Nieuws
15-10-2019
Vorige week was Geldvoorelkaar.nl te zien op RTL Z, met een korte bedrijfsreportage. Een leuk item...
lees verder
11-10-2019
Cowdfunding voor duurzame ondernemingen Van 2016 tot en met 2018 is via crowdfunding 220 miljoen...
lees verder
09-10-2019
In de zoektocht naar financiering voor startende franchisenemers vond franchiseketen OAMKB een g...
lees verder
03-10-2019
Een vastgoedportefeuille uitbreiden, zonder te beleggen in fysiek vastgoed of in een beleggingsfon...
lees verder
Onroerend goed
Aankoop beleggingspanden
Project:
20131 Particulier vastgoed
Leendoel:
Onroerend goed
Classificatie:
1
Zekerheden:
HYPRDRHA
Project is tot stand gekomen
Kredietbedrag:
€ 94.000
Geinvesteerd:
€ 94.000
Product:
Vastgoed
Rente per jaar:
4,5%
Looptijd:
72 maanden
LTV:
90%
100%
Algemeen
Social media:LinkedIn  LinkedIn
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Beleggingsportefeuille
Wij zijn broers Bas en Kees Koppelman. Samen zijn we 8 jaar geleden begonnen met het investeren in vastgoed onder de naam Koppelman VastgoedSinds de oprichting van Geldvoorelkaar.nl zijn wij tevens trouw investeerder in diverse projecten van Geldvoorelkaar.nl. Wij willen nu drie recreatieobjecten, die voor de middellange termijn worden verhuurd, via crowdfunding financieren.

Kees: Ik ben onder andere werkzaam geweest in het transport en heb ervaring opgedaan in het management. De komende tijd wil ik me richten op het uitbreiden van de vastgoedportefeuille. Samen met mijn vrouw, die een parttime baan heeft in de detailhandel, wonen we met onze 3 kinderen in IJsselmuiden.

Bas: Ik ben na het afronden van mijn Pabo-opleiding lang actief geweest als zelfstandig ondernemer in de IT. Mijn aandelen heb ik in 2017 verkocht. De komende tijd wil ik me richten op het uitbreiden van de vastgoedportefeuille met Kees. Samen met mijn vrouw, die een parttime baan heeft in het onderwijs, wonen we met onze dochter in IJsselmuiden.

Een gedeelte van onze portefeuille bestaat uit woningen in met name het noorden van Nederland. Deze woningen verhuren we rond de huursubsidiegrens. Bij de aankoop van deze panden baseren we ons op de marktwaarde en het potentiële rendement bij verhuur. Daarnaast bezitten we een aantal objecten op recreatieparken, die op korte termijn meer rendement opleveren. De komende 5 jaar willen we deze mix van objecten verder uitbouwen.

Profiel_20131_2_103145.jpg

3 in bezit zijnde recreatiewoningen voor verhuur

Portefeuille Bas en Kees gezamenlijk

BeleggingsobjectWOZ-waardeMarktwaardeHuidige staat
Object 1 - Voorthuizen€ 17.000,-
Verhuurd
Object 2 - Voorthuizen€ 20.000,- Verhuurd 
Object 3 - Oude Pekela€ 77.000,-€   94.500,-Verhuurd 
Object 4 - Overberg€ 66.000,- Verhuurd 
Object 5 - Nieuwe Pekela€ 70.000,-€ 105.000,-Verhuurd 
Object 6 - Voorthuizen€ 36.000,- Verhuurd 
Object 7 - Voorthuizen€ 18.000,- Verhuurd 
Object 8 - Winschoten€ 80.000,-
Verhuurd 
Object 9 - Kampen€ 27.000,- Eigen gebruik (opslag)
Object 10 - Hoogezand€ 99.000,-€ 105.000,-Verhuurd 
Object 11 - Overberg
€   16.500,- (aankoopprijs)Verhuurd
Object 12 - Woldendorp€ 71.000,- Verhuurd 

Portefeuille Bas

Beleggingsobject WOZ-waardeMarktwaardeHuidige staat 
Object 13 - Hoogezand€ 91.000,-€ 105.000,-Verhuurd
Object 14 - Kampen€ 82.000,-€ 120.000,-Verhuurd 

Profiel_20131_2_101734.jpg

Object 10, dat als onderpand voor deze lening wordt ondergezet


Overzicht jaarlijkse cashflow

 
Huidige situatie
Situatie na financiering Geldvoorelkaar.nl
Bruto kale huurinkomsten
€ 82.000,-
€ 97.600,-
Af: Onderhoudskosten
€ 12.300,-
€ 14.600,-
Af: Betaalverplichtingen lopende leningen
€   9.000,-
€   9.000,-
Af: Betaalverplichting Geldvoorelkaar.nl€          0,-€ 11.000,- 
Vrij beschikbare cashflow 
€ 60.700,-
€ 63.000,-

De Lening
Met de lening willen we 3 recreatieobjecten aankopen die voor middellange periodes (vaak 0,5 tot 2 jaar) zullen worden verhuurd. We hebben hier ervaring mee, dus weten wat de aankoopprijzen en rendementen zijn.
Deze 3 objecten samen zullen de cashflow met ongeveer € 25.000,- doen stijgen. Na aftrek van de kosten van de lening (rente + aflossing) van Geldvoorelkaar.nl is de verbetering nog steeds € 10.000,-. Onze ervaring is dat we vrijwel nooit leegstand hebben. We kopen deze objecten in het midden van het land en op eigen grond. 

Investeringsbegroting 

Bestedingsdoel 
Bedrag
Aankoop objecten
€ 100.000,-
Financieringskosten en depotregeling€     5.000,- 
Totaal
€ 105.000,-
Af: Eigen middelen
€   11.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl€   94.000,-

Profiel_20131_2_102838.jpg

Interieur van recreatiewoningen

Wij vinden het telkens weer een uitdaging om mooie woonruimtes te vinden en daarmee huurders blij te maken, met voor ons een mooi rendement en hebben er ontzettend veel zin in om dit verder uit te bouwen. Over een periode van 5 jaar hopen we dit nog een aantal malen te hebben herhaald in de woningmarkt. Inmiddels hebben we een mooi netwerk opgebouwd en krijgen regelmatig woningen aangeboden, maar ook is er vraag naar beleggingsobjecten. Vanaf medio 2020 willen we dan ook de woningen met een mooi rendement weer te koop aanbieden. Als investeerder belegt u een mooie vastgoedportefeuille met stabiele resultaten. 

Toelichting van Geldvoorelkaar.nl
De lening wordt aangevraagd als Vastgoedlening met een looptijd van 72 maanden en een bruto jaarrente van 4,5% (de effectieve rente wordt zichtbaar bij het doen van uw investering). 

Rente en aflossing zullen als volgt worden betaald:
  • € 44.000,- van de leensom zal annuïtair afgelost worden, met een maandelijkse betaling van vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing
  • € 50.000,- zal aflossingsvrij worden verstrekt, waarbij de rente maandelijks wordt voldaan en de volledige aflossing aan het einde van de looptijd 
  • Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan. Na een deelaflossing wordt de Succesfee Investeerder berekend over de nog uitstaande leensom en heeft daarom geen invloed op het effectieve rendement van investeerders.
Geldnemers zijn:
  • C. Koppelman (BKR score D - laag risico)
  • A. Koppelman (BKR score D - laag risico)
  • A. van Dijk (BKR score C - laag risico), de partner van C. Koppelman
  • P.C.W. Paardekooper (BKR score B - laag risico), de partner van A. Koppelman
De classificatie van dit project is berekend op basis van de bestaande huurinkomsten. Inkomsten uit de aan te kopen panden en uit salaris zijn buiten beschouwing gelaten. De betaalverplichting is 17% ten opzichte van de betaalcapaciteit, wat een classificatie 1 oplevert. Meer uitleg hierover leest u op de pagina Onze Werkwijze

Onderstaande zekerheden zijn van toepassing op deze lening.

Zekerheid (meer uitleg)Toelichting
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in privéC. Koppelman (op dit moment van materiële waarde)
 A. Koppelman (op dit moment van materiële waarde)
 A. van Dijk (op dit moment van morele waarde) 
 P.C.W. Paardekooper (op dit moment van morele waarde)
2. Depotregeling2 maandtermijnen
3. Eerste Hypotheek
ten bedrage van € 94.000,- op Object 10 te Hoogezand, met een marktwaarde van € 105.000,- in verhuurde staat (taxatiedatum 26-3-2019).

De lening is voor meer dan 100% gedekt door het hypotheekrecht. de Loan-to-Value is 90%.
4. Pandrecht (1e rang) opde huurpenningen van Object 10Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragDatum
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 2.000donderdag 18 juli 2019
€ 700donderdag 18 juli 2019
€ 1.500donderdag 18 juli 2019
€ 2.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.200donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 400donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 3.600donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 3.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 700donderdag 18 juli 2019
€ 5.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 2.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 5.000donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 400donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 400donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 10.000donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 400donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 3.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 500donderdag 18 juli 2019
€ 200donderdag 18 juli 2019
€ 2.500donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 300donderdag 18 juli 2019
€ 100donderdag 18 juli 2019
€ 1.000donderdag 18 juli 2019
€ 300vrijdag 19 juli 2019
€ 200vrijdag 19 juli 2019
€ 2.000vrijdag 19 juli 2019
€ 500vrijdag 19 juli 2019
€ 100vrijdag 19 juli 2019
€ 500vrijdag 19 juli 2019
€ 1.000vrijdag 19 juli 2019
€ 200vrijdag 19 juli 2019
€ 300vrijdag 19 juli 2019
€ 1.000vrijdag 19 juli 2019
€ 500vrijdag 19 juli 2019
€ 100vrijdag 19 juli 2019
€ 100vrijdag 19 juli 2019
€ 1.000vrijdag 19 juli 2019
€ 1.000vrijdag 19 juli 2019
€ 300vrijdag 19 juli 2019
€ 500vrijdag 19 juli 2019
€ 500vrijdag 19 juli 2019
€ 800vrijdag 19 juli 2019