Nieuws
Nieuwsbrief investeerders (feb18) verschenen
15-02-2018
Lees de nieuwsbrief over gefunde projecten, over ondernemers die nog funding zoeken, over de netto...
lees verder
Wijzigingen tarieven
14-02-2018
Per 15 februari is de succes-fee voor investeerders aangepast. U vindt de geldende tarieven o...
lees verder
Gezocht: Commercieel talent
02-02-2018
Je bent verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe crowdfundingprojecten voor Geldvoorelkaa...
lees verder
Jaarrendement bijgewerkt tot 1 januari
02-02-2018
Benieuwd naar het rendement van uw portefeuille over het jaar 2017? In MijnGeldvoorelkaar zijn d...
lees verder
Betaalkenmerk veranderd
23-01-2018
Een wijziging bij de ING Bank maakt dat het kenmerk van onze betalingen er anders uit gaat zie...
lees verder
Onroerend goed
Den Haag Property 3
Project:
17489 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
n.v.t.
G-PD percentage:
0,11
Creditsafe score:
38
Zekerheden:
HANH
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 125.000
Geinvesteerd:
€ 125.000
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
6,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Over mij
Branche:Onroerend goed
Producten en/of diensten:Verhuur en handel in vastgoed
Aantal medewerkers:1
Oprichtingsdatum:20-07-2016
Leeftijd:34
Gezinssituatie:Alleenstaand
Woonsituatie:Koopwoning
Opleiding:HBO
BKR score:Hoog risico (H)
Social media:LinkedIn  LinkedIn  Facebook
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Horst Vastgoed Den Haag B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe DWOR Holding B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe NIEUWE ENERGIE I B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V..pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
DH-Property is een actieve en ervaren bouwonderneming. Ons doel is het herontwikkelen en renoveren van verouderde woningen, om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de randstad. Met oog voor detail en met aandacht voor de eventuele woonwensen van de eindgebruiker stellen wij een plan van aanpak op om een woning of kantoor de volgende fase in te loodsen. 

De deskundigen van DH-Property bewijzen zich dagelijks in de praktijk. Wij werken met een vast team van aannemers, constructeurs, architecten, bouwkundigen en adviseurs. Na renovatie verkopen wij het vastgoed via één van de aan ons kantoor gelieerde makelaars of wij voegen het vastgoed toe aan onze beleggingsportefeuille met huurwoningen. Wij selecteren dan via een van onze verhuurmakelaars een geschikte huurder.

Profiel_17489_2_102519.jpg

Deze activiteiten hebben wij recent ondergebracht in een nieuwe B.V. (Horst Vastgoed B.V. t.h.o.d.n. DH-Property). Voorheen hebben de transacties in andere B.V.’s of in privé plaatsgevonden. Dit is ook de reden waarom er meerdere B.V.’s meetekenen voor deze lening. Omdat wij willen groeien in de aankoop en renovatie van onroerend goed, hebben wij besloten deze werkzaamheden onder te brengen in de bovengenoemde B.V. 

Elf jaar geleden kocht ik mijn eerste pand in privé. Vier jaar later ben ik zelfstandig ondernemer geworden en begonnen met beleggen in zakelijk vastgoed en projectontwikkeling.

Financieel Adviesbureau Danny van der Horst is op 1 januari 2013 gestart met de exploitatie van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Sindsdien heb ik veel ervaring opgebouwd. Niet alleen heb ik de lokale markt en haar spelers goed leren kennen, maar ook ben ik intensief betrokken geweest bij het realiseren van vastgoedfinancieringen. Op deze ruime ervaring bouw ik sinds eind 2016 voort door voor eigen rekening vastgoedtransacties te realiseren. De eerste projecten hiervan zijn in 2017 succesvol afgerond. 

In juli 2017 is het eerste project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Dit betrof een annuïtaire lening van € 125.000,- met een looptijd van 10 jaar en een rente van 7,0%. Als zekerheid voor het eerste project is een pos/neg-verklaring afgegeven op een viertal panden, te weten: Lindelaan 191 te Rijswijk en Badhuisstraat 126 (A en B) en de Frans Halskade 87 te Den Haag. De opbrengst is voornamelijk gebruikt voor een grote verbouwing van een mooi herenhuis in Den Haag. Dit pand kon ik erg voordelig inkopen, doordat het flink verouderd was. Het taxatierapport en koopcontract zijn aanwezig bij Geldvoorelkaar.nl. Er is hier inmiddels een mooie waardeontwikkeling gerealiseerd.

In september 2017 is het tweede project bij Geldvoorelkaar.nl succesvol gefund. Dit betrof een aflossingsvrije lening van € 125.000,- met een looptijd van 5 jaar en een rente van 6,5%. Als zekerheid voor het tweede project is een pos/neg-verklaring afgegeven op een tweetal panden, te weten: Regentesselaan 265-265c (4 appartementen) te Den Haag en Medemblikstraat 308 A en B (2 Appartementen) te Den Haag. De opbrengst van deze financiering is volgens plan geïnvesteerd in diverse vastgoedprojecten, welke goed renderen.

Profiel_17489_2_100721.jpgProfiel_17489_2_101127.jpg
Profiel_17489_2_101140.jpgProfiel_17489_2_101154.jpg

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Het gaat momenteel erg goed met zowel het bedrijf als het Haagse vastgoed. Ik wil geen kansen mislopen door niet snel kunnen beslissen tot eventuele aankoop. Deze financiering biedt mij daarvoor de aanvullende groeimogelijkheden die ik wil realiseren. Door het reeds opgebouwde netwerk heb ik als een van de eersten zicht op interessante kansen in de markt. Ik ben daarom wederom op zoek naar extra kapitaal om de slagkracht van DH-Property verder te vergroten. De financiering wordt aangewend voor het inkopen en renoveren van woningen. Via mijn netwerk krijg ik regelmatig objecten aangeboden, die ik nu niet altijd kan aankopen, maar die zeker waarde aan het bedrijf kunnen toevoegen. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Werkkapitaal
€ 125.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 125.000,-
Waarom kiest u voor crowdfunding?
DH-Property heeft behoefte aan werkkapitaal om het aanbod te kunnen blijven vernieuwen en om onze portefeuille uit te kunnen breiden. Op dit moment zijn er meerdere projecten waarin DH-Property actief is, waardoor er tijdelijk kapitaal vast zit. Zoals in de vorige pitch aangegeven, willen wij vaker gebruik maken van crowdfunding als vast financieringsinstrument. De eerste en tweede aanvraag zijn erg goed bevallen, zodat wij wederom gebruik willen maken van het platform Geldvoorelkaar.nl.
 
Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
DH-Property (Horst Vastgoed Den Haag B.V.) is 100% eigendom van DWOR Holding B.V. DWOR Holding B.V. is de persoonlijke holding van D.Q.A. van der Horst en heeft nog één andere actieve dochteronderneming, NIEUWE ENERGIE I B.V., waarin de activiteiten van de Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld vallen, een onderneming die al 8 jaar succesvol en winstgevend bestaat. Horst Belegging B.V. is op dit moment niet actief. 

Profiel_17489_2_101333.jpg


De 3 B.V.’s Horst Vastgoed Den Haag, NIEUWE ENERGIE I en DWOR Holding tekenen alle voor deze lening. Daarnaast tekent ook Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V., waarin de activiteiten van De Beleggershypotheek vallen. Deze B.V. is een losse entiteit, die ook vastgoed met overwaarde bezit. Danny van der Horst is eigenaar van Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V. 

Samengevat zijn de activiteiten per B.V.:
  • DWOR Holding B.V. – houdstermaatschappij
  • Horst Belegging B.V. – niet actief
  • Horst Vastgoed Den Haag B.V. (t.h.o.d.n. DH-Property) – handel en renovatie in vastgoed
  • NIEUWE ENERGIE I B.V. – Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld. Deze activiteiten zijn in 2016 overgeheveld vanuit Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. naar deze B.V.
  • Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V. – De Beleggershypotheek 
Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?
De totale vastgoedportefeuille (zakelijk en privé) vertegenwoordigt een waarde van meer dan € 1.600.000,-. In het eerste half jaar van 2017 is er een geconsolideerd positief resultaat behaald van € 140.000,-, waarvan € 35.000,- voor rekening kwam van NIEUWE ENERGIE I B.V. 

NIEUWE ENERGIE I B.V. heeft op basis van de voorlopige jaarcijfers in heel 2017 een positief resultaat behaald van € 51.000,-. De geconsolideerde cijfers van alle B.V.’s voor heel 2017 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

In privé ben ik sinds 2013 actief in de verhuur van onroerend goed. De maandelijkse inkomsten uit privé kunnen als volgt worden samengevat:  

 
Inkomsten
Uitgaven
Overschot
Privé
€ 22.704,-
€ 14.350,-*
€ 8.354,-

*Van de uitgaven wordt er een bedrag van € 5.933,- afgelost op de uitstaande hypotheken.

De huurinkomsten zijn ten opzichte van de vorige aanvraag substantieel toegenomen. Dit komt omdat de verhuurportefeuille inmiddels fors is uitgebreid; enerzijds met nieuwe panden en anderzijds doordat panden die wij in ontwikkeling hadden inmiddels zijn verhuurd. 

De cijfers zijn getoetst door intermediair Teamcaptains.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
DH-Property werkt nu veel samen met andere ontwikkelaars, waardoor kosten kunnen worden gedeeld. Met extra werkkapitaal kunnen er meer projecten zelfstandig worden gedaan, waardoor de winstmarges omhoog zullen gaan. De vraag naar Turn-Key woningen neemt alleen maar toe, omdat de financieringsmogelijkheden voor eindkopers steeds moeilijker worden. Daarnaast is er een tekort aan huurwoningen in Den Haag, waardoor onroerend goed vrijwel altijd direct is verhuurd.

Profiel_17489_2_101433.jpg
Profiel_17489_2_101453.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V., voormalig eigenaar van de activiteiten van Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld, heeft per ultimo 2016 een eigen vermogen van € 279.000,- op een balanstotaal van € 573.000,-. De solvabiliteit is daarmee 49%. 

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op 2 panden, te weten: Herderslaan 3 en 3a en de Hattemlaan 137 I en II in Den Haag. Dit zijn andere panden dan als zekerheid gesteld in project 1 & 2. 

Op basis van recente taxatierapporten, is de huidige overwaarde op deze 2 panden in verhuurde staat is circa € 120.000,-. In de komende vijf jaar wordt er verplicht circa € 45.000,- op de panden afgelost bij de bank. De overwaarde na 5 jaar bedraagt derhalve bij gelijkblijvende marktomstandigheden circa € 165.000,-. Op basis hiervan zal een herfinanciering goed haalbaar zijn. Een aflossing uit eigen middelen of verkoop behoort ook tot de mogelijkheden. Uit de huidige huurstroom kunnen de hypotheeklasten en de rente aan Geldvoorelkaar.nl betaald worden. Het overschot zal opnieuw worden geïnvesteerd, wat zich vertaalt in een sterkere positie in box 3.

Profiel_17489_2_101557.jpg

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het bedrijfspand is eigendom van Financieel Advies Bureau Danny van der Horst B.V. en wordt gehuurd door NIEUWE ENERGIE I B.V. t.h.o.d.n. De Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?  
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé wordt er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op twee vastgoedbezittingen in privé. Het gaat om de Herderslaan 3 en 3a met een getaxeerde waarde van € 215.000,- en een restschuld van € 170.000,- en de Hattemlaan 137 I en II te Den Haag met een getaxeerde waarde van € 215.000,- en een restschuld van € 140.000,-.

De overwaarde op deze twee panden gezamenlijk komt momenteel uit op € 120.000,-. Per jaar wordt er op deze twee panden € 9.000,- afgelost, waardoor de overwaarde verder toeneemt. Deze twee panden zijn belast met een eerste hypotheek bij de bank en zullen niet verder belast worden. Ik heb geen bezwaar tegen een aanvullende hypotheekinschrijving, maar helaas staat de eerste hypotheeknemer dit niet toe.
 
Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van Horst Vastgoed Den Haag B.V. t.h.o.d.n. DH-Property. 

Medegeldnemers zijn:
  • DWOR Holding B.V. (G-PD% 0,83% en Creditsafe score 53)
  • NIEUWE ENERGIE I B.V. (G-PD% 1,16% en Creditsafe score 28)
  • Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. (G-PD% 0,29% en Creditsafe score 60)
  • De heer D.Q.A. van der Horst die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.  
Er wordt er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op twee vastgoedbezittingen in privé. Deze bezittingen hebben een getaxeerde waarde van € 430.000,- en een restschuld van € 310.000,-. De taxatierapporten zijn in bezit van Geldvoorelkaar.nl. 

Ten opzichte van de vorige aanvraag is de BKR score gelijk gebleven. De score H houdt verband met de lease van een motorfiets en de zakelijke auto. Er is geen sprake van achterstanden of andere negatieve kredietervaringen.

De eerste (annuïtaire) lening 16635 loopt sinds 16 augustus 2016. De nakoming van de betaalverplichting  verloopt volgens afspraak. De tweede (aflossingsvrije) lening 16975 loopt sinds oktober 2017. Ook bij deze lening verloopt de betaling van de renteverplichting volgens afspraak. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 1.000024142maandag 22 januari 2018
€ 1.000014439maandag 22 januari 2018
€ 400007709maandag 22 januari 2018
€ 2.000026942maandag 22 januari 2018
€ 2.000021358maandag 22 januari 2018
€ 1.000014663maandag 22 januari 2018
€ 100015933maandag 22 januari 2018
€ 200011665maandag 22 januari 2018
€ 2.000028589maandag 22 januari 2018
€ 500028702maandag 22 januari 2018
€ 500022060maandag 22 januari 2018
€ 1.000004812maandag 22 januari 2018
€ 3.000025955maandag 22 januari 2018
€ 1.000006704maandag 22 januari 2018
€ 700026660maandag 22 januari 2018
€ 3.100024561maandag 22 januari 2018
€ 500012519maandag 22 januari 2018
€ 100020146maandag 22 januari 2018
€ 300014303maandag 22 januari 2018
€ 500022600maandag 22 januari 2018
€ 500019959maandag 22 januari 2018
€ 200018641maandag 22 januari 2018
€ 500010795maandag 22 januari 2018
€ 300026618maandag 22 januari 2018
€ 300015595maandag 22 januari 2018
€ 2.500014062maandag 22 januari 2018
€ 200015028maandag 22 januari 2018
€ 500023719maandag 22 januari 2018
€ 100022499maandag 22 januari 2018
€ 300026617maandag 22 januari 2018
€ 100025559maandag 22 januari 2018
€ 2.000007496maandag 22 januari 2018
€ 300025879maandag 22 januari 2018
€ 300024006maandag 22 januari 2018
€ 100023675maandag 22 januari 2018
€ 100027473maandag 22 januari 2018
€ 200019563maandag 22 januari 2018
€ 100028840maandag 22 januari 2018
€ 1.000019186maandag 22 januari 2018
€ 300014531maandag 22 januari 2018
€ 1.000023684maandag 22 januari 2018
€ 200008093maandag 22 januari 2018
€ 1.000013771maandag 22 januari 2018
€ 200017253maandag 22 januari 2018
€ 500015370maandag 22 januari 2018
€ 100008201maandag 22 januari 2018
€ 1.000012490maandag 22 januari 2018
€ 1.000025600maandag 22 januari 2018
€ 1.000027134maandag 22 januari 2018
€ 300017243maandag 22 januari 2018
€ 400001403maandag 22 januari 2018
€ 2.000019907maandag 22 januari 2018
€ 1.000024338maandag 22 januari 2018
€ 100025827maandag 22 januari 2018
€ 200023524maandag 22 januari 2018
€ 500008546maandag 22 januari 2018
€ 300026080maandag 22 januari 2018
€ 500028623maandag 22 januari 2018
€ 1.500004807maandag 22 januari 2018
€ 500028192maandag 22 januari 2018
€ 200021900maandag 22 januari 2018
€ 1.000014624maandag 22 januari 2018
€ 100013553maandag 22 januari 2018
€ 100017368maandag 22 januari 2018
€ 200026561maandag 22 januari 2018
€ 1.000004926maandag 22 januari 2018
€ 100027009maandag 22 januari 2018
€ 500025572maandag 22 januari 2018
€ 100008343maandag 22 januari 2018
€ 200028119maandag 22 januari 2018
€ 100021679maandag 22 januari 2018
€ 200024616maandag 22 januari 2018
€ 200028555maandag 22 januari 2018
€ 200025890maandag 22 januari 2018
€ 200028585maandag 22 januari 2018
€ 1.000022146maandag 22 januari 2018
€ 300019048maandag 22 januari 2018
€ 300019191maandag 22 januari 2018
€ 100028347maandag 22 januari 2018
€ 300019361maandag 22 januari 2018
€ 1.400006772maandag 22 januari 2018
€ 1.000014164maandag 22 januari 2018
€ 1.500010476maandag 22 januari 2018
€ 100023835maandag 22 januari 2018
€ 1.500028307maandag 22 januari 2018
€ 200004393maandag 22 januari 2018
€ 100023942maandag 22 januari 2018
€ 1.000026765maandag 22 januari 2018
€ 100018639maandag 22 januari 2018
€ 100028296maandag 22 januari 2018
€ 200028690maandag 22 januari 2018
€ 100006603maandag 22 januari 2018
€ 600009393maandag 22 januari 2018
€ 200026877maandag 22 januari 2018
€ 100019020maandag 22 januari 2018
€ 300026933maandag 22 januari 2018
€ 200005094maandag 22 januari 2018
€ 100011052maandag 22 januari 2018
€ 1.000008835maandag 22 januari 2018
€ 100028849maandag 22 januari 2018
€ 1.000023406maandag 22 januari 2018
€ 500023215maandag 22 januari 2018
€ 200007695maandag 22 januari 2018
€ 1.000017374maandag 22 januari 2018
€ 100028325maandag 22 januari 2018
€ 100001592maandag 22 januari 2018
€ 200027913maandag 22 januari 2018
€ 500011837maandag 22 januari 2018
€ 500028850maandag 22 januari 2018
€ 200027772maandag 22 januari 2018
€ 300021386maandag 22 januari 2018
€ 1.500024363maandag 22 januari 2018
€ 1.000027404maandag 22 januari 2018
€ 100028577maandag 22 januari 2018
€ 1.000010748maandag 22 januari 2018
€ 100028852maandag 22 januari 2018
€ 100017311maandag 22 januari 2018
€ 1.000025291maandag 22 januari 2018
€ 100028855maandag 22 januari 2018
€ 1.000017239maandag 22 januari 2018
€ 100005995maandag 22 januari 2018
€ 100000867maandag 22 januari 2018
€ 1.000003483dinsdag 23 januari 2018
€ 200023865dinsdag 23 januari 2018
€ 500013177dinsdag 23 januari 2018
€ 100017732dinsdag 23 januari 2018
€ 100028323dinsdag 23 januari 2018
€ 100023713dinsdag 23 januari 2018
€ 500028596dinsdag 23 januari 2018
€ 2.000027195dinsdag 23 januari 2018
€ 1.000028868dinsdag 23 januari 2018
€ 100023559dinsdag 23 januari 2018
€ 500027646woensdag 24 januari 2018
€ 5.000012980woensdag 24 januari 2018
€ 500028135woensdag 24 januari 2018
€ 1.000028872woensdag 24 januari 2018
€ 300014496woensdag 24 januari 2018
€ 200028875woensdag 24 januari 2018
€ 200028876woensdag 24 januari 2018
€ 200027901donderdag 25 januari 2018
€ 200013610donderdag 25 januari 2018
€ 100004399donderdag 25 januari 2018
€ 100010362donderdag 25 januari 2018
€ 500023395donderdag 25 januari 2018
€ 1.000028215donderdag 25 januari 2018
€ 300013255donderdag 25 januari 2018
€ 200018314vrijdag 26 januari 2018
€ 100010512vrijdag 26 januari 2018
€ 200028898vrijdag 26 januari 2018
€ 500025406vrijdag 26 januari 2018
€ 100003232vrijdag 26 januari 2018
€ 100009672vrijdag 26 januari 2018
€ 700025823vrijdag 26 januari 2018
€ 100013190vrijdag 26 januari 2018
€ 200016721zaterdag 27 januari 2018
€ 2.000019276zaterdag 27 januari 2018
€ 100020561zaterdag 27 januari 2018
€ 100027670zaterdag 27 januari 2018
€ 300025653zaterdag 27 januari 2018
€ 400004384zaterdag 27 januari 2018
€ 200025292zaterdag 27 januari 2018
€ 100018985zaterdag 27 januari 2018
€ 500012148zaterdag 27 januari 2018
€ 1.000017691zaterdag 27 januari 2018
€ 500016135zondag 28 januari 2018
€ 300000271zondag 28 januari 2018
€ 100021660zondag 28 januari 2018
€ 200028909zondag 28 januari 2018
€ 2.500004862zondag 28 januari 2018
€ 500019537maandag 29 januari 2018
€ 100017183maandag 29 januari 2018
€ 100014263maandag 29 januari 2018
€ 1.000011128maandag 29 januari 2018
€ 200028918maandag 29 januari 2018
€ 500028920maandag 29 januari 2018
€ 100014442maandag 29 januari 2018
€ 100028591maandag 29 januari 2018
€ 500014884dinsdag 30 januari 2018
€ 1.000028741dinsdag 30 januari 2018
€ 500028924dinsdag 30 januari 2018
€ 500017482dinsdag 30 januari 2018
€ 100016312dinsdag 30 januari 2018
€ 500003248woensdag 31 januari 2018
€ 100010731woensdag 31 januari 2018
€ 200012541woensdag 31 januari 2018
€ 100001617woensdag 31 januari 2018
€ 200028854woensdag 31 januari 2018
€ 100028938woensdag 31 januari 2018
€ 500021713woensdag 31 januari 2018
€ 500018136woensdag 31 januari 2018
€ 1.000028943woensdag 31 januari 2018
€ 1.400016071woensdag 31 januari 2018
€ 1.000019453woensdag 31 januari 2018
€ 200028576donderdag 1 februari 2018
€ 200027409donderdag 1 februari 2018
€ 300018183donderdag 1 februari 2018
€ 500013721donderdag 1 februari 2018
€ 2.000023592donderdag 1 februari 2018
€ 300025597donderdag 1 februari 2018
€ 700018537vrijdag 2 februari 2018
€ 100010468vrijdag 2 februari 2018
€ 100013670vrijdag 2 februari 2018
€ 100028074vrijdag 2 februari 2018
€ 500028963vrijdag 2 februari 2018
€ 100028967vrijdag 2 februari 2018
€ 400028971zaterdag 3 februari 2018
€ 5.000028955zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000028972zaterdag 3 februari 2018
€ 2.500028977zaterdag 3 februari 2018
€ 100024631zaterdag 3 februari 2018
€ 100005850zaterdag 3 februari 2018
€ 500018878zaterdag 3 februari 2018
€ 1.000026196zondag 4 februari 2018
€ 300012174zondag 4 februari 2018
€ 300004509zondag 4 februari 2018
€ 300005916zondag 4 februari 2018
€ 100002106maandag 12 februari 2018
€ 200021387maandag 12 februari 2018