Tarievenblad Geldnemer gewijzigd

31-03-2020

Het Tarievenblad voor geldnemers is aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1. De voorwaarden voor algehele vervroegde aflossing van de Vastgoedlening zijn gewijzigd. Vanaf nu gelden bij de (Duurzame) Vastgoedlening de volgende voorwaarden:

  • Deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom zijn 1x per 12 maanden boetevrij toegestaan. 
  • Algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten. De rente is ten gunste van de investeerders.

2. Aan het Tarievenblad is een toelichting toegevoegd over de maatregelen voor ondernemingen die worden getroffen door de coronacrisis en/of de bijbehorende maatregelen. 

3. In verband met de huidige marktomstandigheden is de maximale inschrijfduur van projecten verlengd tot 60 dagen. Ook worden projecten eerst zeven dagen in de innercrowd van de geldnemer opengezet, voordat het project op Geldvoorelkaar.nl wordt geplaatst.

Op de pagina Tarieven Geldnemers treft u de actuele versie van het tarievenblad geldnemers. De ingangsdatum van de nieuwe tarieven is 31-3-2020.