Nieuws
18-10-2018
Wij zijn recent door Creditsafe geïnformeerd dat zij haar scoremodellen heeft vervangen. Alle bedr...
lees verder
12-10-2018
De gemiddelde leeftijd van de Geldvoorelkaar.nl-investeerders is 46 jaar. Twintig procent van de i...
lees verder
02-10-2018
 Vanaf 2 oktober is het ook mogelijk om via Geldvoorelkaar.nl te investeren in Flexleningen. ...
lees verder
01-10-2018
De investeerdersnieuwsbrief van oktober is verschenen. Met veel projecten en een paar vooruitblikk...
lees verder
28-09-2018
Opvallend verschil tussen de leningnemers  en  investeerders  bij Geldvoorelkaar.n...
lees verder
Onroerend goed
Werkkapitaal Onroerend Goed
Project:
18083 Zakelijk
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
1
Zekerheden:
HYDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 117.500
Geinvesteerd:
€ 117.500
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
5,0%
Looptijd:
84 maanden
100%
Algemeen
Leeftijd:34
Gezinssituatie:Alleenstaand
Woonsituatie:Koopwoning
Beroep:Hypotheekadviseur
Opleiding:HBO
BKR score:Gemiddeld risico (F)
Loan-to-Value94,4%
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Tezamen met Aflossingsvrije lening 18084 wordt een 1e hypotheekrecht gevestigd op object 2. De gezamenlijke LTV (Loan-To-Value) ratio van lening 18083 en 18084, gebaseerd op de taxatiewaarde in verhuurde staat, bedraagt 94,4%. 

Vanaf heden worden alle projecten ten behoeve van verhuurd vastgoed in box 3 aangeboden als een zakelijk project. Dit biedt ook zakelijke investeerders de mogelijkheid om in deze projecten te investeren.

***

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Door mijn baan als hypotheekadviseur heb ik veel kennis van de woningmarkt. Door hard werken, investeren en sparen heb ik een beleggingsportefeuille opgebouwd van 8 panden in Amsterdam en Groningen stad. De panden worden verhuurd en leveren een stabiele cashflow op. Deze lening wil ik gebruiken om een huidige lening van een van de Amsterdamse panden af te lossen en om drie andere panden te kunnen verbouwen, om zo de huurinkomsten te verhogen.

Investeringsbegroting

BestedingsdoelBedrag 
Aflossen huidige hypothecaire lening object 2* € 128.000,-
Verbouwing en verduurzaming object 4€   76.000,- 
Verbouwing en meubilering object 7€   38.500,-
Verbouwing en meubilering object 8€   38.500,-
Financieringskosten en depot€   11.500,-
Totaal€ 292.500,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€ 292.500,-
Waarvan Annuïtair (lening 18083)€ 117.500,-
Waarvan Aflossingsvrij (lening 18084)€ 175.000,-
* De huidige hypothecaire lening bij mijn ouders zal in zijn geheel afgelost worden, waardoor Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een 1e hypothecaire inschrijving kan doen op dit pand als zekerheid voor beide leningen. 

Profiel_17819_2_120317.jpg

Impressie van object 2

De verbouwing en meubilering van object 7 en 8 zal zich vertalen in een goede huurstroom en een hogere waarde van beide panden, wat ook een beter rendement van de gehele beleggingsportefeuille betekent. Deze waardestijging is niet meegenomen in onderstaand cijfermatig overzicht.

Profiel_17819_2_120249.jpg

Impressie van het resultaat na meubilering van een van mijn panden

Met de verbouwing en verduurzaming van een object 4 wordt dit huidige studentenpand omgebouwd tot 3 zelfstandige socialehuurappartementen. Dit zal zich eveneens vertalen in een verbeterde huurstroom en een beter rendement op de gehele beleggingsportefeuille.

 Huidige situatieSituatie na funding
Marktwaarde€ 2.153.000,-€ 2.153.000,-
Uitstaand vreemd vermogen€ 1.525.000,-€ 1.690.000,-
Jaarlijkse financieringslasten€    107.000,-€    125.000,- 
Vrij beschikbare cashflow na aftrek lasten€    133.000,-€    115.000,- 

Object 1 - Groningen
In januari 2009 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen (Financial Service & Management). Ik kreeg mijn eerste baan als Financieel Adviseur bij de ING en heb toen mijn 1e woning in Groningen stad gekocht. Deze woning heb ik in 3 zelfstandige appartementen opgesplitst. Eén appartement bewoonde ik destijds zelf, en de andere 2 appartementen verhuurde ik. Op dit moment worden alle 3 de appartementen verhuurd.
 
Object 2 - Amsterdam
In januari 2013 kocht ik met hulp van mijn ouders mijn 2e woning, binnen de ring van Amsterdam. Ik heb er zelf gewoond, en zocht een aantal huisgenoten om extra huurinkomsten te genereren. Op dit moment wordt de woning in zijn geheel verhuurd.  
 
Profiel_17819_2_115411.jpg

Object 2

Object 3 - Groningen
In 2017 kon ik object 1 volledig aflossen, om deze vervolgens met een vastgoedhypotheek te herfinancieren. Met de daarmee vrijgekomen middelen heb ik object 3 gekocht: een studentenhuis met 6 kamers in verhuurde staat in Groningen stad. 
 
Profiel_17819_2_122306.jpg

Object 3

Object 4 - Groningen
In mei 2017 heb ik nog een studentenhuis met 5 kamers in verhuurde staat in Groningen stad gekocht. Een deel van de leningen bij Geldvoorelkaar.nl wil ik besteden aan het verbouwen van dit studentenhuis tot 3 zelfstandige socialehuurappartementen. 

Profiel_17819_2_091304.jpg

Object 4

Object 5 en 6 - Amsterdam
Eind 2017 heb ik 2 appartementen in Amsterdam gekocht. Inmiddels zijn deze netjes verbouwd, gemeubileerd en verhuurd.  
 
Object 7 en 8 - Amsterdam
In de wijk waarin object 5 ligt, heb ik recent nog 2 panden in dezelfde straat kunnen kopen. Deze zijn aangekocht en gefinancierd, maar dienen nog verbouwd en gemeubileerd te worden met een deel van de gevraagde leningen.
  
Profiel_17819_2_115453.jpg

Object 7 en 8

Inmiddels woon ik zelf in een nieuwbouw koopwoning in Amsterdam. Naast een studio voor verhuur beschikt de woning over een kantoor. Dit pand behoort niet tot mijn beleggingsportefeuille in box3.

Alle panden zijn recent getaxeerd (max. 5 maanden oud). Gezien de gunstige ligging in Amsterdam en Groningen zal de waarde naar verwachting blijven stijgen. Alle taxatierapporten en huurovereenkomsten zijn in bezit van Geldvoorelkaar.nl.

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Via collegabeleggers ben ik enthousiast geworden over Geldvoorelkaar.nl. In combinatie met de financiële mogelijkheden van mijn huisbankier, zie ik in Geldvoorelkaar.nl een goede partner om mijn portefeuille in onroerend goed uit te kunnen breiden. In ruil daarvoor kan ik investeerders een mooie investering bieden met zekerheid en rendement, als onderdeel van een goed beheerde portefeuille, zorgvuldige selectie van panden en huurders en een gezond financieel beleid. 

Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Ik heb bijna 10 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt als o.a. hypotheekadviseur voor banken als ING en Rabobank, en later ook als bemiddelaar, zodat ik de beste bank voor mijn klant kon uitzoeken. In dezelfde tijd ben ik begonnen met het beleggen in vastgoed. Omdat mijn portefeuille een dusdanig goede cashflow heeft, bood dit mij de mogelijkheid om voor mijzelf te beginnen. Ik help graag anderen en heb een passie voor mijn vastgoed en daarom werk ik nu als zelfstandige en geef ik vastgoedadvies en bemiddel ik als hypotheekadviseur voor de vastgoedmarkt.

Wat is uw woon- en gezinssituatie?
Ik woon in een koopwoning en ben alleenstaand.

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders.
Vanuit object 2 komt er voldoende huur binnen om aan de maandelijkse betaalverplichting te kunnen voldoen. Daarnaast biedt de gehele beleggingsportefeuille (box 3) ruim voldoende cashflow om aan de betaalverplichtingen te voldoen én om te sparen voor nieuwe investeringen. Daarnaast zullen ook de inkomsten in box 1 helpen bij het blijven investeren in vastgoed. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé, bied ik de investeerders een 1e hypotheekrecht op object 2. Daarnaast is de depotregeling van toepassing voor het geval ik tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kan voldoen. 

Noot van Geldvoorelkaar.nl 
Geldnemer is de heer A.W. Mac Donald. Hij tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde.

Tezamen met lening 18084 wordt ten bedrage van € 292.500,- een 1e hypotheek gevestigd op de Erik de Roodestraat 25-2 te Amsterdam (object 2). Deze woning is op 16 maart 2018 getaxeerd in onverhuurde staat op € 325.000,- en in verhuurde staat op € 310.000,-. Deze hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal geschieden via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. 

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in Depot voor het geval de Geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting kan voldoen. Bij de Geldnemer rust de verplichting het Depot onmiddellijk aan te zuiveren. 

Vanaf heden worden alle projecten ten behoeve van verhuurd vastgoed in box 3 aangeboden als een zakelijk project. Dit biedt ook zakelijke investeerders de mogelijkheid om in deze projecten te investeren.

Update 17-4-2018
Geldnemer heeft besloten de onderlinge verhouding tussen de twee leningen 18083 en 18084 aan te passen. Geldvoorelkaar.nl heeft dit verzoek getoetst en geaccordeerd. De voorwaarden en risicoclassificatie blijven door deze wijziging onveranderd.

 
Oorspronkelijke situatie
Nieuwe situatie
Project 18083 (Annuïteit)
 
 
Leenbedrag
€ 164.500,-
€ 117.500,-
Looptijd
120 maanden
84 maanden
Rente
5%
5%
 
 
 
Project 18084 (Aflossingsvrij)

 
Leenbedrag
€ 128.000,-
€ 175.000,-
Looptijd
60 maanden
60 maanden
Rente
5%
5%


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 500019959zaterdag 7 april 2018
€ 200007205zaterdag 7 april 2018
€ 100020146zaterdag 7 april 2018
€ 300012941zaterdag 7 april 2018
€ 400004627zaterdag 7 april 2018
€ 2.500025451zaterdag 7 april 2018
€ 9.000027410zaterdag 7 april 2018
€ 300014836zaterdag 7 april 2018
€ 100025559zaterdag 7 april 2018
€ 200013117zaterdag 7 april 2018
€ 1.000004812zaterdag 7 april 2018
€ 10.000014062zaterdag 7 april 2018
€ 100021679zaterdag 7 april 2018
€ 100003232zaterdag 7 april 2018
€ 2.500001863zaterdag 7 april 2018
€ 1.000006848zaterdag 7 april 2018
€ 100028125zaterdag 7 april 2018
€ 100028347zaterdag 7 april 2018
€ 200018641zaterdag 7 april 2018
€ 200027409zaterdag 7 april 2018
€ 5.000011795zaterdag 7 april 2018
€ 500019930zaterdag 7 april 2018
€ 200012519zaterdag 7 april 2018
€ 500018878zaterdag 7 april 2018
€ 200022499zaterdag 7 april 2018
€ 500009082zaterdag 7 april 2018
€ 100016851zaterdag 7 april 2018
€ 100023675zaterdag 7 april 2018
€ 1.000010684zaterdag 7 april 2018
€ 100012102zaterdag 7 april 2018
€ 500014442zaterdag 7 april 2018
€ 800009160zaterdag 7 april 2018
€ 200014303zaterdag 7 april 2018
€ 200016915zaterdag 7 april 2018
€ 200006381zaterdag 7 april 2018
€ 200014942zaterdag 7 april 2018
€ 5.000029506zaterdag 7 april 2018
€ 500008271zaterdag 7 april 2018
€ 3.000026484zaterdag 7 april 2018
€ 100025321zaterdag 7 april 2018
€ 100004835zaterdag 7 april 2018
€ 3.000004926zaterdag 7 april 2018
€ 200016721zaterdag 7 april 2018
€ 1.000005094zaterdag 7 april 2018
€ 100021117zaterdag 7 april 2018
€ 100021073zondag 8 april 2018
€ 1.000027070zondag 8 april 2018
€ 200002195zondag 8 april 2018
€ 300007709zondag 8 april 2018
€ 200017900zondag 8 april 2018
€ 500013177zondag 8 april 2018
€ 300021387zondag 8 april 2018
€ 200012355zondag 8 april 2018
€ 100004837zondag 8 april 2018
€ 5.000009972zondag 8 april 2018
€ 2.000007496zondag 8 april 2018
€ 500014164zondag 8 april 2018
€ 1.500012490zondag 8 april 2018
€ 100016312zondag 8 april 2018
€ 700024142maandag 9 april 2018
€ 200011052maandag 9 april 2018
€ 200014531maandag 9 april 2018
€ 300024616maandag 9 april 2018
€ 500027346maandag 9 april 2018
€ 200015028maandag 9 april 2018
€ 200003319maandag 9 april 2018
€ 1.000014985maandag 9 april 2018
€ 500021847maandag 9 april 2018
€ 100029518maandag 9 april 2018
€ 1.000011483maandag 9 april 2018
€ 200028984dinsdag 10 april 2018
€ 500027646dinsdag 10 april 2018
€ 1.000029526dinsdag 10 april 2018
€ 500013172dinsdag 10 april 2018
€ 500029527dinsdag 10 april 2018
€ 100019976dinsdag 10 april 2018
€ 100022218dinsdag 10 april 2018
€ 500028319dinsdag 10 april 2018
€ 200019048woensdag 11 april 2018
€ 300019361woensdag 11 april 2018
€ 100012076woensdag 11 april 2018
€ 300000872woensdag 11 april 2018
€ 300001212woensdag 11 april 2018
€ 100003449woensdag 11 april 2018
€ 200029168donderdag 12 april 2018
€ 100013785donderdag 12 april 2018
€ 500002362donderdag 12 april 2018
€ 2.000028401donderdag 12 april 2018
€ 300015470donderdag 12 april 2018
€ 500005161donderdag 12 april 2018
€ 100029546donderdag 12 april 2018
€ 100010307vrijdag 13 april 2018
€ 300004870vrijdag 13 april 2018
€ 100006202vrijdag 13 april 2018
€ 200008293vrijdag 13 april 2018
€ 100010011vrijdag 13 april 2018
€ 200022572zaterdag 14 april 2018
€ 200029560zaterdag 14 april 2018
€ 100021428zaterdag 14 april 2018
€ 3.000029505zaterdag 14 april 2018
€ 500016883zaterdag 14 april 2018
€ 400026175zaterdag 14 april 2018
€ 100022667zondag 15 april 2018
€ 300029566zondag 15 april 2018
€ 600018751zondag 15 april 2018
€ 100008972zondag 15 april 2018
€ 1.000004847zondag 15 april 2018
€ 3.000010943zondag 15 april 2018
€ 2.000023592zondag 15 april 2018
€ 500008201maandag 16 april 2018
€ 5.000011441maandag 16 april 2018
€ 100028856maandag 16 april 2018
€ 100028296maandag 16 april 2018
€ 100017311maandag 16 april 2018
€ 200017192dinsdag 17 april 2018
€ 1.000009969dinsdag 17 april 2018
€ 100016464dinsdag 17 april 2018
€ 500007507dinsdag 17 april 2018
€ 300022622dinsdag 17 april 2018
€ 200005077dinsdag 17 april 2018
€ 200012085dinsdag 17 april 2018
€ 500026080dinsdag 17 april 2018
€ 200003116dinsdag 17 april 2018
€ 1.300004807dinsdag 17 april 2018
€ 2.500004349dinsdag 17 april 2018
€ 1.000022146dinsdag 17 april 2018
€ 200026723dinsdag 17 april 2018
€ 5.000003123dinsdag 17 april 2018
€ 100029230woensdag 18 april 2018
€ 1.000029581woensdag 18 april 2018
€ 100027502woensdag 18 april 2018
€ 1.000010107woensdag 18 april 2018
€ 100010226woensdag 18 april 2018
€ 500006704woensdag 18 april 2018
€ 100012564woensdag 18 april 2018
€ 500008368donderdag 19 april 2018
€ 500002802donderdag 19 april 2018
€ 4.600024561donderdag 19 april 2018
€ 100029609dinsdag 8 mei 2018
€ 100008301woensdag 23 mei 2018