Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder
Overname
Fidesta 't Vissershûs
Project:
17411 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
Zekerheden:
PRDRHAAV
Inschrijfperiode nog 43 dagen
Kredietbedrag:
€ 538.500
Geinvesteerd:
€ 218.600
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
Over mij
Branche:Zorg
Producten en/of diensten:Woonzorgvoorzieningen
Aantal medewerkers:20 (12 fte)
Oprichtingsdatum:Nog op te richten V.O.F.
Leeftijd:52 | 48
Gezinssituatie:Gehuwd, 2 kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO 
BKR score:Gemiddeld risico (G)
BKR score:Gemiddeld risico (G)
Social media:LinkedIn
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Idesta Zorggroep is een bekende zorgverlener in Friesland. Recent is Idesta Zorggroep veranderd in een franchiseformule genaamd Fidesta. Bestaande woonvoorzieningen van Idesta kunnen daarmee overgenomen worden door franchisenemers. Samen met mijn man Jan zal ik met een nog op te richten V.O.F. de bestaande woonzorgvoorziening Stedshiem Pelikaan in Leeuwarden (deze naam wordt veranderd in 't Vissershûs) overnemen en franchisenemer van Fidesta worden. 

Het betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening van 16 appartementen voor met name ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel behoefte aan aanvullende zorg, aandacht en veiligheid hebben. De formule scheidt wonen van zorg in een extramurale setting. Fidesta biedt een alternatief voor het wonen in het voormalige verzorgingshuis. De kleinschaligheid, het authentieke karakter van een Fidestalocatie en de persoonlijke benadering zijn een aantrekkelijk alternatief voor degenen die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen. De Fidestalocaties worden gerund door een zorgondernemer. Bewoners wonen zelfstandig, maar met 24-uurs toezicht. Fidesta is bedoeld voor wie regie over zijn leven wil behouden, maar voor wie thuis blijven wonen niet meer vertrouwd of wenselijk is.

Profiel_17411_2_151834.jpg

Op de woonzorglocatie krijgen hulpbehoevenden met een ZZP (zorg zwaarte pakket) van 4 en hoger op basis van PGB (persoonsgebonden budget) zorg aangeboden. Het verdienmodel voor ons als franchisenemer zit daarmee voornamelijk in de PGB-inkomsten die wij krijgen voor de zorg aan cliënten. 

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend om de bestaande woonzorgvoorziening Stedshiem Pelikaan in Leeuwarden van Idesta over te nemen. Deze vestiging draait inmiddels vier jaar en is volledig bewoond. In de praktijk verandert er weinig. Het personeel dat reeds werkzaam is op deze vestiging wordt overgenomen en de ondersteunende diensten worden straks door franchisegever Fidesta verzorgd. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Goodwill overname
€ 400.000,-
Inrichting en meubilair
€   30.500,-
Entreefee Fidesta
€   96.000,-
Overig (afsluitkosten, werkkapitaal etc)
€   26.000,-
Depotregeling
€   22.350.-
Overname personeel
€   21.000,-
Totaal
€ 595.850,-
Af: achtergestelde lening voormalig eigenaar
€   57.350,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 538.500,-

Wat is uw professionele achtergrond?
Greta is een BIG geregistreerd verpleegkundige en beiden zijn wij allround hulpverlener. Inmiddels werken wij al ruim 33 jaar in de zorg. Wij hebben zowel ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking, als met het werken met mensen met psychiatrische problematiek, zowel intra-als extramuraal en in gedwongen en vrijwillige kaders. 

Wij hebben met cliënten van alle leeftijden, niveaus, culturen, lichamelijke problematiek, auditieve verwerkingsproblemen en/of psychisch-, emotionele-, gedrags- en verslavingsproblematiek gewerkt. Verder hebben wij verschillende functies uitgeoefend, zoals Persoonlijk Begeleider, Ambulant Verpleegkundige en Locatie Coördinator/Teamleidster. Onze rol van Locatie Coördinator/Teamleidster was voornamelijk gericht op het coachen van teams en individuele teamleden. Daarnaast waren wij het aanspreekpunt tussen cliënt, netwerk, arts en behandelaren.

Greta is ook als Hoofd Verpleegkundige in de Gerontopsychiatrie - een kwetsbare doelgroep (verpleeghuiszorg /ouderenzorg) - werkzaam geweest. Zij kwam daar lichamelijke, psychische, sociale en functionele problemen tegen, die invloed hebben op het algemeen functioneren. 

Wij zijn beiden gewend om te werken met complexe vraagstukken. Problemen en complexe vraagstukken zien wij dan ook als een uitdaging. In dit vak hebben wij geleerd dat het aanboren van de eigen kracht en het focussen op wat iemand wél kan hét uitgangspunt is voor kwaliteit van leven. Dat is dan ook waar wij beiden voor staan! Voor ons beiden is het erg belangrijk dat de eigen regie van de cliënt centraal staat, met de juiste ondersteuning. Ons credo is: “Zo gewoon mogelijk, zo bijzonder als noodzakelijk”.

Profiel_17411_2_151917.jpg
Profiel_17411_2_151932.jpg

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding is voor ons de beste mogelijkheid om onze plannen om de vestiging van Idesta in Leeuwarden over te nemen te verwezenlijken. Zorggroep Idesta heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (project 15465). Tevens is recent een project van een collega-franchiseneemster gepubliceerd en succesvol volgeschreven (project 17401). Deze ervaringen hebben ons inzicht gegeven in het crowdfundingproces en bevestigd dat deze financieringsmethode bij ons past.

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Het bedrijf wordt geëxploiteerd vanuit een V.O.F. - waarvan wij de vennoten zijn - die wordt opgericht wanneer het project is volgeschreven.

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzetprognose
Resultaat voor Belasting
2017 (voorlopig)*
€ 886.000,-
 
2018 (prognose)
€ 968.000,-
€ 134.000,- 
2019 (prognose)
€ 1.003.000,-
€ 146.000,-

* Betreft huidige exploitatie Idesta Zorggroep. 

De begrote omzetstijging dient gerealiseerd te worden door de uitbreiding van de activiteiten met dagbesteding. De prognoses zijn opgesteld door de controller van Idesta en verwerkt in rekenmodellen, die zijn ontwikkeld door het gerenommeerde adviesbureau Koelewijn & Partners uit Baarn. De aanvraag is verder begeleid door Eijgen Finance, die de prognoses eveneens heeft getoetst.  

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte en lange termijn vooruitzichten zijn prima. De woonzorg locatie, op loopafstand van het centrum van Leeuwarden, is op 1 juli 2016 geopend en is inmiddels alweer een tijdje volledig bewoond. Er heeft inmiddels een aantal sterfgevallen plaatsgevonden, maar er dienen zich telkens weer nieuwe gegadigden aan wanneer er een woning vrijkomt. Met andere woorden: de behoefte aan deze woonvorm is groot. Aan deze landelijke en regionale behoefte aan kleinschalige zorg met gescheiden wonen en zorg wordt tegemoet gekomen door de woonvoorzieningen van Fidesta. 

‘t Visserhûs wordt primair ondersteund door Fidesta zorgfranchise. Daarnaast huren wij financiële en personele ondersteuning in van Frysko B.V., die thans ook Idesta Zorggroep ondersteunt. Hiermee is de continuïteit op dit vlak gewaarborgd.

’t Vissershus kan op basis van de huidige exploitatie eenvoudig voldoen aan de betalingsverplichtingen. De onderneming ontvangt op een vaste dag per maand alle PGB-gelden van de Sociale Verzekeringsbank en betaalt van daaruit weer alle personeelskosten en overige betalingsverplichtingen. Er wordt gereserveerd voor PGB en huurderving, voor het geval er een bewoner overlijdt. Deze reserve blijkt uit de 95% bezetting in het rekenmodel. Er wordt dus niet uitgegaan van 100% bezetting. 

Profiel_17411_2_153115.jpg

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Nee. Wij hebben beiden onze baan in de zorg opgezegd, omdat wij al onze tijd en energie volledig in willen zetten voor de exploitatie van 't Vissershûs. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het vastgoed wordt door ons langdurig gehuurd en vervolgens verhuren dit weer onder aan de individuele bewoners van de appartementen. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op de debiteuren en de bedrijfsinventaris van de V.O.F. Daarnaast wordt een nog af te sluiten Overlijdensrisicoverzekering verpand. De franchisegever financiert 10% van de totale kosten. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is de op te richten vennootschap onder firma met als vennoten mevrouw G. Visser-Tuinier en dhr. J.Y. Visser, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde. 

Inschrijving van de vennootschap onder firma bij de Kamer van Koophandel is nog niet gefinaliseerd en derhalve zijn de Creditsafe score en G-PD% nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn, zal Geldvoorelkaar.nl deze publiceren.

De verpanding van de debiteuren en bedrijfsinventaris, alsmede de verpanding van de Overlijdensrisicoverzekering zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Door de franchisegever wordt een lening verstrekt van totaal € 57.350,-. Deze lening wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Op deze lening mag uitsluitend afgelost worden zolang het buffervermogen boven de 30% blijft. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Zorggroep Idesta heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (Project 15465). De betalingen van deze financiering zijn tot dusver conform afspraak nagekomen. 

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de Vennootschap Onder Firma is opgericht en de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Daarnaast dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van de getekende franchiseovereenkomst.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100020146vrijdag 2 februari 2018
€ 500020495vrijdag 2 februari 2018
€ 700014951vrijdag 2 februari 2018
€ 100025698vrijdag 2 februari 2018
€ 300023437vrijdag 2 februari 2018
€ 200025333vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000006079vrijdag 2 februari 2018
€ 300000506vrijdag 2 februari 2018
€ 200017241vrijdag 2 februari 2018
€ 500024006vrijdag 2 februari 2018
€ 3.000023465vrijdag 2 februari 2018
€ 100019685vrijdag 2 februari 2018
€ 200011665vrijdag 2 februari 2018
€ 700009818vrijdag 2 februari 2018
€ 500016725vrijdag 2 februari 2018
€ 100003447vrijdag 2 februari 2018
€ 100028347vrijdag 2 februari 2018
€ 500028694vrijdag 2 februari 2018
€ 100027633vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000027666vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000014164vrijdag 2 februari 2018
€ 100027197vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000021599vrijdag 2 februari 2018
€ 100028080vrijdag 2 februari 2018
€ 700010369vrijdag 2 februari 2018
€ 100012921vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000008542vrijdag 2 februari 2018
€ 200014500vrijdag 2 februari 2018
€ 300024649vrijdag 2 februari 2018
€ 300024087vrijdag 2 februari 2018
€ 100009551vrijdag 2 februari 2018
€ 200028216vrijdag 2 februari 2018
€ 500002587vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000026366vrijdag 2 februari 2018
€ 500028702vrijdag 2 februari 2018
€ 200015946vrijdag 2 februari 2018
€ 100007695vrijdag 2 februari 2018
€ 500026630vrijdag 2 februari 2018
€ 500026056vrijdag 2 februari 2018
€ 100028074vrijdag 2 februari 2018
€ 7.600024561vrijdag 2 februari 2018
€ 200028876vrijdag 2 februari 2018
€ 100019020vrijdag 2 februari 2018
€ 500028585vrijdag 2 februari 2018
€ 200021666vrijdag 2 februari 2018
€ 300011125vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000023185vrijdag 2 februari 2018
€ 600022316vrijdag 2 februari 2018
€ 500024834vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000021616vrijdag 2 februari 2018
€ 100010226vrijdag 2 februari 2018
€ 100026179vrijdag 2 februari 2018
€ 300021535vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000024060vrijdag 2 februari 2018
€ 200010915vrijdag 2 februari 2018
€ 100013905vrijdag 2 februari 2018
€ 200012014vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028183vrijdag 2 februari 2018
€ 300005466vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028426vrijdag 2 februari 2018
€ 100028125vrijdag 2 februari 2018
€ 100018639vrijdag 2 februari 2018
€ 300000872vrijdag 2 februari 2018
€ 500012006vrijdag 2 februari 2018
€ 200023480vrijdag 2 februari 2018
€ 100024751vrijdag 2 februari 2018
€ 300022309vrijdag 2 februari 2018
€ 3.000021210vrijdag 2 februari 2018
€ 100028755vrijdag 2 februari 2018
€ 1.200003794vrijdag 2 februari 2018
€ 100013670vrijdag 2 februari 2018
€ 100003525vrijdag 2 februari 2018
€ 600004680vrijdag 2 februari 2018
€ 100006679vrijdag 2 februari 2018
€ 200000546vrijdag 2 februari 2018
€ 200001939vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000025790vrijdag 2 februari 2018
€ 200010531vrijdag 2 februari 2018
€ 800028292vrijdag 2 februari 2018
€ 100006506vrijdag 2 februari 2018
€ 500006030vrijdag 2 februari 2018
€ 200022961vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000028750vrijdag 2 februari 2018
€ 200025827vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000011837vrijdag 2 februari 2018
€ 200020589vrijdag 2 februari 2018
€ 500011287vrijdag 2 februari 2018
€ 500013177vrijdag 2 februari 2018
€ 500021896vrijdag 2 februari 2018
€ 100011020vrijdag 2 februari 2018
€ 100017411vrijdag 2 februari 2018
€ 100005995vrijdag 2 februari 2018
€ 200021557vrijdag 2 februari 2018
€ 100017183vrijdag 2 februari 2018
€ 200005707vrijdag 2 februari 2018
€ 100019959vrijdag 2 februari 2018
€ 100016306vrijdag 2 februari 2018
€ 500025160vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000016681vrijdag 2 februari 2018
€ 100028497vrijdag 2 februari 2018
€ 300024755vrijdag 2 februari 2018
€ 500028734vrijdag 2 februari 2018
€ 500013794vrijdag 2 februari 2018
€ 500007622vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028401vrijdag 2 februari 2018
€ 500010207vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000026952vrijdag 2 februari 2018
€ 100021679vrijdag 2 februari 2018
€ 500028963vrijdag 2 februari 2018
€ 500012241vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000026845vrijdag 2 februari 2018
€ 100007205vrijdag 2 februari 2018
€ 200025547vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000003391vrijdag 2 februari 2018
€ 500028841vrijdag 2 februari 2018
€ 500026660vrijdag 2 februari 2018
€ 100003232vrijdag 2 februari 2018
€ 500027175vrijdag 2 februari 2018
€ 200028417vrijdag 2 februari 2018
€ 200028325vrijdag 2 februari 2018
€ 300008605vrijdag 2 februari 2018
€ 200028582vrijdag 2 februari 2018
€ 500025099vrijdag 2 februari 2018
€ 200018484vrijdag 2 februari 2018
€ 300028647vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028935vrijdag 2 februari 2018
€ 500005124vrijdag 2 februari 2018
€ 100028296vrijdag 2 februari 2018
€ 4.000022080vrijdag 2 februari 2018
€ 500027265vrijdag 2 februari 2018
€ 200021386vrijdag 2 februari 2018
€ 500028690vrijdag 2 februari 2018
€ 100027452vrijdag 2 februari 2018
€ 100028361vrijdag 2 februari 2018
€ 100015028vrijdag 2 februari 2018
€ 100025436vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000001724vrijdag 2 februari 2018
€ 1.500008562vrijdag 2 februari 2018
€ 500025496vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000007762zaterdag 3 februari 2018
€ 100017368zaterdag 3 februari 2018
€ 100021735zaterdag 3 februari 2018
€ 200028685zaterdag 3 februari 2018
€ 100024631zaterdag 3 februari 2018
€ 200012541zaterdag 3 februari 2018
€ 200025833zaterdag 3 februari 2018
€ 300004502zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000027273zaterdag 3 februari 2018
€ 1.500003483zaterdag 3 februari 2018
€ 700007496zaterdag 3 februari 2018
€ 400024955zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000001746zaterdag 3 februari 2018
€ 100025321zaterdag 3 februari 2018
€ 300026566zaterdag 3 februari 2018
€ 300018458zaterdag 3 februari 2018
€ 5.000025407zaterdag 3 februari 2018
€ 300028642zaterdag 3 februari 2018
€ 500000248zaterdag 3 februari 2018
€ 500010544zaterdag 3 februari 2018
€ 200003319zaterdag 3 februari 2018
€ 100008972zaterdag 3 februari 2018
€ 100028714zaterdag 3 februari 2018
€ 100014303zaterdag 3 februari 2018
€ 200023718zaterdag 3 februari 2018
€ 500027754zaterdag 3 februari 2018
€ 500028975zaterdag 3 februari 2018
€ 500026997zaterdag 3 februari 2018
€ 100017851zaterdag 3 februari 2018
€ 200015153zaterdag 3 februari 2018
€ 500017146zaterdag 3 februari 2018
€ 100023859zaterdag 3 februari 2018
€ 100019361zaterdag 3 februari 2018
€ 100005850zaterdag 3 februari 2018
€ 200023655zaterdag 3 februari 2018
€ 2.000027549zaterdag 3 februari 2018
€ 100010011zaterdag 3 februari 2018
€ 100026623zondag 4 februari 2018
€ 500025124zondag 4 februari 2018
€ 500026722zondag 4 februari 2018
€ 2.000018695zondag 4 februari 2018
€ 200023509zondag 4 februari 2018
€ 400027772zondag 4 februari 2018
€ 100022275zondag 4 februari 2018
€ 100021421zondag 4 februari 2018
€ 500027443zondag 4 februari 2018
€ 100015285zondag 4 februari 2018
€ 1.000028943zondag 4 februari 2018
€ 400014223zondag 4 februari 2018
€ 1.000024019zondag 4 februari 2018
€ 300016721zondag 4 februari 2018
€ 200001899zondag 4 februari 2018
€ 1.000023544zondag 4 februari 2018
€ 1.000027134maandag 5 februari 2018
€ 100019392maandag 5 februari 2018
€ 500018286maandag 5 februari 2018
€ 2.500028982maandag 5 februari 2018
€ 200014531maandag 5 februari 2018
€ 300007529maandag 5 februari 2018
€ 300028983maandag 5 februari 2018
€ 100028984maandag 5 februari 2018
€ 500008915maandag 5 februari 2018
€ 100027980maandag 5 februari 2018
€ 1.000011171maandag 5 februari 2018
€ 1.000014312maandag 5 februari 2018
€ 100006472maandag 5 februari 2018
€ 400025055maandag 5 februari 2018
€ 100010731maandag 5 februari 2018
€ 100026250maandag 5 februari 2018
€ 500026768maandag 5 februari 2018
€ 100006985maandag 5 februari 2018
€ 200016209maandag 5 februari 2018
€ 3.000028737maandag 5 februari 2018
€ 300021054maandag 5 februari 2018
€ 200025750maandag 5 februari 2018
€ 1.000022146maandag 5 februari 2018
€ 100021767maandag 5 februari 2018
€ 100020561maandag 5 februari 2018
€ 500020484maandag 5 februari 2018
€ 200013348maandag 5 februari 2018
€ 500022496maandag 5 februari 2018
€ 200028843maandag 5 februari 2018
€ 1.000025291maandag 5 februari 2018
€ 1.000019453maandag 5 februari 2018
€ 500011965maandag 5 februari 2018
€ 100025451maandag 5 februari 2018
€ 100028674dinsdag 6 februari 2018
€ 200010667dinsdag 6 februari 2018
€ 2.000015268dinsdag 6 februari 2018
€ 200027128dinsdag 6 februari 2018
€ 500013643dinsdag 6 februari 2018
€ 2.000006772dinsdag 6 februari 2018
€ 200024616dinsdag 6 februari 2018
€ 500016135dinsdag 6 februari 2018
€ 200014792dinsdag 6 februari 2018
€ 500010966dinsdag 6 februari 2018
€ 100013699dinsdag 6 februari 2018
€ 300022335dinsdag 6 februari 2018
€ 300007952dinsdag 6 februari 2018
€ 600005381dinsdag 6 februari 2018
€ 200021712dinsdag 6 februari 2018
€ 100020191dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000028977dinsdag 6 februari 2018
€ 100017243woensdag 7 februari 2018
€ 5.000010164woensdag 7 februari 2018
€ 100010006woensdag 7 februari 2018
€ 400028924woensdag 7 februari 2018
€ 1.000008917woensdag 7 februari 2018
€ 100010390woensdag 7 februari 2018
€ 400023215woensdag 7 februari 2018
€ 100002106woensdag 7 februari 2018
€ 200013969woensdag 7 februari 2018
€ 100028549woensdag 7 februari 2018
€ 1.000018861woensdag 7 februari 2018
€ 500025711woensdag 7 februari 2018
€ 200016884woensdag 7 februari 2018
€ 3.000011937woensdag 7 februari 2018
€ 500002621woensdag 7 februari 2018
€ 1.000004704woensdag 7 februari 2018
€ 100018736woensdag 7 februari 2018
€ 200020579woensdag 7 februari 2018
€ 300028641woensdag 7 februari 2018
€ 100011413woensdag 7 februari 2018
€ 300017482woensdag 7 februari 2018
€ 500021847woensdag 7 februari 2018
€ 1.000027195woensdag 7 februari 2018
€ 300024337woensdag 7 februari 2018
€ 2.000016409woensdag 7 februari 2018
€ 200026933woensdag 7 februari 2018
€ 700028996donderdag 8 februari 2018
€ 500007754donderdag 8 februari 2018
€ 100014195donderdag 8 februari 2018
€ 500027389donderdag 8 februari 2018
€ 500026820donderdag 8 februari 2018
€ 100015236donderdag 8 februari 2018
€ 100029018donderdag 8 februari 2018
€ 500028567donderdag 8 februari 2018
€ 100024236donderdag 8 februari 2018
€ 100010785donderdag 8 februari 2018
€ 1.000029022donderdag 8 februari 2018
€ 300021387donderdag 8 februari 2018
€ 700008378donderdag 8 februari 2018
€ 100004817donderdag 8 februari 2018
€ 500016056vrijdag 9 februari 2018
€ 400003001vrijdag 9 februari 2018
€ 200010703vrijdag 9 februari 2018
€ 400015595vrijdag 9 februari 2018
€ 200027473vrijdag 9 februari 2018
€ 1.000022584vrijdag 9 februari 2018
€ 300020010vrijdag 9 februari 2018
€ 500010513vrijdag 9 februari 2018
€ 200016397vrijdag 9 februari 2018
€ 500029013vrijdag 9 februari 2018
€ 300029032vrijdag 9 februari 2018
€ 500028741vrijdag 9 februari 2018
€ 500022800zaterdag 10 februari 2018
€ 100005479zaterdag 10 februari 2018
€ 500026658zaterdag 10 februari 2018
€ 1.000028215zaterdag 10 februari 2018
€ 200015130zaterdag 10 februari 2018
€ 500002420zaterdag 10 februari 2018
€ 200023958zaterdag 10 februari 2018
€ 200014043zaterdag 10 februari 2018
€ 500023672zondag 11 februari 2018
€ 100028707zondag 11 februari 2018
€ 100020995zondag 11 februari 2018
€ 200022621zondag 11 februari 2018
€ 300027676zondag 11 februari 2018
€ 200014812zondag 11 februari 2018
€ 400008664zondag 11 februari 2018
€ 100012242maandag 12 februari 2018
€ 400029046maandag 12 februari 2018
€ 300018047maandag 12 februari 2018
€ 100029049maandag 12 februari 2018
€ 500027521maandag 12 februari 2018
€ 100028920maandag 12 februari 2018
€ 200021355maandag 12 februari 2018
€ 100026072maandag 12 februari 2018
€ 500006021dinsdag 13 februari 2018
€ 100029058dinsdag 13 februari 2018
€ 200019461dinsdag 13 februari 2018
€ 100009672dinsdag 13 februari 2018
€ 100015785dinsdag 13 februari 2018
€ 100028576dinsdag 13 februari 2018
€ 300026809dinsdag 13 februari 2018
€ 500028450dinsdag 13 februari 2018
€ 100027525dinsdag 13 februari 2018
€ 300028239dinsdag 13 februari 2018
€ 100026649dinsdag 13 februari 2018
€ 200026368dinsdag 13 februari 2018
€ 300008426dinsdag 13 februari 2018
€ 100014263woensdag 14 februari 2018
€ 100028678woensdag 14 februari 2018
€ 1.000026166woensdag 14 februari 2018
€ 500021701woensdag 14 februari 2018
€ 200027439woensdag 14 februari 2018
€ 1.000027474donderdag 15 februari 2018
€ 200024735donderdag 15 februari 2018
€ 100026783donderdag 15 februari 2018
€ 2.500022228donderdag 15 februari 2018
€ 3.000010355donderdag 15 februari 2018
€ 1.000024607donderdag 15 februari 2018
€ 300006920donderdag 15 februari 2018
€ 300013429donderdag 15 februari 2018
€ 100005320donderdag 15 februari 2018
€ 200029075donderdag 15 februari 2018
€ 5.000027034donderdag 15 februari 2018
€ 500027517donderdag 15 februari 2018
€ 100028624donderdag 15 februari 2018
€ 100028544donderdag 15 februari 2018
€ 100011320donderdag 15 februari 2018
€ 1.000021625donderdag 15 februari 2018
€ 1.000027406donderdag 15 februari 2018
€ 100025674donderdag 15 februari 2018
€ 200025797vrijdag 16 februari 2018
€ 1.000026264vrijdag 16 februari 2018
€ 200027658vrijdag 16 februari 2018
€ 500009207vrijdag 16 februari 2018
€ 200027494vrijdag 16 februari 2018
€ 200015701vrijdag 16 februari 2018
€ 1.500029066vrijdag 16 februari 2018
€ 100022667vrijdag 16 februari 2018
€ 200003412vrijdag 16 februari 2018
€ 200015465vrijdag 16 februari 2018
€ 100028120zaterdag 17 februari 2018
€ 500000653zaterdag 17 februari 2018
€ 100024029zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000002964zaterdag 17 februari 2018
€ 100027404zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000007188zaterdag 17 februari 2018
€ 1.500026330zondag 18 februari 2018
€ 1.000025730zondag 18 februari 2018
€ 5.000025955zondag 18 februari 2018
€ 2.000004080zondag 18 februari 2018
€ 100023469zondag 18 februari 2018
€ 1.000029093maandag 19 februari 2018
€ 500015470maandag 19 februari 2018
€ 500029094maandag 19 februari 2018
€ 1.000026252maandag 19 februari 2018
€ 300026926maandag 19 februari 2018
€ 100009193maandag 19 februari 2018
€ 500019486maandag 19 februari 2018
€ 2.500029048maandag 19 februari 2018
€ 300020406maandag 19 februari 2018
€ 2.000025404maandag 19 februari 2018
€ 1.000016693maandag 19 februari 2018
€ 200029060dinsdag 20 februari 2018
€ 500017893dinsdag 20 februari 2018
€ 300005234dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000019537dinsdag 20 februari 2018
€ 500027346dinsdag 20 februari 2018