Crowdfunding platformen verbeteren informatieverstrekking

05-03-2019

Crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd. Dit geldt vooral voor informatie over betalingsachterstanden en de projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment door 47 crowdfundingplatformen.

Onderzoek van de AFM in december 2017 wees uit dat de informatieverstrekking door crowdfundingplatformen onder de maat was. Meer dan de helft van de platformen geeft nu aan direct verbeteringen te hebben doorgevoerd naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM. Dat betreft onder meer betere informatie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. Ook geven platformen aan de projectinformatie op hun websites te hebben verbeterd.

Self-assessment: over organisatie en activiteiten

De AFM heeft in 2018 het self-assessment naar 47 crowdfundingplatformen gestuurd. De platformen deelden hierin informatie over hun verdienmodel, informatieverstrekking, vermogensscheiding en de naleving van voorschriften. De AFM toetst de informatie niet.

Te weinig informatie over beleid bij staking activiteiten
Van de 47 platformen geven 9 aan geen informatie te verstrekken over hun strategie en beleid wanneer het platform haar activiteiten zal (moeten) staken. Investeerders weten daardoor niet goed wat er gebeurt als een platform in de financiële problemen raakt of er zelf voor kiest om te stoppen. De AFM is van mening dat hier nog winst valt te behalen voor platformen in de verdere professionalisering van de sector.

Intrekken ontheffing inactieve platformen

Een aantal platformen geeft aan dat zij in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 nauwelijks omzet behaalden. Vijf daarvan geven aan dat zij waarschijnlijk geen projecten meer plaatsen. Zij zullen de AFM verzoeken hun ontheffing in te trekken. Voor sommige leidt dat tot een afwikkelingstermijn voor de lopende leningen.

Voorschriften niet altijd nageleefd

Voor crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden zijn er voorschriften. Dat zijn bijvoorbeeld: het maximaal te investeren bedrag per platform, het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding en transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. Een aantal platformen voldoet niet aan alle voorschriften. De AFM neemt contact op met deze platformen.

Voorschriften opnieuw tegen het licht

De AFM zal ook de effectiviteit van de huidige voorschriften beoordelen. De toegenomen professionaliteit van de sector en de voorbereiding op een nationaal en Europees wettelijk kader voor crowdfundingplatformen vragen mogelijk om aanpassingen van deze voorschriften.

Bron: crowdfunding.nl