Nieuws
20-05-2018

Geldvoorelkaar.nl is weer bereikbaar.

 

17-05-2018
We verhuizen naar een betere server. Dit weekend (vanaf zaterdag 20:00 uur) is  www.ge...
lees verder
09-05-2018
De eerste crowdfundingscampagne van Bram Ladage op Geldvoorelkaar.nl van begin mei, is succesvol...
lees verder
04-05-2018
Veel accountants en financieel adviseurs hebben zich al aangemeld voor de cursus Doelgerich...
lees verder
03-05-2018
Kort samengevat: het doelvermogen is verlaagd. Dit is volgens de ondernemers een belangrijke wij...
lees verder
Onroerend goed
Bouw kantoorpand Purmerend
Project:
17815 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
2
G-PD percentage:
0,17
Creditsafe score:
67
Zekerheden:
HYDRHA
Inschrijfperiode nog 57 dagen
Kredietbedrag:
€ 60.000
Geinvesteerd:
€ 29.900
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
120 maanden
Over mij
Branche: Bouw
Producten en/of diensten: Verbouwing en nieuwbouw
Aantal medewerkers: 2 (vader en zoon)
Oprichtingsdatum: 15-5-2008
Leeftijd: 36 | 65
Gezinssituatie: Gehuwd | Gehuwd
Woonsituatie: Koopwoning | Huurwoning
Opleiding: WO | WO
BKR score: Gemiddeld risico (G)
BKR score: Laag risico (B)
LTV (Loan-to-Value): 61%
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe KALAIDJAN.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Tezamen met aflossingsvrije lening 17816 wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd op het te bouwen kantoorpand. De gezamenlijke LTV (Loan-To-Value) ratio van lening 17815 en 17816, gebaseerd op de kostprijs, bedraagt 61%. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Mijn vader Juri en ik, Tigran, runnen samen bouwbedrijf KALAIDJAN in Landsmeer. Met een aantal vaste onderaannemers voeren wij verschillende werkzaamheden uit: kleinbouw, massieve houtbouw, renovatie van vastgoed en nieuwbouw.

Juri Kalaidjan is een allround bouwkundig ingenieur, die binnen de voormalige Sovjet Unie een zeer gewaardeerd projectmanager was met grote verantwoordelijkheden tijdens de uitvoer van projecten in voornamelijk Noord-Rusland. In de jaren ‘90 is hij voor zichzelf begonnen met een houtverwerkingsbedrijf, dat diverse producten van hout uit Siberische bossen maakte. 

In 2005 is de huidige de onderneming KALAIDJAN in Nederland opgezet, waarbij mijn vader zich in eerste instantie richtte op het maken van tekeningen, het maken van berekeningen voor bouwaanvragen en het verrichten van bouw- en verbouwingswerkzaamheden. Na een aantal jaren heeft hij het bedrijf uitgebreid met de import en bouw van Siberische massief houten huizen. Ik ben in 2008 toegetreden tot het familiebedrijf en zorg zo voor de nodige continuïteit.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Via Geldvoorelkaar.nl hebben wij reeds eerder twee financieringen gerealiseerd. Beide leningen zijn vervroegd afgelost en de geprognostiseerde opbrengst is ruimschoots overschreden. 

Amsterdam - Vrouwenmantelstraat (project 15093)
De financiering is gebruikt om een door ons gebouwd huis (verdeeld in 3 appartementsrechten) gelegen aan de Klaprozenweg / Vrouwenmantelstraat in Amsterdam af te bouwen. Dit betrof de wanden, vloer, plafond en aansluitingen. De rest van de bouw was reeds uit eigen middelen gefinancierd. Dit filmpje geeft (vanaf minuut 2:20) een impressie van de bouw van dit project.

Profiel_17815_2_143524.jpg

Bouw van de Vrouwenmantelstraat

Amsterdam - Schepenlaan (project 15312)
Met de tweede financiering hebben wij de bouw van 2 woningen aan de Schepenlaan te Amsterdam succesvol kunnen afronden.

Profiel_17815_2_143148.jpg

Bouw van de Schepenlaan

Deze nieuwe aanvraag bestaat uit twee delen (€ 60.000,- annuïtair en € 190.000,- aflossingsvrij) en wordt gebruikt om een stuk grond te kopen van gemeente Purmerend en daarop een kantoorpand ter grootte van 570 m2 te bouwen. Dit pand willen wij gaan verhuren om op de lange termijn een gezonde cashflow te realiseren. De verhuurbaarheid van het pand wordt positief ingeschat, vanwege de gunstige ligging op een industrieterrein, het feit dat dit een nieuwbouwpand betreft en de begeleiding van de verhuurmakelaar die wij in de arm hebben genomen. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop grond
€ 159.000,-
Bouw pand
€ 250.000,-
Totaal
€ 409.000,- 
Af: eigen middelen
€ 159.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 250.000,-
Waarvan Annuïtair (17815)
€   60.000,-
Waarvan Aflossingsvrij (17816)
€ 190.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
De vorige aanvragen zijn ons goed bevallen, en daarom kiezen wij graag weer voor Geldvoorelkaar.nl.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De rechtsvorm is een vennootschap onder firma met als vennoten mijn vader en ikzelf. Wij voeren beiden alle werkzaamheden uit en coördineren de onderaannemers en zzp’ers die voor ons werken. 

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2015
€ 166.000,-
€ 45.000,-
2016
€ 121.000,-
€ 48.000,-
2017
€ 182.000,-
€ 47.000,-

De jaarcijfers zijn opgesteld door Administratiekantoor Bieseman B.V.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Momenteel is er voldoende werk in de bouw. Wij richten ons steeds meer op grotere projecten, zoals renovatie van complete woningen en de bouw van nieuwbouwwoningen. Van dit soort projecten hebben wij nu enkele succesvol afgerond. Dit geeft ons meer dan voldoende vertrouwen ook dit nieuwe project volgens plan te kunnen laten verlopen.

Profiel_17815_2_143239.jpg

Tigran Kalaidjan aan het werk

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 212.000,- op een balanstotaal van € 268.000,-. De solvabiliteit is hiermee 79%.

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
De maandannuiteit (€ 635,-) en de kwartaalrente (€ 2.330,-) van de aflossingsvrije lening kunnen betaald worden uit de verhuurinkomsten van het te bouwen pand in Purmerend. Wij gaan voorzichtigheidshalve uit van een huur van € 80,- per m2 per maand, terwijl referentiepanden op het niveau van € 100,- per m2 per maand zitten. De bouw is naar verwachting eind 2019 klaar voor verhuur, en tot die tijd zullen deze betalingen uit de reguliere bedrijfsactiviteiten van de v.o.f. gedaan worden.

Het aflossingsvrije deel wordt geherfinancierd danwel afgelost uit de opbrengsten van andere vastgoedprojecten. Herfinanciering moet geen probleem zijn op basis van de waarde van het pand. Bedrijfspanden in de buurt leveren € 1.000,- tot € 2.500,- per m2 op. Uitgaande van de ondergrens is de waarde van het pand na realisatie € 570.000,-.

Profiel_17815_2_151815.jpg

Ontwerp kantoorpand Purmerend

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé bieden wij de investeerders een eerste hypotheekrecht op het nieuw te bouwen pand. Tevens is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Geldnemer is KALAIDJAN. Dit is de vennootschap onder firma van de heer T.J. Kalaidjan en zijn vader J.W. Kalaidjan, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment voor beide heren van materiële waarde.

Tezamen met aflossingsvrije lening 17816 wordt ten bedrage van € 250.000,- een 1e hypotheek gevestigd op de kavel 2f Polderweg/ Binnenzeestraat plus het nog te bouwen kantoorpand. De kavel heeft een aankoopprijs van € 159.000,- en de bouwkosten van het kantoorpand zijn begroot op € 250.000,- en vertegenwoordigen derhalve tezamen een waarde (op basis van de kostprijs) van € 409.000,-. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500014164zaterdag 19 mei 2018
€ 500014278zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000025955zaterdag 19 mei 2018
€ 200014303zaterdag 19 mei 2018
€ 100020146zaterdag 19 mei 2018
€ 200015933zaterdag 19 mei 2018
€ 100012686zaterdag 19 mei 2018
€ 100006506zaterdag 19 mei 2018
€ 300005850zaterdag 19 mei 2018
€ 500014531zaterdag 19 mei 2018
€ 3.000024561zaterdag 19 mei 2018
€ 500025391zaterdag 19 mei 2018
€ 200015516zaterdag 19 mei 2018
€ 100008773zaterdag 19 mei 2018
€ 500019959zaterdag 19 mei 2018
€ 100025559zaterdag 19 mei 2018
€ 5.000014062zaterdag 19 mei 2018
€ 100028125zaterdag 19 mei 2018
€ 100029518zaterdag 19 mei 2018
€ 200012519zaterdag 19 mei 2018
€ 200026139zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000010684zaterdag 19 mei 2018
€ 100021679zaterdag 19 mei 2018
€ 100016312zaterdag 19 mei 2018
€ 100012684zaterdag 19 mei 2018
€ 200026831zaterdag 19 mei 2018
€ 300019361zaterdag 19 mei 2018
€ 100019048zaterdag 19 mei 2018
€ 100017900zaterdag 19 mei 2018
€ 100027276zaterdag 19 mei 2018
€ 100001592zaterdag 19 mei 2018
€ 200014165zaterdag 19 mei 2018
€ 100025321zaterdag 19 mei 2018
€ 300005133zondag 20 mei 2018
€ 500013177zondag 20 mei 2018
€ 100025519zondag 20 mei 2018
€ 100023561zondag 20 mei 2018
€ 100019976zondag 20 mei 2018
€ 1.000009969zondag 20 mei 2018
€ 100003232zondag 20 mei 2018
€ 300014442zondag 20 mei 2018
€ 200018641zondag 20 mei 2018
€ 100024505zondag 20 mei 2018
€ 100012102zondag 20 mei 2018
€ 100004835zondag 20 mei 2018
€ 100016851zondag 20 mei 2018
€ 100014108zondag 20 mei 2018
€ 200028325zondag 20 mei 2018
€ 100004393zondag 20 mei 2018
€ 300018878zondag 20 mei 2018
€ 100022399zondag 20 mei 2018
€ 100010226zondag 20 mei 2018
€ 100026072zondag 20 mei 2018
€ 100021073maandag 21 mei 2018
€ 200015028maandag 21 mei 2018
€ 300004509maandag 21 mei 2018
€ 1.000007496maandag 21 mei 2018
€ 200003525maandag 21 mei 2018
€ 1.000029734maandag 21 mei 2018
€ 500012490maandag 21 mei 2018
€ 400020164maandag 21 mei 2018
€ 100021428maandag 21 mei 2018
€ 500005094dinsdag 22 mei 2018
€ 1.000016071dinsdag 22 mei 2018
€ 700024142dinsdag 22 mei 2018
€ 100028629dinsdag 22 mei 2018
€ 300003319dinsdag 22 mei 2018
€ 3.000026484dinsdag 22 mei 2018
€ 100029551dinsdag 22 mei 2018
€ 100021242dinsdag 22 mei 2018
€ 100017411dinsdag 22 mei 2018
€ 100001373woensdag 23 mei 2018