Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder

Tarieven investeerders

download tarievenblad

Bij elke investering brengt Geldvoorelkaar.nl een succesfee aan de investeerder in rekening. De succesfee kan per product afwijken.

Particuliere investeerders mogen op voorschrift van de AFM maximaal € 80.000,- op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Geldvoorelkaar.nl.

1. Annuïtaire Lening

Succesfee
Voor een Annuïtaire lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8%.

De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

Indien een project in default raakt, zal vanaf dat moment geen succesfee meer worden ingehouden. De reeds betaalde succesfee in dat leningjaar zal echter niet met terugwerkende kracht verrekend of gecompenseerd worden. 

Rente en Aflossing
Gedurende de volledige looptijd ontvangt de investeerder elke maand een vast bedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt 6 tot 8 weken na de totstandkoming van het project plaats. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

2. Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening

Succesfee
Voor een Groeilening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd (deze bestaat uit het aflossingsvrije plus het annuïtaire gedeelte) over de gedane investering, met een maximum van 2,8%.

 De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt, met dien verstande dat deze inhouding pas plaatsvindt op het moment dat de annuïteit ingaat. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

Indien een project in default raakt, zal vanaf dat moment geen succesfee meer worden ingehouden. De reeds betaalde succesfee in dat leningjaar zal echter niet met terugwerkende kracht verrekend of gecompenseerd worden.

Rente en Aflossing
Gedurende de aflossingsvrije periode ontvangt de investeerder slechts rente. Deze rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Gedurende de annuïtaire aflossingsperiode die daarop volgt, ontvangt de investeerder elke maand een vast bedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

3. Aflossingsvrije Lening

Succesfee
Voor een Aflossingsvrije lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een minimum van 0,6%. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

Rente en Aflossing
Aan het einde van de looptijd wordt het investeringsbedrag in één keer terugbetaald (de aflossing). Gedurende de looptijd ontvangt de investeerder uitsluitend rente:

  • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling wordt na 12 maanden uitbetaald en de overige rente aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rente wordt per kwartaal uitbetaald

4. Converteerbare Lening

Succesfee
Voor een Converteerbare lening betaalt de investeerder eenmalig 1,1% succesfee over de gedane investering, ongeacht de looptijd van de lening. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan. 

Rente en Aflossing
Een achtergestelde Converteerbare lening is een lening waarop in eerste instantie geen aflossing plaatsvindt en waabij de rente wordt bijgeschreven (i.e. niet tussentijds wordt uitbetaald). In een latere fase (de "Conversiegebeurtenis") kan de opgebouwde vordering omgezet worden naar certificaten van aandelen in de betreffende onderneming. De investeerder is vrij om te bepalen of hij/zij hier gebruik van maakt, of er voor kiest om aan het einde van de looptijd de aflossing plus opgebouwde rente uit laat betalen.