Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder

Tarieven geldnemers

download tarievenblad

 

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

Aanmaken van een 'Mijn Geldvoorelkaar' account en het indienen van een leenaanvraag

Gratis

Begeleiding en ondersteuning door Geldvoorelkaar.nl tijdens uw crowdfundingcampagne

Gratis

Beoordeling van uw leenaanvraag - Goedkeuring

Zie tekst onder "Publicatiekosten"

Beoordeling van uw leenaanvraag - Afwijzing

Gratis

Publicatiekosten

Vanaf € 349,-

Publicatie op de Homepage

Gratis

Marketing via communicatiekanalen Geldvoorelkaar.nl

Gratis

Succesfee bij totstandkoming van uw lening

Vanaf 0,5%, afhankelijk van de looptijd en leenvorm. Zie de tekst onder 'Succesfee'.

Rente over uw lening

In overleg met u bepaald

Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening

Gratis

Commerciële mailings aan uw investeerders via Geldvoorelkaar.nl

Gratis

 

PUBLICATIEKOSTEN

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van publicatie. Indien een aanvraag voor een lening onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Tot       € 100.000,-

€ 349,-

Van      € 100.000,- tot € 125.000,-

€ 349,- tot € 374,-

Van      € 125.000,- tot € 150.000,-

€ 374,- tot € 399,-

Van      € 150.000,- tot € 175.000,-

€ 399,- tot € 424,-

Van      € 175.000,- tot € 200.000,-

€ 424,- tot € 449,-

Van      € 200.000,- tot € 225.000,-

€ 449,- tot € 474,-

Van      € 225.000,- tot € 250.000,-

€ 474,- tot € 499,-

Vanaf  € 250.000,-

€ 499,-

Inschrijvingsduur (publicatie op de website):

  • U heeft de mogelijkheid tot 14 dagen gratis openstelling voor uw eigen netwerk in een afgeschermde omgeving.
  • Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden.
  • Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen.

SUCCESFEE

De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder. Over het eventuele depotbedrag wordt géén succesfee berekend.

Leenvorm

Succesfee*

Mogelijke looptijden

Minimaal leenbedrag

Annuïtaire lening

Eenmalige fee van 1,25% plus 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

6 - 120 maanden

€ 25.000,-

Groeilening

Eenmalige fee van 1,25% plus 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

6 - 78 maanden, waarvan een aflossingsvrije periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden

€ 50.000,-

Aflossingsvrije lening

Eenmalige fee van 0,5% per maand looptijd, met een maximum van 5% over het leenbedrag, dat wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

3 - 60 maanden

€ 25.000,-

 

Flexlening

Eenmalige fee van 1,25% plus 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

6 - 120 maanden

€ 25.000,-

Vastgoedlening

Eenmalige fee van 2,8% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom, plus

0,25% per jaar looptijd over het initiële leenbedrag, dat per maand in rekening wordt gebracht.

6 - 120 maanden

€ 50.000,-

Duurzame vastgoedlening

 

 

Eenmalige fee van 2,5% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom, plus

0,25% per jaar looptijd over het initiële leenbedrag, dat per maand in rekening wordt gebracht

6 - 120 maanden

 

 

€ 50.000,-

 

 

* Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

OVERIGE KOSTEN

Kosten die gemaakt worden om de lening tot stand te kunnen laten komen - voor o.a. notaris, taxatie en extern advies - zijn voor rekening van de aanvrager.

SPECIALE SITUATIES

Inspanningskosten

In sommige gevallen wordt een aanvraag in een later stadium van het proces door de aanvrager zelf teruggetrokken. Geldvoorelkaar.nl rekent in deze gevallen inspanningskosten in plaats van een succesfee.

●        In geval van annulering nadat de aanvraag reeds is goedgekeurd voor publicatie: € 1.500,-.

●        In geval van annulering vanaf het moment dat de aanvraag reeds is (voor)gepubliceerd op de website van Geldvoorelkaar.nl en/of is volgeschreven: 100% van de succesfee.

Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer een project niet volgeschreven is binnen de gestelde termijn van 30 dagen, of wanneer Geldvoorelkaar.nl om moverende redenen het project terugtrekt en herpubliceert. 

Vervroegde aflossing

Per propositie worden de voorwaarden voor vervroegde aflossing afgestemd met de geldnemer. De afspraken rond vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij een Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Algehele vervroegde aflossing is na een overeengekomen minimale renteperiode eveneens boetevrij mogelijk. Per (deel)aflossing worden administratiekosten ad € 295,- excl. BTW in rekening gebracht.

Bij de overige leenvormen zijn deelaflossingen in principe niet mogelijk. Algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden boeterente en administratiekosten ad € 495,- excl. BTW. Maatwerkafspraken zijn bespreekbaar met uw crowdfundingbeoordelaar.

Herziening leenvoorwaarden

Wanneer de oorspronkelijke leenvoorwaarden worden aangepast, zoals beschreven in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, brengt Geldvoorelkaar.nl administratiekosten in rekening. Deze bedragen 1% van de nog uitstaande leensom, met een minimum van € 495,- excl. BTW.