Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder

Tarieven investeerders

download tarievenblad

 

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

Aanmaken van een Mijn Geldvoorelkaar account voor doen van investeringen

Gratis

Notificatieservice (via WhatsApp)

Gratis

Succesfee (een tot stand gekomen investering)

Vanaf 0,4% per jaar looptijd over het investeringsbedrag

Administratie en betalingsverkeer gedurende de looptijd van de lening

Gratis

In een pitch aangeboden incentives (kortingen, producten of diensten)

Gratis

Statistieken en informatie over uw investeringsportefeuille

Gratis

 

Maximaal te investeren bedrag

Particuliere investeerders mogen op voorschrift van de AFM maximaal € 80.000,- per persoon op enig moment hebben uitstaan via Geldvoorelkaar.nl. Buiten deze limiet vallen investeringen vanaf € 100.000,- in één keer (u investeert dan buiten AFM-toezicht). Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Voor zakelijke investeerders gelden geen investeringslimieten.

SUCCESFEE

Bij elke succesvol afgeronde investering (d.w.z. het project komt tot stand) brengt Geldvoorelkaar.nl een succesfee in rekening, zoals hieronder nader gespecificeerd.

 1.        Annuïtaire Lening

Voor een Annuïtaire lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8%. De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen* (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

 2.       Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening

Voor een Groeilening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd (deze bestaat uit het aflossingsvrije plus het annuïtaire gedeelte) over de gedane investering, met een maximum van 2,8%. De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt na de aflossingsvrije periode. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen* (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

 3.       Aflossingsvrije Lening

Voor een Aflossingsvrije lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een minimum van 0,6%. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

 4.      Flexlening

Voor een Flexlening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8% (7 jaar). De succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van alle maandbedragen. Bij leningen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaalt u geen succesfee meer na 7 jaar.

5.       Vastgoedlening

Voor een Vastgoedlening betaalt de investeerder 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8% (7 jaar). De succesfee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de uitbetaling van alle maandbedragen. Bij leningen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaalt u geen succesfee meer na 7 jaar.

Deelaflossingen van minimaal 20% per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Bij deelaflossing verbetert de Loan-to-Value verhouding voor investeerders. De uitstaande lening wordt immers lager ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject. Tegelijkertijd wordt bij deelaflossing de maandelijkse succesfee verlaagd naar rato van de uitstaande leensom. Het percentage succesfee blijft gelijk maar wordt berekend over de aangepaste leensom. Uw rendement blijft hierdoor onveranderd.

Voorbeeld:

Per jaar betaalt u 0,4% succesfee per jaar (d.w.z. 0,033% per maand). In maand 24 wordt 25% van de oorspronkelijke hoofdsom door de Geldnemer afgelost. Vanaf maand 25 betaalt u 0,033% over 75% van uw initiële investeringsbedrag, tot het moment dat er een eventuele volgende deelaflossing plaatsvindt.

 6.      Converteerbare Lening

Voor een Converteerbare lening betaalt de investeerder eenmalig 1,1% succesfee over de gedane investering, ongeacht de looptijd van de lening. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

RENTE EN AFLOSSING

Betaling van rente en aflossing is per leenvorm anders. Voor een volledig overzicht van al uw investeringen en de bijbehorende betaalschema's kunt u uw eigen omgeving Mijn Geldvoorelkaar raadplegen.

 1.        Annuïtaire Lening

Gedurende de volledige looptijd van de lening ontvangt de investeerder elke maand een vast maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt 6 tot 8 weken na de totstandkoming van het project plaats. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

 2.       Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening

Gedurende de aflossingsvrije periode van de lening ontvangt de investeerder slechts rente. Deze rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Gedurende de annuïtaire aflossingsperiode die daarop volgt, ontvangt de investeerder elke maand een vast maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

  3.       Aflossingsvrije Lening

Aan het einde van de looptijd van de lening wordt het investeringsbedrag in één keer terugbetaald (de aflossing). Gedurende de looptijd ontvangt de investeerder uitsluitend rente:

  • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling wordt na 12 maanden uitbetaald en de overige rente aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rente wordt per kwartaal uitbetaald

4.      Flexlening

Omdat een Flexlening een combinatie is van verschillende leenvormen, zullen de afspraken over betaling van rente en aflossing per project verschillen. De gemaakte afspraken zullen altijd in de gepubliceerde pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld worden.

 5.       Vastgoedlening

De Vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan. De betaling van annuïteit en rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast maandbedrag. Een eventuele restschuld aan het einde van de looptijd (bij een aflossingsvrij deel) zal in één keer worden overgemaakt. Specifieke uitgangspunten van de lening worden altijd in de gepubliceerde pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld.

  6.      Converteerbare Lening

Een achtergestelde Converteerbare lening is een lening waarop in eerste instantie geen aflossing plaatsvindt en waarbij de rente wordt bijgeschreven (i.e. niet tussentijds wordt uitbetaald). In een latere fase (de "Conversiegebeurtenis") kan de opgebouwde vordering omgezet worden naar certificaten van aandelen in de betreffende onderneming. De investeerder is vrij om te bepalen of hij/zij hier gebruik van maakt, of ervoor kiest om aan het einde van de looptijd de aflossing plus opgebouwde rente uit laat betalen.