Tarieven geldnemers

Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van No cure, No pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor u kunnen betekenen.

Hieronder vindt u de tarieven voor geldnemers. U kunt het overzicht ook downloaden als PDF

 

✔ No cure, No pay

Diensten van Geldvoorelkaar.nl

Dienst van Geldvoorelkaar.nl Tarief
Aanmaken van een 'Mijn Geldvoorelkaar' account en het indienen van een leenaanvraag. Kosteloos
Begeleiding en ondersteuning door Geldvoorelkaar.nl tijdens uw crowdfundingcampagne. Kosteloos
Beoordeling van uw leenaanvraag - Goedkeuring Zie tekst onder 'Publicatiekosten'
Beoordeling van uw leenaanvraag - Afwijzing Kosteloos
Publicatiekosten Vanaf € 349,-
Publicatie op de Homepage van Geldvoorelkaar.nl Kosteloos
Marketing via communicatiekanalen Geldvoorelkaar.nl Kosteloos
Succesfee bij totstandkoming van uw lening Vanaf 1,5% afhankelijk van de looptijd en leenvorm.
Rente over uw lening In overleg met u bepaald
Kosten voor het opmaken van contracten € 400,-
Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening Kosteloos
Commerciële mailings aan uw investeerders via Geldvoorelkaar.nl Kosteloos

Publicatiekosten

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van publicatie. Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht: no cure, no pay.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Hoogte van de hoofdsom Publicatiekosten
Tot € 100.000,- € 349,-
Van € 100.000,- tot € 150.000,- € 374,-
Van € 150.000,- tot € 200.000,- € 424,-
Van € 200.000,- tot € 250.000,- € 474,-
Vanaf € 250.000,- € 499,-

Inschrijvingsduur

Inschrijvingsduur (publicatie op de website):

  • Gedurende 7 dagen volgt een openstelling voor uw eigen netwerk in een afgeschermde omgeving (de zgn. innercrowd publicatie). Het is mogelijk deze openstelling te verlengen tot 14 dagen. 
  • Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden.
  • Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 60 dagen opengesteld voor investeringen.

Succesfee

De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder. Over het Depotbedrag (1 of 2 Maandbedragen) wordt géén succesfee berekend. Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Up-front fee: eenmalig bedrag dat wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.
Periodieke fee: wordt betaald als onderdeel van de Maandbedragen.

 

Leenvorm Succesfee* Mogelijke looptijden Leenbedrag
Geldvoorelkaar24 Up-front:€ 750,-
+
Periodiek: 0,1% per maand over het leenbedrag
6 tot 60 maanden € 25.000 tot € 125.000
Annuïtaire lening Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag 6 - 120 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Groeilening Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag 6 - 78 maanden, waarvan een aflossingsvrije periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden Vanaf
€ 50.000,-
Aflossingsvrije lening Up-front: 0,5% per maand looptijd, met een maximum van 5% over het leenbedrag. 3 - 60 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Flexlening Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag. 6 - 120 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Vastgoedlening Up-front: 2,8% over het leenbedrag
+
Periodiek: 0,25% per jaar looptijd over het initiële leenbedrag
6 - 120 maanden Vanaf
€ 50.000,-
Duurzame vastgoedlening Up-front: 2,5% over het leenbedrag

+
Periodiek:
0,25% per jaar looptijd over het initiële leenbedrag

6 - 120 maanden Vanaf
€ 50.000,-

* Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Overige kosten en speciale situaties

Kosten van derden

Kosten die u maakt om de lening tot stand te laten komen – o.a. kosten van derden voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening. Ook de kosten voor het opmaken van de daarbij behorende contracten zijn voor eigen rekening.

Inspanningskosten

Het kan zijn dat u uw aanvraag in een later stadium van het proces terug wilt trekken. Geldvoorelkaar.nl rekent in deze gevallen inspanningskosten. Reeds door u betaalde publicatiekosten worden hierop in mindering gebracht.

  • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is goedgekeurd voor publicatie: € 1.500,-.
  • In geval u het publicatieadvies van Geldvoorelkaar.nl niet opvolgt en de aanvraag gedurende de Inschrijvingsduur eveneens niet conform dit publicatieadvies wenst aan te passen, waardoor de aanvraag niet volgeschreven wordt: € 1.500,-
  • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is (voor)gepubliceerd op de website van Geldvoorelkaar.nl en/of is volgeschreven: 100% van de succesfee.

Inspanningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer Geldvoorelkaar.nl om moverende redenen het project terugtrekt en herpubliceert. 

Vervroegde aflossing

De voorwaarden voor vervroegde aflossing worden door de crowdfundingbeoordelaar met u afgestemd. De afspraken omtrent vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de Pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten.

Bij de overige leenvormen zijn deelaflossingen in principe niet mogelijk. Versnelde aflossing is mogelijk met 10 maanden compensatierente. De rente is ten gunste van de investeerders.

De administratiekosten voor versnelde aflossing bedragen € 495,- excl. BTW. Maatwerkafspraken zijn bespreekbaar met uw crowdfundingbeoordelaar.

Herziening leenvoorwaarden

Wanneer de oorspronkelijke leenvoorwaarden worden aangepast, zoals beschreven in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, brengt Geldvoorelkaar.nl administratiekosten in rekening. Deze bedragen 1% van de nog uitstaande leensom, met een minimum van € 495,- excl. BTW.

Coronacrisis

Aanvullende regelingen voor ondernemingen die specifiek door de coronacrisis en/of maatregelen worden getroffen: In verband met de coronacrisis kunnen geldnemers kosteloos gebruik maken van de depotregeling (indien van toepassing voor de lening). Via de depotregeling is het mogelijk 1 of 2 maanden uitstel van aflossingen en rente aan te vragen. De regeling is kosteloos voor zowel de geldnemer als de investeerders.

Aanvullend kan in verband met de coronacrisis 3 maanden (per kwartaal) uitstel van aflossingen worden aangevraagd. De looptijd van de lening zal bij het inzetten van deze regeling 3 maanden worden verlengd. De rentebetalingen lopen gedurende de periode wel door en zullen worden uitgekeerd aan de investeerders. De eenmalige kosten voor de uitstelregeling zijn € 75,- (ex btw) per kwartaal. In normale omstandigheden zijn de eenmalige kosten voor het aanpassen van de leenduur en/of leencondities minimaal € 495,- ex btw, maar gezien de bijzondere omstandigheden zijn de kosten voor ondernemers geminimaliseerd tot eenmalig € 75,- ex btw. De verwerkingstijd van de aanvraag bedraagt gemiddeld 5 tot 10 werkdagen.

De regeling gaat in per aankomende incassomaand. Geldvoorelkaar.nl probeert met bovenstaande regelingen haar steentje bij te dragen aan de bijzondere omstandigheden waar veel ondernemers mee worden geconfronteerd. Voor ondernemers die gebruik maken van de regelingen zullen de incasso-opdrachten, de betaalschema's, de looptijd van de lening en de communicatie aan investeerders worden verzorgd om daarmee de ondernemer maximaal ontlasten.