Crowdfunding en franchise zijn een ideale combinatie

10-04-2019
rendement-investeren-crowd

Ervaren zakenmensen weten dat succes vaak afhangt van bepaalde synergetische voordelen die je kunt behalen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het samengaan van franchise en crowdfunding, een samengaan dat meer oplevert dan de som der delen. Hoe komt het dat een al 170 jaar lang beproefd bedrijfsmodel zo goed aansluit bij crowdfunding, dat pas sinds het begin van déze eeuw sterk in opkomst is?

Uitdagingen voor de startende ondernemer

Vanuit het niets een bedrijf opstarten is geen sinecure. Het begint al met het probleem dat jouw geweldige idee het best bewaarde geheim in Nederland is. Wil jouw plan kans van slagen hebben, dan zul je een hele rits van sceptische mensen moeten overtuigen. Mensen uit je netwerk, potentiële klanten, verhuurders, medewerkers en investeerders. De lijst is lang en zo ook de lijst van vragen die je moet beantwoorden. Zie hieronder een kort overzicht:

Kiest de startende ondernemer echter voor één van de vele succesvolle franchiseformules, dan zul je zien dat een startende franchisenemer veel van die vragen niet behoeft te beantwoorden. Daar waar die dat wel moet doen, kan hij of zij echter rekenen op hulp van de franchisegever. Laten wij samen eens kijken.

Fase 1 en 2:

Een bewezen franchiseformule kan de vragen uit fase 1 en 2 positief beantwoorden. Er is gebleken dat er markt is voor de franchiseformule, dat de concurrentie geen beletsel vormt en dat de uitvoering van de ondernemerstaken geen problemen opleveren. Een bewezen concept derhalve.

Fase 3:

Een volgende zeer belangrijke vraag betreft de ervaring van de ondernemer. Daar springt de franchisegever bij. Enig gebrek aan ervaring bij de ondernemer kan en wordt opgevangen door de franchisegever. Die zorgt voor opleiding en coaching en biedt een helpende hand in moeilijke situaties. Dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend gezien het belang voor de hele franchiseformule. Dergelijke substituut ervaring is van onschatbare waarde.

Fase 4 en 5:

Ook in deze fasen kan de starter terugvallen op de ervaringen van de franchisegever. Die is in staat om een goed gefundeerde onderbouwing van de financieringsaanvraag te overleggen. Die weet precies waarom gevraagd wordt en welke antwoorden nodig zijn. Diens relaties maken het hele financieringsproces bijna tot een formaliteit.

Zie hieronder een overzicht van franchiseformules waarmee wij een zeer goede samenwerking hebben:

Waardoor passen franchise en crowdfunding zo goed bij elkaar?

Reikwijdte:

Franchiseformules zitten voor wat de financieringsbehoefte betreft meestal in de ideale reikwijdte van crowdfunding, tussen de € 25.000 en € 250.000. Dat zijn bedragen waar de grote banken niet snel voor warmlopen en ook geen aantrekkelijke kredietvoorwaarden voor willen bieden.

Snelheid:

Ook komen de banken hier snelheid te kort. Een professioneel crowdfundingplatform kan door de hulp van de franchisegever voortvarend handelen. De snelle financiering via crowdfunding vertelt de franchisenemer bovendien dat het wel goed zit met de franchiseformule.

Kruisbestuiving:

De franchisegever werkt hierdoor graag met crowdfundingplatforms. Door het transparante karakter en het inschakelen van een groot publiek betekent het crowdfundingproces een extra boost voor de naamsbekendheid. De zeer grote kans op succes is weer koren op de molen van het crowdfundingplatform, waar een goede reputatie cruciaal is. Zo ontstaat marketingtechnisch een leuke wisselwerking waarbij alle partijen winnen.

Vertrouwen:

Bij zaken doen draait alles om geloofwaardigheid en vertrouwen, zeker op het vlak van financieringen. Het crowdfundingproces is open en eerlijk. Er wordt een financieringsvoorstel naar buiten gebracht, ondersteund door een bekende franchiseformule. De onderbouwing is dus niet op lucht gebaseerd en de franchisegever verbindt er zijn reputatie aan. Dat is zeer geruststellend voor investeerders.


De hierboven geschetste positieve synergie blijkt ook uit de groei van het aantal franchisenemers dat voor crowdfunding kiest in plaats van een bancaire financiering. Wijzelf als crowdfundingplatform, spelen natuurlijk ook op die trend in. Zo bieden wij franchiseketens een maatwerkpakket aan met aantrekkelijke tarieven, ondersteuning met vaste contactpersonen en een helder stappenplan bij de aanvraag. Dit zorgt voor een soepele en probleemloze samenwerking, waarbij de franchisenemers zich kunnen concentreren op de hoofdzaak.