Nieuws
08-08-2018
De ondernemer trekt alles uit de kast om te kunnen openen voor de evenementen Appelpop en het Frui...
lees verder
16-07-2018
Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier k...
lees verder
13-07-2018
Martijn van Schelven neemt per 1 augustus afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar...
lees verder
03-07-2018
Cursus helpt doelgerichter te adviseren over Crowdfunding voor het MKB Bij de 150 deelnemers aa...
lees verder
03-07-2018
Onderzocht: beweegredenen om te kiezen voor crowdfunding Wat zijn de belangrijkste redenen van ...
lees verder
Opstart onderneming
Pizza Hut Delft
Project:
18128 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
2,52
Creditsafe score:
23
Zekerheden:
PRDRBSNOTK
Project is volgeschreven
Kredietbedrag:
€ 216.200
Geinvesteerd:
€ 216.200
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
9,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Fastfood
Producten en/of diensten:Pizza Express & Delivery
Aantal medewerkers:30+
Oprichtingsdatum:01-12-2017
Leeftijd:31 | 28
Gezinssituatie:Alleenstaand | Gehuwd, geen kinderen
Woonsituatie:Koopwoning | Koopwoning
Opleiding:WO | HBO
BKR score:Gemiddeld risico (F)
BKR score:Gemiddeld risico (F)
Advies en Begeleiding:Download Adobe Reader  Begeleiding Aeternus corporate finance.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Interview Pizza Hut Nederland.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe PH Express Delft-Centrum B.V..pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe Eriq Holding B.V..pdf
Terugkoopverklaring door:Download Adobe Reader  Creditsafe PH Express Holding B.V..pdf
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Project Pizza Hut Delft wordt tegelijkertijd gepubliceerd met project 18127 | Pizza Hut Gouda. Ondernemers investeren in samenwerking met de initiatiefnemers van Pizza Hut Nederland in beide vestigingen. De projecten kunnen onafhankelijk van elkaar tot stand komen. Aan investeerders die in beide vestigingen investeren wordt een bijzondere incentive geboden! 

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
Pizza Hut gaat in het centrum van Delft een nieuwe vestiging exploiteren. Ondersteund door Pizza Hut Nederland willen wij, Kevin Eric en Fazan Iqbal de succesvolle formule van Pizza Hut ook in regio Den Haag op de kaart zetten. 

Profiel_18128_2_140003.jpg

Sinds 2017 is Pizza Hut met behulp van crowdfunding weer terug in Nederland, met vestigingen in Utrecht en Almere, waarbij de focus is gelegd op take-away (Express) consumptie. De initiatiefnemers van de Nederlandse herintroductie hebben de ambitie om een snelle doch verantwoorde groei te realiseren. De eerste twee vestigingen hebben zij daarom voor eigen rekening en risico opgestart en met de daarmee opgedane ervaring wordt de uitbreiding nu ingezet. Als PDF bijlage bij deze pitch treft u een interview met de ondernemers van Pizza Hut Nederland aan. 

Met toestemming van franchisegever Yum! is een participatiemodel opgesteld, waarbij uitgebreid geselecteerde kandidaten (deels) eigenaar kunnen worden van nieuwe vestigingen. Wij zijn uitgebreid gescreend en geschikt bevonden om nieuwe Pizza Hut vestigingen op te starten. Wij zullen een Area Development contract tekenen voor de regio Den Haag, dat ons in staat stelt meerdere vestigingen in deze regio op te openen. Wij zijn inmiddels in een vergevorderd stadium met de opening van vestigingen in de stadscentra van Delft en Gouda. Om te profiteren van de reeds opgedane kennis, kunde en ervaring van PH Express Holding B.V., is besloten om beide vestigingen volgens het participatiemodel op te starten. Binnen dit participatiemodel zijn er twee vormen:

Vestiging Delft: Operatormodel
Wij voeren zelf de operationele kant uit en werken actief dagelijks mee in de zaak. Er is geen operationele betrokkenheid van Pizza Hut Nederland buiten marketing en trainingen. Wel houdt PH Express Holding B.V. te allen tijde een aandelenbelang van 5%. Wij worden dus voor 95% eigenaar van Pizza Hut Delft-Centrum B.V. 

Vestiging Gouda: Investmentmodel 
Wij doen in deze vestiging een investering maar laten de operationele kant over aan het management van Pizza Hut Nederland. De aandelenverhouding tussen PH Express Holding B.V. en ons wordt in dit geval 50/50. 

Profiel_18128_2_135630.jpg

Stadscentrum van Delft

Beide vestigingen zullen zich richten op de verkoop van take-away pizza slices en aanverwante foodproducten, die bestemd zijn voor consumptie ‘on the go’ (Express). Deze marktpositionering is in Nederland uniek, aangezien andere pizza-aanbieders zich hoofdzakelijk richten op bezorging. 

Ervaring uit de vestigingen in Utrecht CS en Almere heeft geleerd dat het wenselijk is om de dienstverlening uit te breiden met bezorging (Delivery). Tegen relatief beperkte kosten levert dit substantiële extra omzet op. Pizza Hut heeft inmiddels een aansluiting bij Thuisbezorgd en bezorgt de producten door eigen bezorgers op E-bikes.

Voor de vestiging in Delft hebben wij een geschikte locatie gevonden aan de Jacob Gerritstraat 15. Deze centrumlocatie is bij uitstek geschikt voor zowel Express als Delivery door de grote toeristenstroom, het hoge aantal studenten in Delft en de mogelijkheid om met een E-bike relatief veel inwoners van Delft te kunnen bereiken. De locatie is gescreend door onszelf, Pizza Hut Nederland en Yum! en alle partijen hebben de locatie als geschikt beoordeeld.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
De financiering wordt gevraagd voor de opstart en inrichting van de vestiging in Delft. Op basis van de ervaringen in Utrecht en Almere zijn er besparingen doorgevoerd ten opzichte van de eerdere investeringsbegrotingen. Enerzijds doordat er scherpere inkoopafspraken met bestaande leveranciers zijn gemaakt en anderzijds doordat er gekozen is voor andere leveranciers.

De gevraagde financiering heeft overigens enkel betrekking op de inrichting en opening van de nieuwe vestiging. Eventuele aanloop- en opstartkosten (gedurende de verbouwing) zullen uit eigen middelen worden gefinancierd.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Franchise fee*
€   29.500,-
Bouw van de PH unit
€ 130.000,-
Keukenapparatuur 
€   80.000,-
Bankgarantie Huur
€   13.000,-
Reclame, signing, beveiliging en ICT
€   11.000,-
Onvoorzien
€     1.500,-
Totaal
€ 265.000,-
Af: eigen middelen
€   45.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 220.000,-

* In de eerdere crowdfundingcampagne 15686 zijn de fees voor de eerste 3 eigen vestigingen van PH Express Holding B.V. gefinancierd. Aangezien hier sprake is van een participatievestiging, moeten separate fees worden afgedragen aan Yum!.

Profiel_18128_2_160833.jpg

Wat is uw professionele achtergrond?
Wij hebben beiden ervaring in de vastgoedbranche (aankoop, verkoop en verbouwingen), logistiek, internationale handel en horeca. Deze brede ervaring komt nu uitstekend van pas bij de opstart van Pizza Hut Delft. Fazan heeft zijn Master in Internationale Marketing behaald aan de London Southbank University en Kevin heeft Communicatie & Media gestudeerd aan Hogeschool Inholland. Kevin blijft naast onze eigen onderneming werkzaam bij de Ambassade van Pakistan in Den Haag als Trade Development Officer. 

Als ondernemers zijn we enige tijd geleden gestart met het zoeken naar een Food franchiseformule, waar wij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en uitbreiding. Na het bijwonen van een informatieavond van Pizza Hut en het voeren van veel gesprekken met Pizza Hut Nederland waren we overtuigd. Pizza Hut Nederland geeft ons de kans om in de regio Den Haag meerdere vestigingen op te starten. Omdat Pizza Hut startende is in Nederland, is het voor ons de uitgelezen mogelijkheid om mee te groeien met dit wereldmerk. Wij gaan er voor zorgen dat Pizza Hut ook in regio Den Haag een begrip wordt!

Waarom kiest u voor crowdfunding?
Door Pizza Hut Nederland zijn de vestigingen Utrecht en Almere met crowdfunding gefinancierd, en hier is enorm positief op gereageerd door de crowd. Op de pré-openingen van Pizza Hut Utrecht en Almere zijn veel investeerders van Geldvoorelkaar.nl aanwezig geweest. Hiermee werd de betrokkenheid van de investeerders op een mooie manier duidelijk. Pizza Hut richt zich op de consumentenmarkt, dus het betrekken van de consument bij de financiering is voor ons een logische manier om hen enthousiast te maken over Pizza Hut. Tevens kunnen wij onze toekomstige klanten naast de rente van 9% een mooie incentive in het vooruitzicht stellen. Daarmee is het voor zowel Pizza Hut als de crowd een win-winsituatie!

Hoe zal de organisatorische structuur van de onderneming worden ingericht? 
De uitrol van Pizza Hut in Delft wordt uitgevoerd vanuit de entiteit PH Express Delft-Centrum B.V., waar wij met onze persoonlijke holding 95% aandeelhouder van zijn. 

Profiel_18128_2_112709.jpg


Wat is het verwachte omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar
Omzetprognose
EBITDA
Resultaat na belasting
Jaar 1
€ 555.000,-
€ 64.000,-
€ 10.000,- 
Jaar 2
€ 594.000,-
€ 73.000,-
€ 19.000,-

Prognoses zijn opgesteld door Aeternus Corporate Finance, op basis van een uitgebreide analyse van de ervaringsgegevens over Utrecht en Almere. Aeternus Corporate Finance is intensief betrokken bij de financiële situatie van Pizza Hut.

Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Pizza Hut Nederland heeft de afgelopen maanden gebruikt om een goed fundament onder de toekomstige groei te leggen. Er is goed geanticipeerd op de marktomstandigheden, onder andere door het realiseren van aanvullende Delivery-omzet, bezorging met eigen E-bikes en de opstart van het participatiemodel. De opgedane ervaringen zijn doorvertaald naar praktische handboeken, welke bij de opstart van nieuwe vestigingen kunnen worden gebruikt. Mede hierdoor is de verwachting dat de verbouwing, inrichting en opstart van de nieuwe vestigingen in Delft en Gouda voorspoedig zullen verlopen. 

Profiel_18128_2_161021.jpg

Delft wordt gezien als een ideale vestigingsplaats voor Pizza Hut. Met 100.000 inwoners is het een relatief grote stad, er is veel toeristische traffic en het percentage studenten is hoog. De locatie aan de Jacob Gerritstraat is daarnaast ook zeer gunstig. Dit is een belangrijke plek tussen de grote marktpleinen in Delft, middenin het centrum. De ligging nabij de oude kerk en het stadhuis zorgen voor veel traffic. Dagelijks heeft het centrum van Delft circa 15.000 bezoekers en in het weekend zelfs 25.000 bezoekers. Tenslotte wil Pizza Hut in Delft de samenwerking met studenten en studentenvereniging zoeken.

Op basis van bovenstaande factoren alsmede de goede naamsbekendheid van Pizza Hut is de verwachting dat er nauwelijks tot geen aanloopperiode voor het op gang komen van de omzet zal zijn. Indien dit onverhoopt toch het geval is, dan biedt de huurvrije periode van 4 maanden voldoende remweg. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het pand aan de Jacob Gerritstraat zal worden gehuurd. Het huurcontract heeft een looptijd van 5+5 jaar, met een huurvrije periode van 4 maanden. De verhuurder draagt voor € 10.000,- bij aan de benodigde verbouwingen.

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast het tekenen voor hoofdelijke aansprakelijk in privé bieden wij de investeerders pandrecht op de bankrekeningen, overige rechten, bedrijfsinventaris en voorraad van PH Express Delft-Centrum B.V. Wij zullen daarnaast een non-onttrekkingsverklaring tekenen, waarin vastgelegd wordt dat er geen onttrekkingen zullen plaatsvinden indien de solvabiliteit < 30% is. De broer van Fazan geeft een persoonlijke borgstelling van € 35.000,- af. Tevens geeft PH Express Holding B.V. een terugkoopverklaring af op de gehele exploitatie van de vestiging in Delft. Tenslotte is de depotregeling van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Incentive 
  • Bij een investering vanaf € 500,- ontvangt u een voucher van € 25,-, waarmee u kunt genieten van heerlijke Pizza Hut producten.
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u een voucher van € 50,-, waarmee u kunt genieten van heerlijke Pizza Hut producten. 
  • Investeert u zowel in project Delft als Gouda? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een pre-tasting party in Delft of Gouda. Op het moment van deze pre-tasting party draait de operatie in het filiaal voor de eerste maal. Een uniek kijkje in onze keuken dus, waarbij u gratis kunt genieten van heerlijke Pizza Hut producten en drankjes. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten! 
Profiel_18128_2_135552.jpg

Ook in Delft wordt een feestelijke opening georganiseerd. Komt u ook?

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer PH Express Delft-Centrum B.V.

Medegeldnemers zijn: 
  • Eriq Holding BV (G-PD% 0,21%  en Creditsafe score 56)
  • de heer K. Eric, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
  • de heer F. Iqbal, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Deze is op dit moment van morele waarde.
De heer I. Iqbal geeft gedurende de looptijd van de lening een borgtocht af van € 35.000,-. Deze is op dit moment van morele waarde.

De verpanding van de banksaldi, bedrijfsinventaris, overige rechten en voorraad zal worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.

Op deze lening is de Depotregeling van toepassing (twee maandtermijnen). De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl houdt dit bedrag in depot voor het geval de geldnemer kortstondig niet aan zijn verplichting van een maandtermijn kan voldoen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren. Met het oog op de totale financieringlast die wordt aangegaan voor Pizza Hut vestigingen via Geldvoorelkaar.nl is overeengekomen om met terugwerkende kracht ook voor leningen 15686 en 16300 de depotregeling in te laten gaan (twee maandtermijnen per lening). 

De aandeelhouders van PH Express Delft-Centrum B.V. tekenen een non-onttrekkingsverklaring, waarin wordt vastgelegd dat er geen dividenden worden uitgekeerd of terugstorting van kapitaal zal plaatsvinden, zolang de lening van Geldvoorelkaar.nl nog niet geheel is afgelost.

PH Express Holding B.V. (G-PD% 0,92% en Creditsafe score 61) geeft een terugkoopverklaring af. Met deze terugkoopverklaring verklaart zij dat, indien ondernemers de heren K. Eric en F. Iqbal niet succesvol blijken te zijn, de onderneming PH Express Delft-Centrum B.V. integraal (inclusief de financiering) wordt overgenomen en voortgezet door PH Express Holding B.V.

De betaalverplichtingen van de reeds lopende leningen 15686 en 16300 bij Geldvoorelkaar.nl worden tot op heden correct nagekomen. Groeilening 15686 heeft een pro resto schuld van € 283.688,- en een resterende looptijd van 48 maanden. Annuïtaire lening 16300 heeft een pro resto schuld van € 208.497,- en een resterende looptijd van 49 maanden.

Bij deze lening wordt afgesproken dat de ondernemers zich in hun bedrijfsvoering zullen laten bijstaan en adviseren door Aeternus Corporate Finance, die per kwartaal aan Geldvoorelkaar.nl zal rapporteren. Tevens zal Aeternus Corporate Finance bewaken dat de onderneming wordt begeleid door een gekwalificeerd accountantskantoor. De afspraken over deze begeleiding door Aeternus kunt lezen in het bijgevoegde PDF document.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 1.000014164vrijdag 18 mei 2018
€ 100025736vrijdag 18 mei 2018
€ 500006704vrijdag 18 mei 2018
€ 500025685vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000025478vrijdag 18 mei 2018
€ 100008800vrijdag 18 mei 2018
€ 200003497vrijdag 18 mei 2018
€ 100026920vrijdag 18 mei 2018
€ 300015595vrijdag 18 mei 2018
€ 500021117vrijdag 18 mei 2018
€ 300023437vrijdag 18 mei 2018
€ 100028629vrijdag 18 mei 2018
€ 100017851vrijdag 18 mei 2018
€ 500026926vrijdag 18 mei 2018
€ 500027517vrijdag 18 mei 2018
€ 500023684vrijdag 18 mei 2018
€ 100023650vrijdag 18 mei 2018
€ 500026937vrijdag 18 mei 2018
€ 300028846vrijdag 18 mei 2018
€ 500024153vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000025675vrijdag 18 mei 2018
€ 300026618vrijdag 18 mei 2018
€ 100028080vrijdag 18 mei 2018
€ 300001939vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000012636vrijdag 18 mei 2018
€ 200028408vrijdag 18 mei 2018
€ 200027128vrijdag 18 mei 2018
€ 200001617vrijdag 18 mei 2018
€ 300026617vrijdag 18 mei 2018
€ 200029520vrijdag 18 mei 2018
€ 500029690vrijdag 18 mei 2018
€ 100024236vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000026464vrijdag 18 mei 2018
€ 100026711vrijdag 18 mei 2018
€ 500029066vrijdag 18 mei 2018
€ 500026802vrijdag 18 mei 2018
€ 200009025vrijdag 18 mei 2018
€ 200025659vrijdag 18 mei 2018
€ 200012014vrijdag 18 mei 2018
€ 500028669vrijdag 18 mei 2018
€ 500024006vrijdag 18 mei 2018
€ 100020146vrijdag 18 mei 2018
€ 200015028vrijdag 18 mei 2018
€ 100016026vrijdag 18 mei 2018
€ 100025698vrijdag 18 mei 2018
€ 100028707vrijdag 18 mei 2018
€ 100008508vrijdag 18 mei 2018
€ 100028547vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028183vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028060vrijdag 18 mei 2018
€ 200023804vrijdag 18 mei 2018
€ 100024784vrijdag 18 mei 2018
€ 100003447vrijdag 18 mei 2018
€ 100015265vrijdag 18 mei 2018
€ 500003523vrijdag 18 mei 2018
€ 200025321vrijdag 18 mei 2018
€ 200027473vrijdag 18 mei 2018
€ 1.500008024vrijdag 18 mei 2018
€ 100014786vrijdag 18 mei 2018
€ 100021767vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000025075vrijdag 18 mei 2018
€ 400009655vrijdag 18 mei 2018
€ 200023841vrijdag 18 mei 2018
€ 1.500025636vrijdag 18 mei 2018
€ 500025711vrijdag 18 mei 2018
€ 100026066vrijdag 18 mei 2018
€ 500026545vrijdag 18 mei 2018
€ 300013310vrijdag 18 mei 2018
€ 3.200027578vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000024470vrijdag 18 mei 2018
€ 3.000024561vrijdag 18 mei 2018
€ 200010915vrijdag 18 mei 2018
€ 300002340vrijdag 18 mei 2018
€ 200021485vrijdag 18 mei 2018
€ 100019959vrijdag 18 mei 2018
€ 500013177vrijdag 18 mei 2018
€ 500014637vrijdag 18 mei 2018
€ 2.000025634vrijdag 18 mei 2018
€ 200003878vrijdag 18 mei 2018
€ 200028361vrijdag 18 mei 2018
€ 100025559vrijdag 18 mei 2018
€ 100029684vrijdag 18 mei 2018
€ 700014951vrijdag 18 mei 2018
€ 100018639vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028429vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028940vrijdag 18 mei 2018
€ 100020922vrijdag 18 mei 2018
€ 700026660vrijdag 18 mei 2018
€ 800012560vrijdag 18 mei 2018
€ 300003963vrijdag 18 mei 2018
€ 100021666vrijdag 18 mei 2018
€ 1.500024183vrijdag 18 mei 2018
€ 200015377vrijdag 18 mei 2018
€ 100027980vrijdag 18 mei 2018
€ 500025805vrijdag 18 mei 2018
€ 100025611vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000018367vrijdag 18 mei 2018
€ 100013905vrijdag 18 mei 2018
€ 300016565vrijdag 18 mei 2018
€ 200025436vrijdag 18 mei 2018
€ 100002213vrijdag 18 mei 2018
€ 500020495vrijdag 18 mei 2018
€ 500011383vrijdag 18 mei 2018
€ 500005104vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028711vrijdag 18 mei 2018
€ 100011052vrijdag 18 mei 2018
€ 100028074vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000011571vrijdag 18 mei 2018
€ 500024136vrijdag 18 mei 2018
€ 100019048vrijdag 18 mei 2018
€ 500026755vrijdag 18 mei 2018
€ 100012076vrijdag 18 mei 2018
€ 100023675vrijdag 18 mei 2018
€ 100019361vrijdag 18 mei 2018
€ 2.500015624vrijdag 18 mei 2018
€ 200029591vrijdag 18 mei 2018
€ 100014442vrijdag 18 mei 2018
€ 500023786vrijdag 18 mei 2018
€ 100013941vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000028939vrijdag 18 mei 2018
€ 300011225vrijdag 18 mei 2018
€ 100009551vrijdag 18 mei 2018
€ 100019020vrijdag 18 mei 2018
€ 2.500012774vrijdag 18 mei 2018
€ 200021421vrijdag 18 mei 2018
€ 200005707vrijdag 18 mei 2018
€ 2.000017374vrijdag 18 mei 2018
€ 300002418vrijdag 18 mei 2018
€ 500018530vrijdag 18 mei 2018
€ 200015441vrijdag 18 mei 2018
€ 100024616vrijdag 18 mei 2018
€ 100010226vrijdag 18 mei 2018
€ 500003487vrijdag 18 mei 2018
€ 100028347vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000021896vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000022790vrijdag 18 mei 2018
€ 100005648vrijdag 18 mei 2018
€ 200017236vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000016836vrijdag 18 mei 2018
€ 200028233vrijdag 18 mei 2018
€ 200027660vrijdag 18 mei 2018
€ 100013981vrijdag 18 mei 2018
€ 100027901vrijdag 18 mei 2018
€ 300016566vrijdag 18 mei 2018
€ 100018228vrijdag 18 mei 2018
€ 100018736vrijdag 18 mei 2018
€ 200006472vrijdag 18 mei 2018
€ 500027175vrijdag 18 mei 2018
€ 200027964vrijdag 18 mei 2018
€ 500023395vrijdag 18 mei 2018
€ 100018187vrijdag 18 mei 2018
€ 500001799vrijdag 18 mei 2018
€ 500023509vrijdag 18 mei 2018
€ 100028125vrijdag 18 mei 2018
€ 500021266vrijdag 18 mei 2018
€ 2.000019469vrijdag 18 mei 2018
€ 100025674vrijdag 18 mei 2018
€ 500011688vrijdag 18 mei 2018
€ 2.000026974vrijdag 18 mei 2018
€ 200022241vrijdag 18 mei 2018
€ 100009193vrijdag 18 mei 2018
€ 200012541vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000026845vrijdag 18 mei 2018
€ 200022675vrijdag 18 mei 2018
€ 100025817vrijdag 18 mei 2018
€ 100012360vrijdag 18 mei 2018
€ 500027731vrijdag 18 mei 2018
€ 100028469vrijdag 18 mei 2018
€ 200028325vrijdag 18 mei 2018
€ 1.000024778vrijdag 18 mei 2018
€ 500026072vrijdag 18 mei 2018
€ 100027780vrijdag 18 mei 2018
€ 200028555vrijdag 18 mei 2018
€ 100025519vrijdag 18 mei 2018
€ 200013901vrijdag 18 mei 2018
€ 100029389vrijdag 18 mei 2018
€ 100028119vrijdag 18 mei 2018
€ 100017984zaterdag 19 mei 2018
€ 1.000019175zaterdag 19 mei 2018
€ 200004245zaterdag 19 mei 2018
€ 100018536zaterdag 19 mei 2018
€ 500027865zaterdag 19 mei 2018
€ 200005668zaterdag 19 mei 2018
€ 100012050zaterdag 19 mei 2018
€ 500014783zaterdag 19 mei 2018
€ 2.000010610zaterdag 19 mei 2018
€ 500012649zaterdag 19 mei 2018
€ 100014531zaterdag 19 mei 2018
€ 300027853zaterdag 19 mei 2018
€ 500029161zaterdag 19 mei 2018
€ 100016428zaterdag 19 mei 2018
€ 100023718zaterdag 19 mei 2018
€ 100028685zaterdag 19 mei 2018
€ 600007496zaterdag 19 mei 2018
€ 100028557zaterdag 19 mei 2018
€ 300024060zaterdag 19 mei 2018
€ 100016908zaterdag 19 mei 2018
€ 500015629zaterdag 19 mei 2018
€ 200029784zaterdag 19 mei 2018
€ 100016312zaterdag 19 mei 2018
€ 200020960zaterdag 19 mei 2018
€ 200011413zaterdag 19 mei 2018
€ 100004680zaterdag 19 mei 2018
€ 200013133zaterdag 19 mei 2018
€ 100009488zondag 20 mei 2018
€ 100028296zondag 20 mei 2018
€ 100023561zondag 20 mei 2018
€ 100019976zondag 20 mei 2018
€ 500018316zondag 20 mei 2018
€ 300023819zondag 20 mei 2018
€ 500000784zondag 20 mei 2018
€ 500012241zondag 20 mei 2018
€ 100029788zondag 20 mei 2018
€ 500025483zondag 20 mei 2018
€ 300018878zondag 20 mei 2018
€ 200025120zondag 20 mei 2018
€ 100019985maandag 21 mei 2018
€ 100027633maandag 21 mei 2018
€ 200021900maandag 21 mei 2018
€ 500026478maandag 21 mei 2018
€ 1.000028977maandag 21 mei 2018
€ 200014784maandag 21 mei 2018
€ 200026561maandag 21 mei 2018
€ 2.500017901maandag 21 mei 2018
€ 1.000022800maandag 21 mei 2018
€ 200027009maandag 21 mei 2018
€ 200028843maandag 21 mei 2018
€ 500021847dinsdag 22 mei 2018
€ 100029058dinsdag 22 mei 2018
€ 100005094dinsdag 22 mei 2018
€ 200015148dinsdag 22 mei 2018
€ 500012544dinsdag 22 mei 2018
€ 500025055dinsdag 22 mei 2018
€ 200001250dinsdag 22 mei 2018
€ 200016306dinsdag 22 mei 2018
€ 100025539dinsdag 22 mei 2018
€ 100029808dinsdag 22 mei 2018
€ 200017243woensdag 23 mei 2018
€ 100001373woensdag 23 mei 2018
€ 100016551woensdag 23 mei 2018
€ 500006544woensdag 23 mei 2018
€ 100012530woensdag 23 mei 2018
€ 100012006woensdag 23 mei 2018
€ 400029743woensdag 23 mei 2018
€ 200008842woensdag 23 mei 2018
€ 100025444woensdag 23 mei 2018
€ 100006498woensdag 23 mei 2018
€ 100024507woensdag 23 mei 2018
€ 1.000025472woensdag 23 mei 2018
€ 500026824woensdag 23 mei 2018
€ 800019537donderdag 24 mei 2018
€ 200028549donderdag 24 mei 2018
€ 200026540donderdag 24 mei 2018
€ 100016919donderdag 24 mei 2018
€ 100007879donderdag 24 mei 2018
€ 500024328donderdag 24 mei 2018
€ 100009350donderdag 24 mei 2018
€ 100007954donderdag 24 mei 2018
€ 100029725vrijdag 25 mei 2018
€ 100012912vrijdag 25 mei 2018
€ 500011837vrijdag 25 mei 2018
€ 500025341vrijdag 25 mei 2018
€ 500028816vrijdag 25 mei 2018
€ 300020657vrijdag 25 mei 2018
€ 200020317vrijdag 25 mei 2018
€ 100021735vrijdag 25 mei 2018
€ 100007734vrijdag 25 mei 2018
€ 2.000020842vrijdag 25 mei 2018
€ 100002323zaterdag 26 mei 2018
€ 200007292zaterdag 26 mei 2018
€ 100024565zaterdag 26 mei 2018
€ 100029831zaterdag 26 mei 2018
€ 100020579zaterdag 26 mei 2018
€ 200024981zaterdag 26 mei 2018
€ 500009818zaterdag 26 mei 2018
€ 100026649zaterdag 26 mei 2018
€ 400016700zondag 27 mei 2018
€ 200026950zondag 27 mei 2018
€ 500028944zondag 27 mei 2018
€ 300020587zondag 27 mei 2018
€ 500017443zondag 27 mei 2018
€ 200022000zondag 27 mei 2018
€ 300023740zondag 27 mei 2018
€ 500023830maandag 28 mei 2018
€ 300013742maandag 28 mei 2018
€ 400003001maandag 28 mei 2018
€ 500017146maandag 28 mei 2018
€ 500027404maandag 28 mei 2018
€ 300026809maandag 28 mei 2018
€ 100015785maandag 28 mei 2018
€ 100025331maandag 28 mei 2018
€ 200014187maandag 28 mei 2018
€ 300018879maandag 28 mei 2018
€ 2.500029538dinsdag 29 mei 2018
€ 200027912dinsdag 29 mei 2018
€ 400011643dinsdag 29 mei 2018
€ 200015401dinsdag 29 mei 2018
€ 500006522dinsdag 29 mei 2018
€ 100019262dinsdag 29 mei 2018
€ 100010785dinsdag 29 mei 2018
€ 500020406dinsdag 29 mei 2018
€ 200016348woensdag 30 mei 2018
€ 100022961woensdag 30 mei 2018
€ 500003396woensdag 30 mei 2018
€ 500027311woensdag 30 mei 2018
€ 400016313woensdag 30 mei 2018
€ 500005640woensdag 30 mei 2018
€ 100023559donderdag 31 mei 2018
€ 500025630donderdag 31 mei 2018
€ 300029482donderdag 31 mei 2018
€ 300005185donderdag 31 mei 2018
€ 500023215vrijdag 1 juni 2018
€ 500009931vrijdag 1 juni 2018
€ 100011929vrijdag 1 juni 2018
€ 1.000016408vrijdag 1 juni 2018
€ 400007945vrijdag 1 juni 2018
€ 100021660vrijdag 1 juni 2018
€ 1.000021599vrijdag 1 juni 2018
€ 100019363vrijdag 1 juni 2018
€ 100019492vrijdag 1 juni 2018
€ 1.000029884vrijdag 1 juni 2018
€ 500020183zaterdag 2 juni 2018
€ 100028984zaterdag 2 juni 2018
€ 200029365zaterdag 2 juni 2018
€ 100014605zaterdag 2 juni 2018
€ 500010531zaterdag 2 juni 2018
€ 300006527zondag 3 juni 2018
€ 300021679zondag 3 juni 2018
€ 300029892zondag 3 juni 2018
€ 1.000029890maandag 4 juni 2018
€ 1.300029891maandag 4 juni 2018
€ 200029897maandag 4 juni 2018
€ 100009672maandag 4 juni 2018
€ 200027676maandag 4 juni 2018
€ 500029908maandag 4 juni 2018
€ 500025605dinsdag 5 juni 2018
€ 200021106dinsdag 5 juni 2018
€ 200017643woensdag 6 juni 2018
€ 100015916woensdag 6 juni 2018
€ 2.500015093woensdag 6 juni 2018
€ 500029771woensdag 6 juni 2018
€ 300010981donderdag 7 juni 2018
€ 1.500026336donderdag 7 juni 2018
€ 1.000026673donderdag 7 juni 2018
€ 200023492donderdag 7 juni 2018
€ 500023968donderdag 7 juni 2018
€ 300025320vrijdag 8 juni 2018
€ 2.000006465vrijdag 8 juni 2018
€ 400029943vrijdag 8 juni 2018
€ 100025495vrijdag 8 juni 2018
€ 500029944zaterdag 9 juni 2018
€ 1.000024592zaterdag 9 juni 2018
€ 100001403zondag 10 juni 2018
€ 100023821zondag 10 juni 2018
€ 300029956zondag 10 juni 2018
€ 300013255zondag 10 juni 2018
€ 100018125maandag 11 juni 2018
€ 100024631maandag 11 juni 2018
€ 300016822maandag 11 juni 2018
€ 100002922maandag 11 juni 2018
€ 200029969maandag 11 juni 2018
€ 200026947dinsdag 12 juni 2018
€ 200026929dinsdag 12 juni 2018
€ 200006875dinsdag 12 juni 2018
€ 200013208dinsdag 12 juni 2018
€ 500029995woensdag 13 juni 2018
€ 200013597woensdag 13 juni 2018
€ 100022597woensdag 13 juni 2018
€ 500021381woensdag 13 juni 2018
€ 200014422donderdag 14 juni 2018
€ 1.000002924donderdag 14 juni 2018
€ 100017253donderdag 14 juni 2018
€ 100029245donderdag 14 juni 2018
€ 1.500030012donderdag 14 juni 2018
€ 100020995donderdag 14 juni 2018
€ 1.000007472donderdag 14 juni 2018
€ 1.000007473vrijdag 15 juni 2018
€ 1.000025790vrijdag 15 juni 2018
€ 200004080vrijdag 15 juni 2018
€ 1.000029673zaterdag 16 juni 2018
€ 5.000030028zondag 17 juni 2018
€ 1.800019762zondag 17 juni 2018
€ 1.500022600zondag 17 juni 2018
€ 100028603zondag 17 juni 2018
€ 100010731maandag 18 juni 2018
€ 200030035maandag 18 juni 2018
€ 200009654maandag 18 juni 2018
€ 500025496maandag 18 juni 2018
€ 3.000008848maandag 18 juni 2018
€ 1.000025284maandag 18 juni 2018
€ 200008091maandag 18 juni 2018
€ 100022059maandag 18 juni 2018
€ 200025715maandag 18 juni 2018
€ 100009679maandag 18 juni 2018
€ 100028544maandag 18 juni 2018
€ 3.300023980dinsdag 19 juni 2018
€ 300020015dinsdag 19 juni 2018
€ 1.000028574dinsdag 19 juni 2018
€ 500023754dinsdag 19 juni 2018
€ 200020585dinsdag 19 juni 2018
€ 100026250dinsdag 19 juni 2018
€ 100022271woensdag 20 juni 2018
€ 1.500017182woensdag 20 juni 2018
€ 100030054woensdag 20 juni 2018
€ 200002934woensdag 20 juni 2018
€ 500014633woensdag 20 juni 2018
€ 2.000029999woensdag 20 juni 2018
€ 100028216woensdag 20 juni 2018
€ 500030068woensdag 20 juni 2018
€ 100027789woensdag 20 juni 2018
€ 200017481donderdag 21 juni 2018
€ 500020566donderdag 21 juni 2018
€ 2.500030077donderdag 21 juni 2018
€ 1.000014624donderdag 21 juni 2018
€ 200029914donderdag 21 juni 2018
€ 1.000029876donderdag 21 juni 2018
€ 3.000029895donderdag 21 juni 2018
€ 200028663donderdag 21 juni 2018
€ 100023065vrijdag 22 juni 2018
€ 1.000005312vrijdag 22 juni 2018
€ 100019871vrijdag 22 juni 2018
€ 900015495vrijdag 22 juni 2018
€ 200023843vrijdag 22 juni 2018
€ 300007940vrijdag 22 juni 2018
€ 100030092vrijdag 22 juni 2018
€ 1.000030090vrijdag 22 juni 2018
€ 1.500005319zaterdag 23 juni 2018
€ 200002128zaterdag 23 juni 2018
€ 1.000014886zaterdag 23 juni 2018
€ 500026971zaterdag 23 juni 2018
€ 100030094zaterdag 23 juni 2018
€ 1.000027060zaterdag 23 juni 2018
€ 200030096zaterdag 23 juni 2018
€ 300000546zondag 24 juni 2018
€ 500028435zondag 24 juni 2018
€ 500030105zondag 24 juni 2018
€ 500030107zondag 24 juni 2018
€ 1.000021750zondag 24 juni 2018
€ 2.000023741zondag 24 juni 2018
€ 500015290zondag 24 juni 2018
€ 100023757zondag 24 juni 2018
€ 500025648zondag 24 juni 2018
€ 300022309zondag 24 juni 2018
€ 1.000016693zondag 24 juni 2018
€ 500015017maandag 25 juni 2018
€ 500022737maandag 25 juni 2018
€ 500006421maandag 25 juni 2018
€ 200019533maandag 25 juni 2018
€ 1.000004704maandag 25 juni 2018
€ 200028403maandag 25 juni 2018
€ 100019075maandag 25 juni 2018
€ 500029669dinsdag 26 juni 2018
€ 500024406dinsdag 26 juni 2018
€ 200004870dinsdag 26 juni 2018
€ 300010843dinsdag 26 juni 2018
€ 1.000030125dinsdag 26 juni 2018
€ 500022060woensdag 27 juni 2018
€ 200026150woensdag 27 juni 2018
€ 800029448woensdag 27 juni 2018
€ 100028678woensdag 27 juni 2018
€ 1.000026959woensdag 27 juni 2018