Hoe verloopt het incassotraject van Geldvoorelkaar.nl?

11-07-2019

Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe van Flanderijn leggen het uit.

Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe

Investeren in crowdfundingprojecten neemt een risico met zich mee. Een geldnemer kan in zwaar weer terechtkomen en problemen krijgen met het terugbetalen van de lening. In dergelijke gevallen zoekt Geldvoorelkaar.nl naar de meest gunstige oplossing voor de geldnemer en de investeerders. Als het echter niet lukt om tot een goede oplossing te komen, dan gaan de incassospecialisten van Flanderijn met het dossier aan de slag. We vroegen Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe, de gerechtsdeurwaarders die betrokken zijn bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, om het recoveryproces toe te lichten.

Fase 1: intensief beheer bij Geldvoorelkaar.nl

Voordat een project met betaalachterstand bij Flanderijn belandt, heeft het intensief beheer van Geldvoorelkaar.nl al uitvoerig contact gehad met een geldnemer. Vanaf het moment dat een maandbetaling van een geldnemer storneert - de automatische incasso mislukt - wordt de geldnemer gebeld en gemaild om te informeren waarom de incasso is mislukt. Vaak gaat het om een tijdelijk probleem, dat in overleg opgelost kan worden.

Eén van de oplossingen is het aanspreken van het depot. Het depot is een buffer van twee maandtermijnen, die Geldvoorelkaar.nl inhoudt bij het uitbetalen van de leensom. Het depot is bedoeld om een mislukte incasso op te vangen, zodat een storno niet direct vertraging oplevert bij het uitbetalen naar de investeerders. De geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te zuiveren. Investeerders krijgen bericht wanneer het depot is aangesproken en wanneer het is aangezuiverd.

Als de betaalachterstand echter niet opgelost kan worden; er komt een tweede stornering bij of het depot is niet op tijd aangezuiverd, dan start Geldvoorelkaar.nl het incassotraject en gaat het dossier naar Flanderijn.

Fase 2: Flanderijn incassobureau en gerechtsdeurwaarders

Zodra een dossier bij Flanderijn is beland, gaan medewerkers ermee aan de slag. Jules Bhaggoe, die als gerechtsdeurwaarder betrokken is bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, licht het proces toe.

"We starten met het raadplegen van de interne database. Als de geldnemer al bij ons bekend is (als schuldenaar van andere partijen), stellen we een profiel op van de verhaalmogelijkheden. Is de geldnemer niet bekend bij Flanderijn? Dan worden verschillende openbare bronnen geraadpleegd, zoals het Kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Insolventieregister, faillissementsrapporten et cetera. Aan de hand van de bronnen en een eventueel huisbezoek maken we een onderbouwde inschatting van de verhaalsmogelijkheden."

"Daarnaast wordt de zogenoemde eerste brief verstuurd. In deze brief staat dat de geldnemer 15 dagen de tijd heeft om de achterstanden zonder verdere kosten te betalen (wettelijke termijn). Doet hij/zij dat niet, dan wordt de lening opgeëist."

"De volgende stap is dus het opeisen van de lening. Ook proberen we in contact te komen met de klant (schuldenaar). Daarbij bellen we ook in de avonduren. Dit contact is belangrijk om een oplossing te vinden en meer inzicht te krijgen in de financiële en persoonlijke situatie van de klant."

"'Wanneer de vordering niet wordt betaald of er geen betalingsoplossing wordt gevonden, dan stellen we een advies op. Als er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn, volgt het advies om een gerechtelijke procedure te starten. Bij een toewijzend vonnis gaan we over op beslaglegging op de zekerheden. Soms blijkt echter dat procederen meer kost dan dat het op zal leveren. Er wordt dan op dat moment geen procedure gestart, maar we houden het wel in de gaten. Als de situatie verandert (soms jaren later), kunnen we alsnog een procedure starten."

Geldvoorelkaar.nl informeert investeerders over de situatie van de geldnemer, met onderbouwing en het advies van Flanderijn, zodat bij de investeerders bekend is waarom er wel of niet is gekozen voor een gerechtelijke procedure.

De duur van incassotrajecten

Investeerders vragen zich vaak af waarom het 'zo lang duurt' voordat zij gelden ontvangen van projecten die bij een deurwaarder of incassobureau lopen. Hans Flanderijn: "Het is helaas niet zo dat incassotrajecten bij geldleningen binnen enkele weken zijn afgerond. De klant is immers niet zomaar gestopt met betalen. Bij een gerechtelijke procedure gevolgd door beslaglegging moet je er bijvoorbeeld op rekenen dat dit één tot twee jaar kan duren."

De duur van de trajecten heeft Flanderijn niet zelf in de hand. "We zijn gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Ook drukte bij de rechtbank speelt mee: als een procedure wordt uitgesteld, dan heeft de gerechtsdeurwaarder daar niets tegenin te brengen. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de status van een dossier. Komt een geldnemer in de schuldsanering? Dan maken wij, net als andere schuldeisers, een pas op de plaats."

Houd de status in de gaten

Via Mijn-Geldvoorelkaar.nl worden investeerders op de hoogte gehouden van de status van een dossier. Jules Bhaggoe: "Er is een rechtstreekse verbinding tussen ons systeem en dat van Geldvoorelkaar.nl. Als ik een statuswijziging doorvoer, krijgen investeerders daarvan een melding. Het is goed om te weten dat een dossier wel een paar maanden lang dezelfde status kan hebben. Als de status in de tussentijd niet verandert, betekent dat niet dat er geen werk wordt verricht. Zoals Hans al vertelde, hebben we de duur van het proces niet volledig in eigen hand."

De uitwinning van zekerheden
Welke rol spelen de zekerheden bij defaultprojecten? Bhaggoe: "Het hangt sterk van de waarde van zekerheden af of ze worden uitgewonnen. De uitwinning van zekerheden verloopt via een gerechtelijke procedure. Aan de hand van de kosten-/batenanalyse bepalen we in overleg met Geldvoorelkaar.nl of het loont om die procedure te starten en tot uitwinning over te gaan."

Als de kosten-/batenanalyse uitwijst dat het zinvol is een gerechtelijke procedure te starten, dan volgt Geldvoorelkaar.nl dat advies altijd op.

De detectives onder de investeerders

Investeerders vragen zich soms af hoe het kan dat een vordering niet wordt betaald, maar dat de Facebookpagina van het bedrijf laat zien dat het erg goed gaat met de onderneming. Of dat de geldnemer niet betaalt, maar wel in een mooi huis woont. Hoe zit dat?

Hans Flanderijn: "Investeerders gaan soms zelf op onderzoek uit en raadplegen daarvoor het internet. Prima, maar het internet is geen betrouwbare bron. Een ondernemer die failliet is, zal vaak mooi weer spelen op zijn website en social media. Dit soort bronnen geeft een vertekend beeld."

"En het is inderdaad mogelijk dat iemand in een mooi huis woont, terwijl hij investeerders niet kan betalen. Als dat huis op naam van een partner staat, bijvoorbeeld. Eigen onderzoek is goed, maar ken de beperkingen van het internet."

Leg het zelf voor aan Flanderijn!

Heeft u vragen over de recovery van projecten bij Geldvoorelkaar.nl? Binnenkort kunt u ze stellen aan Jules Bhaggoe en Hans Flanderijn, in een sessie op het kantoor van Flanderijn. Alle investeerders zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De sessie wordt gehouden op 1 november 2019, van 10:00 tot 12:00 bij Flanderijn in Rotterdam.

Aanmelden voor de sessie? Stuur een e-mail naar info@geldvoorelkaar.nl om u op te geven.