Crowdfunding opent de zorgvastgoedmarkt voor particuliere beleggers

08-08-2023

Crowdfunding van vastgoed in het algemeen en van zorgvastgoed in het bijzonder is de laatste jaren enorm gegroeid. Bovendien verwacht men dat die groei zich onverminderd zal voortzetten en in het geval van zorgvastgoed zelfs nog zal gaan versnellen. Dat betekent dat steeds meer particuliere beleggers kunnen gaan profiteren van deze zeer interessante zorgvastgoedmarkt. Waarom is zorgvastgoed zo aantrekkelijk voor beleggers en welke rol speelt crowdfunding daarbij?

Wat is zorgvastgoed?
Zorgvastgoed omvat zowel ziekenhuizen, klinieken als woonzorgcentra. Kortom alle onroerende zaken met zorgdoeleinden. De snelle vergrijzing van de bevolking en het overheidsbeleid doen de vraag naar zorgvastgoed enorm stijgen.

  • Vergrijzing: De snelst groeiende bevolkingsgroep zijn mensen boven de 60. Er wordt verwacht dat deze groep de komende 20 jaar met 50% in omvang zal toenemen. Verreweg het grootste deel van hen woont (met steun van wijkverpleging) nog thuis.
  • Het overheidsbeleid: Het streven naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger staat centraal in het Nederlandse zorgstelsel. Dat betekent zo lang mogelijk thuis wonen waarbij de ouderen eigen regie over hun situatie houden. Daarvoor zijn aangepaste woningen nodig, ondersteund door technologie)

Waarom is zorgvastgoed interessant voor particuliere beleggers?
Wij hebben al gezien dat zorgvastgoed een sterke groeimarkt is. De vraag is enorm en dat zorgt voor opwaartse prijsdruk. Dat maakt het makkelijker om een aantrekkelijk direct rendement te maken op de investering. Bovendien is de kans zeer groot dat er ook een behoorlijk indirect rendement kan worden gerealiseerd door de waardestijging van het onroerend goed. Daar komt nog bij dat de risico's zeer laag zijn omdat langdurige huurovereenkomsten met solide huurders worden afgesloten. Zorginstellingen zijn solvabele huurders die zelf ook weer huur- en zorgcontracten afsluiten met de bewoners/patiënten. Mocht er onverhoopt toch nog een probleem ontstaan, dan zijn er genoeg partijen in de markt die de plaats in kunnen nemen van de insolvabele zorginstelling. (de zorg voor de ouderen mag niet onderbroken worden) Tenslotte staat de zorgvastgoedmarkt los van het wel en wee in de economie. De zorgbehoefte is het resultaat van de vergrijzing en trekt zich niets aan van de conjuncturele schommelingen. Er is al een enorm tekort aan zorgwoningen (>30.000) en de prognose is dat in 2040 het tekort verder zal oplopen naar ruim 50.000 zorgwoningen. Het aantal 65-80 jarigen in Nederland zal dan gestegen zijn tot 3,2 miljoen!

Hoe helpt crowdfunding de kleine beleggers te investeren in zorgvastgoed?
Nog niet zolang geleden werd praktisch uitsluitend in zorgvastgoed belegd door institutionele beleggers en beursgenoteerde vastgoedfondsen. Slechts een enkel besloten fonds richtte zich met bescheiden projecten op particuliere beleggers. Daar is nu verandering in gekomen. De sterk toenemende vraag naar woonzorgcentra en de gunstige rendementsverwachtingen trekken steeds meer projectontwikkelaars aan. Zij zijn vooral ook geïnteresseerd in de kleinere projecten die vaak mogelijk zijn door bestaand vastgoed her te bestemmen. En hier komt zakelijke crowdfunding in beeld. Wij zien namelijk dat de financiering van dit soort projecten in toenemende mate loopt via de inzet van ons crowdfundingsplatform Geldvoorelkaar.nl.

Wij bieden zowel de ontwikkelaars als de beleggers een ‘marktplaats’ waarbij zij elkaar op een efficiënte manier kunnen vinden. Ons ervaren team van deskundigen kan die projecten snel screenen en op een overzichtelijke manier presenteren. In overleg kiest de ontwikkelaar voor de beste financieringsvorm waarbij beleggers een marktconforme beloning voor het geïnvesteerde bedrag kunnen verwachten. Het goed geoliede crowdfundingsproces zorgt voor tevreden deelnemers. Zo krijgt de projectontwikkelaar snel de benodigde financiering en de belegger een aantrekkelijk rendement dat past bij het risicoprofiel van het project. Crowdfunding van zorgvastgoed zorgt voor een stabiele beleggingscategorie die voorheen niet beschikbaar was voor particuliere beleggers. Bovendien wordt met deze innovatieve financieringsvorm een groot maatschappelijk belang gediend.

Meer informatie over zorgvastgoed of de financiering van een object? Neem contact op met Fred van der Stappen, bestuurder van Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren.nl via info@geldvoorelkaar.nl of door te bellen met 085 – 2733 465.