Europese vergunning crowdfundingdienstverleners: ‘Wat is de impact voor intermediairs en hun MKB relaties?’

04-10-2023

Op 1 april 2023 ontving Geldvoorelkaar.nl met trots haar ECSPR-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wat betekent dit voor u en uw MKB relaties? In het onderstaande vatten wij dit overzichtelijk in 4 punten voor u samen.

  1. Het kiezen van een crowdfundingplatform voor uw relatie: Vanaf 11 november 2023 kunnen crowdfundingplatforms hun dienstverlening alleen nog voortzetten wanneer zij over een Europese (ECSPR) vergunning beschikken. Een zeer belangrijke factor dus bij het selecteren van een platform voor uw relaties. Via de volgende link vindt u een overzicht van vergunde platformen in Nederland en EU in geheel: https://www.esma.europa.eu/document/register-crowdfunding-services-providers.
  2. Externe betaaldienstverlener en KYC: Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving is het betalingsverkeer tussen investeerders en geldnemers uitbesteed aan externe betaaldienstverlener OPP (Online Payment Platform). Dit zorgt voor een definitieve scheiding van geldstromen tussen investeerders en geldnemers en het crowdfundingplatform. Dit verkleint weer het risico voor investeerders. OPP is de externe betaaldienstverlener die, in opdracht van Geldvoorelkaar.nl, het ‘Know Your Customer’-proces en de betalingen beheert.
  3. Verkorting doorlooptijd: Investeerders en geldnemers maken gebruik van een Wallet. Investeringen in projecten worden hierbij direct uit de Wallet overgeboekt. Bij 100% funding zijn dus ook alle gelden beschikbaar. Na contractuele en notariële afronding kunnen deze gelden dan ook direct overgeboekt worden naar ondernemer. Dit heeft geresulteerd in een substantieel kortere doorlooptijd per project. Belangrijke wijziging voor investeerders en geldnemers is dat projecten rentedragend worden zodra 100% funding is bereikt. 
  4. Geselecteerde notariskantoren: Bij het van toepassing zijn van een notarieel traject kan uw relatie kiezen uit 6 geselecteerde notariskantoren. Deze notariskantoren zijn net als investeerders en geldnemers geregistreerd via Online Payment Platform. Het zijn daarmee vaste partners van Geldvoorelkaar.nl, waarmee de kwaliteit en doorloopsnelheid voor uw relatie wordt gewaarborgd.

Meer weten? Neem direct contact op met één van onze specialisten via sales@geldvoorelkaar.nl