Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder

Betaalschema's

U investeert in projecten van Geldvoorelkaar.nl. Wilt u weten hoe het betaalschema van uw investering eruitziet, ofwel: wanneer u welk bedrag teruggestort krijgt?  Op MijnGeldvoorelkaar.nl vindt u het betaalschema van uw investeringen. Hieronder leggen we uit hoe die schema's tot stand komen.

Betaalschema Annuïteit
De aflossing en rentebetaling van een annuïtaire lening vindt plaats op basis van annuïteit. Dat betekent dat er naast maandelijkse rente ook maandelijks aflossing betaald wordt. Het bedrag dat u in projecten heeft geïnvesteerd, neemt daarmee in de loop van de tijd af. Wilt u de effectieve rente berekenen, dan moet u dus rekening houden met de maandelijkse aflossing en met de succesfee die wij inhouden op de uitbetalingen. De effectieve rente die wij hanteren is de rente op jaarbasis, minus de succesfee, over het bedrag dat u heeft geïnvesteerd.

Stel dat u € 1.000,- investeert  in een lening met een looptijd van 48 maanden en een rente van 8%. Het betaalschema ziet er dan als volgt uit:

Maand

U ontvangt

Kosten

Rente

Aflossing

Restant investering

1

€ 21,62*

€ 2,67*

€ 6,43

€ 17,85

€ 982,15

2

€ 21,62*

€ 2,67*

€ 6,32

€ 17,96

€ 964,19

3

€ 21,62*

€ 2,67*

€ 6,20

€ 18,08

€ 946,11

4 t/m 12

€ 24,28 

€ 0,00

€ 6,09 (enz.)

€ 18,19 (enz.)

€ 927,92 (enz.)

13

€ 21,62* 

€ 2,67

€ 5,01

€ 19,28  

€ 758,80  

14 t/m 24

€ 24,28

€ 0,00

€ 4,88 (enz.)

€ 19,40 (enz.)

€ 739,40 (enz.)

25

€ 21,62*

€ 2,67*

€ 3,46

€ 20,82  

€ 517,59

26 t/m 36

€ 24,28

€ 0,00

€ 3,33 (enz.)

€ 20,95 (enz.)

€ 496,63 (enz.)

37

€ 21,62*

€ 2,67*

€ 1,80

€ 22,48

€ 257,07

38 t/m 48

€ 24,28

€ 0,00

€ 1,65 (enz.)

€ 22,63 (enz.)

€ 234,44 (enz.)

* In de maanden 1 t/m 3 wordt de helft van de kosten verrekend met het te ontvangen maandbedrag  (maandannuïteit), en de andere helft wordt verrekend met de eerste maandtermijn van elk opvolgend leenjaar. De kosten bedragen in dit voorbeeld 1,6% (0,4% * 4 jaar looptijd) over de investering (€ 16,- op een investering van € 1.000,-). Van de eerste helft hiervan ( € 8,-) wordt in de eerste drie maanden steeds 1/3 verrekend met het te ontvangen maandbedrag. In maanden 13, 25 en 37 wordt de andere helft verrekend. (€ 2,67 in de maanden 13, 25 en 37). 

1) Indien u zelf via Excel een renteberekening wilt maken, houdt er dan rekening mee dat Excel onderscheid maakt tussen rente achteraf en vooraf (postnumerando - prenumerando). Wij hanteren een postnumerando systeem (rente achteraf).

2) Graag verwijzen we u naar de website Berekenhet.nl waar u zelf de rente kunt narekenen. Let op: wij werken met de effectieve rente.

3) U berekent de te ontvangen rente dus niet door simpelweg, het voorbeeld volgend, 8% over de investering van € 1.000,- te berekenen en dat te delen door de looptijd. U houdt dan namelijk geen rekening met de aflossing. Het op de website vermelde effectieve rentepercentage dat u te zien krijgt bij het doen van een investering, is het daadwerkelijke effectieve rentepercentage dat u over de looptijd ontvangt.

4) U kunt de betaalschema's en het verloop van uw investeringen in de projecten volgen via Mijn Geldvoorelkaar.

Waarom gebruiken wij een annuïteit en geen lineaire aflossing?
Een annuïteit heeft een aantal belangrijke voordelen:

  1. Bij aanvang zijn de uitgaven van de aanvrager bij een annuïtaire lening voordeliger dan bij een lineaire lening. Dit is gunstig voor ondernemers die in een opstartfase zitten en dus belang hebben bij geringe uitgaven.
  2. Het maandbedrag is altijd exact gelijk, maandelijkse uitgaven en opbrengsten zijn dus vooraf bekend. Dit is gunstig voor degene die geld leent en ook voor de investeerder die zijn cashflow nauwkeurig wil plannen.
  3. Als investeerder ontvangt u naast rente ook maandelijks een gedeeltelijke aflossing. Uw investering zit dus niet geheel, gedurende de hele looptijd, vast in het project.

Betaalschema Aflossingsvrije lening
Bij een aflossingsvrije lening betaalt u de succesfee vooraf. Elk kwartaal ontvangt u rente, aan het einde van de looptijd ontvangt u ook uw investeringsbedrag terug.

 Stel, u investeert € 1.000,- in een lening van 48 maanden en een rente van 8%. U maakt uw investering van €1.000,- plus succesfee (per jaar looptijd 0,4% van de inleg, dus 0,4% * 4 jaar) =  € 1.016,- over.

Bij het berekenen van de rentebedragen houden we de effectieve rente aan, die rekening houdt met het feit dat in de loop van een jaar ook rente-op-rente-effecten plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat na een kwartaal de opgebouwde rente niet overeenkomt met een kwart van 8%.

Het betaalschema ziet er uit als volgt:

Maand

U ontvangt

Kosten

Rente

Aflossing

Restant investering

3

€ 19,43

vooraf voldaan

€ 19,43

€ 0

€ 1.000,-

6

€ 19,43

vooraf voldaan

€ 19,43

€ 0

€ 1.000,-

9 (enz.)

€ 19,43

vooraf voldaan

€ 19,43

€ 0

€ 1.000,-

48

€ 1.019,43   

vooraf voldaan

€ 19,43

€ 1.000,-

€ 0

 

U vindt meer informatie op het tarievenblad.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk onze Algemene Voorwaarden.

Ga naar Investeren