Tips voor ondernemers over corona & liquiditeit

Het coronavirus beheerst wereldwijd het dagelijks leven. Ondernemers in veel sectoren worden hierdoor geraakt. Wat kunt u als ondernemer doen om liquiditeitsproblemen te beperken? En waar kunt u terecht voor vragen over het coronavirus en de gevolgen daarvan? Geldvoorelkaar.nl verzamelde tips en antwoorden van verschillende bronnen, die u hieronder kunt lezen.

Waar kunt u terecht voor uw vragen?

Voor vragen over uw lening bij Geldvoorelkaar.nl, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 085 -27 33 465 en per e-mail naar info@geldvoorelkaar.nl.

Voor vragen over het coronavirus en de gevolgen voor u als ondernemer, kunt u terecht bij het adviesteam van de overheid, dat bij de Kamer van Koophandel is opgericht. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117.

Voor vragen over de landelijke aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste informatie kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Dit staat er in de onderstaande verzamelde informatie:

1. Checklist Stichting MKB Financiering: concrete tips om liquiditeitsproblemen te beperken en om op korte termijn extra financiering en liquiditeit aan te trekken.

2. Q&A van ONL voor Ondernemers - informatie over het omgaan met besmette werknemers, werktijdverkorting en schade als gevolg van het coronavirus

3. Veelgestelde ondernemersvragen van KvK - Overzicht van de veelgestelde vragen over corona, de BMKB-regeling, personeel, schade en vergoedingen.

1. Stichting MKB Financiering: Checklist corona-liquiditeit

De Stichting MKB Financiering, waar Geldvoorelkaar.nl lid van is, publiceerde een checklist met 12 concrete tips voor ondernemers om op korte termijn aan extra financiering en liquiditeit te komen:

 1. Aangepaste cashflow forecasting – Hoewel de impact nog steeds moeilijk is in te schatten is het belangrijk om een realistische inschatting te maken. Zet voor de komende twaalf maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Een degelijke blik in de toekomst maakt eventuele knelpunten snel inzichtelijk en stelt u in staat daarop te anticiperen.
 2. Korting voor vroeg betalen – Bent u afhankelijk van enkele grote, vaste klanten, dan kan het lonen ze een korting te geven bij snelle betaling. Spreek met uw klanten af dat zij een korting krijgen op facturen die binnen een voor u gunstige termijn worden betaald. Dit is een dure oplossing, maar kan zorgen voor meer voorspelbaarheid en eerdere betaling.
 3. Periodieke facturering – Bij langlopende projecten kunt u wellicht afspraken maken over een maandelijkse of periodieke factuur. Zelfs als het bedrijf in kwestie een lange betaaltermijn hanteert, krijgt u na de eerste twee maanden toch maandelijks een geldbedrag binnen. Dit kan bij langlopende projecten gunstiger zijn dan een deel vooraf en een deel bij afronding.
 4. Aanbetalingen – Opdrachtgevers die liever niet maandelijks betalen voor langlopende projecten – omdat dit administratief meer werk is – zijn wellicht wel bereid te werken met een aanbetaling. Voorafgaand aan de werkzaamheden stuurt u een factuur voor, bijvoorbeeld, 30 procent van het totaalbedrag. Dit geeft u direct meer financiële ruimte. Het resterende bedrag wordt na oplevering gefactureerd.
 5. Debiteurenbeheer – Wacht niet met het nabellen van uw facturen totdat zij vervallen zijn. Als er een probleem is met een factuur dan wilt u daar niet pas achter komen als de betaling al verlaat is. Bel vóór vervaldatum om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant. Eventuele problemen kunt u dan nog voordat de factuur vervalt oplossen en zo alle bezwaren die tijdige betaling in de weg staan wegnemen.
 6. Voorraadbeheer – Voorraadhoudende ondernemingen kunnen hier hun grootste voordeel behalen. Houdt minder voorraad aan. Maak afspraken met leveranciers voor snelle levering. Ondernemers houden niet van “Neen-verkopen”. Maar wees realistisch: is het écht zó erg als je ooit eens niet direct kan leveren?
 7. PO-nummers – Veel grote bedrijven werken met PO-nummers (inkoopnummers). Heeft u net een project afgerond, dan is het niet prettig om nog twee weken te moeten wachten op een PO-nummer, en vervolgens nog zestig of negentig dagen te moeten wachten op de betaling. Vraag een PO-nummer dan ook ruim voor afronding van de opdracht aan. Of nog beter: voorafgaand aan de opdracht. Het maakt daarbij niet uit of er wordt gewerkt met een betaling in één keer, aanbetalingen of periodieke facturen. Soms is het mogelijk om één PO-nummer te krijgen voor elke factuur.
 8. Maak gebruik van de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) regeling – Zzp’ers kunnen geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. De BBZ-regeling biedt een uitkomst voor de verloren inkomsten van zzp’ers. Deze is aan te vragen bij de gemeente waar een zzp’ers is ingeschreven. Ondersteuning hiervoor wordt geleverd door Stichting 155 Help een bedrijf
 9. Bel met het opgerichte adviesteam van de KvK – De overheid heeft een speciaal adviesteam opgericht bij de KvK om alle vragen van ondernemers omtrent het coronavirus te beantwoorden. Hier kun je als ondernemer worden doorverwezen naar andere organisaties om geholpen te worden bij de economische gevolgen van het coronavirus. Zij zijn bereikbaar via 0800-2117.
 10. Werk met voorwaartse financiering (factoring) – Kan uw bedrijf het zich niet veroorloven om lang te wachten op geld, bijvoorbeeld omdat u vanwege de corona-crisis acuut minder inkomsten heeft en wel personeelslasten heeft die elke maand moeten worden betaald? Dan is voorfinanciering ofwel factoring een verstandige keuze. Bij voorfinanciering worden al uw facturen binnen 24 uur na te zijn verstuurd, voor een deel of geheel voorgeschoten. Is de factuur uiteindelijk door uw klant voldaan, dan volgt het resterende deel. Zo heeft u te allen tijde beschikking over cash.
 11. Maak gebruik van overbruggingsfinanciering (korte termijn krediet) – Er zijn nieuwe mkb financiers die op basis van omzet over de rekening, pin transacties of inlezen van de administratie zeer snel kredieten kunnen verstrekken met beperkte looptijd (6-24 maanden). Dit kan een ideale manier zijn om snel liquiditeit te creëren.
 12. Structurele werkkapitaalfinanciering – Een werkkapitaalfinanciering is voor veel bedrijven een logische bron van financiering. Niet alleen banken, maar ook de nieuwe financiers (waaronder ook crowdfunding platforms) bieden gerichte mogelijkheden om het werkkapitaal te financieren. 

Bron: Stichting MKB Financiering

2. ONL voor Ondernemers: Q&A Coronavirus

ONL voor Ondernemers stelde een 'Question and Answer' op voor ondernemers, die u hieronder kunt lezen. 

Mijn werknemers zitten gedwongen thuis. Waar kan ik deze personeelskosten verhalen?


Sommige buitengewone gebeurtenissen vallen niet onder het normale ondernemersrisico, zoals het coronavirus. In die omstandigheden heb je misschien tijdelijk onvoldoende werk binnen je bedrijf voor al je werknemers. Dan kunnen werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Eerst moet je dan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het UWV.

Wij vragen in ons position paper ook aandacht voor een tijdelijke spreiding van de omzetbelasting en overige belastingafdrachten. Ondernemers hebben namelijk ademruimte nodig. Bedrijven waar een faillissement dreigt moeten financieel ondersteund worden. België bewandelt inmiddels een soortgelijke route.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

De Rijksoverheid maakt een beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus.

Wij moeten extra personeel inhuren om de vragen over Corona te beantwoorden hoe kunnen wij hiermee omgaan?

Houd je liquiditeit, en vooral de kosten die ja maakt, goed in de gaten. Stichting MKB Financiering heeft samen met ONL een whitepaper gemaakt met 12 tips aan ondernemers op het gebied van liquiditeit. Je vindt deze hier.

Als uitzendbureau, voor wereldwijde evenementen, hebben wij veel last van events die op het laatste moment gecanceld worden. Nu zijn we vanwege de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans ook nog verplicht onze uitzendkrachten uit te betalen. Is daar geen uitzondering voor te maken?

Als het aan ONL ligt maakt de regering een uitzondering. Het verloop van het coronavirus is namelijk onvoorspelbaar. Bedrijven kunnen vaak niet langer dan 24 uur vooruit plannen. Sommige WAB-regels, zoals roep een oproepkracht minimaal vier dagen van te voren op, zijn nu onwerkbaar. Denk aan de zorg en de evenementen- en horecabranche. Schort deze regeling tijdelijk op. Dit brengen wij specifiek bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de aandacht.

Een medewerker is besmet. Moet je dan je bedrijf sluiten? En waar moet je dan rekening mee houden?

In geval van besmetting kan de lokale of nationale overheid besluiten individuele bedrijven te sluiten. Dit valt onder het ondernemersrisico. De belangrijkste maatregelen die je op dat moment kunt nemen vindt je op de website het RIVM .

Wat kun je zelf doen tegen coronabesmetting?

 • Geen handen schudden en vermijd ook ander lichamelijk contact.
 • Handen regelmatig en grondig wassen (wasinstructie RIVM).
 • Nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papierenzakdoekjes en gooi die weg na eenmalig gebruik.

Heeft een medewerker verkoudheidsklachten of koorts, neem dan de volgende stappen:

 • Laat de medewerker thuis werken
 • Contact beperken met anderen
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.

Een van mijn medewerkers komt terug van vakantie uit een gebied waar veel besmettingen zijn. Kan ik mijn medewerker de toegang tot het werk weigeren?

Zolang je personeelslid geen ziekteverschijnselen heeft, is er volgens het RIVM geen reden medewerkers te weren van de werkvloer. Ook als zij terugkomen van een reis uit risicogebieden. Laat werknemers wel contact opnemen met de huisarts om te kijken of zij wellicht besmet zijn. Dit verandert als een teruggekeerde medewerker ziekteverschijnselen heeft. Het RIVM vraagt mensen die in gebieden zijn geweest en verkoudheidsklachten of koorts hebben niet naar het werk te gaan en andere mensen te mijden. Het instituut noemt die maatregel ‘social distancing’. Mensen die direct in contact zijn geweest met een besmet persoon worden kunnen ook in quarantaine worden geplaatst. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen in deze gevallen vindt je op de website het RIVM.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie  ziek is geworden? En/0f in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Jouw werknemer is ziek en dus moet je in principe het loon doorbetalen. De dagen die jouw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico.

Wat kan ik doen als de beperkingen aanhouden?

Probeer een inschatting van de schade te maken. Kun je bijvoorbeeld op tijd je product of dienst leveren? Controleer je lopende contracten. Ga na bij welke partij de aansprakelijkheid ligt. Wanneer je een goede regeling voor overmacht (force majeure) in je contract hebt, ben je doorgaans niet aansprakelijk voor de schade bij de klant. Wanneer je deze clausule niet hebt opgenomen, moet de aansprakelijkheid in het toepasselijk recht opgezocht worden. Dit kan het Nederlands recht zijn, maar ook het Chinese recht of het recht van het land waar je klant gevestigd is.

Bron: ONL voor Ondernemers

3. Kamer van Koophandel: Veelgestelde vragen over corona

De BMKB-C-regeling

1. Wat is de BMKB-C-regeling en wanneer gaat die regeling in?

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Met de openstelling komt volgens het kabinet direct 300 miljoen euro ter beschikking van ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. De verruiming is onderdeel van het al eerder aangekondigde pakket maatregelen. Meer informatie over de regelingen vind je hier.

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK noemt de verruiming ‘essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers’.

2. Welke voorwaarden gelden voor de BMKB-C-regeling en hoe kom ik in aanmerking?

Het aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB normaal gesproken bij RVO, maar om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn: 1) Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode. 2) Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • de toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Voor meer informatie bel je met het KVK Adviesteam 0800 2117.

Personeel

3. Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel?

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.
Meer informatie over de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vind je op Ondernemersplein  en op Het coronavirus: check hier je regelingen.

Zzp'ers en corona

4. Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Je leest meer over deze tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers op de pagina: Het coronavirus: check hier je regelingen.

5. Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Overige vragen

6. Wat zijn de opties voor horecaondernemers nu ze tot 6 april dicht moeten blijven?

Horecaondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te maken hebben gebruikmaken van de BMKB-C-regeling (zie vraag 1 en 2). Ook kunnen ze om uitstel van betaling vragen/verlaging voorlopige aanslag van belastingen verzoeken bij de Belastingdienst. Meer informatie over de regelingen staat hier.
Zzp’ers kunnen een beroep doen op het de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers.

Wat zijn de regels voor horecaondernemers?

Tot en met maandag 6 april moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Hotels hoeven niet dicht, bars en restaurants in hotels wel. Roomservice is dan wel weer toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen dus ook openblijven.

Het is wel toegestaan klanten te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag je eten bezorgen. Meer informatie over de sluiting van de horeca vind je op de site van de Rijksoverheid.

7. Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?

Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor een bedrijfscontinuïteitsplan.

8. Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein.

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.
Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

9. Stelt de ARBO-dienst eisen aan mij als werkgever, als mijn medewerkers thuis moeten werken?

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen jouw bedrijf. Het is in normale omstandigheden verstandig om jouw thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet je helpen de werkplek aan te passen.

10. Welke maatregelen neemt de overheid om het virus te bestrijden en ondernemers bij te staan?

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

11. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Personeel

Als je personeel ziek thuis zit ben je verplicht loon door te laten betalen. Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplichting. Is je werknemer door ziekte niet in staat te werken? Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let op: als je werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Persoonlijk

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

12. Kan ik mijn bedrijf in de toekomst verzekeren tegen uitbraken als het corona-virus?

Naar verwachting zullen de verzekeraars de uitbraak van een pandemie, zoals nu het coronavirus, in de voorwaarden van de verzekering uit (gaan) sluiten.

13. Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet je contact opnemen met je reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt je contact opnemen met je verzekeraar.

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kun je hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook je gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

14. Wat zijn de regels voor begrafenissen?

Uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken gaan door, maar het gezelschap mag uit niet meer dan 30 personen bestaan, meldt branchevereniging BGNU. Thee en koffie worden niet geschonken en er is er geen nazit. Er vindt zo weinig mogelijk fysiek contact plaats.

15. Mogen kappers, nagelsalons e.d. openblijven?

Ja, zij hoeven hun deuren niet te sluiten. Wel adviseert de overheid waar mogelijk 1,5 meter of twee armlengtes afstand te houden. Branchevereniging ANKO voegt daaraan toe dat de keuze aan de ondernemer zelf is, aangezien 1,5 afstand bewaren onmogelijk is met deze beroepen. De organisatie heeft een lijst met voorzorgsmaatregelen samengesteld.

Bron: Kamer van Koophandel

4. Handige websites

Hieronder vindt u enkele handige websites, waarop u informatie kunt vinden over het coronavirus voor ondernemers.

Stichting MKB Financiering Informatie en blogs over corona en alternatieve financiering
Coronaloket KvK Contact met en informatie van Coronaloket Kamer van Koophandel
ONL voor Ondernemers Q&A over Coronavirus
Rijksoverheid Maatregelen kabinet voor ondernemers toegelicht
Belastingdienst Maatregelen Belastingdienst voor ondernemers toegelicht