Nieuws
02-12-2019
Gisteren ging Annie de musical in première! Een aantal van onze collega's was aanwezig bij deze fe...
lees verder
02-12-2019
Snelle beoordeling, minder zekerheden, maar ook meer rente voor investeerders. Crowdfundingplatfor...
lees verder
29-11-2019
De nieuwsbrief van november is uit! U vindt hem via deze link. ...
lees verder
27-11-2019
Geslaagde investeerderssessie bij Flanderijn Op vrijdag 1 november organiseerde Geldvoorelkaar.n...
lees verder
11-11-2019
Vastgoedbeheer op kleine schaal: 'Wij staan 24/7 klaar voor onze huurders' Interview met Marijn e...
lees verder

Tarieven geldnemers

download tarievenblad

 
Ga snel naar: publicatiekosten | succesfee | overige kosten

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

Aanmaken van een 'Mijn Geldvoorelkaar' account en het indienen van een leenaanvraag

Gratis

Begeleiding en ondersteuning door Geldvoorelkaar.nl tijdens uw crowdfundingcampagne

Gratis

Beoordeling van uw leenaanvraag - Goedkeuring

Zie "Publicatiekosten"

Beoordeling van uw leenaanvraag - Afwijzing

Gratis

Publicatiekosten

Vanaf € 349,-

Publicatie op de Homepage van Geldvoorelkaar.nl

Gratis

Marketing via communicatiekanalen Geldvoorelkaar.nl

Gratis

Succesfee bij totstandkoming van uw lening

Vanaf 1,5% over de leensom, afhankelijk van de looptijd en leenvorm

Rente over uw lening

In overleg met u bepaald

Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening

Gratis

Commerciële mailings aan uw investeerders via Geldvoorelkaar.nl

Gratis

 

PUBLICATIEKOSTEN

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van publicatie. Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht: no cure, no pay.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Hoofdsom van de lening

Publicatiekosten

Tot       € 100.000,-

€ 349,-

Van      € 100.000,- tot € 150.000,-

€ 374,-

Van      € 150.000,- tot € 200.000,-

€ 424,-

Van      € 200.000,- tot € 250.000,-

€ 474,-

Vanaf   € 250.000,-

€ 499,-


Inschrijvingsduur
(publicatie op de website):

  • U hebt de mogelijkheid tot 14 dagen gratis openstelling voor uw eigen netwerk in een afgeschermde omgeving (de zgn. innercrowd publicatie).
  • Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden.
  • Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen.  


SUCCESFEE
De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder. Over het Depotbedrag (1 of 2 Maandbedragen) wordt géén succesfee berekend. Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Leenvorm

Succesfee

Mogelijke looptijden

Mogelijke leenbedragen

Geldvoorelkaar24 Annuïtaire lening

Eenmalige up-front fee van € 750,-, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

+

Periodieke fee van 0,1% per maand over het leenbedrag, die als onderdeel van de Maandbedragen betaald wordt.

6 - 60 maanden

€ 25.000,- tot € 125.000,-

Annuïtaire lening

Eenmalige up-front fee van 1,25% + 0,95% per jaar looptijd (met een maximum van 7,9%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.

6 - 120 maanden

Vanaf

€ 25.000,-

Groeilening

Eenmalige up-front fee van 1,25% + 0,95% per jaar looptijd (met een maximum van 7,9%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.

6 - 78 maanden totaal, waarvan de aflossingsvrije periode een duur heeft van 3 tot 18 maanden

Vanaf

€ 50.000,-

Aflossingsvrije lening

Eenmalige up-front fee van 0,5% per maand looptijd (met een maximum van 5%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.

3 - 60 maanden

Vanaf

€ 25.000,-

 

Flexlening

Eenmalige up-front fee van 1,25% + 0,95% per jaar looptijd (met een maximum van 7,9%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.

6 - 120 maanden

Vanaf

€ 25.000,-

Vastgoedlening

Eenmalige up-front fee van 2,8% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

+

Periodieke fee van 0,25% over het initiële leenbedrag per jaar, die als onderdeel van de Maandbedragen betaald wordt.

6 - 120 maanden

Vanaf

€ 50.000,-

Duurzame Vastgoedlening

Eenmalige up-front fee van 2,5% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

+

Periodieke fee van 0,25% over het initiële leenbedrag per jaar, die als onderdeel van de Maandbedragen betaald wordt.

6 - 120 maanden

Vanaf

€ 50.000,-

 

OVERIGE KOSTEN

Kosten van derden
Kosten die u maakt om de lening tot stand te laten komen - o.a. kosten voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening.

Inspanningskosten
Het kan zijn dat u uw aanvraag in een later stadium van het proces terug wilt trekken. Geldvoorelkaar.nl rekent in deze gevallen inspanningskosten. Reeds door u betaalde publicatiekosten worden hierop in mindering gebracht.

●        In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is goedgekeurd voor publicatie: € 1.500,-.

●        In geval u het publicatieadvies van Geldvoorelkaar.nl niet opvolgt en de aanvraag gedurende de Inschrijvingsduur eveneens niet conform dit publicatieadvies wenst aan te passen, waardoor de aanvraag niet volgeschreven wordt: € 1.500,-

●        In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is (voor)gepubliceerd op de website van Geldvoorelkaar.nl en/of is volgeschreven: 100% van de succesfee.

Inspanningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer Geldvoorelkaar.nl om moverende redenen het project terugtrekt en herpubliceert. 

Vervroegde aflossing
De voorwaarden voor vervroegde aflossing worden door de crowdfundingbeoordelaar met u afgestemd. De afspraken omtrent vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de Pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Algehele vervroegde aflossing is eveneens boetevrij. Per (deel)aflossing worden administratiekosten ad € 295,- excl. BTW in rekening gebracht.

Bij de overige leenvormen zijn deelaflossingen in principe niet mogelijk. Uitsluitend algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden rente en administratiekosten ad € 495,- excl. BTW.

Maatwerkafspraken zijn bespreekbaar met uw crowdfundingbeoordelaar.

Herziening leenvoorwaarden
Wanneer de oorspronkelijke leenvoorwaarden worden aangepast, zoals beschreven in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, brengt Geldvoorelkaar.nl administratiekosten in rekening. Deze bedragen 1% van de nog uitstaande leensom, met een minimum van € 495,- excl. BTW.