Crowdfunding in Nederland blijft groeien

11-03-2020

Het ophalen van geld bij een groep kleine investeerders, crowdfunding geheten, heeft de wind mee. Branchewebsite crowdfundingcijfers.nl berekende dat Nederlanders via de vele crowdfundingwebsites vorig jaar 424 miljoen euro investeerden –een stijging van bijna 29 procent ten opzichte van 2018. Wereldwijd werden zelfs tientallen miljarden euro’s in crowdfunding belegd.

investeren-financieren-crowd

Ondernemers gebruiken het geld, vaak bestaand uit relatief kleine bijdragen, om nieuwe producten op de markt te brengen. Ook worden er bedrijven mee uit de grond gestampt en dure medische behandelingen betaald.

Ronald Kleverlaan, directeur van het onderzoekscentrum naar alternatieve financiering van de Universiteit Utrecht, ziet dat laagdrempeligheid een belangrijke rol speelt bij crowdfunding: „Je kunt op de onlineplatformen snel een projectpagina maken en een bijdrage leveren.

Daardoor kun je gemakkelijk investeren en zelf een project starten.”

Die laagdrempeligheid kan de relatie tussen beleggers en bedrijven positief beïnvloeden, aldus onderzoeker Gijsbert Koren van crowdfundingcijfers.nl. „Voor bedrijven en particulieren is crowdfunding een bron van financiering die niet alleen geld, maar soms ook zichtbaarheid kan opleveren.”

Koren constateert dat crowdfunding bovendien tot meer betrokkenheid op het investeringsdoel leidt: „Je bepaalt zelf waar je je geld in steekt. Dat is een groot contrast met bijvoorbeeld investeringsfondsen, waarbij je geen idee hebt waarvoor je geld nu echt wordt gebruikt.”

Banken

Niet alleen laagdrempeligheid lokt bedrijven en particulieren naar crowdfunding, volgens Kleverlaan is ook het financieringsbeleid van banken debet aan de opkomst van de alternatieve financieringsvorm: „Banken financieren steeds minder makkelijk bedrijven. Vooral kleinere mkb-bedrijven die een financiering van maximaal 500.000 euro willen ophalen, stuiten op problemen. Via crowdfunding lukt het ze echter wel en vinden ze ook nog merkambassadeurs en potentiële klanten.”

Vergeleken met banken bieden crowdfundingwebsites vaak sneller leningen tegen aantrekkelijker voorwaarden. Geldzoekers kunnen daarnaast hun voordeel doen met kennis, begeleiding en ondersteuning uit de kring van investeerders, backers geheten.

Koren schetst drie verschillende motivaties om te investeren in crowdfunding: „Er is een extrinsieke motivatie, om iets terug te krijgen voor je investering. Daarnaast een intrinsieke of ideële prikkel, waarbij je het belangrijk vindt dat een project wordt gerealiseerd. Tenslotte een sociale motivatie, waarbij je bijvoorbeeld de eigenaar kent.”

Die redenen zijn volgens de kenner van invloed op het investeringsgedrag. „De innerlijke motivatie geeft de doorslag in het besluit om überhaupt te investeren. Een extrinsieke motivatie bepaalt de hoogte van het bedrag dat je inlegt.”

Spreiden

Toch is meedoen niet zonder risico’s. „Het is belangrijk dat investeerders zich daarvan bewust zijn”, benadrukt Koren. „Toch is een risicovol project niet per se een slecht project. Financiering van risicovolle projecten is nodig om innovaties van de grond te krijgen.”

Wie via crowdfundingplatformen investeert vanwege het rendement, doet er goed aan zijn investeringen over veel projecten te spreiden, adviseert Kleverlaan. „Het kan bij verstandig zijn om investeringen over meerdere platformen te spreiden als je veel investeringen doet.”

Door de toenemende populariteit kan crowdfunding zich verheugen op groeiende aandacht van de Autoriteit Financiële Markten. Vorig jaar al uitte de toezichthouder zijn zorgen over gebrek aan regelgeving. Op dit moment worden crowdfundingplatformen met een ontheffing op de financiële markt toegelaten, mits ze aan enkele eisen voldoen.

De branchevereniging Nederland Crowdfunding roept het ministerie van Financiën op om met regelgeving voor crowdfundleningen te komen. Ook pleit de vereniging voor verhoging van het maximumbedrag naar 8 miljoen euro per lening, met een maximale investeringslimiet van 80.000 euro per investeerder.

Bron: RD