Nieuws
18-12-2018
De tweede investeerdersnieuwsbrief van december is verstuurd! U kunt hem hier lezen. In...
lees verder
12-12-2018
De dagen tussen kerst en oud & nieuw zijn we geopend op onze reguliere openingstijden....
lees verder
10-12-2018
De economie zit weer in de lift; goed voor ondernemend Nederland. Alleen kampen snelgroeiende MK...
lees verder
04-12-2018
Podcast: Edwin Adams over mijlpaal €150 miljoen Geldvoorelkaar.nl tikte op 3 december 2018 d...
lees verder
29-11-2018
De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en...
lees verder

Tarieven investeerders

download tarievenblad

 

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

In het kort

Aanmaken van een 'Mijn Geldvoorelkaar' account voor doen van investeringen

Gratis

Notificatieservice (via WhatsApp)

Gratis

Succesfee (een tot stand gekomen investering)

0,4% per jaar looptijd, zie toelichting hieronder

Administratie en betalingsverkeer gedurende de looptijd van de lening

Gratis

In de pitch aangeboden extra's, zoals kortingen, producten of diensten (incentives)

Gratis

Statistieken en informatie over uw investeringsportefeuille (o.a. jaaroverzichten)

Gratis

 

Particuliere investeerders mogen op voorschrift van de AFM maximaal € 80.000,- per persoon op enig moment hebben uitstaan via Geldvoorelkaar.nl. Buiten deze limiet vallen investeringen vanaf € 100.000,- in één keer. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Rente en aflossing
Betaling van rente en aflossing is per leenvorm anders. Voor een volledig overzicht van al uw investeringen en de bijbehorende betaalschema's kunt u uw eigen omgeving Mijn Geldvoorelkaar raadplegen.

1. Annuïtaire lening
Gedurende de volledige looptijd van de lening ontvangt de investeerder elke maand een vast bedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt 6 tot 8 weken na de totstandkoming van het project plaats. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

2. Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening
Gedurende de aflossingsvrije periode van de lening ontvangt de investeerder slechts rente. Deze rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Gedurende de annuïtaire aflossingsperiode die daarop volgt, ontvangt de investeerder elke maand een vast bedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald.

3. Aflossingsvrije lening
Aan het einde van de looptijd van de lening wordt het investeringsbedrag in één keer terugbetaald (de aflossing). Gedurende de looptijd ontvangt de investeerder uitsluitend rente:

  • Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling wordt na 12 maanden uitbetaald en de overige rente aan het einde van de looptijd
  • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rente wordt per kwartaal uitbetaald

4. Converteerbare lening
Een achtergestelde Converteerbare lening is een lening waarop in eerste instantie geen aflossing plaatsvindt en waarbij de rente wordt bijgeschreven (i.e. niet tussentijds wordt uitbetaald). In een latere fase (de "Conversiegebeurtenis") kan de opgebouwde vordering omgezet worden naar certificaten van aandelen in de betreffende onderneming. De investeerder is vrij om te bepalen of hij/zij hier gebruik van maakt, of er voor kiest om aan het einde van de looptijd de aflossing plus opgebouwde rente uit laat betalen.

Succesfee
Bij elke succesvol afgeronde investering (dwz het project komt tot stand) brengt Geldvoorelkaar.nl een succesfee in rekening. Deze kan per product afwijken; hieronder staan deze kosten nader gespecificeerd.

 1. Annuïtaire Lening
Voor een Annuïtaire lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8%.

De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar). Indien een project in default raakt, zal vanaf dat moment geen succesfee meer worden ingehouden.

2. Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening
Voor een Groeilening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd (deze bestaat uit het aflossingsvrije plus het annuïtaire gedeelte) over de gedane investering, met een maximum van 2,8%.

De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt, met dien verstande dat deze inhouding pas plaatsvindt op het moment dat de annuïteit ingaat. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar). Indien een project in default raakt, zal vanaf dat moment geen succesfee meer worden ingehouden.

3. Aflossingsvrije lening
Voor een Aflossingsvrije lening betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een minimum van 0,6%. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

4. Converteerbare lening
Voor een Converteerbare lening betaalt de investeerder eenmalig 1,1% succesfee over de gedane investering, ongeacht de looptijd van de lening. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.