Stichting MKB Financiering rapporteert recordgroei non-bancaire financiering voor MKB in Nederland

29-05-2024

Maandag 22 april heeft Stichting MKB Financiering (SMF) haar jaarlijkse onderzoek naar de non-bancaire financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland gepubliceerd. Het rapport, met de titel ‘Met veerkracht naar voorspoed’, belicht de opmerkelijke groei, doorzettingsvermogen en veerkracht van de non-bancaire financieringsmarkt in 2023, een jaar dat gekenmerkt werd door economische uitdagingen.

Het rapport is overhandigd aan Menno Snel, aangesteld als speciale gezant voor mkb financiering door Minister Adriaansens. Deze aanstelling volgt op het Nationaal convenant mkb financiering, gesloten tussen partijen uit de sector, met als doel het beste mkb-financieringsklimaat van Europa te bereiken.

De belangrijkste bevindingen:

  • In 2023 is de totale waarde van non-bancaire financiering met 27% gestegen tot €5.148 miljard, vergeleken met €4.061 miljard in 2022.
  • Van alle mkb financieringen tot €1 miljoen is 36% in 2023 non-bancair verstrekt.
  • De meest opvallende groei werd waargenomen in financieringen tussen €50.000 en €250.000.
  • Innovatieve en flexibele financieringsvormen zoals direct lending en factoring tonen significante groei, wat een duidelijke indicator is van hun toenemende populariteit onder ondernemers.
  • Slechts 18% van de non-bancaire financieringen in 2023 is verstrekt aan vrouwelijke ondernemers, en 16% aan ondernemers met een niet-westerse achtergrond.
  • Gecertificeerde onafhankelijke adviseurs dragen bij aan een efficiënter aanvraagproces, waarbij slechts 6% van de ingediende aanvragen door financiers wordt afgewezen.

Sectorimpact en toekomstige verwachtingen:

  • De non-bancaire sector speelt een cruciale rol in het faciliteren van herstel voor MKB-bedrijven die nog steeds de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie ondervinden.
  • Met een voorspelde groei van 12% in 2024 blijft de sector een essentiële bron van financiering voor het MKB, vooral bij het ondersteunen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.
  • De invoering van de Europese Crowdfunding-vergunning (ECSPR) heeft geleid tot een gestandaardiseerde regelgeving over crowdfundingplatformen in Europa, waardoor het gemakkelijker wordt voor platforms om binnen de hele EU te opereren.

Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering, voegt eraan toe: “De resultaten van 2023 onderstrepen het belang van de non-bancaire financieringsmarkt als een stabiele en flexibele financieringsbron voor het MKB. Onze inspanningen om een inclusievere en professionele financieringsmarkt te bevorderen, hebben duidelijk vruchten afgeworpen en wij zijn optimistisch dat met de implementatie van verdere innovatieve en duurzame financieringsopties de groei zich zal voortzetten.”