Nieuws
20-05-2018

Geldvoorelkaar.nl is weer bereikbaar.

 

17-05-2018
We verhuizen naar een betere server. Dit weekend (vanaf zaterdag 20:00 uur) is  www.ge...
lees verder
09-05-2018
De eerste crowdfundingscampagne van Bram Ladage op Geldvoorelkaar.nl van begin mei, is succesvol...
lees verder
04-05-2018
Veel accountants en financieel adviseurs hebben zich al aangemeld voor de cursus Doelgerich...
lees verder
03-05-2018
Kort samengevat: het doelvermogen is verlaagd. Dit is volgens de ondernemers een belangrijke wij...
lees verder
Opstart onderneming
De Hypotheekshop Scheveningen
Project:
17978 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
2
G-PD percentage:
0,29
Creditsafe score:
70
Zekerheden:
DRHANO
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 65.000
Geinvesteerd:
€ 65.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
72 maanden
100%
Over mij
Branche: Financiële dienstverlening
Producten en/of diensten: Hypotheken, verzekeringen en consumptief krediet
Aantal medewerkers: 7 FTE
Oprichtingsdatum: 20-7-2016
Leeftijd: 34
Gezinssituatie: Alleenstaand
Woonsituatie: Koopwoning
Opleiding: HBO
Hobby's: Sporten, lezen, natuur en ondernemen
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Horst Belegging B.V.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe DWOR Holding B.V.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Nieuwe Energie I B.V.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Horst Vastgoed Den Haag B.V.pdf
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V.pdf
Social media: LinkedIn
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Ik ben al jarenlang actief als ondernemer en mijn passie ligt in de financiële dienstverlening en vastgoed. In 2011 heb ik de Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld opgericht. Ik heb in deze onderneming de eerste jaren vooral zelf ‘keihard‘ gewerkt, en met succes. De organisatie stond enige jaren later in de top 10 van de Hypotheekshop kantoren met de hoogste omzet. Naast de Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld heb ik 2 jaar geleden nog een bedrijf in de financiële dienstverlening opgericht, namelijk "De Beleggershypotheek". Via deze onderneming adviseren en begeleiden wij beleggers die willen investeren in vastgoed.

Op dit moment woon ik in Rijswijk, maar ik ga verhuizen naar Scheveningen. Dit omdat ik in Scheveningen veel kansen zie: er is daar geen grote intermediair of keten actief die klanten adviseert. Daarnaast heb ik een groot netwerk, waarvan veel makelaars actief zijn in Scheveningen en graag willen samenwerken. 

De Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld is inmiddels een onderneming die zelfstandig kan opereren. Hier werken allemaal getalenteerde medewerkers die allen de intentie hebben om hier lang te blijven werken. Deze vestiging kan prima opereren zonder dat ik hier elke dag aanwezig ben. De manager heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschouwt de vestiging echt als ‘zijn‘ vestiging.

Het is voor mij dus tijd voor een nieuwe stap. Nu ik dus ook naar Scheveningen ga verhuizen, en hier volop kansen zie, is de juiste volgende stap dus het openen van een nieuw kantoor. 

Mijn doelstelling is om de beschikbare lokale makelaars aan mij te binden zodat deze gaan samenwerken met de Hypotheekshop Scheveningen. Verder wil ik de Beleggershypotheek gaan samenvoegen in deze entiteit. Dat betekent dat de omzet van het kantoor vanuit 2 ‘merken ‘ komt. (De Beleggershypotheek en de Hypotheekshop Scheveningen).

Ik ben tevens actief op het gebied van vastgoed (ontwikkeling en verhuur). Hierdoor ken ik de markt in deze regio erg goed.

Profiel_17978_2_104405.jpg
Het team van de Hypotheekshop Wateringse Veld

Waar wordt de financiering voor aangewend?

Investeringsbegroting
Bestedingsdoel Bedrag
Verbouwing nieuwe locatie €   65.000,-
Werkkapitaal €   60.000,-
Inventaris €   27.000,-
Marketing €   15.000,-
Kosten financiering + depot €   18.000,-
Totaal € 185.000,-
Af: eigen middelen €   20.000,-
Af: Overige financiers* € 100.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl €   65.000,-

*De ABN AMRO verstrekt een rekening courant faciliteit van € 100.000,-. De bank heeft hierbij, naast het mee tekenen van de overige entiteiten en een persoonlijke borgstelling van ondernemer, pandrecht op de activa. Met de bank is overeengekomen dat deze faciliteit in vijf jaar tijd wordt afgelost. Deze aflossing gaat in vanaf juli 2019.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Deze vorm van funding is mij in het verleden zeer goed bevallen. Voorheen heb ik drie succesvolle pitches gehad, allemaal voor het aankopen van vastgoed. Hierdoor zie ik crowdfunding als een volwaardig en vast fundingsinstrument.

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
  

Profiel_17978_2_104757.jpg

1. DWOR Holding: Houdstermaatschappij
2. Horst Belegging B.V. Hierin komen de activiteiten van Hypotheekshop Scheveningen, plus de activiteiten van De Beleggershypotheek
3. Horst Vastgoed Den Haag B.V (t.h.o.d.n. DH-Property) 
4. Nieuwe Energie 1 B.V. t.h.o.d.n. Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld 

Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?
De prognoses voor de nieuwe vestiging zijn:

Boekjaar Omzet Resultaat na belasting
2018 (prognose) € 260.000,- € 33.000,-
2019 (prognose) € 345.000,- € 62.000,-
2020 (prognose) € 395.000,- € 84.000,-

De prognose is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de bestaande vestiging in Den Haag, opgesteld door de ondernemer, intermediair (Teamcaptains) en de accountant (De le Cluse Financial and Administrative Services).

Van 2014 t/m 2017 heeft de bestaande vestiging Den Haag – Wateringse Veld de volgende exploitatie gerealiseerd:

Boekjaar Omzet Resultaat na Belasting
2014 € 295.000,- €   42.000,-
2015 € 468.000,- € 115.000,-
2016 € 573.000,- - € 13.000,-
2017 € 523.000,- €   34.000,-

Bij deze cijfers dienen een aantal zaken in beschouwing te worden genomen. Tot en met 2015 ben ik zelf als adviseur werkzaam geweest in deze vestiging, met een minimaal salaris. In 2016 is er een grote reorganisatie geweest om mijzelf los te maken van de organisatie. Hierbij zijn relatief hoge kosten gemaakt o.a. door inhuur van een externe adviseur. Sindsdien kan deze vestiging volledig zonder mij opereren, nu aangestuurd door een prima manager met uiteraard wel de daaraan verbonden salariskosten. 

In 2017 was er sprake van een aantal eenmalige posten die het resultaat drukten: waaronder kosten voor de opstart Scheveningen en een onverschuldigde  bonus aan het personeel. Zonder deze eenmalige posten zou het resultaat zijn uitgekomen op € 71.000,- 

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
De vooruitzichten zijn gunstig. De huizenmarkt in Scheveningen ontwikkelt zich al vele jaren positief. Hierdoor is er veel klandizie voor hypotheken. Daar ik bekend ben met de lokale makelaars verwacht ik met een tweede vestiging ook de lokale markt te kunnen bedienen.

Profiel_17978_2_105448.jpg

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
In de B.V. (Horst Belegging B.V.) waar de nieuwe activiteiten gaan plaatsvinden hebben tot op heden nog geen activiteiten plaatsgevonden.
De huidige Hypotheekshop Den Haag – Wateringse Veld (Nieuwe Energie 1 B.V.) heeft ultimo 2017 een eigen vermogenspositie van € 23.000,- op een balanstotaal van € 59.000,-. Derhalve komt de solvabiliteit uit op 39%.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze lening?
Op basis van de vrij beschikbare cashflow in 2017 van uitsluitend De Hypotheekshop Den Haag - Wateringse Veld (Nieuwe Energie I B.V.) is dit 37%. Hierin is als correctie ook de nieuwe jaarlijkse aflosverplichting aan de bank van de nieuwe r/c faciliteit voor Scheveningen in opgenomen.

Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten?
Ja, er zijn verhuurinkomsten in box 3.

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het nieuwe pand in Scheveningen wordt gehuurd. De huidige vestiging (Wateringse Veld) is een kooppand.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé wordt er een non-onttrekkingsverklaring getekend. Tevens is de depotregeling van toepassing voor het geval er tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn voldaan kan worden.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van Horst Belegging B.V. 

Medegeldnemers zijn:
DWOR Holding B.V. (G-PD% 1,33% en Creditsafe score 58)
NIEUWE ENERGIE I B.V. (G-PD% 1,16% en Creditsafe score 28)
Horst Vastgoed Den Haag B.V. (G-PD% 0,14% en Creditsafe score 42)
Financieel Adviesbureau Danny van der Horst B.V. (G-PD% 0,55% en Creditsafe score 60)
De heer D.Q.A. van der Horst die tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van materiële waarde.

Er wordt een non-onttrekkingsverklaring getekend, waarin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd indien de solvabiliteitsratio 30% of lager is. Dit zal jaarlijks door de accountant vastgesteld worden. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren.

Op naam van Horst Vastgoed Den Haag B.V. zijn er drie leningen via Geldvoorelkaar.nl geregistreerd. De eerste (annuïtaire) lening 16635 loopt sinds 16 augustus 2017. De nakoming van de betaalverplichting verloopt volgens afspraak. De tweede (aflossingsvrije) lening 16975 loopt sinds oktober 2017. Ook bij deze lening verloopt de betaling van de renteverplichting volgens afspraak. De derde (aflossingsvrije) lening 17489 loopt sinds februari 2018. Ook bij deze lening verloopt de betaling van de renteverplichting volgens afspraak


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100020146zondag 13 mei 2018
€ 500026877zondag 13 mei 2018
€ 100001592zondag 13 mei 2018
€ 500019959zondag 13 mei 2018
€ 100024236zondag 13 mei 2018
€ 3.000029179zondag 13 mei 2018
€ 300022900zondag 13 mei 2018
€ 100025344zondag 13 mei 2018
€ 300013176zondag 13 mei 2018
€ 200015933zondag 13 mei 2018
€ 500028079zondag 13 mei 2018
€ 500026657zondag 13 mei 2018
€ 500025572zondag 13 mei 2018
€ 2.000025416zondag 13 mei 2018
€ 300024006zondag 13 mei 2018
€ 300014303zondag 13 mei 2018
€ 200024546zondag 13 mei 2018
€ 2.000025955zondag 13 mei 2018
€ 100025559zondag 13 mei 2018
€ 500015197zondag 13 mei 2018
€ 1.000024328zondag 13 mei 2018
€ 400026926zondag 13 mei 2018
€ 500026079zondag 13 mei 2018
€ 300021695zondag 13 mei 2018
€ 100022881zondag 13 mei 2018
€ 200002483zondag 13 mei 2018
€ 300012519zondag 13 mei 2018
€ 300023819zondag 13 mei 2018
€ 2.000021599zondag 13 mei 2018
€ 500013177zondag 13 mei 2018
€ 500006505zondag 13 mei 2018
€ 400007709zondag 13 mei 2018
€ 500027443zondag 13 mei 2018
€ 700005077zondag 13 mei 2018
€ 300018878zondag 13 mei 2018
€ 100028119zondag 13 mei 2018
€ 400018736zondag 13 mei 2018
€ 300019802zondag 13 mei 2018
€ 200006189zondag 13 mei 2018
€ 1.500018751zondag 13 mei 2018
€ 100020963zondag 13 mei 2018
€ 200021679zondag 13 mei 2018
€ 5.000024561zondag 13 mei 2018
€ 200004914zondag 13 mei 2018
€ 500003878zondag 13 mei 2018
€ 3.700028126zondag 13 mei 2018
€ 800019543zondag 13 mei 2018
€ 600026660zondag 13 mei 2018
€ 1.000014961zondag 13 mei 2018
€ 500027265zondag 13 mei 2018
€ 2.000001863zondag 13 mei 2018
€ 100026326zondag 13 mei 2018
€ 500014531zondag 13 mei 2018
€ 200010687zondag 13 mei 2018
€ 1.500029673zondag 13 mei 2018
€ 1.000029453zondag 13 mei 2018
€ 100010955zondag 13 mei 2018
€ 300028555zondag 13 mei 2018
€ 200026831zondag 13 mei 2018
€ 100011052zondag 13 mei 2018
€ 400015685zondag 13 mei 2018
€ 100012684zondag 13 mei 2018
€ 200028325zondag 13 mei 2018
€ 200016884zondag 13 mei 2018
€ 1.000016836zondag 13 mei 2018
€ 500028669zondag 13 mei 2018
€ 200029551zondag 13 mei 2018
€ 200025120zondag 13 mei 2018
€ 500024968zondag 13 mei 2018
€ 500027175zondag 13 mei 2018
€ 100009551zondag 13 mei 2018
€ 100025436zondag 13 mei 2018
€ 100019020zondag 13 mei 2018
€ 100015265zondag 13 mei 2018
€ 200028408zondag 13 mei 2018
€ 500028192zondag 13 mei 2018
€ 400015595zondag 13 mei 2018
€ 100001617zondag 13 mei 2018
€ 200013156zondag 13 mei 2018
€ 500018367zondag 13 mei 2018
€ 200029092zondag 13 mei 2018
€ 100028074zondag 13 mei 2018
€ 500020484zondag 13 mei 2018
€ 100028347zondag 13 mei 2018
€ 1.000007496zondag 13 mei 2018
€ 300018641zondag 13 mei 2018
€ 100029626zondag 13 mei 2018
€ 400023576zondag 13 mei 2018
€ 100022143zondag 13 mei 2018
€ 300003208zondag 13 mei 2018
€ 500001403zondag 13 mei 2018
€ 100029518zondag 13 mei 2018
€ 100017900zondag 13 mei 2018
€ 300012006zondag 13 mei 2018
€ 100023718zondag 13 mei 2018
€ 500017236zondag 13 mei 2018
€ 100024616zondag 13 mei 2018
€ 2.000008024zondag 13 mei 2018
€ 1.000025724zondag 13 mei 2018
€ 500002587zondag 13 mei 2018
€ 1.000023684zondag 13 mei 2018
€ 600012790zondag 13 mei 2018
€ 2.000003925zondag 13 mei 2018
€ 100028843zondag 13 mei 2018
€ 300014380zondag 13 mei 2018
€ 100006603zondag 13 mei 2018
€ 500010468zondag 13 mei 2018
€ 100013981maandag 14 mei 2018
€ 100018639maandag 14 mei 2018
€ 1.000014164maandag 14 mei 2018
€ 800007342maandag 14 mei 2018
€ 400021900maandag 14 mei 2018
€ 300029738maandag 14 mei 2018
€ 500024142maandag 14 mei 2018
€ 400012490maandag 14 mei 2018
€ 500010795maandag 14 mei 2018
€ 100017059maandag 14 mei 2018
€ 100017101maandag 14 mei 2018
€ 500027440maandag 14 mei 2018