Vastgoed financieren

De (duurzame) crowdfunding Vastgoedlening van Geldvoorelkaar.nl

Zakelijk onroerend goed en beleggingspanden financieren met een uniek vastgoedproduct. Vastgoed financieren tot 90% loan- to-value, realiseer maatwerk door de combinatie van leenvormen; en krijg de mogelijkheid tot boetevrij deelaflossen met de Vastgoedlening van Geldvoorelkaar.nl.

Zakelijk onroerend goed  Vastgoedbeleggingen  Bedrijfspanden  Verduurzaming

Kenmerken van de vastgoedfinanciering

 • Ter financiering van zakelijk vastgoed of particuliere vastgoedbeleggingen
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire en aflossingsvrije leningdelen
 • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Looptijd minimaal 6 en maximaal 120 maanden.
 • Er is altijd sprake van hypothecaire zekerheid
 • Afhankelijk van het type object alsmede de looptijd van de lening wordt maximaal 90% van de marktwaarde in verhuurde staat gefinancierd (Loan-to-Value ≤ 90% - naast de leensom worden ook de depotregeling, kosten koper, advieskosten en financieringskosten meegerekend).
 • Uitgangspunt is een Loan-to-Value ≤ 75% aan het einde van de looptijd.

Boetevrij deelaflossen
Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente aan investeerders en 2 maanden compensatierente aan Geldvoorelkaar.nl.

Geldvoorelkaar.nl brengt voor vervroegde aflossing administratiekosten in rekening bij de Projecteigenaar. Het tarief van de administratiekosten staat vermeld op het Tarievenblad Projecteigenaar.

Duurzaam Vastgoed Financieren
De Duurzame Vastgoedlening is technisch gelijk aan de reguliere Vastgoedlening, maar biedt een lager starttarief aan (in de toekomst) energiezuinige vastgoedprojecten.

Maatwerk financiering
De exacte inrichting van de vastgoedlening zal per crowdfunding project verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de pitch.

Welke zekerheden vragen wij?

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé (in beginsel verplicht)
 • Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport (verplicht).
 • Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
 • Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
 • Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)
 • Depotregeling (verplicht)

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Voor de beoordeling van uw aanvraag, hebben wij de volgende documenten nodig:

Zakelijke vastgoedlening

Particuliere (Box 3) vastgoedlening

 

Recente uittreksels Kamer van Koophandel van alle betrokken ondernemingen

Kopie ID bewijzen, NAW-gegevens, recente IB aangiftes van de aanvrager(s)

 

Van de bestuurder(s): ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB-aangifte

Indien gehuwd of geregistreerd partnerschap: kopie ID bewijs partner(s)

 

Jaarverslagen (bij groepsstructuren enkelvoudig en geconsolideerd) van de afgelopen 3 jaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor

(Concept) huurovereenkomsten van te financieren pand

 

Organigram (bij vof’s en bv’s)

Vastgoed (box 3) business plan

 

Plan financierings- en investeringsplan. En met financiële prognoses, getoetst door een accountant, administratiekantoor of financieel adviseur

Overzicht huidige vastgoedportefeuille: adressen, taxatiewaardes, lopende financieringen (kopie overeenkomst en voorwaarden, jaarlasten rente, aflossing), huurinkomsten

 

Overzicht van de huidige vastgoedportefeuille: adressen, taxatiewaardes, lopende financieringen (kopie overeenkomst en voorwaarden, jaarlasten rente, aflossing), huurinkomsten

Koopovereenkomst van het aan te kopen pand

 

Koopovereenkomst van het aan te kopen pand

Taxatierapport (max 6 maanden oud) van het aan te kopen pand

 
Taxatierapport (max 6 maanden oud) van het aan te kopen pand

Energielabel van het te financieren pand

 
(Concept) huurovereenkomsten van te financieren pand Indien van toepassing: vergunningen

 

Indien van toepassing: begroting verbouwing, onderbouwd met offertes

Indien van toepassing: begroting verbouwing onderbouwd met offertes

 
Indien gehuwd of geregistreerd partnerschap: kopie ID bewijs partner(s)

Bankafschrift incl. naam en IBAN-nummer

 
Bankafschrift incl. bedrijfsnaam en IBAN-nummer

 

 


Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

Vastgoedlening aanvragen

Heeft u een voorlegpost die u direct met ons wil bespreken? Neem contact op met Wim Burger. Of vraag via onderstaande button de Vastgoedlening aan.

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!