderdag 31 oktober 2019
€ 100donderdag 31 oktober 2019
€ 500donderdag 31 oktober 2019
€ 1.000donderdag 31 oktober 2019
€ 100donderdag 31 oktober 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 200vrijdag 1 november 2019
€ 500vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 1.000vrijdag 1 november 2019
€ 300vrijdag 1 november 2019
€ 400vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 200vrijdag 1 november 2019
€ 300vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 500vrijdag 1 november 2019
€ 1.000vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 100vrijdag 1 november 2019
€ 500vrijdag 1 november 2019
€ 1.000vrijdag 1 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 200zaterdag 2 november 2019
€ 500zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 200zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 200zaterdag 2 november 2019
€ 200zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 100zaterdag 2 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 500zondag 3 november 2019
€ 1.000zondag 3 november 2019
€ 500zondag 3 november 2019
€ 200zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 1.000zondag 3 november 2019
€ 500zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 300zondag 3 november 2019
€ 700zondag 3 november 2019
€ 400zondag 3 november 2019
€ 300zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 500zondag 3 november 2019
€ 100zondag 3 november 2019
€ 1.000maandag 4 november 2019
€ 1.000maandag 4 november 2019
€ 500maandag 4 november 2019
€ 200maandag 4 november 2019
€ 200maandag 4 november 2019
€ 300maandag 4 november 2019
€ 1.500maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 2.000maandag 4 november 2019
€ 200maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 100maandag 4 november 2019
€ 200dinsdag 5 november 2019
€ 1.000dinsdag 5 november 2019
€ 300dinsdag 5 november 2019
€ 2.000dinsdag 5 november 2019
€ 4.000dinsdag 5 november 2019
€ 600dinsdag 5 november 2019
€ 100dinsdag 5 november 2019
€ 300dinsdag 5 november 2019
€ 200dinsdag 5 november 2019
€ 200dinsdag 5 november 2019
€ 600dinsdag 5 november 2019
€ 100dinsdag 5 november 2019
€ 200dinsdag 5 november 2019
€ 100dinsdag 5 november 2019
€ 100dinsdag 5 november 2019
€ 100dinsdag 5 november 2019
€ 200woensdag 6 november 2019
€ 500woensdag 6 november 2019
€ 1.500woensdag 6 november 2019
€ 100woensdag 6 november 2019
€ 100woensdag 6 november 2019
€ 10.000woensdag 6 november 2019
€ 100woensdag 6 november 2019
€ 500woensdag 6 november 2019
€ 600woensdag 6 november 2019
€ 100woensdag 6 november 2019
€ 1.000woensdag 6 november 2019
€ 100woensdag 6 november 2019
€ 1.500woensdag 6 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 100donderdag 7 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 1.000donderdag 7 november 2019
€ 2.500donderdag 7 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 200donderdag 7 november 2019
€ 200donderdag 7 november 2019
€ 200donderdag 7 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 200donderdag 7 november 2019
€ 1.000donderdag 7 november 2019
€ 100donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 100donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 1.500donderdag 7 november 2019
€ 300donderdag 7 november 2019
€ 100donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 700donderdag 7 november 2019
€ 500donderdag 7 november 2019
€ 1.000donderdag 7 november 2019
€ 100donderdag 7 november 2019
€ 200vrijdag 8 november 2019
€ 1.000vrijdag 8 november 2019
€ 1.000vrijdag 8 november 2019
€ 200vrijdag 8 november 2019
€ 400vrijdag 8 november 2019
€ 200vrijdag 8 november 2019
€ 300vrijdag 8 november 2019
€ 2.000vrijdag 8 november 2019
€ 4.700vrijdag 8 november 2019