BKR wijzigt registratie van leningen bij Geldvoorelkaar.nl

20-02-2020

Heeft u een lening bij Geldvoorelkaar.nl? Dan is deze lening zeer waarschijnlijk geregistreerd bij Stichting BKR. Vanaf 1 februari 2020 wijzigt Stichting BKR de manier waarop zakelijke leningen worden geregistreerd. Hierdoor krijgt uw lening bij Geldvoorelkaar.nl met terugwerkende kracht een andere vermelding op uw BKR-registratie.

De wijziging is een verbetering: vanaf nu is het duidelijk dat het om een krediet gaat dat zakelijk is afgesloten, maar waarvoor u privé aansprakelijk bent.

Wat is Stichting BKR?

Alle kredieten die in Nederland worden verstrekt, worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Kredietverstrekkers, zoals Geldvoorelkaar.nl, gebruiken deze informatie om te bepalen of het verantwoord is een nieuw krediet te verstrekken.

Wat verandert er voor u?

Door de wijziging bij BKR krijgt uw lening bij Geldvoorelkaar.nl een andere vermelding op uw BKR-registratie. Wat er precies verandert, is afhankelijk van het type krediet:

Eenmanszaak, VOF of maatschap

Uw lening bij Geldvoorelkaar.nl stond geregistreerd als een particulier Aflopend Krediet (AK) met vermelding van het bedrag. Vanaf nu zien kredietverstrekkers dat het om een zakelijke lening gaat. Uw lening heeft de vermelding Zakelijk Krediet (ZK) gekregen. Tevens wordt het bedrag van de lening niet meer vermeld.

Oude BKR-registratie Nieuwe BKR-registratie
Particulier Aflopend Krediet (AK) Zakelijk Krediet (ZK)
Positieve registratie Positieve registratie*
Leenbedrag vermeld Leenbedrag niet vermeld

BV, andere rechtspersonen en borgstellingen

BKR registreert geen kredieten van rechtspersonen. Voor uw lening bij Geldvoorelkaar.nl bent u echter veelal ook persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk of heeft u persoonlijk een borgstelling getekend. Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid en borgstellingen werden negatief geregistreerd als particulier Aflopend Krediet (AK). Negatief houdt in: de BKR-registratie wordt alleen getoond in het geval van een betalingsachterstand van twee maanden of langer.

Vanaf nu wordt de lening, waarvoor persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid of een borgstelling is getekend, negatief geregistreerd als Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO). Het bedrag van de lening wordt niet meer vermeld.

Oude BKR-registratie Nieuwe BKR-registratie
Particulier Aflopend Krediet (AK) Zakelijke overige financiële verplichtingen (ZO)
Negatieve registratie Negatieve registratie **
Leenbedrag vermeld Leenbedrag niet vermeld

Particuliere vastgoedbelegging met hypothecair onderpand

Uw lening stond geregistreerd als particulier Aflopend Krediet (AK). Vanaf nu wordt de lening positief geregistreerd als Hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO). Hierdoor weten kredietverstrekkers bij toetsing dat er tegenover de hypotheek mogelijk huurinkomsten staan, wat meer financieringsruimte geeft. Het bedrag dat wordt geregistreerd is de hoofdsom van de lening.

Oude BKR-registratie Nieuwe BKR-registratie
Particulier Aflopend Krediet (AK) Hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO)
Positieve registratie Positieve registratie*
Leenbedrag vermeld (hoofdsom plus renteverplichting) Leenbedrag vermeld (hoofdsom lening)

* Positieve registraties zijn bij toetsing zichtbaar op een BKR-registratie.
** Negatieve registraties zijn bij toetsing zichtbaar op een BKR-registratie in het geval van een betaalachterstand van twee maanden of langer.

Deze wijziging van BKR wordt binnen een maand tijd doorgevoerd; u hoeft hier niets voor te doen. Wij sturen tevens een e-mail over deze wijziging naar alle betreffende geldnemers.