Investeerders

Degene die geld toezegt en investeert in projecten, heet 'investeerder'. Wat kan de investeerder verwachten? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over investeren via Geldvoorelkaar.nl.

Mijn account

Hoe kan ik mij inschrijven als investeerder bij Geldvoorelkaar.nl?

Om te kunnen investeren in projecten via Geldvoorelkaar.nl, dient u eerst een account aan te maken. U kunt een account aanmaken via de pagina Registreren.

Waar vind ik het effectieve rendement van mijn portefeuille terug?

U kunt het jaarlijkse rendement van uw portefeuille inzien onder Mijn Statistiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Bruto rendement, Bruto rendement na aftrek fee en Netto rendement (na aftrek fee en achterstand).

Waar vind ik de leenovereenkomsten van de projecten waarin ik investeerde?

U kunt de overeenkomst/betaalschema inzien onder Mijn projecten. Vervolgens kiest u voor Bekijk project. Onder het kopje Mijn investering vindt u het betaalschema.

Investeren

Waarom moet ik mijn investering direct overboeken?

Wanneer u investeert in een project naar keuze, vragen wij u om het investeringsbedrag direct over te maken vanuit uw Wallet. Dit zorgt voor een soepel verloop van het fundingproces. Uw investering wordt direct rentedragend wanneer het project 100% is volgeboekt. Het is belangrijk dat er voldoende saldo in uw Wallet staat om uw investering direct te kunnen afronden.

Ik wil bijstorten op een project. Kan dat?

Ja. Zolang het project nog niet gesloten is, kunt u een toegezegde investering verhogen. Daarvoor dient u een extra investering en betaling te doen. Bij de afronding van het project worden alle investeringen van hetzelfde account samengevoegd.

Hoe krijg ik mijn geld terug als het project niet start?

Als het project niet start dan geeft Geldvoorelkaar.nl dat door aan OPP. Zij storten uw betaling dan zo spoedig mogelijk terug in uw wallet.

Wie kunnen er investeren?

Investeerders via Geldvoorelkaar.nl dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • Investeerders kunnen een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (zakelijk) zijn.
 • De investeerders is handelingsbekwaam en niet onder curatele gesteld.
 • De (beroeps)werkzaamheden van de investeerder moeten anders zijn dan het verstrekken van leningen aan consumenten.
Hoeveel mag ik maximaal investeren?

Er gelden geen maximale investeringslimieten. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren u om uw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Waarom moet ik een investeringsovereenkomst tekenen?

Omdat u een contract aangaat met de projecteigenaar van het project waarin u investeert, vragen wij u eenmalig om een investeringsovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst wordt middels uw klantnummer gekoppeld aan de overeenkomsten lening van de projecten waarin u heeft geïnvesteerd. Zonder deze overeenkomst kunnen wij uw investering niet afwikkelen. 

Hoe lever ik mijn documenten conform de AVG regelgeving aan?

In verband met de bescherming van de privacy van onze investeerders, vragen wij u om de documenten zonder herkenbaar BSN (burgerservicenummer) en herkenbare pasfoto aan te leveren. Het BSN en de pasfoto verbergen kan op verschillende manieren. De meest voorkomende manieren bespreken we hieronder. 

De KopieID-app
De KopieID-app is een app van de overheid, die je kunt downloaden via de Apple Store of de Google Play Store. Als je de KopieID-app hebt gestart, leidt de app je automatisch door het proces. Je maakt een foto met de app en brengt hierop de gewenste wijzigingen aan. Sla het document op met een duidelijke en herkenbare naam, waarna het kan worden verzonden.

Microsoft Edge
Om je BSN te verbergen met behulp van Microsoft Edge ga je als volgt te werk:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als PDF-bestand.
 2. Klik met je rechtermuisknop op het PDF bestand en kies voor “Openen met”.
 3. Selecteer “Microsoft Edge”, het bestand wordt geopend in Microsoft Edge.
 4. Ga in de werkbalk (bovenin) naar de optie “Tekenen”.
 5. Klik op het uitrolmenu (pijltje omlaag). Kies uit het kleurenpalet de kleur zwart.
 6. Kies bij het schuifbalkje "Dikte" de gewenste dikte van de lijn.
 7. Zet een streep door het BSN in je document om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 8. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 

Fotobewerkingsprogramma
Ook in een fotobewerkingprogramma, zoals Photoshop of Paint, kun je je BSN verbergen. Dat doe je als volgt:

 1. Maak een kopie van het document en sla dit op als JPG- of PNG-bestand.
 2. Open het bestand in het gewenste fotobewerkingsprogramma.
 3. Kies een optie zoals bijvoorbeeld “Vormen” (dit kan per programma verschillen). Het gaat in ieder geval om de mogelijkheid om zelf een vorm zoals een rechthoek te kunnen tekenen.
 4. Kies voor een zo donker mogelijke kleur. 
 5. Plaats de vorm over het BSN om deze te verbergen. Het nummer mag niet meer leesbaar zijn.
 6. Sla het document op met een duidelijke naam waaruit blijkt om welk document het gaat. 
Is investeren anoniem?

Ja, investeren is standaard anoniem. In de overeenkomsten tussen projecteigenaren en investeerders zullen de persoonlijke gegevens van een investeerder niet openbaar worden gemaakt. Een projecteigenaar kan niet zonder toestemming van de investeerders toegang krijgen tot de persoonsgegevens van zijn/haar investeerders.

Heb ik garantie op mijn investering?

Nee. Geldvoorelkaar.nl kan nooit de nakoming garanderen. Geldvoorelkaar.nl screent alle aanvragen om overcreditering en daarmee betaalproblemen te voorkomen. Ook werken we samen met een incassobureau om uw belangen te behartigen.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij het doen van een investering?

Per investering betaalt u een percentage over uw investeringsbedrag aan Geldvoorelkaar.nl. De hoogte van het percentage hangt af van de leenvorm en de looptijd van de lening.

De actuele tarieven vindt u op onze pagina Tarieven investeerders.

ECSP vergunning

Wat is ECSP?

Nederlandse crowdfundingplatforms zijn vergunningplichtig als gevolg van regelgeving op Europees niveau (ECSP). ECSP staat voor ‘European Crowdfunding Service Providers’. Geldvoorelkaar.nl valt als crowdfundingplatform onder deze wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving, behorende bij de EU Crowdfundingverordening, bevordert onder andere een hoog beschermingsniveau van investeerders. ESMA, de Europese autoriteit, en AFM, de Nederlandse autoriteit houden hier toezicht op.

De volledige verordening is hier te lezen.

 

Wat is KYC: Know Your Customer?

Financiële ondernemingen, zoals Geldvoorelkaar.nl, hebben de verplichting een goed ‘Ken Uw Klant’ beleid te voeren. Op Geldvoorelkaar.nl rust namelijk de verplichting te voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. In Nederland is deze verplichting vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) en uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Door dit ‘Ken Uw Klant’ beleid, ook wel bekend onder ‘Know Your Customer’ of ‘KYC’ kan Geldvoorelkaar.nl haar klanten leren kennen, deze klanten identificeren, controleren en bijbehorende risico’s inschatten. Het doel van dit proces is om de herkomst en locatie van geld inzichtelijk te krijgen, ter voorkoming van het onbewust en onbedoeld faciliteren van het platform bij bijvoorbeeld witwaspraktijken, terrorismefinanciering en (belasting)fraude. Met behulp van het KYC-proces kunnen criminele activiteiten snel en tijdig worden opgespoord.

Wat betekent dit voor u?

Door de veranderingen als gevolg van de Europese Crowdfundingverordening betekent dit voor bestaande investeerders dat er een nieuwe investeringsovereenkomst wordt aangegaan. Iedere investeerder zullen wij hierdoor (opnieuw) registreren.

Wat houdt het KYC-proces in?

Tijdens het proces doorloopt u verschillende stappen, waarbij u onder meer wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen en u te identificeren door middel van iDIN of een geldig identiteitsbewijs. Verder wordt u gevraagd een toelatingskennistest en een simulatietoets in te vullen. Dat laatste wordt gevraagd om vast te stellen of u als ‘onervaren investeerder’ of ‘ervaren investeerder’ wordt gekwalificeerd (hierover vertellen we meer bij de overige FAQ onderdelen). Dit proces vindt digitaal plaats in uw ‘Mijn Geldvoorelkaar.nl’ omgeving. Wij maken dit proces zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is: Impact maken op het MKB en daarbij een aantrekkelijk rendement behalen.

Ik kies ervoor om het KYC-proces niet in te vullen, welke gevolgen heeft dit?

U bent niet verplicht om het KYC-proces te doorlopen. Het gevolg is echter wel dat u hierdoor niet meer kunt investeren in nieuwe projecten. Uw huidige investeringen blijven toegankelijk. Uitbetalingen van uw huidige investeringen worden zoals gebruikelijk rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

Wat is iDIN?

iDIN is een dienst van banken waarmee op een veilige en vertrouwde manier uw identiteit snel vastgesteld kan worden. Zij doen dit op basis van uw rekeningnummer. iDIN kost geen geld voor u als gebruiker.

Wie is betaaldienstverlener OPP?

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese wetgeving is dat een crowdfundingplatform zelf geen betaaldienstverlening mag verlenen. Geldvoorelkaar.nl is voor de betaaldienstverlening de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP is de externe betaaldienstverlener die, in opdracht van Geldvoorelkaar.nl, het Know Your Customer proces en de betalingen beheert. Zij hebben hiervoor alle benodigde vergunningen en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Heeft OPP inzicht in mijn bankrekening?

Nee, OPP heeft geen inzicht in uw bankrekening.

Wat doet OPP met mijn gegevens?

OPP voert in opdracht van Geldvoorelkaar.nl werkzaamheden uit om u als klant te kunnen accepteren. We delen daarom een aantal gegevens met OPP. U verstrekt zelf aanvullende gegevens. OPP controleert en beoordeelt die gegevens. De gegevens die OPP namens Geldvoorelkaar.nl verwerkt zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Geldvoorelkaar.nl.

Voor het uitvoeren van betaaltransacties is OPP verantwoordelijk. In de Privacyverklaring van OPP is opgenomen welke gegevens door hen verwerkt worden.

Ik heb een buitenlands identiteitsbewijs. Kan ik dat gebruiken om mij aan te melden?

Ja. Nagenoeg elk buitenlands identiteitsbewijs is te gebruiken voor identificatie bij OPP. Zorg altijd voor een scherpe foto of scan.

Ik heb twee identiteitsbewijzen uit verschillende landen. Welke moet ik gebruiken?

Als u beschikt over een identiteitsbewijs uit verschillende landen, en een daarvan is uit Nederland, dan gebruikt u het Nederlandse identiteitsbewijs.

Mijn identiteitsbewijs is niet meer geldig. Kan ik mij registreren?

Nee. Helaas is dat niet mogelijk. Voor een acceptatie als klant bij Geldvoorelkaar.nl en OPP is altijd een geldig identiteitsbewijs nodig.

Kan ik ook een kopie paspoort gebruiken die gemaakt is met de KopieID app?

Ja dat kan. Mits de gegevens op het identiteitsbewijs leesbaar zijn. U kunt hierbij uw pasfoto en BSN nummer afschermen. Het documentnummer moet altijd zichtbaar zijn. Wij verwijderen, na verwerking altijd het identiteitsbewijs.

Waarom moet ik met iDEAL een 1-cent betaling doen?

Met deze betaling wordt de tegenrekening vastgesteld en de overeenkomst bevestigd. Dit is het bankrekeningnummer waarop alle betalingen worden gedaan. Deze bankrekening moet op uw naam staan. Betalingen vanaf een andere bankrekening zijn niet toegestaan.

Waarom kan ik geen spaarrekening gebruiken?

Een spaarrekening is niet geschikt voor ‘dagelijks’ betalingsverkeer. Zo is het niet mogelijk om iDEAL-betalingen te doen of om een incasso te gebruiken met een spaarrekening.

Ik heb alleen een en/of rekening. Kan ik dan ook klant worden?

Ja, dat kan. Belangrijk is dan dat de eerstgenoemde op de en/of rekening geïdentificeerd kan worden. De tweede naam valt namelijk soms weg. In dat geval kan aanvullende informatie gevraagd worden.

Wat gebeurt er met investeringen gedaan voor 1 april 2023?

Hiervoor verandert er niets. Investeringen gedaan voor 1 april 2023 en het hierbij behorende betalingsverkeer worden afgehandeld conform de werkwijze die voor 1 april 2023 van kracht was. Uitbetalingen verlopen dus via Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.

Wat is een toelatings- en kennistest?

De Europese verordening voor crowdfunding dienstverleners schrijft voor dat, alvorens (aspirant)investeerders in crowdfundingprojecten kunnen investeren, zij eerst een toelatings- en kennistest moeten afleggen. Hiermee worden de ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie van (aspirant)investeerders in kaart gebracht. Ook worden hiermee het basisinzicht in de risico's verbonden aan het beleggen in het algemeen, alsmede aan het beleggen in crowdfundingprojecten in het bijzonder in kaart gebracht.

De regelgeving stelt dat deze informatie om de twee jaar opnieuw moet worden opgevraagd bij investeerders.

Waarom moet ik een toelatings- en kennistest doen?

Wij vinden het belangrijk dat investeerders een weloverwogen keuze maken voor een investering in een crowdfundingproject. Voordat u uw investering definitief maakt, vragen wij u daarom deze toelatingstest te doorlopen, zodat u goed geïnformeerd uw investering kunt afronden en dit project mede mogelijk kunt maken. De toets behandelt de ervaring en de beleggingsdoelstellingen van de investeerder.

Wat is een simulatietoets?

De Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners stelt in Artikel 21 dat, alvorens (aspirant)investeerders in crowdfundingprojecten kunnen investeren, zij eerst een procedure moeten doorlopen om het vermogen om verlies te dragen te simuleren. Hiermee worden het basisinzicht in de risico's verbonden aan het beleggen in het algemeen, evenals het investeren in crowdfundingprojecten in het bijzonder in kaart gebracht.

Op grond van de regelgeving moet de simulatie om het vermogen om verlies te dragen jaarlijks worden herhaald.

Waarom moet ik een simulatietoets doen?

Geldvoorelkaar.nl vindt het belangrijk dat investeerders een weloverwogen keuze maken voor een investering in een crowdfundingproject. Voordat u uw investering definitief maakt, vragen wij u daarom deze simulatietoets te doorlopen. De toets behandelt de financiële situatie van de investeerder. 

Waar vind ik de resultaten van de toelatingskennistest en simulatietoets?

Na het afronden van het KYC proces ontvangt u eenmalig een email met de resultaten. Het resultaat van de simulatietoets wordt alleen getoond wanneer u ervoor gekozen heeft om deze met Geldvoorelkaar.nl te delen. 

Kan ik de toelatingskennistest en simulatietoets opnieuw invullen?

Nee dit is niet mogelijk. Volgens wetgeving is de simulatietoets één jaar geldig en de toelatingskennistest twee jaar geldig. Wanneer deze periode is verstreken ontvangt u het verzoek deze opnieuw in te vullen.

Waarom ben ik een niet-ervaren investeerder?

Dit wordt vastgesteld aan de hand van uw antwoorden in de simulatietoets. U krijgt als investeerder de keuze om als ervaren investeerder aangemerkt te worden, maar u kunt er ook voor kiezen om dit te weigeren. Wanneer u ervoor kiest om het resultaat van de simulatietoets niet met Geldvoorelkaar.nl te delen, dan wordt u automatisch als niet-ervaren aangemerkt.

Wanneer ben ik een ervaren investeerder?

U kunt zich laten kwalificeren als ervaren investeerder wanneer u zakelijk investeert en aan ten minste 1 van de volgende criteria voldoet:

 • Een eigen vermogen van ten minste € 100.000,- kunt aantonen;
 • Een netto-omzet van ten minste € 2.000.000,- kunt aantonen;
 • Een balanstotaal van ten minste € 1.000.000,- kunt aantonen.

U kunt zich laten kwalificeren als ervaren investeerder wanneer u particulier investeert en aan ten minste 2 van de volgende criteria voldoet:

 • Een persoonlijk bruto inkomen van ten minste € 60.000,- per aanslagjaar;
 • Een portefeuille financiële instrumenten die groter is dan € 100.000,-;
 • Ten minste een jaar werkzaam of werkzaam bent geweest in de financiële sector, waarbij u een beroepsfunctie uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is/was, of u heeft ten minste twaalf maanden een leidinggevende functie uitgeoefend in een rechtspersoon, zoals hierboven beschreven.
 • Tijdens de voorafgaande vier kwartalen heeft de investeerder op de kapitaalmarkten per kwartaal gemiddeld tien transacties van aanzienlijke omvang verricht.
Wat houdt een ‘niet-ervaren’ investeerder in?

De verordening schrijft voor dat een niet-ervaren investeerder een aanzienlijk risico loopt om de aan crowdfunding verbonden risico’s voldoende in te kunnen schatten. De crowdfunding verordening stelt daarom dat een niet-ervaren investeerder duidelijk gewezen moet worden op het risico van investeren in crowdfundingprojecten. Om niet-ervaren investeerders nog beter te beschermen ontvangen zij een bedenktermijn van vier dagen na het doen van de investering. Binnen deze bedenktermijn kan een niet-ervaren investeerder zijn investering herroepen zonder daarvoor een reden te geven en zonder dat hiervoor een boete wordt berekend.

Wat is het verschil tussen een ervaren en een niet-ervaren investeerder?

Een ervaren investeerder is zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen op kapitaalmarkten en die beschikt over voldoende middelen om die risico’s te kunnen nemen. Een ervaren investeerder beschikt over de nodige ervaring, kennis of financiële draagkracht, of een combinatie hiervan. Daarom ontvangt een ervaren investeerder geen risicowaarschuwing en heeft deze geen recht op een bedenktermijn. Hun investering is direct onherroepelijk.

Een niet-ervaren investeerder ontvangt wel een risicowaarschuwing bij het doen van een investering. Daarnaast heeft een niet-ervaren investeerder recht op een wettelijke bedenktermijn van 4 dagen. Daarna wordt de investering onherroepelijk.

Waarom moet ik een verklaring herkomst vermogen afgeven?

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn wij verplicht om onderzoek te doen naar de herkomst van de gelden van de investeerders. Deze gegevens worden enkel en alleen gedeeld met onze (huis)notaris die belast is met het vestigen van het hypotheekrecht en met onze betaaldienstverlener OPP.

Wat is een Blad Essentiële Beleggingsinformatie (Blad EBi)?

Volgens de richtlijnen van de vergunning moeten investeerders middels het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie in staat worden gesteld om met kennis van zaken een investeringsbeslissing te nemen. Het blad met Essentiële Beleggingsinformatie moet investeerders waarschuwen dat de beleggingsomgeving waarin zij zich begeven risico’s met zich meebrengt die niet worden gedekt door het depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel. 

Het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie moet door de projecteigenaar worden opgesteld en wordt gezamenlijk met de pitch gepubliceerd.

Wat zijn verzuimgraden?

Geldvoorelkaar.nl is transparant over de in het verleden behaalde resultaten. Onder verzuimgraad vallen projecten die helaas niet meer aan de rente en/of aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij een betalingsachterstand van 90 dagen of meer is een project in verzuim. Ook wanneer er sprake is van een gedwongen herstructurering of een faillissement is er sprake van verzuim. De verzuimgraden worden in aantallen en percentages getoond op onze website.

Wat is een UBO?

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van een organisatie of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die meer dan 25% van de aandelen bezitten, of meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan één of meerdere UBO's hebben. 

Hoe weet ik wie de UBO van mijn organisatie is?

De uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is kort gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen, of die beslissingsbevoegdheid in de organisatie heeft voor meer dan 25%. U vindt meer informatie over een UBO via de Kamer van Koophandel of op de website van OPP.

Wat is een PEP?

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleedt. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de betaaldienstverlener extra onderzoek verrichten. Dit is omdat er een groter risico is op corruptie. Ook de directe familieleden of nauwe zakenrelatie van deze persoon worden aangemerkt als een PEP. Familieleden van de PEP zijn de partner, de ouders en de kinderen.

Waarom ontvang ik een risicowaarschuwing?

Het kan zijn dat u een risicowaarschuwing krijgt bij het doen van een nieuwe investering. Een ervaren investeerder ontvangt geen risicowaarschuwing. Niet-ervaren investeerders ontvangen de volgende risicowaarschuwing: "Een belegging in een crowdfundingproject houdt het risico in van volledig verlies van het belegde geld."

Ik heb een email ontvangen dat er aanvullende gegevens benodigd zijn, wat moet ik opnieuw aanleveren?

In deze email staat niet opgenomen welke actie van de investeerder nodig is. Door opnieuw in te loggen in Mijn Geldvoorelkaar.nl, ziet u welke stappen er weer ‘open’ staan. Bijvoorbeeld wanneer de stap IBAN-check open staat, dan is er geen match gevonden tussen de naam en de tenaamstelling op de bankrekening.

Waar vind ik de getekende investeringsovereenkomst?

Na het afronden van het KYC proces kunt u deze downloaden via Mijn Geldvoorelkaar.nl. Bij het onderdeel Mijn gegevens.

Jaaropgaaf

Terminologie bij de jaaropgaaf

Om de jaaropgaaf goed leesbaar te houden hebben we een aantal termen uit de jaaropgaaf hieronder voor u toegelicht.

Betaalproblemen
Wanneer (een deel van) de termijnen van een project niet meer worden voldaan raakt een project in betaalproblemen.

Bruto voorziening
Een bruto voorziening laat zien welk bedrag aan aflossing nog niet is voldaan door de projecteigenaar. Hierin is de rente niet opgenomen. Dit is exclusief de mogelijke recovery.

Netto voorziening (op basis van verwachte recovery)
Bij een netto voorziening wordt rekening gehouden met het door ons verwachte herstel van de huidige achterstand. Geldvoorelkaar.nl spant zich in (een gedeelte van) de vordering na het ontstaan van de achterstand alsnog te incasseren. De mate waarin dit mogelijk is zal per dossier verschillen. Bij de netto voorziening wordt het bedrag vermeld dat naar onze verwachting uiteindelijk niet zal worden terugbetaald. Dit bedrag is gebaseerd op de verschuldigde aflossing. De rente wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Recovery
Er is sprake van recovery bij een (gedeeltelijk) herstel van de ontstane achterstand.

Gerecoverde aflossing
Het deel van de achterstand dat na ontstaan alsnog is voldaan en dat wordt aangewend om verschuldigde aflossing te betalen.

Gerecoverde rente
Het deel van de achterstallige rente dat na het ontstaan alsnog is voldaan en dat wordt aangewend om verschuldigde rente te betalen.  

Voorzieningen hersteld
De projecten waarbij in het verleden een voorziening is getroffen (in verband met betaalproblemen) maar waarbij de ontstane achterstand deels of compleet is ingelopen.

Afboeking
Bij een afboeking weten we zeker dat er geen recovery meer zal plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is geweest van een WSNP traject (Wettelijke Schuldsanering) of van een voorstel tegen finale kwijting van de restantschuld.

Vanaf wanneer is mijn jaaropgaaf beschikbaar?

U kunt uw jaaropgaaf elk jaar medio februari opvragen in uw 'Mijn Geldvoorelkaar'-omgeving op onze website.

Hoe kan ik mijn jaaropgaaf opvragen?

Wanneer u bent ingelogd kiest u voor het tabblad Mijn statistieken. Onderaan deze pagina selecteert u het jaar waarover u de jaaropgaaf wilt ontvangen en drukt op de knop opvragen. De jaaropgaaf wordt dan naar uw e-mailadres gestuurd.

Hoe moet ik de jaaropgaaf lezen?

Uw jaaropgaaf laat zien wat het uitstaand vermogen per 1-1 en per 31-12 was. Verder kunt u hier terugvinden hoeveel u heeft geïnvesteerd en welke kosten daarmee gemoeid waren. Daarnaast hebben we informatie opgenomen over de projecten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Welk bedrag op de jaaropgaaf gebruik ik in mijn aangifte Inkomstenbelasting?

U geeft zelf uw geïnvesteerde gelden op bij de Belastingdienst. Dit doet u middels uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt het uitstaand vermogen opgeven in Box 3 bij 'uitgeleend geld en andere vorderingen'. Hierop zijn de definitieve afboekingen en de bruto voorziening al in mindering gebracht.

Wat staat er op de specificatie van de jaaropgaaf?

Een specificatie van de jaaropgaaf vraagt u op dezelfde manier op.

Deze specificatie is voor uw eigen detailinzicht. Hierop vindt u meer informatie over de projecten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan en de bruto en netto voorziening. Dit betreft de projecten met een betaalachterstand van 90 dagen of meer. 

Projecten

Wat houden de verschillende classificaties in?

Classificaties bieden inzicht in de mate waarin investeren in een project risico met zich meebrengt. Een uitgebreide beschrijving van de classificaties vindt u hier.

Zijn er verschillende soorten leningen?

Ja. Geldvoorelkaar.nl biedt vier verschillende leenvormen aan: de Annuïtaire lening, de Flexlening, de Vastgoedlening en de Andersfinancieren lening. Meer informatie hierover leest u op de pagina Producten. Als investeerder ontvangt u bij elke terugbetaling door de projecteigenaar, een stukje aflossing en rente. Dat betekent dat uw investeringsbedrag en rente per leenvorm op een andere manier aan u worden overgemaakt.

Wat gebeurt er als een project niet vol komt binnen de termijn van 30 dagen?

Wanneer een project binnen de gestelde termijn van 30 dagen niet voor ten minste 90% volgeschreven is door investeerders, komt deze in zijn geheel te vervallen. U hoeft uw investering in dat geval niet over te maken en deze wordt weer opgeteld bij uw investeringsruimte. In sommige gevallen volgt een verlenging van de publicatietermijn of een herpublicatie met gewijzigde uitgangspunten.

Wat gebeurt er als een project eerst wordt opengezet voor de innercrowd?

Projecteigenaren hebben (in overleg met Geldvoorelkaar.nl) de mogelijkheid om hun project eerst 14 dagen open te zetten voor de innercrowd, voordat het op de reguliere wijze wordt gepubliceerd. De innercrowd van een ondernemer bestaat uit zijn eigen netwerk van familie, vrienden en (zaken)relaties. 

Een project dat openstaat voor de innercrowd, is niet zichtbaar op de website van Geldvoorelkaar.nl. Het is op dat moment alleen voor de innercrowd mogelijk om te investeren. Na de innercrowdperiode van maximaal 14 dagen, wordt het project (voor)gepubliceerd op de homepage van Geldvoorelkaar.nl. Vanaf dat moment is het open voor alle investeerders.

Het is niet de bedoeling dat de innercrowd een project (bijna) volledig volschrijft. In werkelijkheid zal het gaan om de eerste 5% tot 10% van het doelbedrag.

Wat zijn de WL-projecten in het projectenoverzicht en waarom kan ik die niet inzien?

De afkorting WL staat voor White Label. Dit zijn crowdfunding projecten die niet openbaar zijn, maar binnen een besloten kring worden gefinancierd. Grotere advieskantoren kunnen met een White Label pagina projecteigenaren en investeerders uit hun eigen netwerk aan elkaar koppelen. Geldvoorelkaar.nl levert dan de software en administratie om de crowdfunding te faciliteren.

Waarom staan de White Label projecten in het overzicht?
Zowel reguliere investeringen als die in besloten projecten, tellen mee in onze totale fundingcijfers (de teller op de homepage). Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn, ook als het gaat over onze productiecijfers. Daarom laten we in het projectoverzicht zien welke bedragen en hoeveel projecten er via ons White Label zijn gefund.

Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten?

Wij bieden twee verschillende informatievoorzieningen aan, die u naar wens kunt aan- en uitschakelen. U ontvangt dan een bericht wanneer u een project kunt inzien (48 uur voorpublicatie) en wanneer een project open gaat voor investeringen.

Aankondiging via What's App
Stuur een What'sApp bericht met "Aan" naar 06-15187472 om de What's App berichten te ontvangen.

Investeringsalert via e-mail
Aanmelden voor de investeringsalert (e-mail) gaat via Mijn gegevens, in uw persoonlijke Mijn geldvoorelkaar-omgeving. Onderaan de pagina vindt u het menu Email opties, waar u de Investeringsalert eenvoudig aan kunt vinken.

Mijn Wallet

Hoe werkt de wallet?

Bij het registreren van uw account en het doorlopen van het KYC-proces wordt u automatisch aangemeld bij onze betaaldienstverlener OPP. Zij verzorgen het betaalverkeer rondom de investeringen die u doet. Hiervoor maken zij een ‘Wallet’ aan. Uw persoonlijke Wallet vindt u binnen uw eigen omgeving ‘Mijn wallet’.

Door uw Wallet aan te vullen, zet u geld op uw account. Hiermee kunt u investeren in crowdfundingprojecten. U doet dit met iDeal of met een handmatige overboeking. Vervolgens kunt u vanuit uw Wallet een betaling doen voor een nieuw project. Om een investering te kunnen voltooien moet u dus twee acties doen (een bedrag in uw wallet storten en de betaling bevestigen).

De maandelijkse terugbetalingen worden ook weer teruggestort in uw Wallet. U ontvangt dus niet meer de tweewekelijks betalingen zoals u gewend bent. U kunt er wel voor kiezen om op een bepaald moment uw Wallet op te nemen. Hiervoor gebruikt u de knop ‘Bedrag opnemen’. Het geld wordt dan binnen enkele dagen door OPP op uw rekening gestort.

Wat is een betaaldienstverlener?

Eén van de belangrijkste gevolgen van Europese wetgeving is dat een crowdfundingplatform zelf geen betaaldienstverlening mag verlenen. Geldvoorelkaar.nl is voor de betaaldienstverlening de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP verzorgt het betalingsverkeer rondom de investeringen die u doet. OPP bezit hiervoor alle benodigde vergunningen en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Na uw registratie wordt u automatisch aangemeld bij onze betaaldienstverlener OPP. Hiervoor maken zij een ‘wallet’ aan. Uw persoonlijke wallet vindt u terug in uw eigen omgeving bij ‘mijn betalingen’.

Hoe kan ik geld toevoegen?

Dit kan door middel van een betaling via iDeal of met een handmatige SEPA overboeking. Bij het kiezen van een handmatige overboeking wordt bij iedere transactie een nieuwe omschrijving gegenereerd. Deze kunt u slechts eenmalig gebruiken (daarom kunt u deze niet opslaan in uw adresboek).

Waarom moet ik minimaal € 100,- storten?

Voor losse stortingen geldt dat er minimaal € 100,- gestort moet worden. Dit is gelijk aan de minimale investeringsgrens van € 100,-. Er is een uitzondering: Wanneer er een betaling klaarstaat voor een nieuw project, dan kan er ook een lager bedrag gestort worden. Voorbeeld: uw saldo is € 2,- en er is een investering gedaan van € 100,-. Dan is het wel mogelijk om € 98,- te storten.

Krijg ik rente over mijn saldo?

Nee, Geldvoorelkaar.nl ontvangt ook geen rente op het saldo in de Wallet.

Ik heb een opname gedaan, maar dit is niet bijgeschreven op mijn bankrekening?

Normaal gesproken duurt het één werkdag om de overschrijving te verwerken. Wanneer het langer duurt kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik kan geen opname doen?

Waarschijnlijk bent u nog niet goedgekeurd door OPP. Na uw registratie kunt u direct een bedrag in uw Wallet storten. U kunt echter nog geen opnames doen. Dit is mogelijk na goedkeuring. Bij goedkeuring ontvangt u vanuit Geldvoorelkaar.nl een email ter bevestiging.

Moet ik transactiekosten betalen?

Nee, de investeerder betaalt enkel de investeerdersfee (0,05% per maand)

Wanneer wordt de rente en aflossing betaald?

De terugbetaling van rente en aflossing verschilt per leenvorm. Zodra een project tot stand is gekomen, kunt u in Mijn Geldvoorelkaar het betaalschema van de lening zien. Zo weet u precies wanneer u een uitbetaling kunt verwachten.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan telefonisch 085 - 2733 465 of via email info@geldvoorelkaar.nl.

Welke omschrijving wordt vermeld bij een opname en/of storting?

Bij iedere opname en storting wordt een identiek kenmerk vermeld. In de omschrijving vindt u altijd uw klantnummer. Uw klantnummer vindt u bij Mijn gegevens. De tenaamstelling van OPP is Online Payment Foundation of Online Payment Stichting.

Wat is het rekeningnummer van OPP?

OPP gebruikt rekeningen bij zes verschillende banken. Hierdoor kunnen zij bij eventuele storingen uitwijken naar andere rekeningen. U kunt helaas geen vast rekeningnummer gebruiken om geld op uw Wallet te storten. U kunt hiervoor gebruik maken van Mijn Wallet.

Herkomst van gelden

Waarom moet ik een verklaring herkomst gelden aanleveren?

In projecten waarin een hypotheekrecht gevestigd wordt ten gunste van de investeerders, is de notaris op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden die worden gebruikt voor een transactie op zijn kantoor.

Wat houdt dit onderzoek in?

Het onderzoek van de notaris houdt onder meer in dat een notaris kan kijken van welke bankrekening van de investeerder de gelden afkomstig zijn. Ook kan hij vragen naar de oorsprong van de gelden die de investeerder in het project heeft geïnvesteerd. De notaris zal daarvoor contact met u opnemen. Geldvoorelkaar.nl zal u altijd eerst informeren als de notaris vragen heeft over de herkomst van de gelden die u in het project geïnvesteerd heeft.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden enkel gedeeld met de betrokken notaris en worden niet gedeeld met derden. De notaris is verplicht om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Moet ik deze verklaring bij elke investering invullen?

Nee, dit hoeft niet bij elke investering aangeleverd te worden. Doorgaans wordt deze verklaring opgevraagd bij een investering vanaf € 10.000,-. Echter, de notaris kan er in sommige gevallen voor kiezen om investeerders onder deze grens te onderzoeken. U ontvangt een blanco verklaring. Wel moet deze verklaring periodiek geüpdatet worden. Houdt u er wel rekening mee dat wij met diverse notarissen samenwerken. Het is hierdoor mogelijk dat er meerdere notariskantoren contact met u opnemen. Dit zal altijd door ons worden aangekondigd.

Mag de notaris vragen naar de herkomst van de gelden?

Ja, op grond van de wettelijke regels zijn zij dit zelfs verplicht. Deze regels zijn vastgelegd in de Wwft. Daarnaast zijn zij verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt van de overheid.

Wat gebeurt er als ik de verklaring herkomst gelden niet opstuur?

Indien u de verklaring herkomst gelden niet wilt afgeven, kunnen wij uw investering niet effectueren. Dit houdt in dat uw toezegging wordt gedeactiveerd.

Wie heeft inzicht in mijn gegevens?

Geldvoorelkaar.nl vraagt de gegevens op en deelt deze enkel met de betrokken notaris.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

De notaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Ook kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Betaalachterstanden

Hoe vaak kan ik een tussentijdse betaling verwachten van projecten die bij de gerechtsdeurwaarder lopen?

Dat is afhankelijk van de inning door de gerechtsdeurwaarder. Telkens wanneer de gerechtsdeurwaarder - na aftrek van de buitengerechtelijke incassokosten - genoeg gelden heeft kunnen innen bij de projecteigenaar om 1 volledige termijn te kunnen uitbetalen, dan zal deze termijn aan Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl worden overgemaakt. De Stichting betaalt deze termijn vervolgens uit aan de investeerders.

Wat is de rol van Geldvoorelkaar.nl bij een betaalachterstand?

Geldvoorelkaar.nl heeft een bemiddelende rol tussen de projecteigenaren en de investeerders. Wij zullen te allen tijde zoeken naar de meest gunstige oplossing voor beide partijen. Daarbij proberen wij de projecteigenaar de ruimte te geven om met een oplossing te komen, om te voorkomen dat het bedrijf of de persoon nog erger in de problemen geraakt.

Wij zijn voorzichtig met communicatie over betaalproblemen, om de positie van de projecteigenaar niet verder te schaden. Wanneer de projecteigenaar Geldvoorelkaar.nl een voorstel doet voor een betalingsregeling, zal dit voorstel eerst aan de investeerders worden voorgelegd. De investeerders kunnen instemmen of afwijzen. De uitslag is bindend zodra investeerders, die samen meer dan de helft van het bedrag van de lening hebben geïnvesteerd, wel of niet instemmen met de betalingsregeling.

Wanneer echter blijkt dat er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zal het project overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder en zullen de investeerders hierover ingelicht worden.

Hoe vaak kan ik een update van de gerechtsdeurwaarder verwachten?

Wanneer een project is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder krijgen de investeerders elke 6 maanden een schriftelijke update. Wanneer zich eerder noemenswaardige veranderingen voordoen, zal de gerechtsdeurwaarder van deze termijn afwijken.

Wat is de recovery rate van de gerechtsdeurwaarder?

Van de openstaande vorderingen die worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder wordt gemiddeld 30% succesvol teruggevorderd.

Kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden aan investeerders?

In geval van default en het stopzetten van betalingen aan investeerders zal Geldvoorelkaar.nl de doorloopfee Investeerder compenseren. Deze fee wordt niet teruggestort aan de investeerder, maar gebruikt voor het betalen van incassokosten, indien deze niet meer verhaald kunnen worden op de projecteigenaar. Investeerders zullen geen aanvullende kosten hoeven te betalen, en maximaal het restant van de openstaande vordering kunnen verliezen in geval default.

Digitale Stemprocedure

Hoe werkt de digitale stemprocedure?

Per e-mail ontvangt u het verzoek om aan de stemprocedure mee te doen. Volg de link in de e-mail naar de website en log in met het e-mailadres waarmee u bij ons bekend bent. Dit is hetzelfde e-mailadres als waar u de e-mail op heeft ontvangen. In het menu vindt u de optie "stemprocedure". Hier kunt u uw stem uitbrengen.

Mocht dit niet lukken, probeert u dan eerst in te loggen op de website en klik vervolgens nogmaals op de link. 

Hoe kan ik zien of mijn stem is doorgekomen?

Als u uw stem heeft uitgebracht dan verdwijnt de stemknop. U kunt dus niet nogmaals stemmen of uw reeds uitgebrachte stem herzien. Is de knop niet (meer) zichtbaar, dan heeft u al gestemd, of is de reactietermijn verlopen. U kunt uw uitgebrachte stem niet inzien.

Wat gebeurt er als ik geen stem uitbreng?

Als u geen stem uitbrengt wordt deze niet meegenomen in de verwerking. Na het sluiten van de stemmingstermijn verdwijnt de stemprocedure uit uw eigen omgeving. De uitslag wordt per e-mail met u gedeeld.