De investeerdersnieuwsbrief van 14 mei 2020 is uit

15-05-2020

Geldvoorelkaar.nl verstuurt iedere maand verschillende nieuwsbrieven. De investeerdersnieuwsbrief van de maand mei is gisteren verstuurd! U kunt hem hieronder lezen of open hem via de onderstaande knop in een nieuw tabblad.

 

Investeerders - 14 mei 2020

Bij crowdfunding blijkt telkens weer: met gebundelde krachten kun je veel bereiken. Bij Geldvoorelkaar.nl zijn inmiddels meer dan 1.600 leningen verstrekt, waarmee talloze MKB-ondernemingen konden starten en groeien. De samenwerking tussen investeerders en het platform levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de Nederlandse economie.

Als crowdfundingplatform vinden we het daarom belangrijk om het MKB, zeker in deze tijd, te blijven ondersteunen. Het is goed om te zien dat investeerders nog altijd bereid zijn te funden, zodat ondernemingen met groeipotentie de financiering kunnen verkrijgen die ze nodig hebben.

Als platform willen we er niet alleen zijn voor groeiende ondernemingen; ook in de crisisbestrijding helpen we graag mee. Daarom loopt op dit moment een accreditatieprocedure bij het RVO, om mogelijk de BMKB-C regeling te kunnen inzetten voor ondernemers via ons platform. De BMKB-C regeling is een overbruggingslening, waarbij de overheid borg staat voor 75 procent van de financiering. Deze lening is bedoeld voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk een liquiditeitstekort hebben.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • De statistieken zijn geüpdatet;
 • Investeringskansen op Geldvoorelkaar.nl;
 • Project Spare Rib Express Groningen in de media;
 • Blog: Hoe kunnen crowdfundingplatforms helpen in deze crisis?

We hopen u ook de komende weken weer te mogen begroeten op ons platform!

Statistiekpagina is geüpdatet

Op de Statistiekpagina vindt u de cijfers van Geldvoorelkaar.nl vanaf de start van het platform tot 1 maart 2020, berekend op 12 mei. Hier leest u onder andere dat tot 1 maart...

 • het rendement van de totale portefeuille uitkomt op 6,92% bruto per jaar en 4,04% netto per jaar.*
 • € 211 miljoen is geïnvesteerd via Geldvoorelkaar.nl;
 • 1.607 projecten succesvol zijn gefund
 • € 113,5 miljoen aflossing en € 23,3 miljoen rente is uitgekeerd aan investeerders.

Daarmee is het totaalrendement vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 1 januari 2020.

* Rendement na aftrek van de succesfee investeerder en 70% afboeken van de lening indien de achterstand (default) langer is dan 90 dagen. De recovery van defaultprojecten is gemiddeld 30%.

Statistiekpagina
Investeringskansen op Geldvoorelkaar.nl

Op dit moment hebben we een aangepast projectaanbod, met veelal materiële zekerheden en projecten uit de minder kwetsbare branches. Graag attenderen we u op de onderstaande investeringskansen:

De komende week verwachten we weer nieuwe MKB- en vastgoedprojecten op ons platform!

Project Aankoop beleggingspand Karls II verhoogt de rente

De ondernemer van project Aankoop beleggingspand Karls II verhoogt de rente naar 6,5%. De risicoclassificatie (2) blijft ongewijzigd, evenals het eerste hypotheekrecht. Verder kenmerkend voor dit project:

 • Doelbedrag € 500.000 | 6,5% rente | 60 maanden | LTV 79%.
 • Het betreft de aankoop van een beleggingspand ter uitbreiding van de vastgoedportefeuille (reeds 15 objecten in bezit, spreiding tussen zakelijk en residentieel vastgoed)
 • Ondernemer is niet afhankelijk van huuropbrengsten gezien inkomsten uit eigen onderneming.
 • De huurcontracten voor het te financieren object zijn reeds ondertekend, pand wordt dan ook direct volledig verhuurd.
 • Er is veel vraag naar dit soort objecten in de omgeving en het object heeft uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld het bouwen van bedrijfsunits.

U kunt investeren via de onderstaande knop.

Naar project
Project in de media

In juli 2016 hadden Karin en Nico Kalk, de ondernemers van Spare Rib Express Groningen, een succesvolle crowdfunding campagne bij Geldvoorelkaar.nl. Met de financiering verhuisden zij hun zaak van een industrieterrein naar een nieuwe, beter zichtbare locatie. En met succes, vertellen zij aan De Nationale Franchisegids: Spare Rib Express Groningen is één van de best draaiende locaties binnen de formule en behaalde in 2019 € 1 miljoen omzet.

Uniek voor de franchisevestiging in Groningen is dat Karin en Nico hun zaak al om 11:00 uur openen, in plaats van later op de dag. "We vonden het zonde om op deze locatie pas later op de dag open te gaan. Zo kwam het lunchassortiment binnen het concept", vertelt Karin daarover. En dat bleek een succes!

U kunt het hele interview met Karin en Nico Kalk lezen bij De Nationale Franchisegids. Mooi om te zien hoe crowdfunding een bijdrage kon leveren aan de groei van deze onderneming, met dank aan de investeerders!

Foto: De Nationale Franchisegids

Blog: Hoe kunnen crowdfundingplatforms helpen in deze crisis?

Nu regeringen vanwege het coronavirus miljarden in de economie pompen, zou je je kunnen afvragen of ze daarbij alleen de banken zouden moeten inzetten. Zeker nu blijkt dat banken, die hun handen vol hebben aan hun bestaande klantenportefeuille, niet snel genoeg kunnen handelen.

Is er een rol weggelegd voor crowdfundingplatforms? Wij denken van wel. Crowdfunding investeerders zijn, net als tijdens de vorige crisis, van groot belang om de Nederlandse economie weer op gang te krijgen. Via crowdfunding komt het benodigde kapitaal snel bij het MKB terecht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij zien om crowdfundingplatforms in te zetten in de crisisbestrijding? U vindt de volledige blog via de onderstaande knop.

Lees de blog