Uw project wordt binnenkort gepubliceerd op Geldvoorelkaar.nl! We helpen u graag verder!

Gefeliciteerd! Uw project is goedgekeurd en zal binnenkort gepubliceerd worden op Geldvoorelkaar.nl voor investeerders. Voordat uw project online komt, moet er natuurlijk eerst een goede pitch worden opgesteld. Dit is een zéér belangrijk onderdeel van het proces en zal mede bepalend zijn voor het ophalen van de benodigde financiering. Doel is om investeerders zo goed mogelijk te informeren en te enthousiasmeren. Zie uw pitch als een uitgebreid visitekaartje van uw bedrijf.

U krijgt maar één kans voor een eerste indruk, make it a good one! Niet alleen kunt u via zakelijke crowdfunding de benodigde financiering ophalen, achter de pitch schuilt ook een enorme marketingkracht die u niet snel ergens anders krijgt. U krijgt de kans om uw bedrijf bij 25.000 investeerders onder de aandacht te brengen. Een unieke kans om uw bedrijf goed voor het voetlicht te brengen en wie weet extra afnemers of zakenpartners aan te trekken.

Het maken van een goede pitch is dus erg belangrijk. Daarom ondersteunen we u vanuit Geldvoorelkaar.nl met professionele tekstschrijvers vanuit onze partner BusinessPlan Company. U wordt ontzorgd en voorzien van een professionele conceptpitch. Profiteer van de opgebouwde ervaring van BusinessPlan Company op het gebied van het schrijven van pitches voor duizenden investeerders.

Hoe ziet de samenwerking er uit?
U wordt begeleid bij het opstellen van uw pitch. De tabbladen 'Financieel' en 'Toelichting Geldvoorelkaar.nl' worden verzorgd door het Geldvoorelkaar.nl team. Voor de tabbladen 'Introductie' en 'Toelichting Aanvrager' bent u aan zet. Hiervoor neemt Businessplan Company contact met u op en plant een interview met u in.

Daarnaast vraagt Businessplan Company van u om hoge resolutie en representatieve afbeeldingen aan te leveren, eventueel aangevuld met bedrijfslogo et cetera. Uiteraard kunt u zelf tekstmateriaal aanleveren dat u graag opgenomen ziet. Hoe beter het aangeleverde materiaal, hoe sneller uw pitch kan worden gepubliceerd.

Op basis van het interview en de aangeleverde informatie stelt Businessplan Company de pitch tabbladen in concept op. Na uw controle en feedback wordt de pitch aangeleverd aan Geldvoorelkaar.nl. Na verwerking en toevoeging van de overige tabbladen wordt akkoord van u gevraagd om de volledige pitch voor te publiceren op Geldvoorelkaar.nl. Kijk gerust hier voor praktijkvoorbeelden. 

Kosten?
De kosten zijn inbegrepen in de publicatiekosten van Geldvoorelkaar.nl. Deze zijn opgenomen in het naar u verzonden propositievoorstel.

Doorlooptijd?
Houd er rekening mee dat het publicatieproces van uw project 5 tot 10 werkdagen in beslag kan nemen. We willen natuurlijk zo snel mogelijk live, maar houden rekening met een goede timing van het project, openstaande publicatievoorwaarden en het zo professioneel mogelijk vormgeven van uw publicatie. Businessplan Company neemt binnen twee werkdagen contact met u op na accordering van het propositievoorstel.

Uw gegevens
Geldvoorelkaar.nl heeft een verwerkersovereenkomst met Businessplan Company. Er wordt geen privacy gevoelige informatie naar Businessplan Company verstuurd.

We wensen u veel succes toe. En vergeet niet: het leukste onderdeel gaat nu beginnen, pitchen is een feestje! 

Vragen of opmerkingen? We helpen u graag! Neem contact met ons op via: sales@geldvoorelkaar.nl o.v.v. 'Leningnummer - Pitch maken'.