Nieuws
13-11-2018
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? L...
lees verder
08-11-2018
Geldvoorelkaar.nl groeit! Op dit moment hebben we een vacature voor een accountmanager (m/v) en ee...
lees verder
08-11-2018
Met bijna 150 miljoen euro heeft Geldvoorelkaar verreweg het meeste geld via crowdfunding gefacili...
lees verder
30-10-2018
Voor wie niet wil wachten. De novembernieuwsbrief is verstuurd naar investeerders. En ook hier te ...
lees verder
30-10-2018
Vanaf 1 november biedt Geldvoorelkaar.nl een Vastgoedlening aan. Technisch is deze lening vergelij...
lees verder
Onroerend goed
Bouw kantoorpand Purmerend
Project:
17816 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
2
G-PD percentage:
0,17
Creditsafe score:
67
Zekerheden:
HYHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 169.200
Geinvesteerd:
€ 169.200
Product:
Aflossingsvrij
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche: Bouw
Producten en/of diensten: Verbouwing en nieuwbouw
Aantal medewerkers: 2 (vader en zoon)
Oprichtingsdatum: 15-5-2008
Leeftijd: 36 | 65
Gezinssituatie: Gehuwd | Gehuwd
Woonsituatie: Koopwoning | Huurwoning
Opleiding: WO | WO
BKR score: Gemiddeld risico (G)
BKR score: Laag risico (B)
LTV (Loan-to-Value): 61%
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe KALAIDJAN.pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Tezamen met annuïtaire lening 17815 wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd op het te bouwen kantoorpand. De gezamenlijke LTV (Loan-To-Value) ratio van lening 17815 en 17816, gebaseerd op de kostprijs, bedraagt 61%. 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Mijn vader (bouwkundig ingenieur) en ik runnen samen bouwbedrijf KALAIDJAN in Landsmeer. Met een aantal vaste onderaannemers voeren wij verschillende werkzaamheden uit: kleinbouw, massieve houtbouw, renovatie van vastgoed en nieuwbouw.

Juri Kalaidjan is een allround bouwkundig ingenieur, die binnen de voormalige Sovjet Unie een zeer gewaardeerd projectmanager was met grote verantwoordelijkheden tijdens de uitvoer van projecten in voornamelijk Noord Rusland. In de jaren ‘90 is hij voor zichzelf begonnen met een houtverwerkingsbedrijf, dat diverse producten van hout uit Siberische bossen maakte. 

In 2005 is de huidige de onderneming KALAIDJAN in Nederland opgezet, waarbij mijn vader zich in eerste instantie richtte op het maken van tekeningen, het maken van berekeningen voor bouwaanvragen en het verrichten van bouw- en verbouwingswerkzaamheden. Na een aantal jaren heeft hij het bedrijf uitgebreid met de import en bouw van Siberische massief houten huizen. Ik ben in 2008 toegetreden tot het familiebedrijf en zorg zo voor de nodige continuïteit.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Via Geldvoorelkaar.nl hebben wij reeds eerder twee financieringen gerealiseerd. Beide leningen zijn vervroegd afgelost en de geprognostiseerde opbrengst is ruimschoots overschreden. 

Amsterdam - Vrouwenmantelstraat (project 15093)
De financiering is gebruikt om een zelfbouw huis, verdeeld in 3 appartementsrechten en gelegen aan de Klaprozenweg/Vrouwenmantelstraat in Amsterdam, af te bouwen. De afbouw betrof de laatste zaken als wanden, vloer, plafond en aansluitingen. De rest van de bouw is uit eigen middelen gefinancierd. Dit filmpje geeft (vanaf minuut 2:20) een impressie van de bouw van dit project.

Profiel_17816_2_143813.jpg

Bouw van de Vrouwenmantelstraat

Amsterdam - Schepenlaan (project 15312)
Met de tweede financiering hebben wij de bouw van 2 woningen aan de Schepenlaan te Amsterdam succesvol kunnen afronden.

Profiel_17816_2_143843.jpg

Bouw van de Schepenlaan

Deze nieuwe aanvraag bestaat uit twee delen (€ 80.000,- annuïtair en € 170.000,- aflossingsvrij) en wordt gebruikt om een stuk grond te kopen van gemeente Purmerend en daarop een kantoorpand van 570 m2 te bouwen. Dit pand willen wij gaan verhuren om op lange termijn een gezonde cashflow te realiseren. De verhuurbaarheid van het pand wordt positief ingeschat, vanwege de gunstige ligging op een industrieterrein, het feit dat dit een nieuwbouwpand betreft en de begeleiding van de verhuurmakelaar die wij in de arm hebben genomen. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel Bedrag
Aankoop grond € 159.000,-
Bouw pand € 250.000,-
Totaal € 409.000,- 
Af: eigen middelen € 159.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 250.000,-
Waarvan Annuïtair (17815) €   80.000,-
Waarvan Aflossingsvrij (17816)
€ 170.000,-

Waarom kiest u voor crowdfunding?
De vorige aanvragen zijn ons goed bevallen, en daarom kiezen wij graag weer voor Geldvoorelkaar.nl.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
De rechtsvorm is een vennootschap onder firma met als vennoten mijn vader en ikzelf. Wij voeren beiden alle werkzaamheden uit en coördineren de onderaannemers en zzp’ers die voor ons werken. 

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar Omzet Resultaat voor Belasting
2015 € 166.000,- € 45.000,-
2016 € 121.000,- € 48.000,-
2017 € 182.000,- € 47.000,-

De jaarcijfers zijn opgesteld door Administratiekantoor Bieseman B.V.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Momenteel is er voldoende werk in de bouw. Wij richten ons steeds meer op grotere projecten, zoals renovatie van complete woningen en de bouw van nieuwbouwwoningen. Van dit soort projecten hebben wij nu enkele succesvol afgerond. Dit geeft ons meer dan voldoende vertrouwen ook dit nieuwe project volgens plan te kunnen laten verlopen.

Profiel_17816_2_143913.jpg

Tigran Kalaidjan aan het werk

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 212.000,- op een balanstotaal van € 268.000,-. De solvabiliteit is hiermee 79%.

Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen?
De maandannuiteit (€ 844,-) en de kwartaalrente (€ 2.086,-) van de aflossingsvrije lening kunnen betaald worden uit de verhuurinkomsten van het te bouwen pand in Purmerend. Wij gaan voorzichtigheidshalve uit van een huur van € 80,- per m2 per maand, terwijl referentiepanden op het niveau van € 100,- per m2 per maand zitten. De bouw is naar verwachting eind 2019 klaar voor verhuur, en tot die tijd zullen deze betalingen uit de reguliere bedrijfsactiviteiten van de v.o.f. gedaan worden.

Het aflossingsvrije deel wordt geherfinancierd danwel afgelost uit de opbrengsten van andere vastgoedprojecten. Herfinanciering moet geen probleem zijn op basis van de waarde van het pand. Bedrijfspanden in de buurt leveren € 1.000,- tot € 2.500,- per m2 op. Uitgaande van de ondergrens is de waarde van het pand na realisatie € 570.000,-.

Profiel_17816_2_151951.jpg

Ontwerp kantoorpand Purmerend

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé bieden wij de investeerders een eerste hypotheekrecht op het nieuw te bouwen kantoorpand. 

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Geldnemer is KALAIDJAN. Dit is de vennootschap onder firma van de heer T.J. Kalaidjan en zijn vader J.W. Kalaidjan, die hiermee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment voor beide heren van materiële waarde.

Tezamen met annuïtaire lening 17815 wordt ten bedrage van € 250.000,- een 1e hypotheek gevestigd op de kavel 2f Polderweg/ Binnenzeestraat plus het nog te bouwen kantoorpand. De kavel heeft een aankoopprijs van € 159.000,- en de bouwkosten van het kantoorpand zijn begroot op € 250.000,- en vertegenwoordigen derhalve tezamen een waarde (op basis van de kostprijs) van € 409.000,-. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte.

Dit is een aflossingsvrije lening. Gedurende de looptijd van de lening vindt er derhalve geen aflossing plaats; deze wordt aan het einde van looptijd terugbetaald. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. 

Update 15-6-2018:
De verdeling tussen de annuïtaire en aflossingsvrije lening is gewijzigd. De annuïtaire lening is verhoogd van € 60.000,- naar € 80.000,- en de aflossingsvrije lening is verlaagd van € 190.000,- naar € 170.000,-. Dit heeft geen invloed op risicoclassificatie.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500014164zaterdag 19 mei 2018
€ 400011723zaterdag 19 mei 2018
€ 200013176zaterdag 19 mei 2018
€ 300015595zaterdag 19 mei 2018
€ 500015197zaterdag 19 mei 2018
€ 2.000025955zaterdag 19 mei 2018
€ 200015933zaterdag 19 mei 2018
€ 200015516zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000025391zaterdag 19 mei 2018
€ 100020146zaterdag 19 mei 2018
€ 500019959zaterdag 19 mei 2018
€ 700005850zaterdag 19 mei 2018
€ 100025559zaterdag 19 mei 2018
€ 3.000024561zaterdag 19 mei 2018
€ 200014303zaterdag 19 mei 2018
€ 5.000014062zaterdag 19 mei 2018
€ 100029518zaterdag 19 mei 2018
€ 300012519zaterdag 19 mei 2018
€ 700026660zaterdag 19 mei 2018
€ 500005522zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000013310zaterdag 19 mei 2018
€ 500028529zaterdag 19 mei 2018
€ 400007709zaterdag 19 mei 2018
€ 500017736zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000011352zaterdag 19 mei 2018
€ 100021679zaterdag 19 mei 2018
€ 100016312zaterdag 19 mei 2018
€ 2.000006704zaterdag 19 mei 2018
€ 200028555zaterdag 19 mei 2018
€ 100004399zaterdag 19 mei 2018
€ 300019361zaterdag 19 mei 2018
€ 100019048zaterdag 19 mei 2018
€ 300002441zaterdag 19 mei 2018
€ 3.000024288zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000028669zondag 20 mei 2018
€ 500013177zondag 20 mei 2018
€ 100025519zondag 20 mei 2018
€ 100023561zondag 20 mei 2018
€ 100014442zondag 20 mei 2018
€ 400018641zondag 20 mei 2018
€ 100024505zondag 20 mei 2018
€ 100012102zondag 20 mei 2018
€ 100023650zondag 20 mei 2018
€ 1.000022146zondag 20 mei 2018
€ 300021054zondag 20 mei 2018
€ 100004393zondag 20 mei 2018
€ 300018878zondag 20 mei 2018
€ 300026466zondag 20 mei 2018
€ 1.000010748zondag 20 mei 2018
€ 100010226zondag 20 mei 2018
€ 100025120zondag 20 mei 2018
€ 200015028maandag 21 mei 2018
€ 500025724maandag 21 mei 2018
€ 200021900maandag 21 mei 2018
€ 500023865maandag 21 mei 2018
€ 200026877maandag 21 mei 2018
€ 500009160maandag 21 mei 2018
€ 500024029maandag 21 mei 2018
€ 2.000029094maandag 21 mei 2018
€ 200026561maandag 21 mei 2018
€ 200024616maandag 21 mei 2018
€ 400020164maandag 21 mei 2018
€ 300011455maandag 21 mei 2018
€ 500023215dinsdag 22 mei 2018
€ 800024142dinsdag 22 mei 2018
€ 100009551dinsdag 22 mei 2018
€ 100019020dinsdag 22 mei 2018
€ 100023859dinsdag 22 mei 2018
€ 100001373woensdag 23 mei 2018
€ 2.500009972woensdag 23 mei 2018
€ 500019486woensdag 23 mei 2018
€ 1.000004366donderdag 24 mei 2018
€ 3.000028311donderdag 24 mei 2018
€ 100007954donderdag 24 mei 2018
€ 100025883vrijdag 25 mei 2018
€ 1.000010347vrijdag 25 mei 2018
€ 500027120vrijdag 25 mei 2018
€ 300016565vrijdag 25 mei 2018
€ 2.500027869vrijdag 25 mei 2018
€ 1.500009393vrijdag 25 mei 2018
€ 1.500006978vrijdag 25 mei 2018
€ 100027584vrijdag 25 mei 2018
€ 500015288zaterdag 26 mei 2018
€ 100024981zaterdag 26 mei 2018
€ 1.000010224zondag 27 mei 2018
€ 1.500029497maandag 28 mei 2018
€ 300027404maandag 28 mei 2018
€ 100004530maandag 28 mei 2018
€ 300027912dinsdag 29 mei 2018
€ 100006066dinsdag 29 mei 2018
€ 300027901dinsdag 29 mei 2018
€ 100012076dinsdag 29 mei 2018
€ 2.500006227dinsdag 29 mei 2018
€ 200018232woensdag 30 mei 2018
€ 700005268woensdag 30 mei 2018
€ 100022822woensdag 30 mei 2018
€ 500002621donderdag 31 mei 2018
€ 500027265vrijdag 1 juni 2018
€ 500022000vrijdag 1 juni 2018
€ 200019363vrijdag 1 juni 2018
€ 100019492vrijdag 1 juni 2018
€ 1.000011385zaterdag 2 juni 2018
€ 100028296zaterdag 2 juni 2018
€ 500025451zondag 3 juni 2018
€ 1.000029891zondag 3 juni 2018
€ 500010621maandag 4 juni 2018
€ 400029743maandag 4 juni 2018
€ 300027676maandag 4 juni 2018
€ 300018174dinsdag 5 juni 2018
€ 200028876woensdag 6 juni 2018
€ 200015470woensdag 6 juni 2018
€ 300029934donderdag 7 juni 2018
€ 500023968donderdag 7 juni 2018
€ 4.000000300vrijdag 8 juni 2018
€ 100023065vrijdag 8 juni 2018
€ 1.000025284vrijdag 8 juni 2018
€ 500017970maandag 11 juni 2018
€ 2.000029394maandag 11 juni 2018
€ 700004621dinsdag 12 juni 2018
€ 200027197dinsdag 12 juni 2018
€ 1.000004177dinsdag 12 juni 2018
€ 500014951dinsdag 12 juni 2018
€ 1.000015913woensdag 13 juni 2018
€ 5.000026440woensdag 13 juni 2018
€ 500002362woensdag 13 juni 2018
€ 200010899woensdag 13 juni 2018
€ 1.000027544woensdag 13 juni 2018
€ 1.000011279donderdag 14 juni 2018
€ 1.000028442donderdag 14 juni 2018
€ 200014263vrijdag 15 juni 2018
€ 200006498vrijdag 15 juni 2018
€ 1.500006029zondag 17 juni 2018
€ 1.000005970zondag 17 juni 2018
€ 500030035maandag 18 juni 2018
€ 2.000019276maandag 18 juni 2018
€ 800009654maandag 18 juni 2018
€ 400028909maandag 18 juni 2018
€ 100009817maandag 18 juni 2018
€ 3.000026264dinsdag 19 juni 2018
€ 100030047dinsdag 19 juni 2018
€ 300021539dinsdag 19 juni 2018
€ 100020585dinsdag 19 juni 2018
€ 500026250dinsdag 19 juni 2018
€ 500029310woensdag 20 juni 2018
€ 700030066woensdag 20 juni 2018
€ 1.000009969donderdag 21 juni 2018
€ 1.000014624donderdag 21 juni 2018
€ 300015025vrijdag 22 juni 2018
€ 500030091vrijdag 22 juni 2018
€ 2.000004847vrijdag 22 juni 2018
€ 300030098zaterdag 23 juni 2018
€ 1.000030102zaterdag 23 juni 2018
€ 2.000021395maandag 25 juni 2018
€ 2.000021348maandag 25 juni 2018
€ 5.000016253maandag 25 juni 2018
€ 1.000030116maandag 25 juni 2018
€ 100019075maandag 25 juni 2018
€ 200005086maandag 25 juni 2018
€ 800013250dinsdag 26 juni 2018
€ 300025320dinsdag 26 juni 2018
€ 300001403dinsdag 26 juni 2018
€ 500009360dinsdag 26 juni 2018
€ 200026150woensdag 27 juni 2018
€ 200006679woensdag 27 juni 2018
€ 300009399woensdag 27 juni 2018
€ 1.000018751woensdag 27 juni 2018
€ 5.000029895woensdag 27 juni 2018
€ 300016703donderdag 28 juni 2018
€ 100005818donderdag 28 juni 2018
€ 100007292donderdag 28 juni 2018
€ 1.000021093donderdag 28 juni 2018
€ 6.000027410vrijdag 29 juni 2018
€ 500030151vrijdag 29 juni 2018
€ 2.000025605vrijdag 29 juni 2018
€ 100008972vrijdag 29 juni 2018
€ 1.500004807vrijdag 29 juni 2018
€ 200002934vrijdag 29 juni 2018
€ 500010676zaterdag 30 juni 2018
€ 500021580zaterdag 30 juni 2018
€ 500028140zondag 1 juli 2018
€ 100014783zondag 1 juli 2018
€ 200021242zondag 1 juli 2018
€ 200003898zondag 1 juli 2018
€ 100018353maandag 2 juli 2018
€ 1.000028307maandag 2 juli 2018
€ 100028920maandag 2 juli 2018
€ 400026650dinsdag 3 juli 2018
€ 1.000027027woensdag 4 juli 2018
€ 200024006woensdag 4 juli 2018
€ 500023430woensdag 4 juli 2018
€ 1.000013771woensdag 4 juli 2018
€ 5.000030189woensdag 4 juli 2018
€ 500014419donderdag 5 juli 2018
€ 200010468donderdag 5 juli 2018
€ 600028846vrijdag 6 juli 2018
€ 300006451vrijdag 6 juli 2018
€ 500030204vrijdag 6 juli 2018
€ 1.000021847vrijdag 6 juli 2018
€ 500006523vrijdag 6 juli 2018
€ 500030206vrijdag 6 juli 2018
€ 200007205vrijdag 6 juli 2018
€ 300015137zaterdag 7 juli 2018
€ 200003453zaterdag 7 juli 2018
€ 500016135zaterdag 7 juli 2018
€ 100015801zaterdag 7 juli 2018
€ 500030080zondag 8 juli 2018
€ 200028347zondag 8 juli 2018
€ 11.700030195zondag 8 juli 2018
€ 300023576maandag 16 juli 2018
€ 2.500026755maandag 16 juli 2018
€ 200010955maandag 16 juli 2018