Nieuws
22-01-2019
Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd! In het kort: De Flexlening en de Vastgoedlening zijn ...
lees verder
15-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun inves...
lees verder
10-01-2019
De investeerdersnieuwsbrief van januari is verstuurd. U kunt hem hier lezen. ...
lees verder
08-01-2019
Wat zoeken investeerders in een crowdfundingpitch? Wat willen ze bereiken met hun investeringen? ...
lees verder
02-01-2019
Vijf jaar geleden richtten Dick Visch en Robert Panman De Kapitaalfabriek op in Groningen. Dagelij...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop vastgoed Utrecht
Project:
19121 Particulier (box 3)
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
n.v.t.
Zekerheden:
HYHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 435.000
Geinvesteerd:
€ 435.000
Product:
Flexlening
Rente per jaar:
7,0%
Looptijd:
12 maanden
100%
Algemeen
Leendoel:Realisatie 4 appartementen in Zuilen (Utrecht)
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Vooraf
Dit is de tweede crowdfundingcampagne van de geldnemer, die hiermee zijn vastgoedportefeuille in Utrecht wil uitbreiden met 4 appartementen in de wijk Zuilen in Utrecht. Hiervoor worden een boven- en een benedenwoning verbouwd. Dit project wordt met het oog op de geplande leveringsdatum maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen. 

Beleggingsportefeuille
Al jaren woon ik met mijn vriendin in Utrecht. Naast mijn vaste inkomen als partner in een onderneming, die bedrijfsinformatie verzamelt, verrijkt en verkoopt (Big Data) ben ik een beleggingsportefeuille van huurwoningen in Utrecht aan het opbouwen. Utrecht is een bewuste keuze, want ik ken de stad goed, heb een breed lokaal netwerk en bovenal blijft het aantal inwoners snelgroeiend. Gemeente Utrecht vermeldt dat het aantal inwoners op 1 januari 2017 343.000 was en dat de 400.000e inwoner in 2025 verwacht wordt. Op dit moment is er meer vraag dan aanbod in de woonsector. Tezamen met de verwachte groei zal dit de komende jaren ook zo blijven. 

Door mijn netwerk ben ik goed op de hoogte van nieuwe beleggingskansen. Ik richt mij op panden, die ik na verbouwing kan verhuren als appartementen of studio's. Naast het laten renderen van mijn belegging vind ik het belangrijk een prettige woonomgeving te realiseren voor de huurders. 

Momenteel bezit ik drie appartementen in Utrecht, die vanaf het moment van oplevering verhuurd zijn en een stabiele inkomstenstroom opleveren. De financiering van deze drie appartementen is ook via Geldvoorelkaar.nl gerealiseerd (lening 17122 en 17123). Daarnaast heb ik DGA-inkomsten uit AvanTime B.V., Avant Group B.V. en Avant Invest B.V. In december 2017 heeft Avant Group Holding B.V. (waarvan ik nu 75% van de aandelen bezit) heeft een zakelijke financiering via Geldvoorelkaar.nl gerealiseerd voor de overname van een ander Big Data bedrijf (lening 16779).

Profiel_19121_2_120545.jpg

De aan te kopen (vrije sector) appartementen staan in de populaire wijk Zuilen in Utrecht, die zich onderscheidt door een gevarieerd woonaanbod, goede infrastructuur naar de A2 en A27 en veel voorzieningen. Zuilen is een gezellige wijk aan de westzijde van het centrum. De buurt heeft alle faciliteiten die je als bewoner wenst; een NS-station op loopafstand, diverse scholen, sportverenigingen, horeca, het Julianapark en een prachtige natuur langs de Vecht. De appartementen zullen gezien de hoge vraag naar verwachting direct na oplevering volledig verhuurd zijn conform marktconforme huurprijzen.

Overzicht vastgoed

Object
WOZ-waarde (peildatum 1-1-2017)
Marktwaarde in verhuurde staat
Staat
Appartement 1 in Lombok
€ 123.000,-
€ 205.000,- 
Verhuurd
Appartement 2 en 3 in Lombok
€ 186.000,-€ 245.000,-Verhuurd
Aan te kopen benedenwoning in Zuilen
€ 157.000,-€ 265.000,-Meerdere geïnteresseerde
huurders na oplevering
Aan te kopen bovenwoning in Zuilen
€ 224.000,-€ 300.000,-Meerdere geïnteresseerde
huurders na oplevering

De appartementen worden na hoogwaardige verbouwing volledig turn-key opgeleverd. Het doel is om na verbouwing de appartementen en studio's blijvend te verhuren, en de aflossing van deze lening te voldoen door middel van een herfinanciering bij de bank. Mocht dit onverwacht niet lukken, dan is de verkoop van een recent verbouwd beleggingspand in Utrecht een andere reële mogelijkheid. 

De Lening
De lening wordt aangewend voor aankoop van een benedenwoning (66 m2) en een bovenwoning (76 m2) in hetzelfde complex, die vervolgens verbouwd worden naar twee zelfstandige studio's en twee zelfstandige appartementen. Ik kies voor crowdfunding, omdat het een efficiënte manier is om financiering op maat te krijgen. De ervaringen rondom mijn vorige campagne bij Geldvoorelkaar.nl zijn positief, en daarom wend ik me graag weer tot u. 

Investeringsbegroting

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop pand inclusief kosten koper
€ 365.000,-
Verbouwingskosten
€   60.000,-
Financieringskosten
€   20.000,-
Totaal
€ 445.000,-
Af: Eigen middelen
€   10.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 435.000,-

Profiel_19121_2_121652.jpg

Impressie van de wijk Zuilen

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Flexlening met een looptijd van 12 maanden en een bruto jaarrente van 7,0% (lees meer over uw effectieve rendement). Investeerders bouwen gedurende de looptijd van de lening rente op. De volledige aflossing en de opgebouwde rente worden aan het einde van looptijd terugbetaald.

De Succesfee Investeerder bedraagt 0,4% van uw investeringsbedrag en wordt ingehouden op de uitbetaling van rente en aflossing. 

Geldnemer is de heer [Naam] (BKR score K - zeer hoog risico). Het risicoprofiel bij BKR is verhoogd ten opzichte van de vorige publicaties, doordat de lopende leningen via Geldvoorelkaar.nl zijn aangemeld bij BKR. 

Omdat bij de deze lening geen sprake is van een reeks van rente- en aflossingsverplichtingen die betaald dienen te worden uit een continue kasstroom, wordt er geen classificatie toegekend (classificatie "n.v.t."). Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze.  

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)
Toelichting
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé
[Naam] (op dit moment van morele waarde)
Eerste hypotheekrecht
Inschrijving ten bedrage van € 435.000,- op het aan te kopen pand te Utrecht, met een marktwaarde na verbouwing van € 565.000,- (taxatiedatum 23-10-2018).

De betaalverplichtingen van de reeds lopende leningen 17122 (Annuïtair) en 17123 (Aflossingsvrij) bij Geldvoorelkaar.nl worden tot op heden correct nagekomen. Deze leningen hebben een pro resto schuld van respectievelijk € 151.000,- en € 215.000,- en een resterende looptijd van respectievelijk 86 en 26 maanden.

Geldnemer is in het verleden betrokken geweest bij een faillissement als bestuurder en eigenaar van ABC Business Directories The Netherlands B.V. inclusief een aantal verwante entiteiten. Uit het eindverslag blijkt geen onbehoorlijk bestuur en ook geen paulianeus handelen. Geldnemer is vervolgens bij de doorstart aangesteld als bestuurder, en heeft er zorg voor gedragen dat de doorgestarte onderneming een positieve kasstroom genereert en winstgevend is. Het is faillissement is op 14-9-2016 opgeheven. 

De naam van de geldnemer is na volschrijving van de pitch geanonimiseerd om privacyredenen. Geldnemer blijft bij onderliggende investeerders met naam bekend. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 800maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 800maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 10.000maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 3.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 3.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 10.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 9.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 700maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 700maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 3.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.500maandag 26 november 2018
€ 1.500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 400maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 3.000maandag 26 november 2018
€ 700maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.500maandag 26 november 2018
€ 3.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 2.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 700maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 5.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 1.500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 200maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 100maandag 26 november 2018
€ 1.000maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 300maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 500maandag 26 november 2018
€ 700dinsdag 27 november 2018
€ 400dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 2.500dinsdag 27 november 2018
€ 100dinsdag 27 november 2018
€ 2.000dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 300dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 2.000dinsdag 27 november 2018
€ 4.000dinsdag 27 november 2018
€ 400dinsdag 27 november 2018
€ 300dinsdag 27 november 2018
€ 300dinsdag 27 november 2018
€ 2.000dinsdag 27 november 2018
€ 700dinsdag 27 november 2018
€ 1.000dinsdag 27 november 2018
€ 5.000dinsdag 27 november 2018
€ 1.000dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 300dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 400dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 1.000dinsdag 27 november 2018
€ 100dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 300dinsdag 27 november 2018
€ 1.500dinsdag 27 november 2018
€ 200dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 100dinsdag 27 november 2018
€ 500dinsdag 27 november 2018
€ 100dinsdag 27 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 300woensdag 28 november 2018
€ 700woensdag 28 november 2018
€ 300woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 300woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 3.000woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 400woensdag 28 november 2018
€ 2.500woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 200woensdag 28 november 2018
€ 100woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 1.000woensdag 28 november 2018
€ 500woensdag 28 november 2018
€ 100donderdag 29 november 2018
€ 5.000donderdag 29 november 2018
€ 200donderdag 29 november 2018
€ 200donderdag 29 november 2018
€ 300donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 300donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 700donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 100donderdag 29 november 2018
€ 5.000donderdag 29 november 2018
€ 5.000donderdag 29 november 2018
€ 200donderdag 29 november 2018
€ 2.000donderdag 29 november 2018
€ 300donderdag 29 november 2018
€ 400donderdag 29 november 2018
€ 300donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 100donderdag 29 november 2018
€ 700donderdag 29 november 2018
€ 200donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 1.500donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 1.500donderdag 29 november 2018
€ 100donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 200donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 1.500donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 1.000donderdag 29 november 2018
€ 2.000donderdag 29 november 2018
€ 1.500donderdag 29 november 2018
€ 300donderdag 29 november 2018
€ 500donderdag 29 november 2018
€ 300vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 200vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 2.500vrijdag 30 november 2018
€ 200vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 2.000vrijdag 30 november 2018
€ 2.000vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 5.000vrijdag 30 november 2018
€ 5.000vrijdag 30 november 2018
€ 100vrijdag 30 november 2018
€ 2.000vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 500vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 1.000vrijdag 30 november 2018
€ 100vrijdag 30 november 2018
€ 3.000vrijdag 30 november 2018
€ 600vrijdag 30 november 2018
€ 100vrijdag 30 november 2018
€ 2.000vrijdag 30 november 2018
€ 500vrijdag 30 november 2018
€ 600vrijdag 30 november 2018
€ 2.000zaterdag 1 december 2018
€ 100zaterdag 1 december 2018
€ 500zaterdag 1 december 2018
€ 1.000zaterdag 1 december 2018
€ 100zaterdag 1 december 2018
€ 100zaterdag 1 december 2018
€ 1.000zaterdag 1 december 2018
€ 100zaterdag 1 december 2018
€ 200zaterdag 1 december 2018
€ 500zaterdag 1 december 2018
€ 1.500zaterdag 1 december 2018
€ 300zaterdag 1 december 2018
€ 500zaterdag 1 december 2018
€ 100zaterdag 1 december 2018
€ 1.000zaterdag 1 december 2018
€ 500zaterdag 1 december 2018
€ 1.000zaterdag 1 december 2018
€ 200zaterdag 1 december 2018
€ 200zaterdag 1 december 2018
€ 300zaterdag 1 december 2018
€ 400zaterdag 1 december 2018
€ 200zaterdag 1 december 2018
€ 100zondag 2 december 2018
€ 2.000zondag 2 december 2018
€ 100zondag 2 december 2018
€ 3.000zondag 2 december 2018
€ 2.000zondag 2 december 2018
€ 300zondag 2 december 2018
€ 200zondag 2 december 2018
€ 400zondag 2 december 2018
€ 400zondag 2 december 2018
€ 2.000zondag 2 december 2018
€ 1.600zondag 2 december 2018
€ 2.500zondag 2 december 2018
€ 400zondag 2 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 300maandag 3 december 2018
€ 100maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 2.000maandag 3 december 2018
€ 600maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 100maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 10.000maandag 3 december 2018
€ 300maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 100maandag 3 december 2018
€ 1.000maandag 3 december 2018
€ 300maandag 3 december 2018
€ 100maandag 3 december 2018
€ 1.000maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 1.000maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 2.500maandag 3 december 2018
€ 2.000maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 3.000maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 200maandag 3 december 2018
€ 400maandag 3 december 2018
€ 6.200maandag 3 december 2018
€ 300maandag 3 december 2018
€ 1.000maandag 3 december 2018
€ 500maandag 3 december 2018
€ 1.000maandag 3 december 2018
€ 3.000maandag 3 december 2018
€ 400maandag 3 december 2018
€ 100dinsdag 4 december 2018
€ 1.000dinsdag 4 december 2018
€ 500dinsdag 4 december 2018
€ 1.800dinsdag 4 december 2018
€ 2.000dinsdag 4 december 2018
€ 200dinsdag 4 december 2018
€ 500dinsdag 4 december 2018
€ 100dinsdag 4 december 2018
€ 500dinsdag 4 december 2018
€ 500dinsdag 4 december 2018
€ 1.500dinsdag 4 december 2018
€ 1.000dinsdag 4 december 2018
€ 500dinsdag 4 december 2018
€ 200dinsdag 4 december 2018
€ 100dinsdag 4 december 2018
€ 1.000dinsdag 4 december 2018
€ 100dinsdag 4 december 2018
€ 300dinsdag 4 december 2018
€ 1.000dinsdag 4 december 2018
€ 300dinsdag 4 december 2018