Nieuws
Investeerdersnieuwsbrief maart 2017 verschenen
20-03-2018
Vandaag ontvangen investeerders de Geldvoorelkaar.nl nieuwsbrief in de mail. Heeft u hem niet ontv...
lees verder
Crowdfunding en franchise: ijzersterke combinatie
01-03-2018
Crowdfunding en Franchise: ijzersterke combinatie   Enkele beeldmerken van door Geld...
lees verder
Enthousiast over sportprestaties
26-02-2018
De Oranje Olympische sporters worden de komende dagen veelvuldig gehuldigd. Na het behalen van hun...
lees verder
Jaaropgave 2017 is beschikbaar
26-02-2018
De jaaropgave van Geldvoorelkaar.nl heeft u nodig voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Deze o...
lees verder
Overall statistieken bijgewerkt
22-02-2018
De overall statistiek-tab van Geldvoorelkaar.nl is bijgewerkt tot 1 januari. Bekijk de statistie...
lees verder
Financiering werkkapitaal
Gorka Bakkerij
Project:
16911 Zakelijk
Leendoel:
Financiering werkkapitaal
Classificatie:
4
G-PD percentage:
0,71
Creditsafe score:
67
Zekerheden:
PRDRHAPN
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 175.000
Geinvesteerd:
€ 175.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,5%
Looptijd:
72 maanden
100%
Over mij
Branche: Bakkerijen
Producten en/of diensten: Multiculturele broden en banket
Aantal medewerkers: 20
Oprichtingsdatum: 16-09-1997
Leeftijd: 47 | 28
Gezinssituatie: Gehuwd, 4 kinderen | Gehuwd
Woonsituatie: Koopwoning | Huurwoning
Opleiding: MBO en bakkerscursussen | VWO
Hobby's: Familie, werken en sport (voetbal)
BKR score: Gemiddeld risico (F)
BKR score: Gemiddeld risico (F)
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Gorka.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Gorka Bakkerij is een echt familiebedrijf en biedt naast het traditionele broodassortiment, gebak en zoetigheden veel multiculturele producten. Mijn vader (M. Gören) zit al sinds 1995 in het bakkersvak en heeft gedurende die tijd een goede naam en enorme knowhow opgebouwd. Hij is in 1999 voor zichzelf begonnen in Apeldoorn en startte in 2005 de huidige bakkerij in Amersfoort. Zelf heb ik door de jaren heen alle facetten van het broodbakken leren kennen. In 2009 ben ik in loondienst bij de bakkerij komen werken en vanaf 2015 ben ik medevennoot. Ik werk vooral achter de schermen en houd mij met name bezig met management en marketing, terwijl mijn vader zich vooral richt op de productie en kwaliteit van onze producten. Door de jaren heen zijn wij constant blijven groeien en ons blijven ontwikkelen, wat in 2013 resulteerde in een tweede winkel in Amersfoort, inclusief horecagedeelte. 

Momenteel hebben we twee winkels met lunchroom in respectievelijk Zwolle en Amersfoort, met achter de laatstgenoemde zaak onze centrale bakkerij. Het huidige productieproces in deze bakkerij wordt vooral op ambachtelijke wijze georganiseerd. Oorspronkelijk produceerde de bakkerij alleen voor de eigen winkels, maar de laatste jaren wordt de capaciteit in toenemende mate gebruikt voor de productie ten behoeve van foodservice-bedrijven. Onze Lahmacun/Turkse pizza en de Döner kebab broden worden zowel vers als diepgevroren geleverd aan diverse foodservice-bedrijven zoals de ILG Food group. Daarnaast leveren we aan een 40-tal (grote) horecaondernemingen. Dit loopt zo goed dat we ons hier in de toekomst hier meer op willen toeleggen. De twee winkels gaan op deze manier steeds meer fungeren als visitekaartje voor onze bakkerij. 

Profiel_16911_2_095735.jpg
Profiel_16911_2_095821.jpg
 Winkel Kamp 45 in Amersfoort
Winkel Bachplein 15 in Zwolle

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Om de toenemende vraag vanuit de foodservice- en horecabedrijven aan te kunnen, zijn we op zoek naar extra kapitaal. Dit kapitaal zal onder andere gebruikt worden om de bestaande bakkerij te verbouwen en het productieproces te optimaliseren. Deze investeringen zijn nodig om aan de hygiëne-eisen te blijven voldoen. Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe keuken, een nieuwe koelcel en een vernieuwde inrichting voor de winkel in Amersfoort. Daarnaast gaan we onze gehele huisstijl veranderen en willen we onze naamsbekendheid vergroten door ons meer te gaan profileren op social media. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Verbouwing winkel Amersfoort
€   50.000,-
Verbouwing productieruimte
€   50.000,-
Nieuwe koelcel
€   15.000,-
Hygiëne certificering
€   12.000,-
Reclame / marketing
€   22.000,-
Werkkapitaal (debiteuren)
€   40.000,-
Reductie crediteuren
€   50.000,-
Financieringskosten en depot Geldvoorelkaar.nl
€   16.000,-
Totaal
€ 255.000,-
Af: eigen middelen
€   80.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 175.000,- 
Profiel_16911_2_153324.jpg
Profiel_16911_2_153346.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Onze adviseur Jan Hissink heeft ons gewezen op deze financieringsvorm. Hij heeft goede ervaringen met crowdfunding. Hierdoor ben ik het fenomeen crowdfunding gaan volgen en heb ik gezien dat het zijn succes door de jaren heen ruimschoots heeft bewezen. Het is een mooie manier om ons bedrijf meer onder de aandacht te brengen.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
We zijn een Vennootschap Onder Firma, waarbij mijn vader (M. Gören) 35% winstgerechtigd is en ikzelf (E. Gören) 65%.

Onze taakverdeling is als volgt:

M. Gören
  • Leidinggeven aan productie
  • Productieplanning
  • Productontwikkeling
  • Kwaliteitscontrole
E. Gören
  • Administratie en financiën
  • Personeelsbeleid
  • Acquisitie
  • Inkoop
Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2014
€    845.000,-
€   92.000,-
2015
€    861.000,-
€   95.000,-
2016 
€    856.000,-
€   80.000,-
2017 t/m juni
€    423.000,-
€   42.000,-
2017 (prognose)
€    913.000,-
€   68.000,-
2018 (prognose)
€ 1.040.000,-
€ 103.000,-
2019 (prognose)
€ 1.105.000,-
€ 123.000,-

De cijfers zijn opgesteld door Van Essen Administratieve Dienstverlening. Zij hebben tevens de prognose opgesteld, die is getoetst door Jan Hissink van JH Business.

Wat zijn de korte- en lange termijnvooruitzichten van de onderneming?
In 2016 hebben we al het nodige geïnvesteerd uit eigen middelen. Door deze investering zijn we momenteel in staat om de productie fors op te voeren. De capaciteit in de bakkerij wordt thans voor 60% gebruikt voor de vervaardiging van producten voor de eigen winkels en voor 40% voor de productie ten behoeve van het derden kanaal. De afzet aan derden is vanaf de tweede helft van 2017 fors uitgebreid. Door een sterke groei van de omzet aan deze horecagroothandel zal de omzet vanuit het derden kanaal fors gaan toe nemen. We hopen nog dit jaar een groot deel van de investeringen te realiseren, om zo op koers te blijven. Hiermee hopen we in 2018/2019 nog meer foodservice-bedrijven tot onze clientèle te kunnen rekenen.

Profiel_16911_2_100308.jpg
Profiel_16911_2_100440.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Ultimo 2016 was ons eigen vermogen € 174.000,- met een balanstotaal van € 575.000,-. Dit is een solvabiliteitsratio van 30%.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de door de accountant getoetste prognoses wordt in 2018 56% van de vrij beschikbare cashflow besteed aan rente- en aflossingsverplichtingen van de lening van Geldvoorelkaar.nl.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Mijn moeder heeft een WIA-uitkering en mijn echtgenote heeft een vaste baan als administratief medewerkster.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
De panden in Amersfoort en Zwolle worden gehuurd.  

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
De zekerheid die mijn vader M. Gören inbrengt betreft een positieve-negatieve hypotheekverklaring op zijn eigen woning. De marktwaarde is € 255.000,- (datum 29-09-2017), terwijl de huidige hypothecaire lening € 218.000,- bedraagt. Hierdoor is er per saldo een overwaarde van € 37.000,-. 

Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het tweede pandrecht op de debiteuren, bankrekeningen, inventaris en voorraad van de V.O.F. Het eerste pandrecht op alle activa is voor ABN AMRO Bank N.V. 

Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Gorka. Dit is de vennootschap onder firma van de heren M. Gören en E. Gören, die hiermee tevens tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.

Het eerste pandrecht op drie machines met een totaal aan financiering van € 148.800,- is voor ABN AMRO Lease N.V.. Het eerste pandrecht op alle activa is voor ABN AMRO Bank N.V. ten behoeve van een rekening-courantkrediet ad € 75.000,-. Het tweede pandrecht op de banksaldi, voorraad, bedrijfsinventaris en debiteuren van V.O.F. Gorka zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Aanvrager M. Gören verstrekt een positieve-negatieve hypotheekverklaring op zijn eigen woning, waardoor investeerders van Geldvoorelkaar.nl er op kunnen vertrouwen dat er geen additionele financiering verstrekt wordt naast de huidige 1e hypothecaire inschrijving, en de pro resto schuld niet verder verhoogd wordt. De eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 300.000,-, en de huidige pro resto schuld bedraagt € 218.000,-. De marktwaarde is € 255.000,- (datum 29-09-2017). Het taxatierapport is in bezit van Geldvoorelkaar.nl.

Op deze lening is de depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100024802donderdag 16 november 2017
€ 1.000025391donderdag 16 november 2017
€ 300016884donderdag 16 november 2017
€ 100020146donderdag 16 november 2017
€ 300024006donderdag 16 november 2017
€ 100014500donderdag 16 november 2017
€ 400014452donderdag 16 november 2017
€ 1.500011648donderdag 16 november 2017
€ 100002025donderdag 16 november 2017
€ 500012101donderdag 16 november 2017
€ 100025698donderdag 16 november 2017
€ 100006493donderdag 16 november 2017
€ 500008771donderdag 16 november 2017
€ 300017891donderdag 16 november 2017
€ 100024371donderdag 16 november 2017
€ 200026561donderdag 16 november 2017
€ 100023437donderdag 16 november 2017
€ 100012684donderdag 16 november 2017
€ 200003497donderdag 16 november 2017
€ 2.500028060donderdag 16 november 2017
€ 200012379donderdag 16 november 2017
€ 2.000012210donderdag 16 november 2017
€ 200018736donderdag 16 november 2017
€ 1.000025955donderdag 16 november 2017
€ 300015595donderdag 16 november 2017
€ 100027676donderdag 16 november 2017
€ 300011688donderdag 16 november 2017
€ 300018641donderdag 16 november 2017
€ 500025568donderdag 16 november 2017
€ 500010042donderdag 16 november 2017
€ 400026926donderdag 16 november 2017
€ 7.500024561donderdag 16 november 2017
€ 300012186donderdag 16 november 2017
€ 300006451donderdag 16 november 2017
€ 300005133donderdag 16 november 2017
€ 100017900donderdag 16 november 2017
€ 700028105donderdag 16 november 2017
€ 1.000011383donderdag 16 november 2017
€ 600010307donderdag 16 november 2017
€ 100022499donderdag 16 november 2017
€ 100014303donderdag 16 november 2017
€ 200027789donderdag 16 november 2017
€ 2.600011361donderdag 16 november 2017
€ 1.000003667donderdag 16 november 2017
€ 100027542donderdag 16 november 2017
€ 500024111donderdag 16 november 2017
€ 1.000010712donderdag 16 november 2017
€ 1.000027205donderdag 16 november 2017
€ 100017243donderdag 16 november 2017
€ 700025807donderdag 16 november 2017
€ 300022293donderdag 16 november 2017
€ 100022667donderdag 16 november 2017
€ 200010785donderdag 16 november 2017
€ 200013981donderdag 16 november 2017
€ 1.000025451donderdag 16 november 2017
€ 300019563donderdag 16 november 2017
€ 3.500002874donderdag 16 november 2017
€ 100026502donderdag 16 november 2017
€ 100027633donderdag 16 november 2017
€ 200022127donderdag 16 november 2017
€ 200012014donderdag 16 november 2017
€ 200027757donderdag 16 november 2017
€ 500026964donderdag 16 november 2017
€ 100027473donderdag 16 november 2017
€ 500027754donderdag 16 november 2017
€ 500021896donderdag 16 november 2017
€ 1.000015085donderdag 16 november 2017
€ 400025547donderdag 16 november 2017
€ 1.000024142donderdag 16 november 2017
€ 300010531donderdag 16 november 2017
€ 200003453donderdag 16 november 2017
€ 200027311donderdag 16 november 2017
€ 100022881donderdag 16 november 2017
€ 2.000026857donderdag 16 november 2017
€ 300011095donderdag 16 november 2017
€ 100009551donderdag 16 november 2017
€ 100019020donderdag 16 november 2017
€ 1.000016681donderdag 16 november 2017
€ 200021242donderdag 16 november 2017
€ 500001998donderdag 16 november 2017
€ 100013615donderdag 16 november 2017
€ 100017241donderdag 16 november 2017
€ 500002637donderdag 16 november 2017
€ 200025690donderdag 16 november 2017
€ 500014342donderdag 16 november 2017
€ 1.000024036donderdag 16 november 2017
€ 1.000026765donderdag 16 november 2017
€ 200012519donderdag 16 november 2017
€ 100021421donderdag 16 november 2017
€ 200001403donderdag 16 november 2017
€ 5.000009972donderdag 16 november 2017
€ 500025594donderdag 16 november 2017
€ 100022399donderdag 16 november 2017
€ 500026820donderdag 16 november 2017
€ 100018639donderdag 16 november 2017
€ 100002106donderdag 16 november 2017
€ 500028079donderdag 16 november 2017
€ 100014442donderdag 16 november 2017
€ 100008201donderdag 16 november 2017
€ 300009678donderdag 16 november 2017
€ 500002587donderdag 16 november 2017
€ 100017368donderdag 16 november 2017
€ 300006920donderdag 16 november 2017
€ 500023395donderdag 16 november 2017
€ 100008757donderdag 16 november 2017
€ 100027912donderdag 16 november 2017
€ 2.000009052donderdag 16 november 2017
€ 200018187donderdag 16 november 2017
€ 500019147donderdag 16 november 2017
€ 100027584donderdag 16 november 2017
€ 2.000006001donderdag 16 november 2017
€ 2.000025291donderdag 16 november 2017
€ 1.000026032donderdag 16 november 2017
€ 1.000025290donderdag 16 november 2017
€ 2.500027578donderdag 16 november 2017
€ 300012360donderdag 16 november 2017
€ 500026657donderdag 16 november 2017
€ 100017836donderdag 16 november 2017
€ 1.000010748donderdag 16 november 2017
€ 500013771donderdag 16 november 2017
€ 1.000025741donderdag 16 november 2017
€ 500021847donderdag 16 november 2017
€ 200023430donderdag 16 november 2017
€ 500027474donderdag 16 november 2017
€ 1.000020484donderdag 16 november 2017
€ 100017059donderdag 16 november 2017
€ 100013785donderdag 16 november 2017
€ 100028119donderdag 16 november 2017
€ 200020350donderdag 16 november 2017
€ 100021599donderdag 16 november 2017
€ 400008861donderdag 16 november 2017
€ 500017736donderdag 16 november 2017
€ 100022371donderdag 16 november 2017
€ 200019959donderdag 16 november 2017
€ 100025559donderdag 16 november 2017
€ 200016428donderdag 16 november 2017
€ 200028125donderdag 16 november 2017
€ 100028192donderdag 16 november 2017
€ 500026727donderdag 16 november 2017
€ 500001617donderdag 16 november 2017
€ 200021445donderdag 16 november 2017
€ 200005818donderdag 16 november 2017
€ 100002441donderdag 16 november 2017
€ 100021679donderdag 16 november 2017
€ 100010226donderdag 16 november 2017
€ 1.500008049vrijdag 17 november 2017
€ 100015028vrijdag 17 november 2017
€ 100014942vrijdag 17 november 2017
€ 500014163vrijdag 17 november 2017
€ 300010158vrijdag 17 november 2017
€ 700014823vrijdag 17 november 2017
€ 200018345vrijdag 17 november 2017
€ 1.500004807vrijdag 17 november 2017
€ 200015285vrijdag 17 november 2017
€ 400006498vrijdag 17 november 2017
€ 500006509vrijdag 17 november 2017
€ 1.500010611vrijdag 17 november 2017
€ 1.000018286vrijdag 17 november 2017
€ 100025572vrijdag 17 november 2017
€ 400014531vrijdag 17 november 2017
€ 1.000014164vrijdag 17 november 2017
€ 200004870vrijdag 17 november 2017
€ 300016565vrijdag 17 november 2017
€ 1.000023406vrijdag 17 november 2017
€ 300018458vrijdag 17 november 2017
€ 500018310vrijdag 17 november 2017
€ 500027783vrijdag 17 november 2017
€ 500028212vrijdag 17 november 2017
€ 300027407vrijdag 17 november 2017
€ 500006438vrijdag 17 november 2017
€ 500009004vrijdag 17 november 2017
€ 400020933vrijdag 17 november 2017
€ 1.000018316vrijdag 17 november 2017
€ 300016312vrijdag 17 november 2017
€ 2.000026423vrijdag 17 november 2017
€ 100023065vrijdag 17 november 2017
€ 200014784vrijdag 17 november 2017
€ 1.000027517vrijdag 17 november 2017
€ 100027128vrijdag 17 november 2017
€ 200017359vrijdag 17 november 2017
€ 800022126vrijdag 17 november 2017
€ 500013177vrijdag 17 november 2017
€ 500027346vrijdag 17 november 2017
€ 2.000019276vrijdag 17 november 2017
€ 100019048vrijdag 17 november 2017
€ 1.500028204vrijdag 17 november 2017
€ 100019361vrijdag 17 november 2017
€ 100019689vrijdag 17 november 2017
€ 100012076vrijdag 17 november 2017
€ 200028233vrijdag 17 november 2017
€ 1.000010476vrijdag 17 november 2017
€ 200016883vrijdag 17 november 2017
€ 100011413vrijdag 17 november 2017
€ 1.000021254vrijdag 17 november 2017
€ 1.000027037vrijdag 17 november 2017
€ 300023181vrijdag 17 november 2017
€ 400002558vrijdag 17 november 2017
€ 300028158vrijdag 17 november 2017
€ 100023666vrijdag 17 november 2017
€ 1.000024363zaterdag 18 november 2017
€ 200021117zaterdag 18 november 2017
€ 100005094zaterdag 18 november 2017
€ 300018367zaterdag 18 november 2017
€ 700009437zaterdag 18 november 2017
€ 7.500027831zaterdag 18 november 2017
€ 200028166zaterdag 18 november 2017
€ 100010011zaterdag 18 november 2017
€ 300021266zaterdag 18 november 2017
€ 300016566zaterdag 18 november 2017
€ 300017478zaterdag 18 november 2017
€ 1.000021616zaterdag 18 november 2017
€ 400019892zaterdag 18 november 2017
€ 3.000010943zaterdag 18 november 2017
€ 2.500027813zaterdag 18 november 2017
€ 100026088zaterdag 18 november 2017
€ 500028184zaterdag 18 november 2017
€ 100024565zaterdag 18 november 2017
€ 100028241zaterdag 18 november 2017
€ 200026482zondag 19 november 2017
€ 100005049zondag 19 november 2017
€ 100008864zondag 19 november 2017
€ 1.000018599zondag 19 november 2017
€ 100021073zondag 19 november 2017
€ 500015290zondag 19 november 2017
€ 100027881zondag 19 november 2017
€ 2.000002143zondag 19 november 2017
€ 100013670zondag 19 november 2017
€ 100002980zondag 19 november 2017
€ 300025117zondag 19 november 2017
€ 100008301zondag 19 november 2017
€ 300021387zondag 19 november 2017
€ 500013794zondag 19 november 2017
€ 100027286zondag 19 november 2017
€ 2.100019991zondag 19 november 2017
€ 100012102maandag 20 november 2017
€ 100015480maandag 20 november 2017
€ 300011392maandag 20 november 2017
€ 500028201maandag 20 november 2017
€ 300006009maandag 20 november 2017
€ 500008835maandag 20 november 2017
€ 1.000027151maandag 20 november 2017
€ 500025530maandag 20 november 2017
€ 1.000027195maandag 20 november 2017
€ 1.000020500maandag 20 november 2017
€ 500012932maandag 20 november 2017
€ 3.000011795maandag 20 november 2017
€ 5.000015814maandag 20 november 2017
€ 200017236maandag 20 november 2017
€ 100028080maandag 20 november 2017
€ 1.500020257maandag 20 november 2017
€ 4.000005468maandag 20 november 2017
€ 2.500025571maandag 20 november 2017
€ 200020087maandag 20 november 2017
€ 100012163maandag 20 november 2017
€ 2.000018900maandag 20 november 2017
€ 100027980maandag 20 november 2017
€ 2.000018695maandag 20 november 2017
€ 500009988maandag 20 november 2017
€ 500028202maandag 20 november 2017
€ 200009571maandag 20 november 2017
€ 100001972maandag 20 november 2017
€ 500009690maandag 20 november 2017
€ 300002621maandag 20 november 2017
€ 100016906maandag 20 november 2017
€ 1.000027939maandag 20 november 2017
€ 500010676maandag 20 november 2017
€ 100023755maandag 20 november 2017
€ 100026271maandag 20 november 2017
€ 500003762maandag 20 november 2017
€ 1.200024341maandag 20 november 2017
€ 200026413maandag 20 november 2017
€ 500028250maandag 20 november 2017
€ 1.000027349maandag 20 november 2017
€ 500015442maandag 20 november 2017
€ 200020287maandag 20 november 2017
€ 100028136maandag 20 november 2017
€ 100027033maandag 20 november 2017
€ 300025436maandag 20 november 2017
€ 200021253maandag 20 november 2017
€ 500019190maandag 20 november 2017
€ 300021358maandag 20 november 2017
€ 300021448maandag 20 november 2017
€ 100013190maandag 20 november 2017
€ 200020579maandag 20 november 2017