Nieuws
13-09-2019
... en u kunt hem hier lezen!   ...
lees verder
12-09-2019
Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Flanderijn, het incassobureau waar Geldvoorelkaar...
lees verder
10-09-2019
Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt Om kwaliteit, p...
lees verder
09-09-2019
Geldvoorelkaar.nl is genomineerd voor de Cashcow Award 2019 in de categorie beste crowdfundplatfor...
lees verder
03-09-2019
Investeerders en ondernemers koppelen via whitelabel crowdfundingtechnologie Verschenen op F...
lees verder

Producten van Geldvoorelkaar.nl

Via Geldvoorelkaar.nl regelen ondernemers en particuliere vastgoedbeleggers de financiering van hun project. Simpel gezegd: een aanvrager leent geld van een groep investeerders die vertrouwen heeft in het bedrijf en de pitch. De manier waarop wordt terugbetaald, varieert per leenvorm. Geldvoorelkaar.nl biedt de keuze uit vijf leenvormen:

Annuïtaire lening | Groeilening | Aflossingsvrije lening | Flexlening | Vastgoedlening | Duurzame Vastgoedlening

Onderstaande informatie is vooral bedoeld voor aanvragers. Wilt u als investeerder meer weten over de producten van Geldvoorelkaar.nl? Op het Tarievenblad Investeerder kunt u lezen wat de verschillende leenvormen betekenen voor investeerders.

Op onze productflyer vindt u een globaal overzicht van al onze leenvormen. Hieronder vindt u meer informatie over de:

Duurzame vastgoedlening

De duurzame vastgoedlening is technisch gelijk aan de reguliere vastgoedlening, maar biedt een lager starttarief aan (in de toekomst) energiezuinige vastgoedprojecten.

Bij de duurzame vastgoedlening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Bij deze leenvorm kan een annuïtaire lening met een aflossingsvrije lening worden gecombineerd, maar de lening kan ook uitsluitend annuïtair of aflossingsvrij zijn.

(Deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan.

De exacte inrichting van de duurzame vastgoedlening zal per crowdfundingproject verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van Geldvoorelkaar.nl in de pitch.

Leendoel

De aankoop en/of verkoop van duurzaam onroerend goed, waarbij (los daarvan) ook een verbouwing of verduurzaming kan worden gefinancierd. Het voorgaande moet een zakelijk karakter hebben.

In het kort

 • Ter financiering van duurzaam zakelijk vastgoed of duurzame particuliere vastgoedbeleggingen
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire en aflossingsvrije leningdelen
 • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Looptijd minimaal 6 en maximaal 120 maanden.
 • Er is altijd sprake van hypothecaire zekerheid
 • Afhankelijk van de looptijd van de lening wordt maximaal 90% van de marktwaarde in verhuurde staat gefinancierd (Loan-to-Value ≤ 90% - naast de leensom worden ook de depotregeling, kosten koper, advieskosten en financieringskosten meegerekend).
 • Uitgangspunt is een Loan-to-Value ≤ 75% aan het einde van de looptijd.
 • Het te financieren object heeft een energielabel van A, A+ of A++ of behaalt dit met behulp van de financiering (verduurzaming).

Zekerheden

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé (in beginsel verplicht)
 • Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport* (verplicht).
 • Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
 • Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
 • Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)
 • Depotregeling (verplicht)

* Taxatierapporten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Maximaal 3 maanden oud
 • Het taxatierapport dient opgesteld te zijn door een erkende taxateur die ingeschreven staat bij één van erkende taxatieregisters:
  • Stichting VastgoedCert
  • Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM)
  • Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs

en die tevens lid dient te zijn van één van de brancheorganisaties:

 • Register Vastgoed Taxateurs (RVT)
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
 • VBO Makelaar
 • VastgoedPRO
 • Het taxatierapport dient in geval van een woonhuis door het NWWI gevalideerd te zijn

Aanvullende voorwaarden particuliere vastgoedbeleggers

 • Er dient een beknopt businessplan opgesteld te zijn voor het beleggen in onroerend goed objecten;
 • Geldnemer bezit reeds ten minste twee onroerend goed objecten (of een uit het businessplan blijkt een onderbouwde intentie om een dergelijke portefeuille op te bouwen);
 • De verhuur van de onroerend goed objecten moet een zakelijk karakter hebben, hetgeen betekent dat:
  • uit het businessplan blijkt dat er professioneel vormgegeven huurovereenkomsten zijn opgemaakt;
  • het onderhoud van de onroerend goed objecten in die huurovereenkomsten is vastgelegd; en
  • uit het businessplan blijkt dat er betalingen op grond van die huurovereenkomsten worden verricht.
 • Uit het businessplan blijkt de wijze waarop de onroerend goed objecten ter verhuur worden aangeboden en vastgelegd.

Standaardbepaling* vervroegde aflossing:

 • Deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom zijn 1x per 12 maanden boetevrij toegestaan.

*Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Voordelen

Voor de geldnemer:

 • Maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening
 • Aantrekkelijk tarief
 • Boetevrije (deel)aflossingen zijn 1x per jaar mogelijk
 • Korte looptijden ter overbrugging van een verkoop, of langere looptijden voor verhuurd onroerend goed

Voor de investeerder:

 • Uw Succesfee wordt gespreid over de looptijd ingehouden en wordt verlaagd bij een (deel)aflossing.
 • (Deel)aflossingen verlagen het risico door een verbeterde Loan-to-Value.
 • Volledige dekking van de lening door hypotheekrecht op onroerend goed (maximale Loan-to-Value bij de start van de lening is 90%.
 • Mogelijkheid om te investeren in duurzaam vastgoed.

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk onroerend goed (eigen gebruik)

Vastgoedbeleggers (particulier)

Recent uittreksel KvK

ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB aangifte

Van de bestuurder(s): ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB-aangifte

Beknopt businessplan*

Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren en prognose getoetst door financieel adviseur of accountant

Overzicht vastgoedportefeuille en huurinkomsten

Koopovereenkomst aan te kopen pand

Koopovereenkomst aan te kopen pand

Taxatierapport aan te kopen pand

Taxatierapport aan te kopen pand

(Concept) huurovereenkomsten

(Concept) huurovereenkomsten

Begroting verbouwing onderbouwd met offertes

Begroting verbouwing onderbouwd met offertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

FAQ
Bekijk de brochure van de Vastgoedlening.
Of bekijk onze productflyer voor het volledige assortiment.

Download hier ter inzage het concept Overeenkomst Lening