Nieuws
22-01-2019
Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd! In het kort: De Flexlening en de Vastgoedlening zijn ...
lees verder
15-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun inves...
lees verder
10-01-2019
De investeerdersnieuwsbrief van januari is verstuurd. U kunt hem hier lezen. ...
lees verder
08-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? ...
lees verder
02-01-2019
Vijf jaar geleden richtten Dick Visch en Robert Panman De Kapitaalfabriek op in Groningen. Dagelij...
lees verder
Opstart onderneming
SALKIN Finance
Project:
18648 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
G-PD percentage:
0,25
Creditsafe score:
57
Zekerheden:
HYPRDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 99.000
Geinvesteerd:
€ 99.000
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
60 maanden
100%
Algemeen
Branche:Financiële dienstverlening
Producten en/of diensten:Bedrijfs- en belastingadvies
Social media:Facebook  LinkedIn
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Creditsafe rapporten.pdf
Aanvullende informatie:Download Adobe Reader  Informatie bij pitch 18648.pdf
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
De Onderneming
SALKIN Finance geeft ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tools en expertise in handen om te kunnen concurreren met grote bedrijven. Onze diensten (op gebied van accounting en fiscaliteit) zijn volledig geautomatiseerd, zodat er tijd overblijft om advies op maat te leveren, met de expertise en tools van een multinational, voor de prijs van een administratiekantoor.

Producten

Profiel_18648_2_144848.jpg
SALKIN Robo
Robo matcht en verwerkt de dagelijkse bankmutaties en inkoopfacturen volledig automatisch. Verkoopfacturen worden elektronisch verzonden en automatisch geboekt. Ook de aangifte omzetbelasting is met één klik via Digipoort ingediend. De salarisverwerking van medewerkers is in Robo geïntegreerd. Met de SALKIN Robo App kan gefactureerd en gefiatteerd worden. 
Profiel_18648_2_144905.jpg

SALKIN Docs
Je beschikt als klant van SALKIN Finance over documenten en formats, zoals templates van overeenkomsten en brieven. Dat bespaart tijd, geld en stelt je in staat je zaken vooraf goed te regelen. Indien gewenst beoordelen wij de inhoud.
Profiel_18648_2_145124.jpg

SALKIN Cloud
Digitalisering is belangrijk voor efficiënte bedrijfsprocessen. In de SALKIN Cloud worden alle bestanden veilig opgeslagen en zijn overal toegankelijk. De door ons gebruikte servers voldoen aan de hoogste beveiligingseisen. Ook alle documenten en rapporten die SALKIN voor je opstelt worden hierin opgenomen, zodat je altijd over relevante gegevens kunt beschikken.

Diensten
Naast onze standaarddiensten accounting en fiscaliteit bieden wij maatwerk adviespakketten, die uit een combinatie van onderstaande diensten bestaan.

Finance
Wij helpen ondernemers in het MKB een financiële strategie op te zetten die de onderneming naar een gezonde groei leidt. 

Data-analyse
Data in combinatie met relevante analyses geeft bedrijven een concurrentievoordeel. Voor MKB bedrijven is het lastig data en strategische focus adequaat te verenigen. Wij verschaffen onze klanten de inzichten door data te analyseren, om zo concurrentievoordeel te creëren, de operatie effectiever en efficiënter in te richten en onderbouwde besluiten te kunnen nemen.  

Sales
SALKIN combineert kennis van de consumentenmarkt met financiële, fiscale en economische aspecten. Daarnaast maken wij een concurrentieanalyse. Wij helpen onze klanten organische en winstgevende groei te realiseren met de focus op drie pijlers:
 1. De ‘outside-in’ benadering - inzicht in de behoeftes van je doelgroep. 
 2. Een maatwerk advies voor klantenaanpak.
 3. Interne optimalisatie 
Operations
Wij helpen onze klanten hun processen te optimaliseren door met een “Röntgenblick” de processen van alle bedrijfsonderdelen helder in beeld te krijgen en deze met elkaar te verbinden. Hierdoor worden overbodige handelingen en kosten geëlimineerd en bewezen effectieve methodes toegepast. De supply chain wordt daarnaast een strategisch wapen, waarmee actief en tijdig gereageerd kan worden op veranderende marktomstandigheden. Deze procesoptimalisatie leidt uiteindelijk tot snellere innovatie en slimmere investeringen. 

Performance improvement
Winstgevendheid kan worden verbeterd door omzetgroei of kostenreductie. SALKIN helpt om de juiste balans tussen deze componenten te vinden. 

Welcome to the Netherlands / Welcome to Germany
SALKIN helpt Duitse bedrijven succesvol te opereren in Nederland en Nederlandse bedrijven te excelleren in Duitsland. Het Welcome to-programma maakt gebruik van een partnernetwerk dat bedrijven helpt een succesvolle oversteek naar het buitenland te maken. Wij verzorgen de oprichting van de rechtspersoon en de communicatie met de belastingdienst. 

Profiel_18648_2_145258.jpg

Visie
We nemen je (financiële) vraagstukken uit handen en houden je altijd op de hoogte. En dat in begrijpelijke taal. Want het is jouw onderneming en we vinden het belangrijk om te laten zien hoe we daar een bijdrage aan leveren. Als ondernemers willen we andere ondernemers helpen om te bouwen aan een duurzame en winstgevende organisatie. We geloven in de voordelen van een juiste strategie en denken in mogelijkheden en kansen. Wij hebben passie voor het behalen van meetbare resultaten en ondernemers ondersteunen bij het nemen van beslissingen bij complexe strategische vraagstukken. 

Dáárom SALKIN Finance
 • SALKIN Finance verleent kwalitatief hoogwaardig bedrijfsadvies voor de prijs van een administratiekantoor. Deze kostenstructuur maakt het mogelijk een duurzame betrokkenheid van de bedrijfsadviseur te behouden.
 • Wij blijven onze diensten en tools aanpassen aan de ontwikkelingen in de markt.
 • Korte lijnen en een doelgerichte aanpak. 
Verdienmodel
Ons succes hangt af van het succes van onze klanten. SALKIN rekent een relatief laag standaardtarief en afhankelijk van de resultaten op vooraf vastgestelde KPI’s factureren wij onze meerwaarde. Klanten verzekeren zich hiermee van optimale dienstverlening, die erop gericht is om hen vooruit te helpen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze dienstverlening. 

Organisatiestructuur
De aandelen van SALKIN Finance (=handelsnaam van FINBAY B.V.) worden gehouden door mijn persoonlijke holding Salkin Finance B.V. De activiteiten van deze holding beperken zich tot het houden van deelnemingen en andere vermogensbestanddelen. Onder de holding hangt tevens de werkmaatschappij Salkin Financial Services B.V. Deze onderneming richt zich op de ontwikkeling van een applicatie, die de samenwerking tussen opdrachtgever en dienstverlener tot stand brengt en faciliteert. 

Profiel_18648_2_134023.jpg

Prognoses 

Boekjaar
Omzet
Resultaat na belasting
Vrij beschikbare cashflow
Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl t.o.v. vrij beschikbare cashflow
2018 Q4
€      13.000,-
- €   28.000,-
Negatief
 
2019
€    454.000,-
  €   78.000,-
€   99.000,-
23%
2020
€    692.000,-
  € 124.000,-
€ 150.000,-
15%
2021
€ 1.076.000,-
  € 197.000,-
€ 233.000,-
10%

De prognoses zijn opgesteld door mijzelf vanuit mijn achtergrond in de accountancy en als financial in het bedrijfsleven. Meer financiële informatie over mijn bedrijf leest u in de bijlage ‘Informatie bij pitch 18648’.

De Lening
De financiering wordt aangewend voor verdere start van SALKIN Finance, dat ik in 2017 opgestart heb. Voor de berekening van de financieringsbehoefte heb een forecast opgesteld tot en met 2022. Hieruit blijkt een totale financieringsbehoefte van € 124.000,-. Vanuit mijn holding is inmiddels € 10.000,- geïnvesteerd, en zal nog een verdere € 15.000,- inbrengen. De resterende € 99.000,- vraag ik nu via Geldvoorelkaar.nl aan.

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Materiële vaste activa
€   13.000,-
Immateriële vaste activa
€   33.000,-
Werkkapitaal
€   68.000,-
Financieringskosten en depotregeling
€   10.000,-
Totaal
€ 124.000,-
Af: Eigen middelen
€   25.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€   99.000,-

Ik kies bewust voor Geldvoorelkaar.nl, omdat ik mijn klanten actief wil kunnen bijstaan bij het invullen van hun financieringsbehoefte en ervaring wil hebben met meerdere financieringsvormen. Deze campagne is voor mij daarom zowel een leerproces als ook een stuk marketing voor mijn bedrijf. 

Profiel_18648_2_145337.jpg

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders ontvangen vanaf de start van de lening maandelijks een vast bedrag, dat opgebouwd is uit een deel rente en een deel aflossing. 

Geldnemer is Finbay B.V. (externe creditratings: Graydon 0,25% PD / Creditsafe 57). 

Medegeldnemers zijn:
 • Salkin Finance B.V. (externe creditratings: Graydon 0,10% PD / Creditsafe 51). 
 • Salkin Financial Services B.V. (externe creditratings: Graydon 0,13% PD / Creditsafe 45)
 • De heer N. Plasmans (BKR D – laag risico), die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. 
De classificatie van dit project is berekend op basis van de uit de prognoses resulterende betaalcapaciteit. In dat geval hanteert Geldvoorelkaar.nl standaard een risicoclassificatie 5 / 5s. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
N. Plasmans (op dit moment van materiële waarde)
Depotregeling
2 maandtermijnen
Tweede hypotheekrecht
Inschrijving ten bedrage van € 99.000,- op de privéwoning te Helmond, met een marktwaarde van € 500.000,- (taxatiedatum 19-8-2018). De eerste hypothecaire inschrijving bedraagt € 430.600,-, met een pro resto schuld van € 415.000,-.
Pandrecht (eerste rang)
Op de debiteuren van Finbay B.V.
 
Op de banksaldi van Finbay B.V.

#Share Your Ambition
Mijn drive om ondernemer te worden komt voort uit het feit dat ik een betekenisvolle bijdrage wil leveren in het leven van anderen. Ik haal er voldoening uit om volledige verantwoordelijkheid van een constructief proces te dragen. In mijn werkverleden heb ik tal van situaties meegemaakt waarbij er geen aansluiting was in het verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de dienstverlener. Met SALKIN Finance wil ik dat anders doen. Het starten van een onderneming biedt de mogelijkheid om vanaf de start de bedrijfsprocessen optimaal in te steken. 

Het is mijn ambitie om binnen een jaar naar 100 vaste klanten te groeien. Vanaf dit punt wil ik een minimale groei van 50% op jaarbasis verwezenlijken. Door sterk in te zetten op mijn bestaande netwerk en daarnaast intensief gebruik te maken van online marketing wil ik de toegevoegde waarde van SALKIN bekend maken.

Profiel_18648_2_145453.jpg

Incentive 
 • Bij een investering vanaf € 1.500,- ontvangt u 3 adviesuren naar keuze (finance, data analyse, sales, operations, performance improvement, fiscaliteit of accounting) of het eenmalig verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting van u en uw eventuele fiscale partner. 
 • Bij een investering vanaf € 3.000,- ontvangt u 6 adviesuren naar keuze. 
 • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u een gratis Private Estate Plan of bedrijfsscan.
 • Bij een investering vanaf € 10.000,- ontvangt u 10 adviesuren naar keuze plus een gratis Private Estate Plan of bedrijfsscan.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 800maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 5.000maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 600maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 1.500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 2.000maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 300maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 1.500maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 500maandag 3 september 2018
€ 100maandag 3 september 2018
€ 1.000maandag 3 september 2018
€ 200maandag 3 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 1.000dinsdag 4 september 2018
€ 1.000dinsdag 4 september 2018
€ 500dinsdag 4 september 2018
€ 1.000dinsdag 4 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 2.500dinsdag 4 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 1.000dinsdag 4 september 2018
€ 500dinsdag 4 september 2018
€ 300dinsdag 4 september 2018
€ 200dinsdag 4 september 2018
€ 500dinsdag 4 september 2018
€ 1.000dinsdag 4 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 300dinsdag 4 september 2018
€ 100dinsdag 4 september 2018
€ 200dinsdag 4 september 2018
€ 500dinsdag 4 september 2018
€ 500dinsdag 4 september 2018
€ 500woensdag 5 september 2018
€ 200woensdag 5 september 2018
€ 200woensdag 5 september 2018
€ 1.500woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 1.000woensdag 5 september 2018
€ 200woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 500woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 10.000woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 100woensdag 5 september 2018
€ 900woensdag 5 september 2018
€ 300donderdag 6 september 2018
€ 600donderdag 6 september 2018
€ 300donderdag 6 september 2018
€ 2.700donderdag 6 september 2018
€ 100donderdag 6 september 2018
€ 100donderdag 6 september 2018
€ 1.200donderdag 6 september 2018
€ 100donderdag 6 september 2018
€ 1.500donderdag 6 september 2018
€ 500donderdag 6 september 2018
€ 500donderdag 6 september 2018
€ 300donderdag 6 september 2018
€ 700donderdag 6 september 2018
€ 500donderdag 6 september 2018
€ 1.000vrijdag 7 september 2018
€ 300vrijdag 7 september 2018
€ 400vrijdag 7 september 2018
€ 100vrijdag 7 september 2018
€ 500vrijdag 7 september 2018
€ 500vrijdag 7 september 2018
€ 100vrijdag 7 september 2018
€ 500vrijdag 7 september 2018
€ 900vrijdag 7 september 2018
€ 300vrijdag 7 september 2018
€ 100vrijdag 7 september 2018
€ 100vrijdag 7 september 2018
€ 3.000vrijdag 7 september 2018
€ 500vrijdag 7 september 2018
€ 100vrijdag 7 september 2018
€ 400vrijdag 7 september 2018
€ 500zaterdag 8 september 2018
€ 200zaterdag 8 september 2018
€ 500zaterdag 8 september 2018
€ 500zaterdag 8 september 2018
€ 100zaterdag 8 september 2018
€ 200zaterdag 8 september 2018
€ 1.500zaterdag 8 september 2018
€ 200zaterdag 8 september 2018
€ 1.000zaterdag 8 september 2018
€ 3.900zaterdag 8 september 2018