Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Onroerend goed
Bouw kantoorpand Purmerend
Project:
17815 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
2
G-PD percentage:
0,17
Creditsafe score:
67
Zekerheden:
HYDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 79.700
Geinvesteerd:
€ 79.700
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
120 maanden
100%
Algemeen
Branche: Bouw
Producten en/of diensten: Verbouwing en nieuwbouw
Aantal medewerkers: 2 (vader en zoon)
Oprichtingsdatum: 15-5-2008
Leeftijd: 36 | 65
Gezinssituatie: Gehuwd | Gehuwd
Woonsituatie: Koopwoning | Huurwoning
Opleiding: WO | WO
BKR score: Gemiddeld risico (G)
BKR score: Laag risico (B)
LTV (Loan-to-Value): 61%
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe KALAIDJAN.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Tezamen met aflossingsvrije lening 17816 wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd op het te bouwen kantoorpand. De gezamenlijke LTV (Loan-To-Value) ratio van lening 17815 en 17816, gebaseerd op de kostprijs, bedraagt 61%. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Mijn vader Juri en ik, Tigran, runnen samen bouwbedrijf KALAIDJAN in Landsmeer. Met een aantal vaste onderaannemers voeren wij verschillende werkzaamheden uit: kleinbouw, massieve houtbouw, renovatie van vastgoed en nieuwbouw.

Juri Kalaidjan is een allround bouwkundig ingenieur, die binnen de voormalige Sovjet Unie een zeer gewaardeerd projectmanager was met grote verantwoordelijkheden tijdens de uitvoer van projecten in voornamelijk Noord-Rusland. In de jaren ‘90 is hij voor zichzelf begonnen met een houtverwerkingsbedrijf, dat diverse producten van hout uit Siberische bossen maakte. 

In 2005 is de huidige de onderneming KALAIDJAN in Nederland opgezet, waarbij mijn vader zich in eerste instantie richtte op het maken van tekeningen, het maken van berekeningen voor bouwaanvragen en het verrichten van bouw- en verbouwingswerkzaamheden. Na een aantal jaren heeft hij het bedrijf uitgebreid met de import en bouw van Siberische massief houten huizen. Ik ben in 2008 toegetreden tot het familiebedrijf en zorg zo voor de nodige continuïteit.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Via Geldvoorelkaar.nl hebben wij reeds eerder twee financieringen gerealiseerd. Beide leningen zijn vervroegd afgelost en de geprognostiseerde opbrengst is ruimschoots overschreden. 

Amsterdam - Vrouwenmantelstraat (project 15093)
De financiering is gebruikt om een door ons gebouwd huis (verdeeld in 3 appartementsrechten) gelegen aan de Klaprozenweg / Vrouwenmantelstraat in Amsterdam af te bouwen. Dit betrof de wanden, vloer, plafond en aansluitingen. De rest van de bouw was reeds uit eigen middelen gefinancierd. Dit filmpje geeft (vanaf minuut 2:20) een impressie van de bouw van dit project.

Profiel_17815_2_143524.jpg

Bouw van de Vrouwenmantelstraat

Amsterdam - Schepenlaan (project 15312)
Met de tweede financiering hebben wij de bouw van 2 woningen aan de Schepenlaan te Amsterdam succesvol kunnen afronden.

Profiel_17815_2_143148.jpg

Bouw van de Schepenlaan

Deze nieuwe aanvraag bestaat uit twee delen (€ 80.000,- annuïtair en € 170.000,- aflossingsvrij) en wordt gebruikt om een stuk grond te kopen van gemeente Purmerend en daarop een kantoorpand ter grootte van 570 m2 te bouwen. Dit pand willen wij gaan verhuren om op de lange termijn een gezonde cashflow te realiseren. De verhuurbaarheid van het pand wordt positief ingeschat, vanwege de gunstige ligging op een industrieterrein, het feit dat dit een nieuwbouwpand betreft en de begeleiding van de verhuurmakelaar die wij in de arm hebben genomen. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop grond
€ 159.000,-
Bouw pand
€ 250.000,-
Totaal
€ 409.000,- 
Af: eigen middelen
€ 159.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 250.000,-
Waarvan Annuïtair (17815)
€   80.000,-
Waarvan Aflossingsvrij (17816)
€ 170.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
De vorige aanvragen zijn ons goed bevallen, en daarom kiezen wij graag weer voor Geldvoorelkaar.nl.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De rechtsvorm is een vennootschap onder firma met als vennoten mijn vader en ikzelf. Wij voeren beiden alle werkzaamheden uit en coördineren de onderaannemers en zzp’ers die voor ons werken. 

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzet
Resultaat voor Belasting
2015
€ 166.000,-
€ 45.000,-
2016
€ 121.000,-
€ 48.000,-
2017
€ 182.000,-
€ 47.000,-

De jaarcijfers zijn opgesteld door Administratiekantoor Bieseman B.V.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Momenteel is er voldoende werk in de bouw. Wij richten ons steeds meer op grotere projecten, zoals renovatie van complete woningen en de bouw van nieuwbouwwoningen. Van dit soort projecten hebben wij nu enkele succesvol afgerond. Dit geeft ons meer dan voldoende vertrouwen ook dit nieuwe project volgens plan te kunnen laten verlopen.

Profiel_17815_2_143239.jpg

Tigran Kalaidjan aan het werk

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 212.000,- op een balanstotaal van € 268.000,-. De solvabiliteit is hiermee 79%.

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
De maandannuiteit (€ 844,-) en de kwartaalrente (€ 2.086,-) van de aflossingsvrije lening kunnen betaald worden uit de verhuurinkomsten van het te bouwen pand in Purmerend. Wij gaan voorzichtigheidshalve uit van een huur van € 80,- per m2 per maand, terwijl referentiepanden op het niveau van € 100,- per m2 per maand zitten. De bouw is naar verwachting eind 2019 klaar voor verhuur, en tot die tijd zullen deze betalingen uit de reguliere bedrijfsactiviteiten van de v.o.f. gedaan worden.

Het aflossingsvrije deel wordt geherfinancierd danwel afgelost uit de opbrengsten van andere vastgoedprojecten. Herfinanciering moet geen probleem zijn op basis van de waarde van het pand. Bedrijfspanden in de buurt leveren € 1.000,- tot € 2.500,- per m2 op. Uitgaande van de ondergrens is de waarde van het pand na realisatie € 570.000,-.

Profiel_17815_2_151815.jpg

Ontwerp kantoorpand Purmerend

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé bieden wij de investeerders een eerste hypotheekrecht op het nieuw te bouwen pand. Tevens is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Geldnemer is KALAIDJAN. Dit is de vennootschap onder firma van de heer T.J. Kalaidjan en zijn vader J.W. Kalaidjan, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment voor beide heren van materiële waarde.

Tezamen met aflossingsvrije lening 17816 wordt ten bedrage van € 250.000,- een 1e hypotheek gevestigd op de kavel 2f Polderweg/ Binnenzeestraat plus het nog te bouwen kantoorpand. De kavel heeft een aankoopprijs van € 159.000,- en de bouwkosten van het kantoorpand zijn begroot op € 250.000,- en vertegenwoordigen derhalve tezamen een waarde (op basis van de kostprijs) van € 409.000,-. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Update 15-6-2018:
De verdeling tussen de annuïtaire en aflossingsvrije lening is gewijzigd. De annuïtaire lening is verhoogd van € 60.000,- naar € 80.000,- en de aflossingsvrije lening is verlaagd van € 190.000,- naar € 170.000,-. Dit heeft geen invloed op risicoclassificatie. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500014164zaterdag 19 mei 2018
€ 500014278zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000025955zaterdag 19 mei 2018
€ 200014303zaterdag 19 mei 2018
€ 100020146zaterdag 19 mei 2018
€ 200015933zaterdag 19 mei 2018
€ 100012686zaterdag 19 mei 2018
€ 300005850zaterdag 19 mei 2018
€ 500014531zaterdag 19 mei 2018
€ 3.000024561zaterdag 19 mei 2018
€ 500025391zaterdag 19 mei 2018
€ 200015516zaterdag 19 mei 2018
€ 100008773zaterdag 19 mei 2018
€ 500019959zaterdag 19 mei 2018
€ 100025559zaterdag 19 mei 2018
€ 5.000014062zaterdag 19 mei 2018
€ 100028125zaterdag 19 mei 2018
€ 100029518zaterdag 19 mei 2018
€ 200012519zaterdag 19 mei 2018
€ 200026139zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000010684zaterdag 19 mei 2018
€ 100021679zaterdag 19 mei 2018
€ 100016312zaterdag 19 mei 2018
€ 100012684zaterdag 19 mei 2018
€ 200026831zaterdag 19 mei 2018
€ 300019361zaterdag 19 mei 2018
€ 100019048zaterdag 19 mei 2018
€ 100017900zaterdag 19 mei 2018
€ 200014165zaterdag 19 mei 2018
€ 100025321zaterdag 19 mei 2018
€ 300005133zondag 20 mei 2018
€ 500013177zondag 20 mei 2018
€ 100025519zondag 20 mei 2018
€ 100023561zondag 20 mei 2018
€ 100019976zondag 20 mei 2018
€ 100003232zondag 20 mei 2018
€ 300014442zondag 20 mei 2018
€ 200018641zondag 20 mei 2018
€ 100024505zondag 20 mei 2018
€ 100012102zondag 20 mei 2018
€ 100004835zondag 20 mei 2018
€ 100016851zondag 20 mei 2018
€ 100014108zondag 20 mei 2018
€ 200028325zondag 20 mei 2018
€ 100004393zondag 20 mei 2018
€ 300018878zondag 20 mei 2018
€ 100022399zondag 20 mei 2018
€ 100010226zondag 20 mei 2018
€ 100026072zondag 20 mei 2018
€ 200015028maandag 21 mei 2018
€ 300004509maandag 21 mei 2018
€ 1.000007496maandag 21 mei 2018
€ 200003525maandag 21 mei 2018
€ 1.000029734maandag 21 mei 2018
€ 500012490maandag 21 mei 2018
€ 400020164maandag 21 mei 2018
€ 100021428maandag 21 mei 2018
€ 500005094dinsdag 22 mei 2018
€ 1.000016071dinsdag 22 mei 2018
€ 700024142dinsdag 22 mei 2018
€ 100028629dinsdag 22 mei 2018
€ 3.000026484dinsdag 22 mei 2018
€ 100029551dinsdag 22 mei 2018
€ 100021242dinsdag 22 mei 2018
€ 100017411dinsdag 22 mei 2018
€ 100001373woensdag 23 mei 2018
€ 1.000018629woensdag 23 mei 2018
€ 100024507woensdag 23 mei 2018
€ 100017368donderdag 24 mei 2018
€ 1.000029526donderdag 24 mei 2018
€ 100025557donderdag 24 mei 2018
€ 100027279vrijdag 25 mei 2018
€ 500027120vrijdag 25 mei 2018
€ 200011016vrijdag 25 mei 2018
€ 300016565vrijdag 25 mei 2018
€ 100017311vrijdag 25 mei 2018
€ 100024702vrijdag 25 mei 2018
€ 100027584vrijdag 25 mei 2018
€ 200001388vrijdag 25 mei 2018
€ 200028201zaterdag 26 mei 2018
€ 500010224zondag 27 mei 2018
€ 500013429zondag 27 mei 2018
€ 100022275zondag 27 mei 2018
€ 100018985zondag 27 mei 2018
€ 1.000004807maandag 28 mei 2018
€ 500018286maandag 28 mei 2018
€ 1.000003762maandag 28 mei 2018
€ 200027276dinsdag 29 mei 2018
€ 300027912dinsdag 29 mei 2018
€ 200018232woensdag 30 mei 2018
€ 100011582vrijdag 1 juni 2018
€ 200006506vrijdag 1 juni 2018
€ 100024509zaterdag 2 juni 2018
€ 100028296zaterdag 2 juni 2018
€ 100025451zondag 3 juni 2018
€ 1.000029892zondag 3 juni 2018
€ 2.000019276maandag 4 juni 2018
€ 200021073maandag 4 juni 2018
€ 500003319maandag 4 juni 2018
€ 200029743maandag 4 juni 2018
€ 500028415maandag 4 juni 2018
€ 200007809maandag 4 juni 2018
€ 100025713maandag 4 juni 2018
€ 100027545maandag 4 juni 2018
€ 100005233dinsdag 5 juni 2018
€ 500018174dinsdag 5 juni 2018
€ 300015470woensdag 6 juni 2018
€ 1.000026442donderdag 7 juni 2018
€ 300007945donderdag 7 juni 2018
€ 100012664donderdag 7 juni 2018
€ 100025728donderdag 7 juni 2018
€ 500008049donderdag 7 juni 2018
€ 3.000000300vrijdag 8 juni 2018
€ 3.000006465vrijdag 8 juni 2018
€ 200021358vrijdag 8 juni 2018
€ 400028546vrijdag 8 juni 2018
€ 200027722vrijdag 8 juni 2018
€ 200013901zondag 10 juni 2018
€ 100023405zondag 10 juni 2018
€ 200010307maandag 11 juni 2018
€ 500011857maandag 11 juni 2018
€ 3.000006565maandag 11 juni 2018
€ 300008915maandag 11 juni 2018
€ 300028333maandag 11 juni 2018
€ 500017970maandag 11 juni 2018
€ 100009618maandag 11 juni 2018
€ 400028574maandag 11 juni 2018
€ 300009678vrijdag 15 juni 2018
€ 300020015vrijdag 15 juni 2018
€ 1.000016883zaterdag 16 juni 2018
€ 1.000027035zaterdag 16 juni 2018
€ 300013088zondag 17 juni 2018
€ 200013172maandag 18 juni 2018
€ 500030035maandag 18 juni 2018
€ 200027439maandag 18 juni 2018
€ 1.000001724maandag 18 juni 2018
€ 2.000002047maandag 18 juni 2018
€ 100030042maandag 18 juni 2018
€ 500013141maandag 18 juni 2018
€ 200001592dinsdag 19 juni 2018
€ 100023835dinsdag 19 juni 2018
€ 100020585dinsdag 19 juni 2018
€ 700016572woensdag 20 juni 2018
€ 100030057woensdag 20 juni 2018
€ 500029310woensdag 20 juni 2018
€ 800030066woensdag 20 juni 2018
€ 100030054woensdag 20 juni 2018
€ 500030068woensdag 20 juni 2018
€ 200029230donderdag 21 juni 2018
€ 100030070donderdag 21 juni 2018
€ 1.400009969donderdag 21 juni 2018
€ 300030074donderdag 21 juni 2018
€ 500021847donderdag 21 juni 2018
€ 1.000014966donderdag 21 juni 2018
€ 100010207vrijdag 22 juni 2018
€ 3.500009900vrijdag 22 juni 2018
€ 300006556vrijdag 22 juni 2018
€ 200016260zaterdag 23 juni 2018
€ 200008631zaterdag 23 juni 2018
€ 400027446zondag 24 juni 2018
€ 1.000016253zondag 24 juni 2018
€ 2.600029876zondag 24 juni 2018