Brussel haalt obstakels weg voor crowdfunding platforms

20-12-2019

Artikel uit FD, 20-12-2019

In het kort:

  • De lidstaten en het Europees parlement hebben afgesproken de regels voor crowdfunding EU-breed te harmoniseren.
  • Dit moet het voor fintechplatforms gemakkelijker maken in de hele EU actief te zijn.
  • Het bedrijfsleven kan profiteren: het aanbod aan kapitaalverstrekkers stijgt.
  • Door de brexit - en het verlies van Londen - wil het Europees vasteland zich aantrekkelijker maken als wereldwijd financieel centrum.

Platforms die bedrijven een via crowdfunding gefinancierde lening aanbieden, kunnen voortaan zonder belemmeringen in de hele Europese Unie opereren. Nu nog zijn veel crowdfundingplatforms vooral in één enkele lidstaat actief, maar straks is hun nationale licentie geldig in alle EU-landen. Ook wordt de regelgeving rond crowdfundingleningen tot maximaal €5 mln binnen twaalf maanden overal gelijkgetrokken.

Dat hebben het Europees Parlement en huidig EU-voorzitter Finland in de nacht van woensdag op donderdag afgesproken. Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), die als rapporteur mee onderhandelde over het voorstel, spreekt van een 'heel mooi resultaat'. Volgens haar kunnen kleine fintechplatforms straks gemakkelijker opschalen. Tegelijkertijd wordt het voor ondernemers minder lastig om kapitaal aan te trekken.

Banklening moeilijk

Nederland bijvoorbeeld heeft veel kleine en middelgrote bedrijven én startende, innovatieve ondernemingen, zegt Nagtegaal. 'Juist zij hebben doorgaans meer moeite een lening bij de bank te krijgen dan het grootbedrijf, ook vanwege strenge bankenregels waardoor het bankwezen minder risico's durft te nemen. Als alternatief kunnen start-ups en het mkb kunnen via crowdfunding aan financiering proberen te komen.'

Als crowdfundingplatforms straks gemakkelijker Europa-breed hun diensten kunnen aanbieden, is de verwachting dat het aanbod en daarmee de concurrentie toeneemt. Dat leidt tot lagere leenkosten en mogelijk tot meer innovatie in de financiële dienstverlening, wat de economische groei ten goede komt.

Fintechcentrum

De Europese Commissie zei bovendien verleden jaar al dat de introductie van de pan-Europese licentie voor crowdfundingplatforms ertoe moet leiden dat de EU een wereldwijd centrum voor financiële technologie wordt. Door de brexit verliest het handelsblok per begin volgend jaar zijn grootste financiële en fintechcentrum, Londen. Als er geen handelsovereenkomst komt tussen het vertrekkende Verenigd Koninkrijk en de EU, hebben Britse bedrijven straks geen toegang meer tot de Europese consumenten op het vasteland.

Onderdeel van de deal is dat crowdfundingplatforms ook meer rechtsbescherming moeten geven aan investeerders. Zo is vastgelegd welke informatie over bijvoorbeeld de risico's en de selectiecriteria van het leenproject zij hun beleggers moeten overleggen. Onervaren investeerders moeten daarnaast nog nader advies krijgen en zij hebben recht op een reflectieperiode van vier kalenderdagen. Binnen die termijn kunnen zij zich nog terugtrekken uit het project. Het toezicht en de uitgifte van vergunningen blijft in handen van de nationale toezichthouders, zo is de EU overeengekomen.

Bron: Ria Cats, Brussel haalt obstakels weg voor platforms crowdfunding, Het Financieele Dagblad, op 20-12-201; nummer 303.
Digitale versie op FD.nl