Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Overname
Fidesta 't Vissershûs
Project:
17411 Zakelijk
Leendoel:
Overname
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,06
Creditsafe score:
23
Zekerheden:
PRDRHAAV
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 328.300
Geinvesteerd:
€ 328.300
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Zorg
Producten en/of diensten:Woonzorgvoorzieningen
Aantal medewerkers:20 (12 fte)
Oprichtingsdatum:Nog op te richten V.O.F.
Leeftijd:52 | 48
Gezinssituatie:Gehuwd, 2 kinderen
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO 
BKR score:Gemiddeld risico (G)
BKR score:Gemiddeld risico (G)
Social media:LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe V.O.F. Visser.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Idesta Zorggroep is een bekende zorgverlener in Friesland. Recent is Idesta Zorggroep veranderd in een franchiseformule genaamd Fidesta. Bestaande woonvoorzieningen van Idesta kunnen daarmee overgenomen worden door franchisenemers. Wij, Jan en Greta Visser, gaan samen de bestaande woonzorgvoorziening Stedshiem Pelikaan in Leeuwarden overnemen en worden daarmee franchisenemer van Fidesta. Deze naam van de woonvoorziening wordt veranderd in Fidesta ’t Vissershûs. 

Het betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening van 16 appartementen voor met name ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel behoefte hebben aan aanvullende zorg, aandacht en veiligheid. De formule scheidt wonen van zorg in een extramurale setting. Fidesta biedt een alternatief voor het wonen in het voormalige verzorgingshuis. De kleinschaligheid, het authentieke karakter van een Fidestalocatie, en de persoonlijke benadering zijn een aantrekkelijk alternatief voor degenen die graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. De Fidestalocaties worden gerund door een zorgondernemer. Bewoners wonen zelfstandig, maar er is 24-uurs toezicht. Fidesta is bedoeld voor wie regie over zijn leven wil behouden, maar voor wie thuis blijven wonen niet meer vertrouwd of wenselijk is, en verpleeghuiszorg een stap te ver is. In feite is het thuiszorg in een beschutte omgeving wat nét dat beetje extra geeft. Denk hierbij aan meer gezelschap, meer warmte, meer toezicht en nabijheid.

Op de woonzorglocatie krijgen hulpbehoevenden met een ZZP (zorg zwaarte pakket) op basis van PGB (persoonsgebonden budget) zorg aangeboden. 

Profiel_17411_2_151834.jpg

Locatie 't Vissershûs

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt aangewend om de bestaande woonzorgvoorziening Stedshiem Pelikaan in Leeuwarden van Idesta over te nemen. Deze vestiging draait inmiddels vier jaar en is volledig bewoond. In de praktijk verandert er weinig. Het personeel dat reeds werkzaam is op deze vestiging wordt overgenomen en de ondersteunende diensten worden straks door franchisegever Fidesta verzorgd. 

Service en diensten die Fidesta als franchisegever biedt zijn o.a.:
 • Contacten met zorgkantoor, begeleiding bij PGB aanvragen, aanvragen CIZ
 • Het opstellen van zorgcontracten, zorgbeschrijvingen en zorgplannen 
 • Beschikking over Nedap ten behoeve van de zorgregistratie
 • Uitvoering audits/ toetsingen Zorg, Veiligheid en Welzijn 
 • Toegang tot de zorgprotocollen Vilans
 • Begeleiding franchisenemers maandelijks zorgondersteuning 
 • Managementbegeleiding, advies in coaching en leidinggeven aan medewerkers
 • Ondersteuning secretariële taken bij opstellen van huurovereenkomsten, servicecontracten
 • Opleidingsplannen en aanbod modules op E-learning voor medewerkers Fidesta
 • Ondersteuning bij de exploitatie en bewaken van de werkelijke productie
 • Begeleiding bij aannemen stagiaires, aanvragen stagevergoedingen fonds 
 • Marketingbegeleiding, logo-ontwerp, reclame-uitingen, advertentie-opmaak, 
 • Beheer website betreffende Fidestalocatie
Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Goodwill*
€ 400.000,-
Entreefee Fidesta**
€   96.000,-
Inrichting en meubilair
€   30.500,-
Overig (afsluitkosten, werkkapitaal etc.)
€   26.000,-
Depotregeling
€   13.850.-
Werkkapitaal
€   21.000,-
Totaal
€ 587.350,-
Af: Achtergestelde lening franchisegever
€   57.350,-
Af: Lening franchisegever
€ 200.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 330.000,-

*  Het grootste gedeelte van de investering betreft de vergoeding voor de (marktconforme) goodwill aan Idesta, die gebaseerd is op de exploitatiecijfers van deze locatie en de jaaromzet van circa € 1 MIO. Ook zijn hierin de lopende financieringen van Idesta voor deze locatie verwerkt, die afgelost zullen worden.

** De entreefee is o.a. ter vergoeding van de ontwikkeling van de formule, de opstartkosten en begeleiding bij onze financiering. Om franchisenemers te ondersteunen, is er een team met professionals in dienst van Fidesta dat uit deze gelden betaald wordt. 

Profiel_17411_2_163154.jpg

Het team van 't Vissershûs

Wat is uw professionele achtergrond?
Greta is een BIG geregistreerd verpleegkundige en beiden zijn wij allround hulpverlener. Inmiddels werken wij al ruim 33 jaar in de zorg. Wij hebben zowel ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking, als met het werken met mensen met psychiatrische problematiek, zowel intra- als extramuraal en in gedwongen en vrijwillige kaders. 

Wij hebben met cliënten van alle leeftijden, niveaus, culturen, lichamelijke problematiek, auditieve verwerkingsproblemen en/of psychisch-, emotionele-, gedrags- en verslavingsproblematiek gewerkt. Verder hebben wij verschillende functies uitgeoefend, zoals Persoonlijk Begeleider, Ambulant Verpleegkundige en Locatie Coördinator/Teamleidster. Onze rol van Locatie Coördinator/Teamleidster was voornamelijk gericht op het coachen van teams en individuele teamleden. Daarnaast waren wij het aanspreekpunt tussen cliënt, netwerk, arts en behandelaren.

Greta is als Hoofd Verpleegkundige in de Gerontopsychiatrie - een kwetsbare doelgroep (verpleeghuiszorg /ouderenzorg) - werkzaam geweest. Zij kwam daar lichamelijke, psychische, sociale en functionele problemen tegen, die invloed hebben op het algemeen functioneren. 

Wij zijn beiden gewend om te werken met complexe vraagstukken. Problemen en complexe vraagstukken zien wij dan ook als een uitdaging. In dit vak hebben wij geleerd dat het aanboren van de eigen kracht en het focussen op wat iemand wél kan hét uitgangspunt is voor kwaliteit van leven. Dat is dan ook waar wij beiden voor staan! Voor ons beiden is het erg belangrijk dat de eigen regie van de cliënt centraal staat, met de juiste ondersteuning. Ons credo is: “Zo gewoon mogelijk, zo bijzonder als noodzakelijk”.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding is voor ons de beste mogelijkheid om onze plannen om de vestiging van Idesta in Leeuwarden over te nemen te verwezenlijken. Zorggroep Idesta heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (project 15465). Tevens is recent een project van een collega-franchiseneemster gepubliceerd en succesvol volgeschreven (project 17401). Deze ervaringen hebben ons inzicht gegeven in het crowdfundingproces en bevestigd dat deze financieringsmethode bij ons past. Lees meer over onze beweegredenen in het interview met Geldvoorelkaar.nl.

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
Het bedrijf wordt geëxploiteerd vanuit V.O.F. Visser, waarvan wij de vennoten zijn.

Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzetprognose
Resultaat voor Belasting
2017 (voorlopig)*
€ 886.000,-
€   35.000,-
2018 (prognose)
€ 968.000,-
€ 134.000,- 
2019 (prognose)
€ 1.003.000,-
€ 146.000,-

* Betreft huidige exploitatie Idesta Zorggroep. 

De begrote omzetstijging dient gerealiseerd te worden door de uitbreiding van de activiteiten met dagbesteding. Wanneer de vestiging is omgezet in een zelfstandige (franchise)vestiging, vervalt ook een aantal kosten voor bijv. bestuur en schoonmaak, die de franchisenemers zelf zullen gaan doen. 

De prognoses zijn opgesteld door de controller van Idesta en verwerkt in rekenmodellen, die zijn ontwikkeld door het gerenommeerde adviesbureau Koelewijn & Partners uit Baarn. De aanvraag is verder begeleid door Eijgen Finance, die de prognoses eveneens heeft getoetst.  

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De korte en lange termijn vooruitzichten zijn prima. De woonzorglocatie, op loopafstand van het centrum van Leeuwarden, is op 1 juli 2016 geopend en is inmiddels alweer een tijdje volledig bewoond. Er dienen zich telkens weer nieuwe gegadigden aan wanneer er een woning vrijkomt. Met andere woorden: de behoefte aan deze woonvorm is groot. Aan deze landelijke en regionale behoefte aan kleinschalige zorg - met gescheiden wonen en zorg - wordt tegemoet gekomen door de woonvoorzieningen van Fidesta. 

Fidesta ‘t Vissershûs wordt primair ondersteund door Fidesta zorgfranchise. Daarnaast huren wij financiële en personele ondersteuning in van Frysko B.V., die thans ook Idesta Zorggroep ondersteunt. Hiermee is de continuïteit op dit vlak gewaarborgd.

Fidesta ’t Vissershûs kan op basis van de huidige exploitatie eenvoudig voldoen aan de betalingsverplichtingen. De onderneming ontvangt op een vaste dag per maand alle PGB-gelden van de Sociale Verzekeringsbank en betaalt van daaruit weer alle personeelskosten en overige betalingsverplichtingen. Er wordt gereserveerd voor PGB en huurderving, voor het geval er een bewoner overlijdt. Deze reserve blijkt uit de 95% bezetting in het rekenmodel. Er wordt dus niet uitgegaan van 100% bezetting. 

Profiel_17411_2_163008.jpg
Profiel_17411_2_163055.jpg

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Nee. Wij hebben beiden onze baan in de zorg opgezegd, omdat wij al onze tijd en energie volledig in willen zetten voor de exploitatie van 't Vissershûs. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het vastgoed wordt door ons langdurig gehuurd en vervolgens verhuren dit weer onder aan de individuele bewoners van de appartementen. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé krijgen de investeerders het pandrecht op de debiteuren en de bedrijfsinventaris van de V.O.F. Daarnaast wordt een nog af te sluiten Overlijdensrisicoverzekering verpand. De franchisegever financiert € 57.350,-. Deze lening zal worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Tevens is op deze lening de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer V.O.F. Visser. Dit is de vennootschap onder firma van mevrouw G. Visser-Tuinier en dhr. J.Y. Visser, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is momenteel van morele waarde. 

De verpanding van de debiteuren en bedrijfsinventaris, alsmede de verpanding van de Overlijdensrisicoverzekering zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. 

Door de franchisegever wordt een lening verstrekt van totaal € 57.350,-. Deze lening wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Geldvoorelkaar.nl. Op deze lening mag uitsluitend afgelost worden zolang het buffervermogen boven de 30% blijft. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Zorggroep Idesta heeft eerder via Geldvoorelkaar.nl een financiering opgehaald (Project 15465). De betalingen van deze financiering zijn tot dusver conform afspraak nagekomen. 

Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de Vennootschap Onder Firma is opgericht en de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Daarnaast dient Geldvoorelkaar.nl in bezit te zijn gesteld van de getekende franchiseovereenkomst.

Update 20-3-2018:
Het doelbedrag van deze lening is verlaagd van € 538.500,- naar € 330.000,-. Hierdoor is het depotbedrag ook wat lager geworden. De franchisegever is bereid de overige € 200.000,- te financieren op basis van dezelfde looptijd en rente, en zonder aanvullende zekerheden. Deze wijziging heeft derhalve geen invloed op zowel de afloscapaciteit (en daarmee de risicoclassificatie) en de zekerheidspositie van de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. 
Tevens zijn er wijzigingen in de tekst en foto's aangebracht. De voorwaarden van deze lening blijven ongewijzigd.  


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100020146vrijdag 2 februari 2018
€ 500020495vrijdag 2 februari 2018
€ 700014951vrijdag 2 februari 2018
€ 100025698vrijdag 2 februari 2018
€ 300023437vrijdag 2 februari 2018
€ 200025333vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000006079vrijdag 2 februari 2018
€ 300000506vrijdag 2 februari 2018
€ 200017241vrijdag 2 februari 2018
€ 500024006vrijdag 2 februari 2018
€ 3.000023465vrijdag 2 februari 2018
€ 100019685vrijdag 2 februari 2018
€ 200011665vrijdag 2 februari 2018
€ 700009818vrijdag 2 februari 2018
€ 500016725vrijdag 2 februari 2018
€ 100003447vrijdag 2 februari 2018
€ 500028694vrijdag 2 februari 2018
€ 100027633vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000027666vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000014164vrijdag 2 februari 2018
€ 100027197vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000021599vrijdag 2 februari 2018
€ 100028080vrijdag 2 februari 2018
€ 700010369vrijdag 2 februari 2018
€ 100012921vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000008542vrijdag 2 februari 2018
€ 200014500vrijdag 2 februari 2018
€ 300024649vrijdag 2 februari 2018
€ 300024087vrijdag 2 februari 2018
€ 100009551vrijdag 2 februari 2018
€ 200028216vrijdag 2 februari 2018
€ 500002587vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000026366vrijdag 2 februari 2018
€ 500028702vrijdag 2 februari 2018
€ 200015946vrijdag 2 februari 2018
€ 100007695vrijdag 2 februari 2018
€ 500026630vrijdag 2 februari 2018
€ 500026056vrijdag 2 februari 2018
€ 100028074vrijdag 2 februari 2018
€ 200028876vrijdag 2 februari 2018
€ 100019020vrijdag 2 februari 2018
€ 500028585vrijdag 2 februari 2018
€ 200021666vrijdag 2 februari 2018
€ 300011125vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000023185vrijdag 2 februari 2018
€ 600022316vrijdag 2 februari 2018
€ 500024834vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000021616vrijdag 2 februari 2018
€ 100010226vrijdag 2 februari 2018
€ 100026179vrijdag 2 februari 2018
€ 300021535vrijdag 2 februari 2018
€ 500024060vrijdag 2 februari 2018
€ 200010915vrijdag 2 februari 2018
€ 100013905vrijdag 2 februari 2018
€ 200012014vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028183vrijdag 2 februari 2018
€ 300005466vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028426vrijdag 2 februari 2018
€ 100028125vrijdag 2 februari 2018
€ 100018639vrijdag 2 februari 2018
€ 300000872vrijdag 2 februari 2018
€ 500012006vrijdag 2 februari 2018
€ 200023480vrijdag 2 februari 2018
€ 100024751vrijdag 2 februari 2018
€ 300022309vrijdag 2 februari 2018
€ 3.000021210vrijdag 2 februari 2018
€ 100028755vrijdag 2 februari 2018
€ 1.200003794vrijdag 2 februari 2018
€ 100013670vrijdag 2 februari 2018
€ 600004680vrijdag 2 februari 2018
€ 200000546vrijdag 2 februari 2018
€ 200001939vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000025790vrijdag 2 februari 2018
€ 200010531vrijdag 2 februari 2018
€ 800028292vrijdag 2 februari 2018
€ 100006506vrijdag 2 februari 2018
€ 500006030vrijdag 2 februari 2018
€ 200022961vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000028750vrijdag 2 februari 2018
€ 200025827vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000011837vrijdag 2 februari 2018
€ 200020589vrijdag 2 februari 2018
€ 500011287vrijdag 2 februari 2018
€ 500013177vrijdag 2 februari 2018
€ 500021896vrijdag 2 februari 2018
€ 100011020vrijdag 2 februari 2018
€ 100017411vrijdag 2 februari 2018
€ 100005995vrijdag 2 februari 2018
€ 200021557vrijdag 2 februari 2018
€ 100017183vrijdag 2 februari 2018
€ 200005707vrijdag 2 februari 2018
€ 100019959vrijdag 2 februari 2018
€ 100016306vrijdag 2 februari 2018
€ 500025160vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000016681vrijdag 2 februari 2018
€ 100028497vrijdag 2 februari 2018
€ 300024755vrijdag 2 februari 2018
€ 500028734vrijdag 2 februari 2018
€ 500013794vrijdag 2 februari 2018
€ 500007622vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028401vrijdag 2 februari 2018
€ 500010207vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000026952vrijdag 2 februari 2018
€ 500028963vrijdag 2 februari 2018
€ 500012241vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000026845vrijdag 2 februari 2018
€ 100007205vrijdag 2 februari 2018
€ 200025547vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000003391vrijdag 2 februari 2018
€ 500026660vrijdag 2 februari 2018
€ 100003232vrijdag 2 februari 2018
€ 500027175vrijdag 2 februari 2018
€ 200028417vrijdag 2 februari 2018
€ 200028582vrijdag 2 februari 2018
€ 500025099vrijdag 2 februari 2018
€ 200018484vrijdag 2 februari 2018
€ 300028647vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000028935vrijdag 2 februari 2018
€ 500005124vrijdag 2 februari 2018
€ 100028296vrijdag 2 februari 2018
€ 500027265vrijdag 2 februari 2018
€ 200021386vrijdag 2 februari 2018
€ 500028690vrijdag 2 februari 2018
€ 100027452vrijdag 2 februari 2018
€ 100028361vrijdag 2 februari 2018
€ 100015028vrijdag 2 februari 2018
€ 1.000001724vrijdag 2 februari 2018
€ 1.500008562vrijdag 2 februari 2018
€ 500025496vrijdag 2 februari 2018
€ 2.000007762zaterdag 3 februari 2018
€ 100017368zaterdag 3 februari 2018
€ 100021735zaterdag 3 februari 2018
€ 200028685zaterdag 3 februari 2018
€ 100024631zaterdag 3 februari 2018
€ 200012541zaterdag 3 februari 2018
€ 200025833zaterdag 3 februari 2018
€ 300004502zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000027273zaterdag 3 februari 2018
€ 1.500003483zaterdag 3 februari 2018
€ 700007496zaterdag 3 februari 2018
€ 400024955zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000001746zaterdag 3 februari 2018
€ 100025321zaterdag 3 februari 2018
€ 300026566zaterdag 3 februari 2018
€ 5.000025407zaterdag 3 februari 2018
€ 300028642zaterdag 3 februari 2018
€ 500000248zaterdag 3 februari 2018
€ 500010544zaterdag 3 februari 2018
€ 200003319zaterdag 3 februari 2018
€ 100008972zaterdag 3 februari 2018
€ 100028714zaterdag 3 februari 2018
€ 100014303zaterdag 3 februari 2018
€ 200023718zaterdag 3 februari 2018
€ 500027754zaterdag 3 februari 2018
€ 500028975zaterdag 3 februari 2018
€ 500026997zaterdag 3 februari 2018
€ 100017851zaterdag 3 februari 2018
€ 200015153zaterdag 3 februari 2018
€ 500017146zaterdag 3 februari 2018
€ 100023859zaterdag 3 februari 2018
€ 100019361zaterdag 3 februari 2018
€ 100005850zaterdag 3 februari 2018
€ 200023655zaterdag 3 februari 2018
€ 2.000027549zaterdag 3 februari 2018
€ 100010011zaterdag 3 februari 2018
€ 100026623zondag 4 februari 2018
€ 500025124zondag 4 februari 2018
€ 500026722zondag 4 februari 2018
€ 2.000018695zondag 4 februari 2018
€ 200023509zondag 4 februari 2018
€ 400027772zondag 4 februari 2018
€ 100022275zondag 4 februari 2018
€ 100021421zondag 4 februari 2018
€ 500027443zondag 4 februari 2018
€ 100015285zondag 4 februari 2018
€ 1.000028943zondag 4 februari 2018
€ 400014223zondag 4 februari 2018
€ 1.000024019zondag 4 februari 2018
€ 300016721zondag 4 februari 2018
€ 200001899zondag 4 februari 2018
€ 1.000023544zondag 4 februari 2018
€ 1.000027134maandag 5 februari 2018
€ 100019392maandag 5 februari 2018
€ 500018286maandag 5 februari 2018
€ 2.500028982maandag 5 februari 2018
€ 200014531maandag 5 februari 2018
€ 300007529maandag 5 februari 2018
€ 100028984maandag 5 februari 2018
€ 500008915maandag 5 februari 2018
€ 100027980maandag 5 februari 2018
€ 1.000011171maandag 5 februari 2018
€ 1.000014312maandag 5 februari 2018
€ 100006472maandag 5 februari 2018
€ 500026768maandag 5 februari 2018
€ 100006985maandag 5 februari 2018
€ 200016209maandag 5 februari 2018
€ 3.000028737maandag 5 februari 2018
€ 300021054maandag 5 februari 2018
€ 200025750maandag 5 februari 2018
€ 1.000022146maandag 5 februari 2018
€ 100021767maandag 5 februari 2018
€ 100020561maandag 5 februari 2018
€ 500020484maandag 5 februari 2018
€ 200013348maandag 5 februari 2018
€ 500022496maandag 5 februari 2018
€ 200028843maandag 5 februari 2018
€ 1.000025291maandag 5 februari 2018
€ 1.000019453maandag 5 februari 2018
€ 100025451maandag 5 februari 2018
€ 100028674dinsdag 6 februari 2018
€ 200010667dinsdag 6 februari 2018
€ 2.000015268dinsdag 6 februari 2018
€ 200027128dinsdag 6 februari 2018
€ 500013643dinsdag 6 februari 2018
€ 2.000006772dinsdag 6 februari 2018
€ 200024616dinsdag 6 februari 2018
€ 500016135dinsdag 6 februari 2018
€ 200014792dinsdag 6 februari 2018
€ 500010966dinsdag 6 februari 2018
€ 100013699dinsdag 6 februari 2018
€ 300022335dinsdag 6 februari 2018
€ 300007952dinsdag 6 februari 2018
€ 600005381dinsdag 6 februari 2018
€ 200021712dinsdag 6 februari 2018
€ 100020191dinsdag 6 februari 2018
€ 1.000028977dinsdag 6 februari 2018
€ 5.000010164woensdag 7 februari 2018
€ 100010006woensdag 7 februari 2018
€ 400028924woensdag 7 februari 2018
€ 1.000008917woensdag 7 februari 2018
€ 100010390woensdag 7 februari 2018
€ 400023215woensdag 7 februari 2018
€ 100002106woensdag 7 februari 2018
€ 200013969woensdag 7 februari 2018
€ 1.000018861woensdag 7 februari 2018
€ 500025711woensdag 7 februari 2018
€ 200016884woensdag 7 februari 2018
€ 3.000011937woensdag 7 februari 2018
€ 500002621woensdag 7 februari 2018
€ 1.000004704woensdag 7 februari 2018
€ 100018736woensdag 7 februari 2018
€ 200020579woensdag 7 februari 2018
€ 300028641woensdag 7 februari 2018
€ 100011413woensdag 7 februari 2018
€ 300017482woensdag 7 februari 2018
€ 500021847woensdag 7 februari 2018
€ 1.000027195woensdag 7 februari 2018
€ 300024337woensdag 7 februari 2018
€ 2.000016409woensdag 7 februari 2018
€ 200026933woensdag 7 februari 2018
€ 700028996donderdag 8 februari 2018
€ 500007754donderdag 8 februari 2018
€ 100014195donderdag 8 februari 2018
€ 500027389donderdag 8 februari 2018
€ 500026820donderdag 8 februari 2018
€ 100015236donderdag 8 februari 2018
€ 100029018donderdag 8 februari 2018
€ 500028567donderdag 8 februari 2018
€ 100024236donderdag 8 februari 2018
€ 100010785donderdag 8 februari 2018
€ 1.000029022donderdag 8 februari 2018
€ 300021387donderdag 8 februari 2018
€ 700008378donderdag 8 februari 2018
€ 100004817donderdag 8 februari 2018
€ 500016056vrijdag 9 februari 2018
€ 400003001vrijdag 9 februari 2018
€ 200010703vrijdag 9 februari 2018
€ 400015595vrijdag 9 februari 2018
€ 200027473vrijdag 9 februari 2018
€ 300020010vrijdag 9 februari 2018
€ 500010513vrijdag 9 februari 2018
€ 200016397vrijdag 9 februari 2018
€ 500029013vrijdag 9 februari 2018
€ 300029032vrijdag 9 februari 2018
€ 500028741vrijdag 9 februari 2018
€ 500022800zaterdag 10 februari 2018
€ 100005479zaterdag 10 februari 2018
€ 500026658zaterdag 10 februari 2018
€ 1.000028215zaterdag 10 februari 2018
€ 200015130zaterdag 10 februari 2018
€ 500002420zaterdag 10 februari 2018
€ 200023958zaterdag 10 februari 2018
€ 200014043zaterdag 10 februari 2018
€ 500023672zondag 11 februari 2018
€ 100028707zondag 11 februari 2018
€ 100020995zondag 11 februari 2018
€ 200022621zondag 11 februari 2018
€ 300027676zondag 11 februari 2018
€ 200014812zondag 11 februari 2018
€ 400008664zondag 11 februari 2018
€ 100012242maandag 12 februari 2018
€ 400029046maandag 12 februari 2018
€ 300018047maandag 12 februari 2018
€ 100029049maandag 12 februari 2018
€ 500027521maandag 12 februari 2018
€ 100028920maandag 12 februari 2018
€ 200021355maandag 12 februari 2018
€ 500006021dinsdag 13 februari 2018
€ 100029058dinsdag 13 februari 2018
€ 200019461dinsdag 13 februari 2018
€ 100009672dinsdag 13 februari 2018
€ 100015785dinsdag 13 februari 2018
€ 100028576dinsdag 13 februari 2018
€ 300026809dinsdag 13 februari 2018
€ 500028450dinsdag 13 februari 2018
€ 100027525dinsdag 13 februari 2018
€ 300028239dinsdag 13 februari 2018
€ 100026649dinsdag 13 februari 2018
€ 200026368dinsdag 13 februari 2018
€ 300008426dinsdag 13 februari 2018
€ 100014263woensdag 14 februari 2018
€ 100028678woensdag 14 februari 2018
€ 1.000026166woensdag 14 februari 2018
€ 500021701woensdag 14 februari 2018
€ 200027439woensdag 14 februari 2018
€ 1.000027474donderdag 15 februari 2018
€ 200024735donderdag 15 februari 2018
€ 100026783donderdag 15 februari 2018
€ 2.500022228donderdag 15 februari 2018
€ 3.000010355donderdag 15 februari 2018
€ 1.000024607donderdag 15 februari 2018
€ 300006920donderdag 15 februari 2018
€ 300013429donderdag 15 februari 2018
€ 100005320donderdag 15 februari 2018
€ 5.000027034donderdag 15 februari 2018
€ 100028624donderdag 15 februari 2018
€ 100028544donderdag 15 februari 2018
€ 100011320donderdag 15 februari 2018
€ 1.000021625donderdag 15 februari 2018
€ 1.000027406donderdag 15 februari 2018
€ 100025674donderdag 15 februari 2018
€ 200025797vrijdag 16 februari 2018
€ 1.000026264vrijdag 16 februari 2018
€ 200027658vrijdag 16 februari 2018
€ 500009207vrijdag 16 februari 2018
€ 200027494vrijdag 16 februari 2018
€ 200015701vrijdag 16 februari 2018
€ 1.500029066vrijdag 16 februari 2018
€ 200003412vrijdag 16 februari 2018
€ 100024029zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000002964zaterdag 17 februari 2018
€ 100027404zaterdag 17 februari 2018
€ 1.000007188zaterdag 17 februari 2018
€ 1.500026330zondag 18 februari 2018
€ 1.000025730zondag 18 februari 2018
€ 5.000025955zondag 18 februari 2018
€ 2.000004080zondag 18 februari 2018
€ 100023469zondag 18 februari 2018
€ 1.000029093maandag 19 februari 2018
€ 500015470maandag 19 februari 2018
€ 1.000026252maandag 19 februari 2018
€ 300026926maandag 19 februari 2018
€ 100009193maandag 19 februari 2018
€ 500019486maandag 19 februari 2018
€ 2.500029048maandag 19 februari 2018
€ 300020406maandag 19 februari 2018
€ 2.000025404maandag 19 februari 2018
€ 1.000016693maandag 19 februari 2018
€ 200029060dinsdag 20 februari 2018
€ 500017893dinsdag 20 februari 2018
€ 300005234dinsdag 20 februari 2018
€ 1.000019537dinsdag 20 februari 2018
€ 500027346dinsdag 20 februari 2018
€ 2.000026336dinsdag 20 februari 2018
€ 200026782dinsdag 20 februari 2018
€ 500006297dinsdag 20 februari 2018
€ 100021441woensdag 21 februari 2018
€ 100029090woensdag 21 februari 2018
€ 100018146woensdag 21 februari 2018
€ 500025075woensdag 21 februari 2018
€ 500028708woensdag 21 februari 2018
€ 100013403woensdag 21 februari 2018
€ 400007709woensdag 21 februari 2018
€ 300009447woensdag 21 februari 2018
€ 500014474woensdag 21 februari 2018
€ 1.000022017woensdag 21 februari 2018
€ 500005648donderdag 22 februari 2018
€ 100027780donderdag 22 februari 2018
€ 100013788donderdag 22 februari 2018
€ 100027036donderdag 22 februari 2018
€ 200013624donderdag 22 februari 2018
€ 100027217vrijdag 23 februari 2018
€ 200008460vrijdag 23 februari 2018
€ 500023154vrijdag 23 februari 2018
€ 1.000029145vrijdag 23 februari 2018
€ 2.000028730vrijdag 23 februari 2018
€ 200014966zaterdag 24 februari 2018
€ 200020960zondag 25 februari 2018
€ 500029157maandag 26 februari 2018
€ 500023754maandag 26 februari 2018
€ 500028192maandag 26 februari 2018
€ 500028740maandag 26 februari 2018
€ 500029160maandag 26 februari 2018
€ 1.300029161maandag 26 februari 2018
€ 500024328maandag 26 februari 2018
€ 300006544maandag 26 februari 2018
€ 1.000029162maandag 26 februari 2018
€ 500028500maandag 26 februari 2018
€ 500029163maandag 26 februari 2018
€ 500029164maandag 26 februari 2018
€ 500016966maandag 26 februari 2018
€ 500018219dinsdag 27 februari 2018
€ 400029168dinsdag 27 februari 2018
€ 1.000010599dinsdag 27 februari 2018
€ 100014784dinsdag 27 februari 2018
€ 100026392woensdag 28 februari 2018
€ 200022726woensdag 28 februari 2018
€ 500010981woensdag 28 februari 2018
€ 500010004woensdag 28 februari 2018
€ 300029124woensdag 28 februari 2018
€ 500029183woensdag 28 februari 2018
€ 400001739donderdag 1 maart 2018
€ 500006201donderdag 1 maart 2018
€ 1.000029197donderdag 1 maart 2018
€ 500027060vrijdag 2 maart 2018
€ 500022065vrijdag 2 maart 2018
€ 200002922vrijdag 2 maart 2018
€ 1.000011965vrijdag 2 maart 2018
€ 1.000025342zaterdag 3 maart 2018
€ 300008780zondag 4 maart 2018
€ 200002558zondag 4 maart 2018
€ 200008800zondag 4 maart 2018
€ 300014452zondag 4 maart 2018
€ 2.500014394maandag 5 maart 2018
€ 200026700maandag 5 maart 2018
€ 500016740maandag 5 maart 2018
€ 500004836maandag 5 maart 2018
€ 1.000004206dinsdag 6 maart 2018
€ 200028546dinsdag 6 maart 2018
€ 100029245woensdag 7 maart 2018
€ 200028158woensdag 7 maart 2018
€ 300029249donderdag 8 maart 2018
€ 700015495donderdag 8 maart 2018
€ 500007879donderdag 8 maart 2018
€ 500015288vrijdag 9 maart 2018
€ 200012943vrijdag 9 maart 2018
€ 300008485vrijdag 9 maart 2018
€ 500029263zaterdag 10 maart 2018
€ 300003208zaterdag 10 maart 2018
€ 200013286zondag 11 maart 2018
€ 500029270zondag 11 maart 2018
€ 500022832zondag 11 maart 2018
€ 2.500029272zondag 11 maart 2018
€ 100021270zondag 11 maart 2018
€ 1.000028543zondag 11 maart 2018
€ 200021679zondag 11 maart 2018
€ 200025436maandag 12 maart 2018
€ 100029283maandag 12 maart 2018
€ 100001212maandag 12 maart 2018
€ 100029289dinsdag 13 maart 2018
€ 1.000002333dinsdag 13 maart 2018
€ 200028272dinsdag 13 maart 2018
€ 200011016woensdag 14 maart 2018
€ 1.000007084woensdag 14 maart 2018
€ 500004308vrijdag 16 maart 2018
€ 700019147vrijdag 16 maart 2018
€ 200025292zaterdag 17 maart 2018
€ 100029322zaterdag 17 maart 2018
€ 1.000029327zondag 18 maart 2018
€ 500021449zondag 18 maart 2018
€ 500020365zondag 18 maart 2018
€ 200017758zondag 18 maart 2018
€ 1.500005319dinsdag 20 maart 2018
€ 200028549dinsdag 20 maart 2018
€ 100004530dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000024470dinsdag 20 maart 2018
€ 200017205dinsdag 20 maart 2018
€ 200005077dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000003032dinsdag 20 maart 2018
€ 300010731dinsdag 20 maart 2018
€ 500028325dinsdag 20 maart 2018
€ 3.000018316dinsdag 20 maart 2018
€ 200003525dinsdag 20 maart 2018
€ 100028353dinsdag 20 maart 2018
€ 400015465dinsdag 20 maart 2018
€ 500004295dinsdag 20 maart 2018
€ 200026072dinsdag 20 maart 2018
€ 700002961dinsdag 20 maart 2018
€ 500010505dinsdag 20 maart 2018
€ 500009988dinsdag 20 maart 2018
€ 400001799dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000029094dinsdag 20 maart 2018
€ 300027853dinsdag 20 maart 2018
€ 1.000016895dinsdag 20 maart 2018
€ 300004683dinsdag 20 maart 2018
€ 500023576dinsdag 20 maart 2018
€ 100014942dinsdag 20 maart 2018
€ 200027033dinsdag 20 maart 2018
€ 500029310woensdag 21 maart 2018
€ 100025293woensdag 21 maart 2018
€ 1.000018636woensdag 21 maart 2018
€ 500022737woensdag 21 maart 2018
€ 1.500018136woensdag 21 maart 2018
€ 200013634woensdag 21 maart 2018
€ 300022667woensdag 21 maart 2018
€ 500006704woensdag 21 maart 2018
€ 1.000012839woensdag 21 maart 2018
€ 500001998woensdag 21 maart 2018
€ 1.500026855woensdag 21 maart 2018
€ 200025097woensdag 21 maart 2018
€ 1.000023814woensdag 21 maart 2018
€ 2.500029171woensdag 21 maart 2018
€ 500029348woensdag 21 maart 2018
€ 1.500010176woensdag 21 maart 2018
€ 200016278woensdag 21 maart 2018
€ 100023724woensdag 21 maart 2018
€ 200028347woensdag 21 maart 2018
€ 1.000013853woensdag 21 maart 2018
€ 1.000019250woensdag 21 maart 2018
€ 100019396woensdag 21 maart 2018
€ 300028603woensdag 21 maart 2018
€ 500028212woensdag 21 maart 2018
€ 500004009woensdag 21 maart 2018
€ 400023665woensdag 21 maart 2018
€ 1.000028530woensdag 21 maart 2018
€ 200021422woensdag 21 maart 2018
€ 300006679woensdag 21 maart 2018
€ 100023675woensdag 21 maart 2018
€ 1.000028574woensdag 21 maart 2018
€ 1.500004264woensdag 21 maart 2018
€ 1.500004333woensdag 21 maart 2018
€ 1.000028711woensdag 21 maart 2018
€ 400022822woensdag 21 maart 2018
€ 500008605woensdag 21 maart 2018
€ 200022241woensdag 21 maart 2018
€ 200017243woensdag 21 maart 2018
€ 1.000010218woensdag 21 maart 2018
€ 2.000027139woensdag 21 maart 2018
€ 1.000026053woensdag 21 maart 2018
€ 1.000010866woensdag 21 maart 2018
€ 3.000026122woensdag 21 maart 2018
€ 2.500026092woensdag 21 maart 2018
€ 500022318woensdag 21 maart 2018
€ 600018458woensdag 21 maart 2018
€ 10.000024561woensdag 21 maart 2018
€ 200029353woensdag 21 maart 2018
€ 200006707woensdag 21 maart 2018
€ 1.000005944woensdag 21 maart 2018
€ 500010856woensdag 21 maart 2018
€ 1.000023406woensdag 21 maart 2018
€ 2.000021958woensdag 21 maart 2018
€ 200016793woensdag 21 maart 2018
€ 500023473woensdag 21 maart 2018
€ 100012519woensdag 21 maart 2018
€ 500022060woensdag 21 maart 2018
€ 100012102woensdag 21 maart 2018
€ 200025120woensdag 21 maart 2018
€ 100027502woensdag 21 maart 2018
€ 300024964woensdag 21 maart 2018
€ 3.500008692woensdag 21 maart 2018
€ 500025648woensdag 21 maart 2018
€ 200011863woensdag 21 maart 2018
€ 300023738woensdag 21 maart 2018
€ 500023433woensdag 21 maart 2018
€ 500028623donderdag 22 maart 2018
€ 500015988donderdag 22 maart 2018
€ 100027584donderdag 22 maart 2018
€ 500025055donderdag 22 maart 2018
€ 100029359donderdag 22 maart 2018
€ 1.000001819donderdag 22 maart 2018
€ 1.700007429donderdag 22 maart 2018
€ 200005881woensdag 4 april 2018
€ 500005916woensdag 4 april 2018