Flexlening

Sleutel aan uw maatwerk financiering

De Flexlening maakt het mogelijk om een combinatie te maken van een annuïtaire lening, aflossingsvrije lening en de groeilening. Maatwerk financiering, afgestemd op uw situatie en wensen.

Voorfinanciering voorraden  Werkkapitaal  Overbruggingsfinanciering 
Projectontwikkeling

maatwerk-financiering-crowdfunding

Kenmerken van de flexlening

  • Voor zakelijke geldnemers en particuliere vastgoedbeleggers.
  • Combinatie mogelijk van annuïtaire, aflossingsvrije en groeilening.
  • Risicoclassificaties: 1 - 5/5s of NVT.
  • Leenbedrag vanaf € 25.000,-.
  • Looptijd minimaal 6 - maximaal 120 maanden.

Voordelen

  • Voor de geldnemer: maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
  • Voor de investeerder: uw Succesfee Investeerder wordt gespreid over de looptijd ingehouden.

Voor wie?

Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, vragen wij om de volgende documenten:

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders  
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  


Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Lening in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een compensatierente gelijk aan 12 maanden rente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Hiervan komt 10 maanden compensatierente ten gunste van de investeerders en 2 maanden compensatierente ten gunste van Geldvoorelkaar.nl.

Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een compensatierente verschuldigd gelijk aan 2 maanden rente ten gunste van Geldvoorelkaar.nl plus ten gunste van de investeerders een compensatierente* gelijk aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening.  

De administratiekosten voor deelaflossing en versnelde aflossing bedragen € 495,- (excl. btw). Maatwerkafspraken zijn bespreekbaar met Geldvoorelkaar.nl.

*Bij de berekening wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

Flexlening aanvragen

Via onderstaande button kunt u een flexlening aanvragen.

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!