AndersFinancieren lening

De projecten richten zich op de thema's Zorg, Toegang tot Wonen en Klimaat en hebben met elkaar gemeen dat er maatschappelijke impact wordt gerealiseerd.

 Zakelijk onroerend goed   Vastgoedbeleggingen   Bedrijfspanden   Verduurzaming

 Werkkapitaal   Projectontwikkeling  

Kenmerken van de AndersFinancieren lening

 • Projecten met impact binnen de thema’s zorg, toegang tot de woningmarkt en klimaat.
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire en aflossingsvrije leningdelen
 • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
 • Leenbedrag vanaf € 250.000,-
 • Looptijd minimaal 6 en maximaal 120 maanden.
 • Uitgangspunt bij een object is een Loan-to-Value ≤ 75% aan het einde van de looptijd.

Boetevrij deelaflossen
Bij een AndersFinancieren lening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan en 100% bij (deel)verkoop van het object.

Geldvoorelkaar.nl brengt voor vervroegde aflossing administratiekosten in rekening bij de Projecteigenaar. Het tarief van de administratiekosten staat vermeld op het Tarievenblad Projecteigenaar.

Maatwerk financiering
De exacte inrichting van de AndersFinancieren lening zal per crowdfunding project verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de pitch.

Welke zekerheden vragen wij?

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé (in beginsel verplicht)
 • Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport (verplicht).
 • Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
 • Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
 • Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Voor de beoordeling van uw aanvraag, hebben wij de volgende documenten nodig:

AndersFinancieren Lening

Recente uittreksels Kamer van Koophandel van alle betrokken ondernemingen

Van de bestuurder(s): ID bewijs, NAW-gegevens

Jaarverslagen (bij groepsstructuren enkelvoudig en geconsolideerd) van de afgelopen 3 jaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor

Organigram (bij vof’s en bv’s)

Plan financierings- en investeringsplan. En met financiële prognoses, getoetst door een accountant, administratiekantoor of financieel adviseur

Overzicht van de huidige vastgoedportefeuille: adressen, taxatiewaardes, lopende financieringen (kopie overeenkomst en voorwaarden, jaarlasten rente, aflossing), huurinkomsten

Koopovereenkomst van het aan te kopen pand

Taxatierapport (max 6 maanden oud) van het aan te kopen pand

(Concept) huurovereenkomsten van te financieren pand

Indien van toepassing: begroting verbouwing, onderbouwd met offertes

Bankafschrift incl. bedrijfsnaam en IBAN-nummer


Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!